Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Slezská nemocnice přidá lůžka pro kovid pacienty
  • Jaká bude Tříkrálová sbírka 2021?
  • Výstavy ve virtuálním prostoru
  • Když nemůže divák za kulturou, jde ona za ním: do virtuálního prostředí a ven

Slezská nemocnice přidá lůžka pro kovid pacienty

Slezská nemocnice v Opavě navyšuje počet lůžek pro pacienty s onemocněním COVID – 19. V současné době jich je obsazených víc jak 80%. O další místa se rozšíří současná kovidová jednotka na interním oddělení.

Ve Slezské nemocnici je momentálně zhruba stovka lůžek pro kovidové pacienty. Protože už je většina z nich obsazená, připravuje se 15 dalších.  Toto zařízení totiž v posledních dnech čelí náporu koronavirové infekce. Nedostatečné kapacity tady museli řešit už před několika dny, kdy někteří pacienti museli být kvůli nedostatku místa převezeni do jiné nemocnice.


Karel Siebert, ředitel Slezské nemocnice, Opava: „Protože jsme měli zcela naplněnou kapacitu kovidových lůžek a hrozilo, že bychom již nemohli přijmout další pacienty, tak jsme byli nuceni 15 pacientů přesunout do nemocnice v Bílovci.


Kromě infekčního oddělení jsou pacienti s koronavirem přijímáni na dvě nově zřízené kovidové jednotky. Tady se teď počet lůžek navýší. Zatím ale ještě chybí personál.

Hana Hozová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Slezská nemocnice, Opava: „Potřebuji nejméně 20 lidí nelékařského zdravotnického personálu, který se postará o pacienty s koronavierem.“


Už nyní zdejším zdravotníkům pomáhají asi tři desítky budoucích zdravotních sester ze Slezské univerzity. Některé z nich slouží přímo u kovidových pacientů, kteří vyžadují speciální přístup a vstup k nim je podmíněn použitím ochranných oděvů a prostředků.

Denisa Kopišová, staniční sestra JIP, Slezská nemocnice: „To oblékání  je náročné, je to náročné i na psychiku. Samozřejmě, všichni se bojí nákazy. Snažíme se to riziko snížit na minimum.“


Akutní péči poskytuje Slezská nemocnice zatím v plném rozsahu. V provozu jsou lékařské ambulance. Plánované operace jsou ale částečně omezené.


---

Jaká bude Tříkrálová sbírka 2021?

Charita začala připravovat Tříkrálovou sbírku, ve které mohou lidé na začátku ledna přispět na její projekty. Organizátoři počítají s tím, že koledníci budou obcházet domy za dodržování všech nařízených protikoronavirových opatření. Kromě toho připravují také virtuální pokladničky.

Tříkrálové sbírky už tradičně na začátku ledna obcházejí domy a vybírají do pokladniček peníze. Tentokrát to ale bude kvůli koronaviru jiné. Budou muset dodržovat hygienická opatření a zatím není jasné, zda kvůli nim budou moci vůbec zpívat15s

Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR: "Budeme se připravovat na dvě varianty, které budou běžet souběžně. První varianta je, že budeme mít fyzické koledníky a paralelně s tímto chystáme virtuální koledu."

Pokud by epidemiologická situace koledování po domech v některých lokalitách neumožnila, budou moci dárci přispět alespoň bezhotovostním převodem peněz.

Marie Hanušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, Charita Opava: „Je nám líto, že v tomto případě by nemohlo proběhnout takové to mezilidské setkání, přání všeho dobrého do nového roku, tak jako je to vlastně součástí té sbírky."

Organizátoři se obávají, že se do sbírky nezapojí tolik lidí. Ať už kvůli strachu z nakažení, nebo kvůli tomu že starší lidé neovládají bankovní operace přes internet. Přitom tyto peníze jsou pro Charitu významné: díky nim rozšiřuje a zkvalitňuje své služby.

Jan Hanuš, ředitel Charity Opava: „Pro nás jsou peníze z Tříkrálové sbírky velice důležité. Dá se říci, že už s nimi v podstatě počítáme.“

Například na Opavsku by chtěli z vybraných peněz pořídit automobil a zdravotnický materiál pro ošetřovatele, kteří pečují o nemocné doma. V plánu je také přestavba dílny pro lidi s mentálním a duševním postižením.

---

Výstavy ve virtuálním prostoru

Umění se stěhuje na sociální sítě. Je to totiž jediná možnost, jak jej lidem zprostředkovat. V souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru totiž vláda před měsícem všechny kulturní akce zrušila. Opavská kulturní organizace teď otevřela dvě výstavy, které teď mohou zájemci shlédnout ve video sestřizích.

V prostorách Domu umění se chystá výstava věnována 30. výročí založení ostravské střední umělecké školy, která představuje své nejslavnější žáky. K instalaci se chystají monumentální plátna Jakuba Špaňhela. Kvůli vládním nařízením je ale teď nikdo vidět nemůže. A tak je pro zájemce zachytí oko kamery.

Dominik Beneš, dramaturg kulturních akcí, OKO:  "Vytváříme videoreporty a tímto způsobem se snažíme se současnou situací nějak popasovat a umění návštěvníkům zpřístupnit."

Naopak výstava fotografií Dalibora Gregora v Obecním domě věnovaná starému zvyku z jihu Moravy, Jízdě králů, už má vernisáž bez diváků za sebou. A video, ve kterém si ji mohou zájemci prohlédnout, se teď chystají organizátoři na umístit na web.  Na výstavu zve originální vyvolávačka, tedy krátká veršovánka, kterou při Jízdě králů jezdci vykřikují na přihlížející.

Hýlom, hýlom. Zveme vás na výstavu, jízda králů navštívila Opavu. Dovnitř ale není možné jíti, najdete vše na sociální síti. Hýlom, hýlom.“

Dalibor Gregor, fotograf:  " Já se snažím na fotografiích zachycovat detaily. Jízda králů je typická tím, že jsou nádherně ozdobeni koně, jezdci jsou v krojích a všude jsou nádherné barvy.“

Výstava je prozatím tedy k vidění pouze ve virtuálním světě. Jakmile se podmínky pro navštěvování kulturních akcí uvolní, bude přístupná návštěvníkům.

---

Když nemůže divák za kulturou, jde ona za ním: do virtuálního prostředí a ven

Kultura má v této době kvůli protiepidemickým opatřením stopku, a tak existuje alespoň ve virtuálním světě. Dramaturg Dominik Beneš řekne, jak se plánují kulturní akce v době koronaviru.

Kateřina Geryková, redaktorka TV Polar:  Připravujete výstavy dál podle programu, věříte, že si je jednou budou moci lidé prohlédnout?

Dominik Beneš, dramaturg kulturních akcí, OKO: " Věříme, že ano. Snažíme se prodlužovat trvání výstav. A vytváříme videoreporty, tzn.  dáváme vizuální materiál k dispozici potencionálním návštěvníkům on – line, přímo do jejich obýváků."

Kateřina Geryková, redaktorka TV Polar:  Myslíte si, že to uspokojí milovníky umění, kteří chtějí mít živý kontakt?

Dominik Beneš, dramaturg kulturních akcí, OKO: " V této době určitě, protože jiný kontakt není. Snažíme se plánovat více výstavy ven, vytváříme panelové výstavy nebo plánujeme umisťování uměleckých objektů přímo do ulic města nebo do parku."

Kateřina Geryková, redaktorka TV Polar:  Máte už vyčíslený počet akcí, které jste nemohli uskutečnit na jaře, příp. jak velká je ztráta a jaké máte vyhlídky do konce roku?

Dominik Beneš, dramaturg kulturních akcí, OKO: "My jsme zrušili zhruba polovinu projektů. Ale většinou jsme se snažili hledat nové termíny. Docela úspěšně jsme zrušené projekty z jara přesunuli na druhou polovinu roku a pak také na příští rok. Horší je to teď, kdy to tady máme znova omezení."


Kateřina Geryková, redaktorka TV Polar:  Jak se plánuje po zkušenostech z I. vlny koronaviru? Dá se vůbec něco naplánovat na příští rok?

Dominik Beneš, dramaturg kulturních akcí, OKO: " Máme naplánovaný program na příští rok a počítáme, že koronavirus nebude, tak uvidíme.... :-) Ta situace se mění každý měsíc, každých 14 dnů, každý týden. Ale našim úkolem je kulturu dál plánovat."


Kateřina Geryková, redaktorka TV Polar:  Jak podle vás mění koronavirus vztah lidí k umění?

Dominik Beneš, dramaturg kulturních akcí, OKO: "Myslím, že lidé hledají jiné formy, jak shlédnout umění. A teď nemyslím jen výtvarné umění, ale všechny žánry, které se snaží být přístupné. Tzn. kdo chce, ten si umění najde. Samozřejmě ten živý kontakt není, ale to přináší hot současná doba. A nejde jen o umění."---Mohlo by Vás také zajímat