Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Vánoční překvapení obdarovalo tři desítky dětí
  • Viadukt je opravený, Koleje mají odbočku
  • Advent a vánoce v Žerotínském zámku

Vánoční překvapení obdarovalo tři desítky dětí

Vánoční překvapení - to je akce, kterou zorganizovalo Rodinné centrum Mozaika ve spolupráci s městským úřadem. Zapojením veřejnosti zajistili dárky pod stromeček pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Stačilo jen pár hodin a na sociálních sítích Rodinného centra Mozaika zveřejněná výzva Vánoční překvapení byla naplněna. Lidé zareagovali okamžitě a přihlásili se k zajištění více než 30 vánočních dárků pro novojičínské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Zuzana Rosová, RC Mozaika: “My jsme zveřejnili výzvu v pondělí v odpoledních hodinách a už v tu dobu jsem byla na telefonu, zvedala jsem telefony, a v devět hodin ráno v úterý už byl seznam zaplněn. Bylo velice hezké, že i přes zaplněný seznam se někteří dárci nenechali odradit a do Rodinného centra Mozaika donesli i nějaké dárky navíc.”

Možnost rozbalit si na Štědrý den dárek dostaly díky této akci dětí, které spadají do péče oddělení sociálně právní ochrany. To vytipovalo 26 kluků a holek ve věku zhruba od 1 roku do 15 let. Nakonec se ale překvapení pod stromečkem dostane k 35 dětem.

Richard Pešat, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí: “Jsou to děti, které jsou nejpotřebnější, to znamená, v těch rodinách ta sociálně-ekonomická situace není příliš dobrá. Takže jsme chtěli tímto způsobem trošku podpořit ty jejich Vánoce. Chtěl bych moc poděkovat všem dárcům, kteří se zapojili do této akce, v podstatě jsme obdrželi dárky pro více dětí, než jsme předpokládali, takže jménem města ještě jednou moc děkuji.”

Vánoční překvapení vzniklo právě díky spolupráci Mozaiky, která je ve městě členem projektu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb, a oddělení sociálně právní ochrany. Letos se tak vánoční přání dětí podařilo splnit už potřetí.

Zuzana Rosová, RC Mozaika: “My máme velkou radost, že i tento rok se nám podařilo dárky vybrat. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se do Vánočního překvapení zapojili. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že jsme mohli být Ježíškovými pomocníky.”

Někteří dárci plnili konkrétní touhu dítěte, u kterého byl vždy zveřejněn jen věk a zda se jedná o děvče nebo o kluka. Jiné z dětí zase pouze napsalo, že si přeje překvapení.

Dárci vánoční balíčky přinášeli do Rodinného centra Mozaika, odtud je do domácností rozvezli pracovníci sociálního odboru města. Na Štědrý den tak všech 35 dárků udělalo radost přesně tam, kde je to potřeba nejvíce.

---

Viadukt je opravený, koleje mají odbočku

Nový úsek cyklostezky Koleje byl s mírným zpožděním dokončen. Rekonstrukcí železničního mostu získala stezka odbočku směrem na Čerťák. Cyklisté po viaduktu také bezpečně překonají frekventovanou silnici.

Stavba 600 metrů dlouhé odbočky z cyklostezky Koleje směrem na Straník a Čerťák začala v červnu. Původně měly práce trvat do konce října, ale náročná rekonstrukce vysloužilého mostu, přes který nová trasa vede, si vyžádala jejich prodloužení do začátku prosince.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “S ohledem na vícepráce a změnu technologického postupu, která byla zapříčiněna zejména zhoršeným stavem mostních betonových pilířů, se stavba prodloužila o tři týdny. Zároveň zde identifikujeme vícepráce za zhruba za 800 tisíc korun, takže celkové náklady stavby dosáhly 7,3 milionů korun bez DPH.”

Na stavbu dva a půl metru široké asfaltové cesty získalo město dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 1,5 milionu korun z programu podpora rozvoje cykloturistiky. Kraj už dříve přispěl Novému Jičínu i na pořízení projektové dokumentace, a to 300 tisíci korunami. Aby se stavba mohla zrealizovat, muselo město za 1,7 milionu korun odkoupit od ministerstva obrany pozemky před a za viaduktem.

Cyklisté nyní mohou v Bludovicích po bývalém železničním mostě bezpečně překonat frekventovanou silnici I/57.

A změny čekají cyklostezku i v roce 2022.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro prodloužení cyklostezky Koleje směrem k bývalému hornímu nádraží s tím, že budeme žádat o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury a na projektovou dokumentaci jsme získali dotaci opět z Moravskoslezského kraje.”

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Považuji za velký úspěch a přínos pro město, že se podařilo vykoupit areál bývalého horního vlakového nádraží, protože je to zajímavá rozvojová plocha s ohledem na cyklotrasu. Vznikne tam stezka nejen pro kola, ale i pro chodce, protože podél ulice Rybníčky není chodník, takže ji budou moci využívat i pěší. Zároveň se zpracovává studie na revitalizaci celého toho prostoru. Už můžu prozradit, že součástí bude i pumptrack, který je velmi požadovaný občany města:”

Vznikne zde také zázemí pro cyklisty, parkoviště i pro obyvatele nedalekých bytových domů a měla by zde být také nastíněna historie samotné železniční dráhy, která tudy vedla.
---

Advent a vánoce v Žerotínském zámku

Muzeum Novojičínska připravilo pro děti program, který připomněl Vánoce tak, jak je koncem 19. století prožívali v měšťanských rodinách. Kromě zajímavých informací si školáci odnášeli i vlastnoručně zdobenou baňku.

Také letos se Muzeum Novojičínska naplno ponořilo do adventního času a připravilo pro mateřské a základní školy program, který připomněl staré tradice Vánoc. Děti si mohly v tvůrčí dílně zdobit baňky a skládat svítilny z papíru.

Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska: “V letošním roce se snažíme dětem přiblížit Vánoce tak, jak je používali v měšťanských rodinách v 19. století a zaměřili jsme se především na rodinu Hückelů, o kterých máme asi nejvíce informací, jak ty Vánoce mohli prožívat. A kolegyně, etnografka muzea, srovnává, jak prožívali Vánoce lidé v lidovém prostředí na vesnici, a jak moc se lišily ty městské, kde už bylo všeho více. Měli takové vymoženosti, jako byly baňky, vánoční stromeček, což na vesnici v té době ještě nebývalo.”

V tomto duchu byl dobovými dekoracemi ozdoben vánoční stromek v muzeu, vedle něj ukázka starých hraček a prostřený stůl.

Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska: “Betlémy se stavěly v každé měšťanské domácnosti, poté je začaly vytlačovat vánoční stromečky, ale poselství toho betlému je důležité. Snažíme se ho dětem sdělit, že to je to poselství Vánoc, narození Ježíše v městě Betlémě.”

Anna Hrčková, etnografka Muzea Novojičínska: “Ten Ježíšek byl bíle oblečený, měl v ruce stromeček, ale ten stromeček nechal v té rodině až tehdy, když ty děti vyzkoušel ze znalosti náboženství, ze školních znalostí a také se v prvé řadě zajímal o to, jestli ty děti byly hodné.”

Muzeum pro práci s dětmi poprvé otevřelo i nové prostory, dveře z Trámového sálu vedou do edukační místnosti, která je určena pro různé vzdělávací programy. Nyní si tu děti mohly vyzkoušet zdobení perníčků a poslechly si výklad o tom, jak se stloukalo máslo a v hlavní místnosti mohly při práci sledovat řezbáře.

Martin Mužný, Muzem Novojičínska: “Já tady předvádím dětem, jak se dříve vyráběly švrdláky, což byly špičky vánočních stromků, které se potom uřezaly a pak se pro hospodyňky vyráběly takové pomůcky do kuchyně.”

děti ZŠ Tyršova: 

“Líbilo se mi, jak jsme malovali baňky, zdobili jsme perníky a povídali jsme si, jak se kdysi vyrábělo máslo.”

“Mně se líbily ty domečky.”

“Dozvěděla jsem se tady různé svátky.”

“Mi se tu líbilo docela hodně věcí.”

Kromě spousty informací si tedy školáci odnášeli z muzea i svou baňku a domeček z papíru jako svítilnu nebo ozdobu na okno.

---Mohlo by Vás také zajímat