Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Opavský expres

Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky Adély Pluhaříkové a kameramana Marka Laryše
  • K zápisu do opavských mateřinek se hlásí 662 dětí
  • Nová robotická linka ve slezské nemocnici v Opavě
  • Opava podporuje nové podnikatele

K zápisu do opavských mateřinek se hlásí 662 dětí

Na začátku května tradičně probíhají zápisy nejmenších dětí do školek. Opava nabízí dvacet sedm mateřských škol. Oproti minulému roku se navýšil počet přihlášených dětí, na druhé straně se zvětšily i kapacity. I tak se může stát, že se na všechny děti nedostane.

Zápisy do mateřských škol v Opavě probíhaly od druhého do třetího května. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohli rodiče přinést do 27 mateřských škol zřizovaných městem. Každá škola měla svá kritéria pro přijímání dětí.

MARKÉTA VAŠÁKOVÁ, vedoucí učitelka MŠ Vaníčkova: “Budeme přijímat 40 dětí na Mateřskou školu 17. Listopadu a na Mateřskou školu Vaníčkovou budeme přijímat 24 dětí, plus ještě vzhledem k tomu, že máme speciální logopedickou třídu, tak tam se nám kapacitně vleze ještě 5 dalších dětí.”

ANDREA ŠTENCLOVÁ, vedoucí odboru školství, Magistrát města Opavy: “Vzhledem ke kapacitám mateřských škol jsme přistoupili stejně jako v loňském roce ke kritériím, kdy budou přijaty pouze děti narozené ve statutárním městě Opava.”

Opavští rodiče, při rozhodování kam s dítětem, dávali přednost mateřským školám v blízkosti svého bydliště. Zajímali se také o nabízené aktivity, přístup pegagogů nebo vybavení mateřinky. Mateřská škola v Kylešovicích vlastní květinovou zahradu a často jezdí s dětmi na výlety.

Anketa: “Přišla jsem zapsat dceru. Vybírali jsme hlavně tu, kterou máme blízko. Před rokem jsme se tu přestěhovali do vlastního domečku takže jsme spíš vybrali školku, která je nám nejblíž.”

“Vybrala jsem si tuhle školku, protože tady bydlí v blízkosti moje maminka, takže by to mohlo být vhodné kvůli vzdálenosti, ale není moje první volba.”

LENKA RADOVÁ, ředitelka MŠ Kylešovice a MŠ Vaníčkova: “Odlišnost od jiných mateřských škol máme dvě nejdůležitější. Mateřská škola Vaníčkova má finskou saunu, kam děti chodí pravidelně v rámci výuky a taky máme na Vaníčkové otevřenou speciální logopedickou třídu, kterou navštěvují děti, které mají nějakou vývojovou vadu řeči.”

Do mateřských škol se zapsalo celkem 622 dětí, z toho 364 jsou děti tříleté a starší, které mají na umístění do mateřských škol nárok. V letošním roce rodiče podali o třicet tři přihlášek více.

ANDREA ŠTENCLOVÁ, vedoucí odboru školství, Magistrát města Opavy: “Může se stát, že nebudou přijaty na konkrétní mateřskou školu, protože to neumožní kapacitní možnosti, ale bude jim nabídnuta jiná mateřská škola, která má volné kapacity. Stejně tak tyto školy s volnou kapacitou budou moct přijmout přijetí také děti mladší tří let, které nemají na přijetí právní nárok.”

Minulý rok měla být otevřena další mateřské školy v Liptovské ulici. Ta se ale v září neotevře.

ANDREA ŠTENCLOVÁ, vedoucí odboru školství, Magistrát města Opavy: “Rekonstrukce na této škole bude ukončena v lednu resp. v únoru 2024 a navíc nezískali jsme souhlasné stanovisko krajské hygienické stanice s náhradním umístěním dětí do základní školy Kylešovice.”

Z toho důvodu zápisy do mateřské školy Liptovská neprobíhají. Od prvního září letošního roku ale přibude po jednom oddělení v Mateřské škole Edvarda Beneše a Mateřské a Základní škole Malé Hoštice.

---

Nová robotická linka ve slezské nemocnici v Opavě

Slezská nemocnice je opět o krok napřed. Konkrétně ve zpracovávání vzorků v laboratořích. Místo několikahodinového čekání se doba zkrátí o více než polovinu. To díky nové plně automatické robotické lince.

Od začátku května funguje ve Slezské nemocnici robotická a plně automatická laboratorní linka. Nemocnice se tak přidala ke čtyřem dalším v České republice, ve kterých pracují podobné linky pro středně velké laboratorní provozy. Zároveň je první v kraji.

VOJTĚCH DRBOHLAV, generální ředitel dodavatelské firmy: “V současné době jsou nainstalovány čtyři linky. Jedna je ve Znojmě v nemocnici. Druhá je v nemocnici na Homolce v Praze, v laboratoři Prevedig a čtvrtou linkou je nově otevřená linka ve Slezské nemocnici v Opavě.”

JAROSLAV KAINA (ANO), náměstek hejtmana MS kraje: “Její hodnota je 35 milionů korun a já jsem velice rád, že vedení nemocnice našlo způsob financování. Je to formou leasingu, kdy postupně splácí tento automatizovaný stroj a tudíž není potřeba, aby MSK se zapojoval finančně.”

Jedna z výhod robotické linky je minimální manipulace se vzorky. Tím, že je linka plně automatická, odpadává lidský faktor.

KAREL SIEBERT, ředitel Slezské nemocnice v Opavě: “Velice nízká chybovost této linky, zvyšuje se produktivita práce této linky a můžeme kdykoliv zařadit do procesu laboratorního vyšetřování zpět vzorek, který chceme vyšetřit. Taktéž můžeme u určitých vzorků použít tzv. statim, což znamená preferovat jeho vyšetření toho vzorku v nějaké řadě, v nějakém postupu.”

Linka se instalovala pět měsíců a nyní urychlí analyzování vzorků a jejich skladování. Pomoct to má především laborantkám, které se mohou věnovat převážně kontrole. Jestli vzorky odpovídají předchozím výsledkům a odpovídají diagnózám.

VLADIMÍR KURFÜRST, primář, Centrální laboratoře Slezské nemocnice v Opavě: “Je to systém, který pracuje dobře a správně pokud máme standardní odběry a standardní vzorky. Pokud ne, tak mohou nastat problémy a musíme je zpracovávat ručně.”

Jedná se především o dětské vzorky a vzorky od starších pacientů, kteří mají málo krve. Takové případy se musí i nadále zpracovat individuálně. Při poruše nebo údržbě linky je oddělení připraveno nadále zpracovávat vzorky ručně.

VLADIMÍR KURFÜRST, primář, Centrální laboratoře Slezské nemocnice v Opavě: “Dosahujeme časy pod dvě hodiny. Teď s novou linkou bychom se mohli dostat kolem hodiny.”

Linka vyprodukuje denně pět set vzorků. Během tří sekund přečte a zpracuje data ze štítků zkumavky, která je vložena do linky. Poté prochází centrifugou a zpracovává se přes stroje, které zanalyzují vzorek. Stroj je nastavený tak, aby ze štítku také vyhodnotil, jak moc je vzorek urgentní pro zpracování a seřadí je podle důležitosti.

---

Opava podporuje nové podnikatele

Opava podniká. Tak zní program, který město připravilo jako podporu v podnikání všem, kteří by chtěli podpořit růst Opavy. Město připravilo pro zájemce a budoucí podnikatele sérii workshopů, které odstartovaly na začátku května a pokračovat budou i v příštím roce.

Student, který ve volném čase dělá reklamu na sociálních sítích. Fotograf si neplánuje otevřít ateliér nebo studio, ale kavárnu a prodávat vzácné druhy kávy. Paní, která doufá, že si splní sen jako designer interiéru. To je jen krátký výčet lidí, kteří se sešli v obchodním domě Breda Weinstein.

MARTINA HEISIGOVÁ, vedoucí, Odbor rozvoje města a strateg. plánování, MM Opava: “Pokusíme se podpořit jejich myšlenky. Rozvíjet je tak, aby opravdu například na konci tohoto roku a na začátku příštího jsme měli nové byznysmeny.”

PAVEL MELETZKÝ (ANO), náměstek primátora Opavy: “Pokud se nám podaří tady vytvořit nové podnikatelské prostředí. Pokud se nám podaří vytvořit příležitostí pro nové občany Opavy, aby se v tom podnikání našli, tak v budoucnu to vidíme naopak jako přínos pro tu Opavu.”

Workshopy mají pomoci lidem, kteří už podnikají. Nebo chtějí podnikat, ale netuší přesně, jak na to. Nejtěžší je vždycky začít. A to bez ohledu na věk, pohlaví nebo předchozí pracovní zkušenosti.

JAN DITTRICH, lektor workshopů: “Důležitá je ta skupina, která se tady sejde. Protože v rámci ní jsou různé nápady, různé životní příběhy, různé podnikání, můžou si lidé vzájemně pomoci a v rámci workshopů vznikají nápady jen proto, že se potkají lidé, kteří by se nepotkali. A to je kouzlo těch workshopů, kromě toho, že se něco naučíte.”

Na prvním setkání měl každý z návštěvníků do minuty představit sebe a své vize. Kromě očekávání od workshopu měli také ostatní přesvědčit, jak mohou kurz obohatit. Seznamovací kolečko prolomilo ledy mezi účastníky a navodilo přátelskou atmosféru.

Anketa: “Očekávám, že se tady dozvím nějaké tipy jak posílit náš marketing, protože já ho do teď dělám sama a myslím si, že je to moje slabá stránka. Doufám že dneska dostanu nějaké tipy.”

“Očekávám, že to bude zase nějaká nová zkušenost že uvidím takový jiný pohled úhlu podnikání. Sám za sebe začínám s podnikáním ve světě financí investic a marketingu.”

“Chci začít marketingovou firmu a doufám že mi ten workshop pomůže zrealizovat můj plán.”

Po dobu osmi týdnů se zájemci podrobí intenzivnímu studiu. Stejně jako ve škole, i tady budou dostávat domácí úkoly. Kromě vlastního nápadu na realizaci svého podnikání budou tvořit spolu.

JAN DITTRICH, lektor workshopů: “Tady budou fungovat jako skupina, ale po celý čas workshopu mají možnost mě kontaktovat, mají možnost si říct o pár minut, půl hodiny času, můžou se mnou prodiskutovat svůj nápad nebo svůj business, svoje podnikání.”

MARTINA HEISIGOVÁ, vedoucí, Odbor rozvoje města a strateg. plánování, MM Opava: “Určitě je povedeme k tomu, aby si sáhli na případné dotační prostředky především z Moravskoslezského kraje, kde se plánuje zcela nově vyhlášení výzvy právě na podporu nových mladých podnikatelů.”

Pro ty, kteří už podnikají nebo budou podnikat, je připraven i speciální klub podnikavců a podnikatelů. Prostřednictvím srazů a debat s ostatními businessmany se podpoří následný vývoj.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Opavský expres
06. května 2023, 16:30

K zápisu do opavských mateřinek se hlásí 662 dětí

Na začátku května tradičně probíhají zápisy nejmenších dětí do školek. Opava nabízí dvacet sedm mateřských škol. Oproti minulému roku se navýšil počet přihlášených dětí, na druhé straně se zvětšily i kapacity. I tak se může stát, že se na všechny děti nedostane.

Zápisy do mateřských škol v Opavě probíhaly od druhého do třetího května. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohli rodiče přinést do 27 mateřských škol zřizovaných městem. Každá škola měla svá kritéria pro přijímání dětí.

MARKÉTA VAŠÁKOVÁ, vedoucí učitelka MŠ Vaníčkova: “Budeme přijímat 40 dětí na Mateřskou školu 17. Listopadu a na Mateřskou školu Vaníčkovou budeme přijímat 24 dětí, plus ještě vzhledem k tomu, že máme speciální logopedickou třídu, tak tam se nám kapacitně vleze ještě 5 dalších dětí.”

ANDREA ŠTENCLOVÁ, vedoucí odboru školství, Magistrát města Opavy: “Vzhledem ke kapacitám mateřských škol jsme přistoupili stejně jako v loňském roce ke kritériím, kdy budou přijaty pouze děti narozené ve statutárním městě Opava.”

Opavští rodiče, při rozhodování kam s dítětem, dávali přednost mateřským školám v blízkosti svého bydliště. Zajímali se také o nabízené aktivity, přístup pegagogů nebo vybavení mateřinky. Mateřská škola v Kylešovicích vlastní květinovou zahradu a často jezdí s dětmi na výlety.

Anketa: “Přišla jsem zapsat dceru. Vybírali jsme hlavně tu, kterou máme blízko. Před rokem jsme se tu přestěhovali do vlastního domečku takže jsme spíš vybrali školku, která je nám nejblíž.”

“Vybrala jsem si tuhle školku, protože tady bydlí v blízkosti moje maminka, takže by to mohlo být vhodné kvůli vzdálenosti, ale není moje první volba.”

LENKA RADOVÁ, ředitelka MŠ Kylešovice a MŠ Vaníčkova: “Odlišnost od jiných mateřských škol máme dvě nejdůležitější. Mateřská škola Vaníčkova má finskou saunu, kam děti chodí pravidelně v rámci výuky a taky máme na Vaníčkové otevřenou speciální logopedickou třídu, kterou navštěvují děti, které mají nějakou vývojovou vadu řeči.”

Do mateřských škol se zapsalo celkem 622 dětí, z toho 364 jsou děti tříleté a starší, které mají na umístění do mateřských škol nárok. V letošním roce rodiče podali o třicet tři přihlášek více.

ANDREA ŠTENCLOVÁ, vedoucí odboru školství, Magistrát města Opavy: “Může se stát, že nebudou přijaty na konkrétní mateřskou školu, protože to neumožní kapacitní možnosti, ale bude jim nabídnuta jiná mateřská škola, která má volné kapacity. Stejně tak tyto školy s volnou kapacitou budou moct přijmout přijetí také děti mladší tří let, které nemají na přijetí právní nárok.”

Minulý rok měla být otevřena další mateřské školy v Liptovské ulici. Ta se ale v září neotevře.

ANDREA ŠTENCLOVÁ, vedoucí odboru školství, Magistrát města Opavy: “Rekonstrukce na této škole bude ukončena v lednu resp. v únoru 2024 a navíc nezískali jsme souhlasné stanovisko krajské hygienické stanice s náhradním umístěním dětí do základní školy Kylešovice.”

Z toho důvodu zápisy do mateřské školy Liptovská neprobíhají. Od prvního září letošního roku ale přibude po jednom oddělení v Mateřské škole Edvarda Beneše a Mateřské a Základní škole Malé Hoštice.

---

Nová robotická linka ve slezské nemocnici v Opavě

Slezská nemocnice je opět o krok napřed. Konkrétně ve zpracovávání vzorků v laboratořích. Místo několikahodinového čekání se doba zkrátí o více než polovinu. To díky nové plně automatické robotické lince.

Od začátku května funguje ve Slezské nemocnici robotická a plně automatická laboratorní linka. Nemocnice se tak přidala ke čtyřem dalším v České republice, ve kterých pracují podobné linky pro středně velké laboratorní provozy. Zároveň je první v kraji.

VOJTĚCH DRBOHLAV, generální ředitel dodavatelské firmy: “V současné době jsou nainstalovány čtyři linky. Jedna je ve Znojmě v nemocnici. Druhá je v nemocnici na Homolce v Praze, v laboratoři Prevedig a čtvrtou linkou je nově otevřená linka ve Slezské nemocnici v Opavě.”

JAROSLAV KAINA (ANO), náměstek hejtmana MS kraje: “Její hodnota je 35 milionů korun a já jsem velice rád, že vedení nemocnice našlo způsob financování. Je to formou leasingu, kdy postupně splácí tento automatizovaný stroj a tudíž není potřeba, aby MSK se zapojoval finančně.”

Jedna z výhod robotické linky je minimální manipulace se vzorky. Tím, že je linka plně automatická, odpadává lidský faktor.

KAREL SIEBERT, ředitel Slezské nemocnice v Opavě: “Velice nízká chybovost této linky, zvyšuje se produktivita práce této linky a můžeme kdykoliv zařadit do procesu laboratorního vyšetřování zpět vzorek, který chceme vyšetřit. Taktéž můžeme u určitých vzorků použít tzv. statim, což znamená preferovat jeho vyšetření toho vzorku v nějaké řadě, v nějakém postupu.”

Linka se instalovala pět měsíců a nyní urychlí analyzování vzorků a jejich skladování. Pomoct to má především laborantkám, které se mohou věnovat převážně kontrole. Jestli vzorky odpovídají předchozím výsledkům a odpovídají diagnózám.

VLADIMÍR KURFÜRST, primář, Centrální laboratoře Slezské nemocnice v Opavě: “Je to systém, který pracuje dobře a správně pokud máme standardní odběry a standardní vzorky. Pokud ne, tak mohou nastat problémy a musíme je zpracovávat ručně.”

Jedná se především o dětské vzorky a vzorky od starších pacientů, kteří mají málo krve. Takové případy se musí i nadále zpracovat individuálně. Při poruše nebo údržbě linky je oddělení připraveno nadále zpracovávat vzorky ručně.

VLADIMÍR KURFÜRST, primář, Centrální laboratoře Slezské nemocnice v Opavě: “Dosahujeme časy pod dvě hodiny. Teď s novou linkou bychom se mohli dostat kolem hodiny.”

Linka vyprodukuje denně pět set vzorků. Během tří sekund přečte a zpracuje data ze štítků zkumavky, která je vložena do linky. Poté prochází centrifugou a zpracovává se přes stroje, které zanalyzují vzorek. Stroj je nastavený tak, aby ze štítku také vyhodnotil, jak moc je vzorek urgentní pro zpracování a seřadí je podle důležitosti.

---

Opava podporuje nové podnikatele

Opava podniká. Tak zní program, který město připravilo jako podporu v podnikání všem, kteří by chtěli podpořit růst Opavy. Město připravilo pro zájemce a budoucí podnikatele sérii workshopů, které odstartovaly na začátku května a pokračovat budou i v příštím roce.

Student, který ve volném čase dělá reklamu na sociálních sítích. Fotograf si neplánuje otevřít ateliér nebo studio, ale kavárnu a prodávat vzácné druhy kávy. Paní, která doufá, že si splní sen jako designer interiéru. To je jen krátký výčet lidí, kteří se sešli v obchodním domě Breda Weinstein.

MARTINA HEISIGOVÁ, vedoucí, Odbor rozvoje města a strateg. plánování, MM Opava: “Pokusíme se podpořit jejich myšlenky. Rozvíjet je tak, aby opravdu například na konci tohoto roku a na začátku příštího jsme měli nové byznysmeny.”

PAVEL MELETZKÝ (ANO), náměstek primátora Opavy: “Pokud se nám podaří tady vytvořit nové podnikatelské prostředí. Pokud se nám podaří vytvořit příležitostí pro nové občany Opavy, aby se v tom podnikání našli, tak v budoucnu to vidíme naopak jako přínos pro tu Opavu.”

Workshopy mají pomoci lidem, kteří už podnikají. Nebo chtějí podnikat, ale netuší přesně, jak na to. Nejtěžší je vždycky začít. A to bez ohledu na věk, pohlaví nebo předchozí pracovní zkušenosti.

JAN DITTRICH, lektor workshopů: “Důležitá je ta skupina, která se tady sejde. Protože v rámci ní jsou různé nápady, různé životní příběhy, různé podnikání, můžou si lidé vzájemně pomoci a v rámci workshopů vznikají nápady jen proto, že se potkají lidé, kteří by se nepotkali. A to je kouzlo těch workshopů, kromě toho, že se něco naučíte.”

Na prvním setkání měl každý z návštěvníků do minuty představit sebe a své vize. Kromě očekávání od workshopu měli také ostatní přesvědčit, jak mohou kurz obohatit. Seznamovací kolečko prolomilo ledy mezi účastníky a navodilo přátelskou atmosféru.

Anketa: “Očekávám, že se tady dozvím nějaké tipy jak posílit náš marketing, protože já ho do teď dělám sama a myslím si, že je to moje slabá stránka. Doufám že dneska dostanu nějaké tipy.”

“Očekávám, že to bude zase nějaká nová zkušenost že uvidím takový jiný pohled úhlu podnikání. Sám za sebe začínám s podnikáním ve světě financí investic a marketingu.”

“Chci začít marketingovou firmu a doufám že mi ten workshop pomůže zrealizovat můj plán.”

Po dobu osmi týdnů se zájemci podrobí intenzivnímu studiu. Stejně jako ve škole, i tady budou dostávat domácí úkoly. Kromě vlastního nápadu na realizaci svého podnikání budou tvořit spolu.

JAN DITTRICH, lektor workshopů: “Tady budou fungovat jako skupina, ale po celý čas workshopu mají možnost mě kontaktovat, mají možnost si říct o pár minut, půl hodiny času, můžou se mnou prodiskutovat svůj nápad nebo svůj business, svoje podnikání.”

MARTINA HEISIGOVÁ, vedoucí, Odbor rozvoje města a strateg. plánování, MM Opava: “Určitě je povedeme k tomu, aby si sáhli na případné dotační prostředky především z Moravskoslezského kraje, kde se plánuje zcela nově vyhlášení výzvy právě na podporu nových mladých podnikatelů.”

Pro ty, kteří už podnikají nebo budou podnikat, je připraven i speciální klub podnikavců a podnikatelů. Prostřednictvím srazů a debat s ostatními businessmany se podpoří následný vývoj.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/opavsky-expres/opavsky-expres-06-05-2023-16-33