Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Opavsko bude mít druhé očkovací centrum
  • Hendikepovaným pomáhá hledat práci poradce
  • Úřad práce poskytuje poradenství hendikepovaným
  • Dílenský ponk pro zdravotně postižené

Opavsko bude mít druhé očkovací centrum

Opavsko se připravuje na zvýšený nárůst zájemců o očkování proti covid – 19. Po osmdesátnících si nyní mohou nechat aplikovat vakcínu také lidé starší 70 let a učitelé. Vedle stávajícího očkovacího centra v Opavě přibude ještě další v Kravařích.

Senioři starší 80 let se mohou registrovat do centrálního rezervačního systému od poloviny ledna. Se složitou registrací jim pomáhají také úředníci opavského magistrátu.

Martina Věntusová, ved. kanceláře tajemníka, Magistrát Opava: „Zájem seniorů je obrovský. Dnes tady bylo zhruba 80 lidí, a to jsme měli otevřeno od jen 8 do 12 hod.“

Nyní mohou o očkování proti koronaviru žádat i sedmdesátníci. A také učitelé. Ti se mohou do systému registrovat přes speciální kód. Přednost mají lidé starší 55 let. Z víc jak tisícovky zaměstnanců všech opavských škol má zájem o vakcínu asi polovina.

Simona Horáková, ředitelka ZŠ E. Beneše, Opava: „V naší škole pracuje necelých 60 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a z toho se mi nahlásilo 36.“

Dávku mohou dostat v improvizovaném očkovacím centru Slezské nemocnice, které vzniklo v jedné z budov Slezské univerzity. Na dvou očkovacích místech tady denně obslouží od 100 do 300 lidí. Se vzrůstajícím počtem zájemců tady počítají. Problém je ovšem dostatek dávek. Očkují tady vakcínami Pfizer/Biotech, AstraZeneca a Moderna.

Petr Kümpel, primář infekčního odd., Slezská nemocnice Opava: „Kdyby bylo vakcíny více, tak jsme tady připraveni na 4 – 5 týmů, tzn. těch 600 – 1000 lidí jsme tady schopni vyřešit.“

Kvůli zvýšenému zájmu o vakcínu proti koronaviru bude na Opavsku zřízeno druhé očkovací místo, a to v Kravařích.

---

Hendikepovaným pomáhá hledat práci poradce

Získat zaměstnání není pro hendikepované jednoduché. Na úřadu práce jim pomáhá speciálně proškolený poradce. Ten vyhledává profese, které by lidé se zdravotním omezením mohli vykonávat a pak jim také radí, jak se o místo ucházet. Lidé s tělesným či psychickým postižením tvoří 15% z celkové evidence nezaměstnaných na Opavsku.

Počet hendikepovaných lidí se v evidenci opavského úřadu práce dlouhodobě pohybuje kolem šesti set. Získat zaměstnání se jim daří jen stěží. Firmy se totiž obávají, že nebudou na práci stačit.

klientka Úřadu práce v Opavě: „Já mám dvojku invalidní důchod, mám problémy s chůzí.“

Takovým lidem pomáhá poradce na úřadu práce. Snaží se pro ně najít vhodné pracovní místo, které by odpovídalo jejich schopnostem.

Zuzana Hloušková, poradce pro osoby zdravotně postižené, Úřad práce v Opavě: „Pomáháme klientům nejenom najít práci, ale také sepsat životopis nebo je doprovodit k zaměstnavatelům."

Většina klientů potřebuje kvůli omezenému zdraví zkrácenou pracovní dobu. Protože nejsou schopni, alespoň zpočátku, pracovat dlouhodobě se stejným nasazením, jako člověk zdravý. Takovéto možnosti nabízejí především chráněné dílny.

Tomáš Schaffartzik, vedoucí Chráněných dílen Charity Opava: „Podle toho co jsou schopni zvládat je můžeme přesouvat z jednoho provozu do druhého. A podle toho, co stanoví lékař, jim můžeme nabídnout i kratší úvazky.“

Zkrácenou pracovní dobu potřeboval po ukončení léčby v Psychiatrické nemocnici také Daniel. Do knihvazačské firmy nastoupil před půl rokem na šest hodin denně.

Daniel: „Já jsem si řekl, že beru práci, jaká bude. Ale kvůli mé nemoci nemůžu dělat v halách, kde je moc velký hluk.“


Většinu z 30 volných míst pro pracovníky s omezením nabízejí na Opavsku chráněná pracoviště. Ve firmách často převažují obavy takové lidi zaměstnat s tím, že nebudou na práci stačit stejně, jako lidé zdraví.

---

Úřad práce poskytuje poradenství hendikepovaným

Opavský úřad práce se zaměřuje na podporu lidí se zdravotním postižením čtvrtým rokem. Poradce se snaží najít práci hendikepovaným přímo na míru. Tak aby byl spokojený zaměstnanec i zaměstnavatel. Více v rozhovoru řekne Kateřina Hallová.

Kateřina Geryková, redaktroka TV POLAR:
Když si člověk se zdravotním postižením hledá práci, na co nejčastěji naráží?

Kateřina Hallová, odd. Poradenství a dalšího vzdělávání, Úřad práce v Opavě: „Nejčastěji naráží na nedostatek  takových míst, které by byly vhodné pro osoby se zdravotním postižením, protože v naší evidenci se taková místa objevují zřídka. Zaměstnavatelé se bojí tyto osoby zaměstnávat, protože se např.  z důvodu, že budou mít vysokou nemocnost. Ale není tomu tak. Pokud hendikepovaní lidé naleznou vhodné pracovní místo, jsou za to vděční a velice loajální k zaměstnavatelům.“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Jak takové pracovní místo najít, resp. Jak k němu můžete hendikepovaným pomoci?

Kateřina Hallová, odd. Poradenství a dalšího vzdělávání, Úřad práce v Opavě: Náš člověk s pracovníkem monitoringu trhu práce hledají v terénu vhodná pracovní místa. Vytipovávají si zaměstnavatele, vidí to konkrétní pracoviště. A pak mohou konkrétní osobu doporučit zaměstnavateli pro dané zaměstnání.“

Kateřina Geryková, redaktoka TV POLAR: Zaměstnavatelé si často myslí, že hendikepovaný člověk = problém. Ale můžu to otočit a zeptat se, zda člověk s hendikepem může být ve firmě přínosem?

Kateřina Hallová, odd. Poradenství a dalšího vzdělávání, Úřad práce v Opavě: „Určitě, jako každý zaměstnanec může být přínosem, pokud bude pracovní místo přizpůsobeno jeho hendikepu, jeho fyzickému či psychickému problému. A pak se může jednat o ideálního zaměstnance."

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Jak by měla vypadat ideální komunikace mezi vámi a firmami,  aby bylo více takových míst a lidé s hendikepem by měli možnost pracovat.

Kateřina Hallová, odd. Poradenství a dalšího vzdělávání, Úřad práce v Opavě: „Jak už jsem zmínila, v rámci projektu navštěvujeme firmy a instituce našeho okresu. Ale zaměstnavatelé by měli vědět, že jsme schopni konkrétního člověka dovybavit i v rámci rekvalifikace i dalších aktivit, aby byl tím daným pracovníkem, kterého si zaměstnavatel na toto místo představuje.

---

Dílenský ponk pro zdravotně postižené

Místní akční skupina Opavsko ve spolupráci s Hospodářskou komorou dodává do mateřských škol dílenské stoly, u kterých se mohou děti naučit pracovat s nářadím. Jeden speciální pro hendikepované teď mají k dispozici také v Základní škole pro zdravotně postižené v Opavě.

Místní akční skupina Opavsko už třetím rokem zásobuje mateřské školy malými pracovními stoly, u kterých si mohou děti vyzkoušet svou šikovnost. Ponk s nářadím tentokrát putoval do školky v Malých Hošticích. A poprvé také ke starším dětem. Na hodinách pracovního vyučování jej teď mohou využít i žáci opavské Základní školy pro zdravotně postižené.

Silvie Häuserová, ředitelka ZŠ pro tělesně postižené v Opavě: "Bylo pro nás důležité, aby ponk měl zvedací mechanismus a aby byl výškově nastavitelný. A tím uzpůsobený pro všechny žáky naší školy"

Díky speciálnímu elektrickému mechanismu je možné stůl nastavit do libovolné výšky. Tak aby zde mohly pracovat také děti na vozíčku.

Václav Hon, předseda představenstva HON a. s.: "My tyto stoly děláme pro kancelářský nábytek. Ale samozřejmě brali jsme v úvahu požadavky školy tak, aby to žákům vyhovovalo."

Malý dílenský stůl je vybavený také sadou nářadí a k dispozici budou mít školáci i kufřík s aku vrtačkou. Učitelky zase dostaly manuál, jak s dětmi u ponku pracovat.

Martin Hořínek, manažer podpory vzdělávání, MAS Opavsko: "Díky spolupráci se střední školou uměleckou a průmyslovou jsme vytvořili metodiku Malý svět."

Podle návodu si žáci mohou vyrobit třeba malé městečko ze dřeva.

žák ZŠ pro tělesně postižené v Opavě: "Je to moc zajímavé, určitě se to tady využije. Ponk bude stát v naší dílně."

Společenství Místní akční skupina Opavsko zajistilo od roku 2018 dodání 45 pracovních stolů do mateřských škol na Opavsku a Vítkovsku. Na výrobě I financování se podílely místní firmy.

---Mohlo by Vás také zajímat