Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Stromy na náměstí památkáři neschválili
  • Mateřinka Vančurova pomohla Kočičí školce
  • Začala Tříkrálová sbírka, včetně koledníků v ulicích

Stromy na náměstí památkáři neschválili

Stromy na Masarykově náměstí nebudou. S myšlenkou, která vzešla z adaptační strategie na změny klimatu a požadavků občanů, se neztotožnil Národní památkový ústav.

Podnět k umístění stromů na Masarykovo náměstí vzešel ze dvou zdrojů. Jedním byl názor občanů vyslovený na Veřejném fóru v roce 2019, druhým zpracovaná adaptační strategie na změnu klimatu pro město. Na základě toho radnice vytvořila výslednou variantu, která navrhovala zasadit čtyři stromy okolo kašny. A protože je centrum Nového Jičína městskou památkovou rezervaci, začala jednat s Národním památkovým ústavem.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Reakce byla zamítavá. My jsme tu žádost zdůvodňovali několik adůvody, jedním z nich bylo samozřejmě vytvoření lepšího mikroklimatu na náměstí tak, aby se tady dalo lépe odpočinout ve stínu, stromy také napomáhají k zachycení prachových částic. Dalším důvodem byl i fakt, že v minulosti už stromy na náměstí byly, ale je třeba přiznat, že to bylo jen krátce za první republiky.”

Andrea Stanieková, Národní památkový ústav: “My vycházíme z architektonických okolností. V Novém Jičíně je náměstí staršího založení, je renesanční s podloubími, a jen v krátké epizodě, někdy počátkem 20. století, tady byly umístěny stromy kolem kašny, ale jinak ne. Takže my se snažíme zachovat ten původní charakter náměstí, aby zůstal v té čisté nedotčené podobě, bez vzrostlé zeleně, která by zabraňovala pohledům na fasády, a tak dále.”

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Já se s tím stanoviskem zcela neztotožňuji, protože si myslím, že stromy v této míře by mohly prospět tomu náměstí, ale samozřejmě to budeme respektovat, nic jiného nám ani nezbývá, protože stavební úřad vydává své stanovisko na základě doporučení národního památkového ústavu. Nemá cenu jít do nějaké pře, musím říct, že jinak spolupracujeme s památkovým ústavem velice dobře.”

Nicméně město hledá další možnosti, jak centrum ozelenit. Odbor životního prostředí má zpracovat návrh, jak umístit stromy do mobiliáře, tedy do větších truhlíků. Toto řešení by bylo akceptovatelní i pro památkáře.

Andrea Stanieková, Národní památkový ústav: “Pokud nebudou příliš vzrostlé, nebudou příliš veliké, ale to už samozřejmě ze samotného principu, že je to strom umístěný v kontejneru, tak nejde, tak je to přijatelné, dá se to tak umístit.”

Už dříve tento pokus osadit náměstí velkými truhlíky město realizovalo, nicméně v původních kontejnerech, které pravděpodobně nebyly pro kořenový systém dostatečně veliké, se stromům příliš nedařilo.

---

Mateřinka Vančurova pomohla Kočičí školce

Vánoce jsou časem radosti a obdarovávání, a proto se v jedné z novojičínských mateřských škol rozhodli uspořádat sbírku pro Kočičí školku. Spolek, který pečuje o zvířata a hledá jim nový domov, tak získal zásobu krmiva.

Sbírku pro zvířecí útulky pořádali v mateřské škole na ulici Vančurova už loni, tehdy pro opuštěné psy, letos se ji rozhodli vyhlásit podruhé a věnovali ji Kočičí školce z nedaleké Kopřivnice.

Markéta Benešová, MŠ Vančurova, Nový Jičín: “Je to úžasný spolek, mám s nimi osobní zkušenost. Děvčata ze spolku nám přímo řekly, co by nejvíce ocenily, tedy krmivo. Děti společně s rodiči nosili plus se nám podařilo oslovit také trošku širší veřejnost, a snad se nám podařilo naplnit tu vánoční myšlenku pomáhat tam, kde je to potřeba.”

Andrea Mertová, Kočičí školka, Kopřivnice: “Jsme moc rádi, za každou takovou pomoc moc děkujeme, protože díky této pomoci zase my můžeme pomáhat. Protože jsme dobrovolnice, tak opravdu jsme závislé na tom, co nám lidé dají.”

děti MŠ Vančurova: 

“Já jsem přinesla granulky a konzervu a mám doma kočičku, jmenuje se Julinka.”

“Přinesla jsem také granulky a mám doma kočičky dvě.”

“Já jsem přinesla dvě kapsičky.”

Kočičí školka působí tři roky a pomáhá především opuštěným zvířatům, které jsou v nedobrém zdravotním stavu.

Andrea Mertová, Kočičí školka, Kopřivnice: “Snažíme se brát pravdu ty akutní případy, kdy vidíme, že kočička je opravdu ve špatném stavu, potřebuje pomoc.”

Právě i kočce Ginger, kterou Andrea Mertová přivezla dětem do mateřské školy Vančurova ukázat, se dostalo díky těmto dobrovolnicím pomoci.

Andrea Mertová, Kočičí školka, Kopřivnice: “Je to nalezenec, byla ve špatném stavu, byla hubená, měla omrzliny, lidé nám ji nahlásili asi před rokem v zimě, a díky péči se dostala do takového stavu, jaký teď je. Tehdy se nemohla vůbec dojíst, dva týdny pořád jedla. Teď už ji narostl i nový kožíšek. Musela jít na operaci zubů, protože je měla velmi špatné.”

Díky spolu si tedy kočky mohou dopřát ošetření a veškerou veterinární péči. Pak se prostřednictvím fotografií zveřejněných na Facebooku uchází o nový domov.

---

Začala Tříkrálová sbírka, včetně koledníků v ulicích

Začala Tříkrálová sbírka. Stejně jako minulý rok je připravena pro virtuální prostředí. Po roční pauze bude mít ale i svou tradiční podobu, do ulic už vyrazili také koledníci.

S novým rokem začala i Tříkrálová sbírka, potrvá do 16. ledna. Hned v prvních dnech v některých lokalitách města vyrazili do ulic i koledníci.

Markéta Brožová, koordinátor Tříkrálové sbírky, Charita Nový Jičín: “Jsme moc rádi, že se to letos podařilo zorganizovat tak, že skupinky jsou připravené, ne tedy pro všechny ulice města, protože někteří koledníci vyjádřili nějaké obavy, aby nebyli zdrojem nějaké nákazy, a nechtějí své úseky projít. I na tyto případy jsme připraveni, máme ve městě několik statických pokladniček.”

Kasičku lidé najdou například v Návštěvnickém centru na Masarykově náměstí, v místní části Žilina v prodejně potravin a v charitním domě. Z loňského roku zůstává zachována i virtuální pokladnička.

Markéta Brožová, koordinátor Tříkrálové sbírky, Charita Nový Jičín: “Tříkrálová sbírka probíhá v té terénní podobě do 16. ledna. Až do konce ledna je možné přispívat přes převodní příkazy nebo web trikralovasbirka.cz, kde je rozcestník, který lidi navede na jednotlivé oblastní charity.”

Hlavním termínem, kdy do ulic vyrazí tříkráloví koledníci, bude přímo 6. leden a následující víkend. Pokud by někdo měl zájem a chtěl by se na chvíli stát králem, může se ještě stále ozvat koordinátorce sbírky.

Markéta Brožová, koordinátor Tříkrálové sbírky, Charita Nový Jičín: “Budeme moc rádi, protože koledníčků je vždycky nedostatek, určitě budeme rádi za jakoukoliv novou skupinku, která třeba projde i ty kouty města, kam už se roky nikdo nedostal.”

V loňském roce se díky štědrosti lidí podařilo v této celonárodní sbírce pro novojičínskou charitu vybrat zhruba půl milionu korun. 35 procent této částky šlo na republikové projekty, 65 procent pomohlo místním lidem, například charitní fond humanitární pomoci podpořil rodinu, která přišla o domov a potřebovala vybavit novou domácnost. V několika případech putovaly peníze na nákup drahých dioptrických brýlí v pro děti se složitými očními vadami. Fond kroužky zase pomohl několika desítkám děti zaplatit jejich volnočasovou aktivitu. Hlavním záměrem letošního roku je, kromě této klasické pomoci, pořízení automobilu pro terénní sociální službu charity.

---Mohlo by Vás také zajímat