Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Vizi Hückelových vil zastupitelé odložili
  • Gymnázium slaví stoleté výročí založení
  • Kalendář objevuje Nový Jičín před sto lety

Vizi Hückelových vil zastupitelé odložili

Komise složená z odborníků tvořila rok a půl vizi revitalizace a využití Hückelových vil. Její projednání se teď objevilo i na programu listopadového zastupitelstva. Nicméně na tomto bodě nepanovala koaliční shoda a byl ze schůze stažen.

Jak naložit s Hückelovými vilami, které od soukromého vlastníka vykoupilo město za bývalého vedení v roce 2016 za cenu 13 a půl milionu korun. To je otázka, kterou si radnice klade několik let. Poslední rok a půl pracovala na vizi revitalizace a využití odborná komise. Výsledek práce musí projednat zastupitelstvo, tento bod byla ale z poslední listopadové schůze stažen.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Většina zastupitelů toto projednání vůbec nepřipustila, a to z toho důvodu, že tento materiál šel do zastupitelstva nestandardním způsobem. Rada města vlastně tento materiál odložila, chtěla dopracovat dále tento materiál, někteří radní nebyli ztotožněni vůbec ideově s tím, co by se mělo v Hückelových vilách dít. Proto radní nechtěli tento materiál projednávat v zastupitelstvu města.”

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Za špatnou zprávu považuji, že nebyla schválena Vize dalšího rozvoje Hückelových vil, kterou zpracovával koordinátor záchrany vil Radek Polách asi zhruba rok a půl po konzultacích s různými odborníky z městského úřadu i mimo úřad. Je to problém i proto, že je to jeden z důležitých bodů našeho programového prohlášení, které jsme sepsali po uzavření koalice. Jedna z cest je, že se nám podaří dohodnout na nějakém harmonogramu tak, abychom tu vizi schválili na některém z následujících zastupitelstev po nějakých třeba úpravách nebo doplnění.”

Jaroslav DvořáK (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Opravdu jsme to v roce 2016 vykoupili. V letech 2017, 2018 byla hotova ideová studie, zvítězila studie architekta Obenause, už dávno mohla být projektová dokumentace a už dávno se mohlo začít revitalizovat, protože ty dotace prostě jsou. Je nové programové období 2021 až 2027.”

Dle zpracované vize by jedna z vil měla být věnována prezentaci novojičínského fenoménu - klobouků, rodiny Hückelů a také díla malíře Eduarda Veitha.

Druhá má tři variantní řešení - sociální nebo komerční využití nebo opravu a konzervaci do doby, než se najde lepší účel. Na zpracovaných materiálech se pod vedením koordinátora Radka Polácha podíleli odborníci města, kraje, architekti a zástupci Národního památkového ústavu.

---

Gymnázium slaví stoleté výročí založení

Gymnázium Nový Jičín slaví 100 let. Jubileum připomnělo dnem otevřených dveří a koncertem. Budovu školy si přišli prohlédnout bývalí učitelé a absolventi a vzpomínali na studijní léta.

Gymnázium v Novém Jičíně bylo založeno v roce 1921, budova, ve které sídlí, byla postavena o několik let později. 100. výročí založení si škola připomněla dnem otevřených dveří, dorazili na něj bývalí i současní učitelé a žáci.

Zbyněk Kubičík, ředitel Gymnázia Nový Jičín: “Celá škola je veřejnosti otevřena, jsou otevřeny speciální učebny, jsou připraveny expozice pomocí dobových materiálů, které máme k dispozici, byl natočen film o škole. Mapuje historii od založení školy do roku 1968, udělat jej Petr Horák, myslím, že se mu to velmi povedlo. Potom Tomáš Sedoník mapoval tu novodobou historii myslím si, že i z ohlasů obecenstva bylo patrné, že se jim to velice líbilo.”

Jana Malachtová, absolventka gymnázia:  “Chodili jsme tady vlastně do toho roku 83, chodili jsme tu rádi. stále se stýkáme s našim panem profesorem Vránou a třídní učitelkou paní Davidovou.”

Yvona Šindlerová, absolventka gymnázia: “Máme tady skupinu spolužáků, se kterými jsem se domluvili a přišli jsme se podívat, jak ta škola vypadlá.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Tím, že jsem absolventem zdejšího gymnázia, tak se mi vybavuje spousta vzpomínek na ty čtyři krásné roky, které jsem zde prožil, takže ať už jsou to kantoři, kteří ještě mnohdy působí na této škole, kteří nás učili, jsou to spolužáci, jsou to vzpomínky na krásné zážitky a na tu dobu, která byla dobrá.”

Na tomto gymnáziu studovali také například zakladatel Liberálního institutu, člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE, který působí i v zahraničních vědeckých institucích v oboru ekonomie Jiří Schwarz nebo lékař a spisovatel historických románů Antonín Polách.

Jiří Schwarz, absolvent gymnázia: “Dobré pocity, gymnázium se rozvíjí, neupadá, a to si myslím, že je zásadní. A co je nejdůležitější, je samozřejmě profesorský sbor a dobří studenti. Budovy jsou všude jinde krásné a lze učit v jakýchkoliv budovách, lze učit i doma, jak vidíme v poslední době, a myslím si, že co je důležité, tak jsou skutečně ti lidé, kteří to gymnázium naplňují.”

Antonín Polách, absolvent gymnázia: “Samozřejmě, že vzpomínky zůstaly, a to, co skutečně mně nejvíce oslovilo, když jsme uviděl tu místnost, ve které jsme čekali na naše maturitní trápení. Bylo to v pondělí, to si pamatuji, já jsem měl ještě před tím ráno ten studentský projev vůči našim zkoušejícím, a potom jsem musel celý den čekat, než na mě odpoledne přišla řada. Mezi tím už do té místnosti přicházeli ti, kteří už dopoledne měli tu maturitu za sebou, ti už byli v dobré náladě, a dělali tak dobrou zábavu, že my jsme zapomínali k té maturitě odcházet.”

Oslavy pokračovaly odpoledními koncerty, mimo jiné kapely Entuziasté, která na gymnáziu vznikla před 50 lety. Dále se představil Sextet +, jehož sbormistrem je pedagog gymnázia Karel Dostál a do třetice zahrála kapela, ve které hraje další učitel gymnázia Marco Campos.

V průběhu příštího roku plánuje gymnázium další akce, vyvrcholením by v červnu měl být Juniáles. Na 8. prosince připravuje den otevřených dveří pro zájemce o studium.

---

Kalendář objevuje Nový Jičín před sto lety

Nový Jičín také letos vydává vlastní kalendář na rok 2022. Tvůrci se inspirovali historií a jeho stolní varianta obsahuje fotografie města tak, jak vypadalo před 100 lety.

Nástěnnou a stolní variantu kalendáře, který svým obsahem propaguje Nový Jičín a okolí, vydává město prostřednictvím Návštěvnického centra řadu let. Pátým rokem v řadě je nástěnná verze nazvaná Postřehy a obsahuje fotografie z facebookové skupiny, do které fotografie z města a okolí posílat občané i návštěvníci. Naopak proměnlivá témata prezentuje stolní kalendář.

Nikola Maňáková, Návštěvnické centrum Nový Jičín: “Před dvěma lety jsme měli stolní kalendář a akvarely rodačky z Nového Jičína, která malovala zdejší pamětihodnosti. Loni jsme měli regionální recepty, kdy místní lidé posílali své rodinné recepty, a letos jsme si řekli že spojíme síly s Muzeem Novojičínska a archivem a vydáváme kalendář na téma Nový Jičín před sto lety.”

Kalendář tedy obsahuje více než 50 snímků ze sbírek novojičínského okresního archivu.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska, autor kalendáře: “Je to vlastně pohled na město zhruba před sto lety, i když zahrnuje delší časový úsek, jedná se hlavně o období první republiky. Jsou tam unikátní záběry, které dokumentují například Hückelovy vily, městské koupaliště, dokonce je zachycena i rodina Bauerů, tehdy majitelů zámku v Kuníně, ale i spousta dalších pamětihodností, které v Novém Jičíně stály a dneska už nestojí.”

Zveřejněné snímky ale zachycují i obyčejný pohyb lidí ve městě nebo trhy. Doplněny texty Radka Polácha a jsou řazeny tak, aby, pokud to šlo, odpovídaly i ročním obdobím. Bádání v archivu přineslo i některé nové objevy.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska, autor kalendáře: “Při přípravě tohoto kalendáře se podařilo také nalézt jednu zajímavou informaci, a to, že dům důchodců, který se nachází na Hřbitovní ulici, byl původně nazývaný Dům důchodců Hanse Hückela. Dokládá to fotografie z roku 1934 a svědčí o tom právě ten nápis na tomto domě.

Kalendáře města Nového Jičína jsou k dostání v Návštěvnickém centru, a v rámci Adventního jarmarku budou spolu s dalšími propagačními materiály města také na stánku Návštěvnického centra na Masarykově náměstí, a to ve dnech 13. až 17. prosince.

---Mohlo by Vás také zajímat