Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Magazín TV medicína

Magazín TV medicína

  • Slezská nemocnice Opava
  • Urologové v SNO provedou přes 1300 operací ročně

Dobrý den u sledování TV medicíny speciál. Tentokrát zavítáme do Slezské nemocnice v Opavě, konkrétně na urologické oddělení. Zakladatelem moderní urologie jako samostatného oboru v Česku je Leopold rytíř von Dittel, který se narodil ve Fulneku v roce 1815. Po celé zemi už je v dnešní době řada klinických pracovišť, mnohé nemocnice mají svá urologická oddělení a současně fungují i urologické ambulance.

Slezská urologie patří mezi nejstarší oddělení na Moravě. Je to obor, který se dynamicky rozvíjí. To potvrzuje také primář Roman Staněk, který v oboru pracuje tři desítky let.

Roman Staněk, primář, Urologické odd. SNO: “Když jsem začínal, endoskopické techniky už existovaly, ale většinou se prováděly zákroky za pomocí tuhých nástrojů. Dnes pracujeme s nástroji flexibilními, kdy se můžeme podívat například za roh, můžeme vidět v podstatě všechna zákoutí, týká se to především operací ledvin a kamínků. A dále došlo také ve vývoji laserové technologie. My jsme byli třetí pracoviště v ČR, které vlastnilo, tehdy sice nízkovýkonový laser, který byl určen jen na rozbíjení kamínků. Před deseti - dvanácti lety se nám podařilo koupit tzv. zelený laser, který je unikátní metodou, kterou provádíme zmenšení prostaty.”

Lékaři slezské urologie používají při operacích nejmodernější vysokovýkonový tak zvaný holmiový laser a morcelátor, pomocí nich mohou zvětšenou tkáň prostaty odstranit a současně zastavit krvácející přívodné cévy tak, aby nebyl nutný řez.

Roman Staněk, primář, Urologické oddělení, SNO: “Gró naší práce, tedy to, co naše oddělení dělá skoro nejlépe nebo nejdéle v kraji, jsou nukleační techniky operace prostaty. Je to operace, která umožňuje odoperovat prostatu, která je i velmi objemná. Máme na kontě pacienty, kdy jsme odstranili 360 g tkáně apod. a přitom standardně je mezi 80 - 100 g tkáně. Díky této technice a dvouletému navýšení technologie - holmiového laseru, jsme schopni pacienty posílat domů 3 - 4 pooperační den. To znamená, že výrazně zkracujeme pobyt v nemocnici a pacient odchází bez cévky, protože tato technika zastavuje krvácení ihned po operaci, kdy narazíme na cévu.”

Důležitým pomocníkem při laparoskopických operacích je laparoskopická sonda, kterou lékaři využívají laicky řečeno při vyhledávání nádorů, zejména u ledvin.

Tomáš Kokoř, zástupce primáře, Urologické oddělení, SNO: “Tento nástroj je pro nás důležitý při laparoskopických operacích. Potřebujeme zjisti jak hluboko je nádor v ledvině, jak do ní hluboko zasahuje, jak je velký, abychom věděli, jestli ta resekce bude možná a jestli dokážeme ošetřit cévy, aby resekce byla úspěšná a nemuseli jsme odstranit ledvinu.”

Dalším velmi účinným pomocníkem urologů v Opavě je diagnostický přístroj, který jim umožňuje fůzní biopsii prostaty.

Hana Musilová, lékařka, Urologické oddělení, SNO: “Pomocí magnetické rezonance si zobrazíme podezřelá ložiska v prostatě, které se pomocí tohoto přístroje zakreslí a nákres se převede na ultrazvukový obraz, pomocí kterého biopsii provádíme. Díky přesnosti se zvyšuje šance včasného záchytu karcinomu prostaty.”

Slezská urologie se zabývá celým spektrem nejen operačních výkonů, ale také diagnostikou a následným sledováním. Samozřejmou součástí zobrazovacích metod je spolupráce s radiologickým oddělením.

Jakub Pavelka, lékař, Urologické oddělení SNO: “Cílem naší léčby je kromě dodržení onkologických pravidel a odstranění celého nádoru, zároveň řešit funkční hledisko a v neposlední řadě také kosmetiku, která u laparoskopických výkonů, je velice příznivá. Naše oddělení se zabývá také sledováním pacientů po výkonech a v případě, že se nádor vrací nebo zhoršuje, tak v rámci multidisciplinárních týmů spolupracujeme s FNO, zejména u karcinomu prostaty. A to je místo, kam bychom se mohli do budoucna posunout. Slezská nemocnice v Opavě je jedním z pracovišť, které se od 1. ledna budou účastnit screeningu pro karcinom prostaty, takže v tomto ohledu budeme mít vyšší počet pacientů.”

Bezmála 1800 pacientů, tolik jich ročně projde opavským urologickým oddělením. Práce pro sestřičky je náročná fyzicky, ale i psychicky. Často řeší s rodinami následnou péči o pacienty, kteří to po hospitalizaci sami nezvládnou.

Barbora Dodeková, staniční sestra, Urologické oddělení, SNO: “Musíme často pracovat s rodinami a vyřídit jim potřebné dokumenty. Je to práce náročná fyzicky i psychicky. Ale potenciál máme v kolektivu sester. Často se k nám pacienti vrací a rádi.”

Roman Staněk, primář, Urologické odd. SNO: “Urologie nabízí lékařům jeden z největších prostorů sebeuspokojení pro zhodnocení jeho zkušeností a schopností, protože jsme jeden z mála oborů, který nabízí obrovské a široké spektrum operativy od laparoskopie, přes otevřenou operativu, která je velmi náročná, ale může to být i malá otevřená operativa, třeba estetické operace, plastické operace a zároveň máme ještě další skupinu operativy - endoskopickou, kdy zavádíme přístroje přirozenými otvory. A výhodou je, že lékař, který má internistické vlohy, ale chce dělat operační obor, tak se může uplatnit jako diagnostik a ještě je mu umožněna malá operativa a drobné ambulantní výkony. Já bych řekl, že kdokoliv přijde na urologii, bude spokojen.”

Oddělení slezské urologie má 25 lůžek a pracuje tam 16 lékařů, většina z nich jsou externisté. Součástí oddělení jsou ambulance v Krnově, Bruntále, Ostravě a Hlučíně a také v nemocnici. Za rok na oddělení lékaři provedou okolo jednoho tisíce tři sta operací.

Tolik naše desetiminutová návštěva na urologickém oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě. Přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2024.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Magazín TV medicína
27. prosince 2023, 17:42

Dobrý den u sledování TV medicíny speciál. Tentokrát zavítáme do Slezské nemocnice v Opavě, konkrétně na urologické oddělení. Zakladatelem moderní urologie jako samostatného oboru v Česku je Leopold rytíř von Dittel, který se narodil ve Fulneku v roce 1815. Po celé zemi už je v dnešní době řada klinických pracovišť, mnohé nemocnice mají svá urologická oddělení a současně fungují i urologické ambulance.

Slezská urologie patří mezi nejstarší oddělení na Moravě. Je to obor, který se dynamicky rozvíjí. To potvrzuje také primář Roman Staněk, který v oboru pracuje tři desítky let.

Roman Staněk, primář, Urologické odd. SNO: “Když jsem začínal, endoskopické techniky už existovaly, ale většinou se prováděly zákroky za pomocí tuhých nástrojů. Dnes pracujeme s nástroji flexibilními, kdy se můžeme podívat například za roh, můžeme vidět v podstatě všechna zákoutí, týká se to především operací ledvin a kamínků. A dále došlo také ve vývoji laserové technologie. My jsme byli třetí pracoviště v ČR, které vlastnilo, tehdy sice nízkovýkonový laser, který byl určen jen na rozbíjení kamínků. Před deseti - dvanácti lety se nám podařilo koupit tzv. zelený laser, který je unikátní metodou, kterou provádíme zmenšení prostaty.”

Lékaři slezské urologie používají při operacích nejmodernější vysokovýkonový tak zvaný holmiový laser a morcelátor, pomocí nich mohou zvětšenou tkáň prostaty odstranit a současně zastavit krvácející přívodné cévy tak, aby nebyl nutný řez.

Roman Staněk, primář, Urologické oddělení, SNO: “Gró naší práce, tedy to, co naše oddělení dělá skoro nejlépe nebo nejdéle v kraji, jsou nukleační techniky operace prostaty. Je to operace, která umožňuje odoperovat prostatu, která je i velmi objemná. Máme na kontě pacienty, kdy jsme odstranili 360 g tkáně apod. a přitom standardně je mezi 80 - 100 g tkáně. Díky této technice a dvouletému navýšení technologie - holmiového laseru, jsme schopni pacienty posílat domů 3 - 4 pooperační den. To znamená, že výrazně zkracujeme pobyt v nemocnici a pacient odchází bez cévky, protože tato technika zastavuje krvácení ihned po operaci, kdy narazíme na cévu.”

Důležitým pomocníkem při laparoskopických operacích je laparoskopická sonda, kterou lékaři využívají laicky řečeno při vyhledávání nádorů, zejména u ledvin.

Tomáš Kokoř, zástupce primáře, Urologické oddělení, SNO: “Tento nástroj je pro nás důležitý při laparoskopických operacích. Potřebujeme zjisti jak hluboko je nádor v ledvině, jak do ní hluboko zasahuje, jak je velký, abychom věděli, jestli ta resekce bude možná a jestli dokážeme ošetřit cévy, aby resekce byla úspěšná a nemuseli jsme odstranit ledvinu.”

Dalším velmi účinným pomocníkem urologů v Opavě je diagnostický přístroj, který jim umožňuje fůzní biopsii prostaty.

Hana Musilová, lékařka, Urologické oddělení, SNO: “Pomocí magnetické rezonance si zobrazíme podezřelá ložiska v prostatě, které se pomocí tohoto přístroje zakreslí a nákres se převede na ultrazvukový obraz, pomocí kterého biopsii provádíme. Díky přesnosti se zvyšuje šance včasného záchytu karcinomu prostaty.”

Slezská urologie se zabývá celým spektrem nejen operačních výkonů, ale také diagnostikou a následným sledováním. Samozřejmou součástí zobrazovacích metod je spolupráce s radiologickým oddělením.

Jakub Pavelka, lékař, Urologické oddělení SNO: “Cílem naší léčby je kromě dodržení onkologických pravidel a odstranění celého nádoru, zároveň řešit funkční hledisko a v neposlední řadě také kosmetiku, která u laparoskopických výkonů, je velice příznivá. Naše oddělení se zabývá také sledováním pacientů po výkonech a v případě, že se nádor vrací nebo zhoršuje, tak v rámci multidisciplinárních týmů spolupracujeme s FNO, zejména u karcinomu prostaty. A to je místo, kam bychom se mohli do budoucna posunout. Slezská nemocnice v Opavě je jedním z pracovišť, které se od 1. ledna budou účastnit screeningu pro karcinom prostaty, takže v tomto ohledu budeme mít vyšší počet pacientů.”

Bezmála 1800 pacientů, tolik jich ročně projde opavským urologickým oddělením. Práce pro sestřičky je náročná fyzicky, ale i psychicky. Často řeší s rodinami následnou péči o pacienty, kteří to po hospitalizaci sami nezvládnou.

Barbora Dodeková, staniční sestra, Urologické oddělení, SNO: “Musíme často pracovat s rodinami a vyřídit jim potřebné dokumenty. Je to práce náročná fyzicky i psychicky. Ale potenciál máme v kolektivu sester. Často se k nám pacienti vrací a rádi.”

Roman Staněk, primář, Urologické odd. SNO: “Urologie nabízí lékařům jeden z největších prostorů sebeuspokojení pro zhodnocení jeho zkušeností a schopností, protože jsme jeden z mála oborů, který nabízí obrovské a široké spektrum operativy od laparoskopie, přes otevřenou operativu, která je velmi náročná, ale může to být i malá otevřená operativa, třeba estetické operace, plastické operace a zároveň máme ještě další skupinu operativy - endoskopickou, kdy zavádíme přístroje přirozenými otvory. A výhodou je, že lékař, který má internistické vlohy, ale chce dělat operační obor, tak se může uplatnit jako diagnostik a ještě je mu umožněna malá operativa a drobné ambulantní výkony. Já bych řekl, že kdokoliv přijde na urologii, bude spokojen.”

Oddělení slezské urologie má 25 lůžek a pracuje tam 16 lékařů, většina z nich jsou externisté. Součástí oddělení jsou ambulance v Krnově, Bruntále, Ostravě a Hlučíně a také v nemocnici. Za rok na oddělení lékaři provedou okolo jednoho tisíce tři sta operací.

Tolik naše desetiminutová návštěva na urologickém oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě. Přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2024.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/magazin-tv-medicina/magazin-tv-medicina-27-12-2023-17-42