Magazín TV medicína

  • V Krnově probíhá přestavba operačních sálů
  • Nanoskopie kloubů jen v lokální anestezii
  • MUDr. Tetiana Soviak, Interní odd. Bílovecká nemocnice: V rámci interny fungují v Bílovci odborné ambulance
  • Většina vyšetření na kardiologii se dělá ambulantně
  • V péči jsou stále pacienti po COVIDU,

Jsem ráda, že jste s námi a díváte se na pořad TV Medicína. Dozvíte se, jak pečovat o nemocné srdce. Co dělat, aby se potíže nezhoršovaly a čím můžeme sami přispět k prevenci onemocnění kardiovaskulárních chorob. Hostem bude lékařka z Bílovecké nemocnice Taťana Sovjak. Krnovská nemocnice komplexně přestavuje operační sály. Výsledkem rekonstrukce a nového přístrojového vybavení budou jedny z nejmodernějších sálů v České republice. Podívejte se na reportáž.

V Krnově probíhá přestavba operačních sálů

Nemocnice v Krnově zahajuje přestavbu operačních sálů a LDN za 50 mil Kč. Na počátku celé akce byl záměr, vyměnit pouze komplexní vzduchotechniku.

Ladislav Václavec, ředitel nemocnice: „Což je akce asi za 16 milionů korun a u toho jsme se rozhodli vyměnit celou přestavbu sálů a udělat moderní sály, které budou spojené s videotechnikou, takže jak operace na sále budou dobře přenositelné.“

Celá přestavba sálů si vyžádá velká organizační opatření, tak, aby se pacientů a plánovaných operací dotkla co nejméně.

Ladislav Václavec, ředitel nemocnice: „Z hlediska provozu my teď 3 měsíce nebudeme operovat operace kyčlí, kloubů, tam, kde se dělají endoprotézy.“

Alena Motlíčková, provozně technická náměstkyně: „Technicky to znamená to, že jsme se museli dočasně přestěhovat do náhradních prostor, kde budou probíhat operace po dobu rekonstrukce a momentálně tady probíhají ty přípravné fáze, abychom všechny prostory vyklidili.“

Nemocnice se současně pouští i do přestavby LDN ve Městě Albrechticích. Na přestavbu sálů získala stoporocentní dotaci 42 milionů z programu REACT, přestavba LDN ve výši přes 9 milionů bude financována z rozpočtu MS kraje a vlastních zdrojů nemocnice.

Ladislav Václavec, ředitel nemocnice: „Začínáme po Novém roce a sály budou hotové 3 měsíce po započetí prací, takže koncem března.“

V krátké době bude zahájena další velká investiční akce, kterou je stavba nové rehabilitace a respiria pro pacienty.

MUDr. Tetiana Soviak, Interní odd. Bílovecká nemocnice: V rámci interny fungují v Bílovci odborné ambulance

Simona Součková, TV Polar: Pozvání do studia přijala dnes paní doktorka Tetiana Soviak z interního oddělení Bílovecké nemocnice. Dobrý den.

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Dobrý den.

Simona Součková, TV Polar: Paní doktorko, v Bílovecké nemocnici funguje interní oddělení, ale v rámci toho interního oddělení jsou tam i odborné ambulance. Můžete stručně říci které?

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Ano, určitě. Samozřejmě funguje všeobecně interní ambulance. Také máme odborní kardiologickou, cévní, diabetologickou a gastroenterologickou ambulanci.

Simona Součková, TV Polar: Jaká vyšetření v rámci kardiologie mohou podstoupit pacienti přímo u vás v Bílovecké nemocnici? Můžete se i zamyslet nad tím, jaká vyšetření mohou postoupit u vás ambulantně a která třeba v rámci hospitalizace? Takže pojďme nejdřív k tomu, co mohou podstoupit ambulantně.

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Ambulantně máme k dispozici tlakový Holter, EKG Holter, to znamená holterové vyšetření. Pomocí těchto vyšetření sledujeme tlak a srdeční činnost, čtyřiadvacet hodin tlak, srdeční činnost a točíme EKG čtyřiadvacet hodin až sedmdesát dvě hodiny. To se dá jak ambulantně, tak i při hospitalizaci. Také máme k dispozici echokardiografické vyšetření. Samozřejmě jeho používáme u ambulantních pacientů a hospitalizovaných. U ambulantních pacientů, hlavně jestli máme podezření, třeba přijede rychlá a přiveze nám pacienta a máme podezření třeba na plicní embolii na akutní infarkt myokardu, tak to se velice dobře dá využít toto vyšetření. Jestli mluvíme o ambulantních pacientech, které sledujeme dlouhodobě, můžeme pomocí echa sledovat progres různých srdečních onemocnění, třeba srdečních vad, onemocnění myokardu. Kromě toho máme k dispozici ergometrii, a to znamená, že můžeme zjistit, jestli naše srdíčko má nějaký problém se zásobením krevním během větší zátěže. U nás máme k dispozici bicyklový ergometr na jiných pracovištích. Dá se to provést pomocí běžeckého pásu. Kromě toho ještě máme pro naše pacienty možnost kontroly elektronického kardiostimulátoru.

Simona Součková, TV Polar: Výborně, co se týče toho vybavení, jste na tom dobře, musíme určitě poděkovat i zřizovateli Moravskoslezskému kraji, že na vás dbá.

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: A vedení nemocnice se o nás stará opravdu výborně.

Simona Součková, TV Polar: To jste mě uklidnila, protože někdy vzniká dojem, že malá nemocnice nemá co tolik nabídnout jako jiné větší nemocnice nebo ambulance. Takže to jsem ráda, že jsme mohli uklidnit všechny pacienty, kdo se k vám dostane, jsou to tedy pacienti nebo lidé, kteří bydlí v Bílovci a okolí? Nebo může k vám třeba člověk, který má problém se někam dostat?

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Z kapacitních důvodů samozřejmě v popředí jsou pacienti z našeho okolí, z Bílovce a okolí, ale také respektujeme možnost svobodné volby zdravotnického zařízení. Mimo spádových tzv. pacientů k nám pořád přibývá.

Simona Součková, TV Polar: V rámci toho lůžkového oddělení interního, máte hospitalizované pacienty po nějakých zákrocích, co se týče kardiologie?

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Často k nám překládají pacienty kardiovaskulárního oddělení. Ostrava, Třinec po implantaci kardiostimulátoru, ale to je méně. Většinou tyto pacienti jdou domů rovnou z vyššího pracoviště, ale jestli pan, paní jsou v komplikované situaci, také máme takové případy, samozřejmě pacienty nám vrátí zpátky a ještě musíme trošku nějaký čas je sledovat. Často nám vrací pacienty po infarktu myokardu, třeba po akutní koronarografii a nějakých výkonech na vyšších pracovištích. Třeba u nás pacientům diagnostikujeme infarkt, pak pošleme do fakultní nemocnice. Většinou spolupracujeme s kardiovaskulárním oddělení z fakulty a potom po zákroku pan pacient se vrátí k nám na doléčení.

Simona Součková, TV Polar: Co nejčastěji trápí vaše pacienty? Máte tam třeba i pacienty po prodělaném covidu, kterým se ty problémy pořád vlečou?

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Nejčastěji se na nás obracejí pacienti s dechovými potížemi kardiálními, to znamená nějaká dušnost, bolesti na hrudi, různé druhy arytmií. Samozřejmě, že zažívací potíže také máme pořád u pacientů. Co se týče covidu, samozřejmě měli jsme takové těžké období, jak v celém státu to bohužel bylo. Bohužel pacienti, kteří prodělali covid, do toho, kteří byli zdrávi celkem, ještě také mělo velké potíže s dýcháním část pacientů. Část z nich jsme museli překládat na dlouhodobé rehabilitace do odborného plicního sanatoria do Jablunkova. Bohužel také část pacientů ještě doposud jsou lidi izolovaní na plicní ambulanci. Také covid nám zhoršil průběh chronických onemocnění. Co se týče polymobidních pacientů v popředí, co se týče kardiaků. My jsme současně s covidem museli jsme řešit dekompenzace srdečního selhání, dekompenzace tlaku a bohužel u těch pacientů častěji se projeví infarkt myokardu i cévní mozkové příhody.

Simona Součková, TV Polar: Jsou vaši pacienti zodpovědní, anebo máte na starost tzv. problémové pacienty, kteří si stále vedou svou?

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Asi každý doktor a všichni doktoři pracují s takovými pacienty, samozřejmě i my. To je velký problém. Samozřejmě máme takovou skupinu pacientů, tzv. non compliantních. To znamená, že vůbec nerespektují léčbu anebo jak chce, jak říkáte. To je problém v tom, že jeho onemocnění toho pacienta není kontrolované a on k nám dorazí, už často v těžce dekompenzovaném stavu, který potřebuje hospitalizaci buď na interním standardním oddělení anebo i na JIPce.

Simona Součková, TV Polar: Paní doktorko, nám se dnes už do toho pořadu nevejde už vůbec nic. Nicméně jsme vůbec nemluvili o prevenci, ale to se omílá všude pořád dokola. Ano, už jsme skončili, bohužel. Takže někdy příště, co se týče prevence. Já Vám pro tuto chvíli děkuju a těším se s Vámi brzo na viděnou.

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Děkuji Vám.

Simona Součková, TV Polar: A s vámi milý diváci, mějte se hezky a na shledanou.

Tetiana Soviak, lékařka, interní oddělení Bílovecké nemocnice: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat