Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Rekonstrukce Jurečkovy ulice dokončená
  • Technické služby Opava pracují kvalitně a odpovědně.
  • Vánoční atmosféra v Domě umění

Rekonstrukce Jurečkovy ulice dokončená

Byla dokončena rekonstrukce ulice Jurečkova v Opavě. Na špatný stav silnice a chodníků upozorňovali zdejší obyvatelé. Rekonstrukce začala na jaře a trvala půl roku. Obsahovala rekonstrukci inženýrských sítí, rozvodů kanalizace i plynu.

Oprava ulice s mnoha obytnými domy, která nese jméno po učiteli a Sokolovi Josefu Jurečkovi, byla rozdělena na dvě etapy. V květnu přišla na řadu její severní, necelých dvě stě metrů dlouhá část. Na dalším, jen o několik desítek metrů delším úseku, začali dělníci pracovat o něco později.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: „Tato ulice byla dlouhodobě ve špatném stavu. Proto jsme přistoupili k tomu, že se dělal kompletní rekonstrukce. Bylo to složité, protože šlo o koordinaci tří staveb: rekonstruoval se také rozvod vody a plynu. A přibylo také veřejné osvětlení.“

Tato ulice byla už dlouho v nevyhovujícím stavu, naposledy se podle pamětníků opravovala snad v 70. letech 20. stol.

Radim Uhlíř, vedoucí provozní jednotky Opava, Strabag: „Stav byl velmi špatný vozovka byla hrbolatá, chodníky byly křivé.“

Zbyněk Novák, projektant: „Nesplňovaly podmínky bezbariérové vyhlášky. Tzn.pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a viditelnosti. Byly doplněny varovné a signální pásy.“

Vozovku museli dělníci odkopat půl metru do hloubky, aby odstranili všechny vrstvy, které sem byly časem naneseny.

Zbyněk Novák, projektant: „Postupně se na ty štětové a dlážděné vozovky přilepovaly další a další vrstvy asfaltu , které pak byly v dezolátním stavu, když se tady prováděla výměna potrubí, technické infrastruktury inženýrských sítí.“

Rekonstrukci za 14,5 milionu korun hradilo město Opava. Kromě výměny inženýrských sítí, opravy chodníků a komunikace došlo také na úpravu malého parkoviště a modernizaci veřejného osvětlení.

---

Technické služby Opava pracují kvalitně a odpovědně.

Technické služby Opava už potřetí uspěly v soutěži Národní cena kvality za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní získaly 1. místo v kategorii veřejný sektor a rovněž se staly absolutním vítězem. Co to pro tuto městskou obchodní společnost znamená? Ptáme se náměstka ředitele Martina Giráška.

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Mohl byste na úvod vysvětlit, v čem se soutěží, jde-li o společenskou odpovědnost?

Martin Girášek, provozně technický náměstek, Technické služby Opava „Společenská odpovědnost nic nezařizuje a žádnou firmu do ničeho nenutí. Společenská odpovědnost říká, jak dělat věci jinak a lépe, tak aby z toho firma, společnost měla větší prospěch.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Technické služby Opava získaly ocenění v soutěži Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj už po několikáté. Ovšem nyní jsou také absolutním vítězem. Jak prestižní to uznání je?

Martin Girášek, provozně technický náměstek, Technické služby Opava: „To ocenění je velice prestižní a my si jej velice vážíme. Vážíme si, samozřejmě, také práce našich zaměstnanců, bez kterých by to nešlo. My bereme toto ocenění jako cestu. Nikoliv jako cíl. Pro nás, pro naši společnost, je cílem kvalitně, efektivně a společensky odpovědně vykonávat službu veřejnosti. Tedy té, která bydlí ve městě nebo město navštěvuje. Získané ocenění je zpětná vazba, že jsme na dobré cestě."

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Co konkrétně je pro hodnocení důležité? A kdo vůbec úspěchy jednotlivých organizací posuzuje?

Martin Girášek, provozně technický náměstek, Technické služby Opava: „Ta soutěž je postavena tak, že nejprve je potřeba vyplnit podkladovou zprávu, což je asi 35 otázek. Ty je pak nutné zaslat Radě kvality, která je pořadatelem soutěže. Na základě této zprávy je jmenovaná hodnotící komise. Přímo na pracovišti pak ověřuje údaje, které byly uvedeny v podkladové zprávě, zda se zakládají na pravdě.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Hodnotí se zpětně za uplynulý rok. Provedli jste některé změny či inovace jste v posledním roce provedli a tím nejspíš porotu zaujaly?

Martin Girášek, provozně technický náměstek, Technické služby Opava: „Sledujeme rozvoj inovací a technologií. A snažíme se zaměstnancům ulehčit práci. Tím že zakoupíme nové stroje a technologie, které zefektivní a zkvalitní naše služby a jednak jim ulehčí práci. Což činíme každoročně.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Technické služby mají na starosti široké spektrum služeb: od zimní údržby, přes úklid města, až třeba po údržbu dětských hřišť. A mají 240 zaměstnanců. Také péče o ně byla součástí hodnocení. Jak důležité je, aby se lidé v práci cítili dobře?

Martin Girášek, provozně technický náměstek, Technické služby Opava: „My si dobře uvědomujeme, že zaměstnanci jsou to nejdůležitější, co každá firma má. My se o ně snažíme starat, jak nejlépe umíme. Uvědomujeme si, že jen spokojený zaměstnanec může vykonávat kvalitní a dobrou práci. A přijít třeba také s inovativními nápady.“
---

Vánoční atmosféra v Domě umění

Pojďme se teď naladit na vánoční vlnu. Opavská kulturní organizace připravila animační program o nejkrásnějších svátcích v roce. Děti se mohou dozvědět hravou formou proč se v závěru roku vůbec slaví. Připomenou si také zvyky a tradice. A nebo také jak vypadaly Vánoce kdysi..

Na nebesích hvězdička. Tak se jmenuje animační program, který v Domě umění připravila Opavská kulturní organizace pro děti. Dýchne tady na ně atmosféra Vánoc, které se pomalu blíží. Děti si poslechnou biblický příběh, na kterém tradice těchto svátků stojí.

Amálie Křížová, lektorka, Opavská kulturní organizace (OKO): „Na začátku budeme s dětmi hrát divadlo o narození Ježíška, aby věděly, proč se vlastně Vánoce slaví.“

Dvě tisíciletí starý příběh děti zahrály s loutkami. Průvodcem se jim stala hvězda, která vyšla nad Betlémem a označila tak místo, kde se Spasitel narodil. A svou září ukazovala cestu všem, kteří se mu pak přišli poklonit.

Děti si připomněly také některé vánoční zvyky a obyčeje. Velmi často se týkaly věštění budoucnosti. Používaly se k němu různé způsoby.

Amálie Křížová, lektorka, Opavská kulturní organizace (OKO): „Pod každým hrníčkem se skrývá nějaký předmět, který něco prezentuje. Třeba tady máme penízky a ty znamenají bohatství.“

A nechyběl ani novověký symbol Vánoc – adventní věnec nebo ozdobený strom, pod kterým ležely dárky.

Televize v improvizovaném obýváku zase rozpohybovala staré fotografie a pohlednice. Díky animaci na nich postavy ožily, někde sněží nebo se kouří se z komína.

Sváteční atmosféra je tady zřetelná na každém kroku. A lektorky se snaží dětem ukázat, jak výjimečným obdobím Vánoce jsou.

Simona Juchelková, lektorka, Opavská kulturní organizace (OKO): „Že to není jen svátek o tom konzumu. Ale je to i čas se zastavit a trochu se zamyslet nad celým rokem, co nám nabídl a co nám, může nabídnout ten příští.“

Na papírovou hvězdu pak mohly děti napsat, co pro ně Vánoce znamenají.

žák ZŠ T. G. Masaryka, Opava: „Rodina, dárky, svátek. A také vánoční stromeček k Vánocům patří.“

Pokud se chcete v adventním čase zastavit a vánočně se naladit, přijďte do Domu umění 10. prosince, kdy je zde pro veřejnost připravená tvůrčí dílna.


---

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry