Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Revitalizace Stříbrného jezera
  • Rekonstrukce Skautského domu v Opavě
  • Hravé jaro na školní zahradě ZŠ Otická v Opavě

Revitalizace Stříbrného jezera

Milovníci přírodního koupání ve Stříbrném jezeře u Opavy budou muset, stejně jako vloni, také během letošní letní sezóny počítat s omezeným pohybem v této lokalitě. Už druhým rokem zde probíhá revitalizace tohoto bývalého sádrovcového lomu za 142 mil. korun. Hotová bude v prosinci.

Zaplavený sádrovcový lom je už pět desetiletí oblíbeným rekreačním místem. Projekt rekultivace se začal rýsovat před 16 lety. Teprve v roce 2020 byly zahájeny terénní a krajinářské úpravy. Stavební práce od začátku komplikovalo náhlé zvýšení hladiny vody v jezeře. Souviselo nejspíš s několikametrovým propadem na místě bývalé šachty.

Romeo Doupal, technický dozor investora: „Hladina stoupla o 1,5 m nad původní projektovanou hladinu. A nejhorší je, že s ní stoupla také hladina spodní vody v celém okolí jezera.“

Aby mohli dělníci s pracemi pokračovat, musel být nejprve postaven odvodňovací kanál. Teprve potom se pustili do terénních úpravbřehů i pláží. V jižní části bude místo s atrakcemi pro děti a stupňovité posezení. Následně ale byly na základě průzkumu zjištěny v blízkosti jezera další dvě zasypané šachty po dávné důlní činnosti. Tato místa jsou oplocená a nemůže se zde pracovat.

Stanilav Cábel, stavbyvedoucí, Metrostav: „V tuto chvíli čekáme, až bude sanováno důlní dílo. A následně jsme připraveni dokončit zbylou část dětského světa a komunikace kolem něj.“

Stříbrné jezero už nyní obtáčí přírodní běžecká trať v délce jedné míle, kterou sportovci mohou využívat. Dostupnost lokality zlepší 65 m dlouhá lávka přes řeku Opavu, která ji propojí s Městskými sady. Navazovat na ni bude chodník pro pěší a cyklisty, který povede ke Stříbrnému jezeru a zakončený bude podchodem pod rušnou silnicí. S jeho hloubením se začne v červnu. Od té doby bude také na ulici Rolnické omezený automobilový provoz A řidiči budou muset po čtyři měsíce využívat provizorní jednosměrnou objízdnou komunikaci, kde bude provoz řízený semafory.

Dělníci a stavební stroje na místě zůstanou i v létě. Ale lidé o možnost koupání nepřijdou.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: „Všude tam, kde nebude probíhat stavba, tak se budeme snažit tato místa zpřístupnit pro veřejnost Místo, kde se bude stavět podchod pod ulicí Rolnickou, bude ohraničeno.“

Revitalizace této oblasti bude stát 142 mil. korun. Peníze na ni uvolnilo ministerstvo financí. 24 milionů na stavbu lávky přidalo město. Revitalizace Stříbrného jezera bude ještě pokračovat. Hotovo bude na konci roku.

---

Rekonstrukce Skautského domu v Opavě

Skautský dům prošel rekonstrukcí za 12 milionů korun. Dotace se podařilo získat z evropských fondů i ze státního rozpočtu. V rámci oprav bylo zpřístupněno podkroví a nově vybavené klubovny. Prostory využívají 3 skautská střediska a jejich téměř 300 členů.

Opavané objevili skauting díky studentovi gymnázia Otokaru Peterkovi. Do do města se přestěhoval z Kroměříže, kde byl byl členem tamního oddílu. V roce 1921 vznikla první družina Vlků. V období totality byla činnost Junáka utlumena. Novodobé dějiny se začaly psát po sametové revoluci.

V té době se stal skautským sídlem tento dům na ulici Na nábřeží, který byl jen částečně stavebně uzpůsobený tomu, aby zde vznikly klubovny pro děti a mládež. V roce 2014 byla rekonstruována střecha a vyměněna okna. Postupem času ale přestal objekt vyhovovat moderním požadavkům. A tak další rekonstrukce byla nevyhnutelná.

Petr Tesař, předseda, OR Junák – český skaut, Opava: „Stávající Skautský dům už nedostačoval kapacitou a jednak také sociálním vybavením. Byl tady omezený počet toalet, žádné sprchy k dispozici, kuchyňka velmi malá. Také zde byla prostorná půda, kam se nově vešlo pět nových kluboven a zázemí pro instruktory.“

V podkroví musely být kvůli havarijnímu stavu odstraněny původní trámy, které nesly strop a nahradily je železobetonové konstrukce. V celém domě byly zhotoveny nové podlahy omítky i stropy. Přibylo venkovní únikové schodiště a výtah. Takže objekt se stal bezbariérovým. Rekonstrukce trvala téměř celý loňský rok. Na tu dobu skauti přišli o své zázemí.

Petr Tesař, předseda, OR Junák – český skaut, Opava: „V té době byla činnost omezená. Takže většina schůzek stejně probíhala on-line. A ve chvíli, kdy byla dovolená činnost, tak už nám přálo počasí a ty schůzky probíhaly venku. U řeky, v parku apod.“

Opravy byly sice hotové na konci loňského roku, ale slavnostně otevřený byl Skautský dům až nyní. Objekt nabízí 16 kluboven. K dispozici je zde také učebna vybavená počítačovou technikou a také dílna s nářadím. Prostory využívají téměř tři stovky dětí ze tří skautských středisek.

Rekonstrukci ve výši 12 milionů korun se podařilo zrealizovat díky 80% dotacím z evropských fondů.


---

Hravé jaro na školní zahradě ZŠ Otická v Opavě

Děti ze Základní školy Otické pozvali žáky i veřejnost na nově rekonstruovanou zahradu. Tu postupně, už několik let, přetvářejí tak, aby zde bylo místo pro hru, výuku i relaxaci. Zájemci si ji mohli zahradu nejen prohlédnout, ale také si zasoutěžit.

Žáci II. stupně Základní školy Otická pozvali na školní zahradu všechny, kdo si ji chtěli prohlédnout a přitom si také zasoutěžit. Na několika stanovištích plnili nejrůznější sportovní, vědomostní i logické úkoly. Akci Hravé jaro školáci sami vymysleli, připravili a také zrealizovali. Spolupracovala na tom desítka žáků z druhého stupně.

Barbora Hadámková, žákyně 6.C, ZŠ Otická, Opava: „Pracujeme jako školní akční skupina. Společně jsme připravovali soutěže.“

Na jednom stanovišti děti skládaly obrazce ze sirek a řešily logické úlohy. Zatímco zde procvičovaly mozek, u vedlejšího stanoviště si protáhly tělo. V odlehlejším koutu zahrady zase poznávali rostliny.

Marek Huba, žák 6.C, ZŠ Otická, Opava: „Máme tady poznávání jarních květin, jejich jméno musí děti doplnit do říkanky.“

Kdo nechtěl soutěžit, mohl si vyzkoušet své vědomosti u edukačních panelů o přírodě, zahrát si piškvorky. Nebo zjistit jaký zvuk vydává dřevo některých stromů. K tomu je určený dendrofon.

Zahrada nabízí také mnoho míst k posezení, které mohou v teplých měsících sloužit třeba jako venkovní učebny.

Kateřina Staňková, zástupkyně ředitele pro II. stupeň, ZŠ Otická, Opava: „Zahrada je koncepčně rozdělená na jednotlivé úseky. Každý úsek má cílit na konkrétní smysl. Jednou je to hmat – máme tady hmatový chodníček. Potom chuť, čich. Tady je jedlá část, kde jme instalovali vyvýšené záhony. Máme tam od podzimu vysazeny keře – borůvky, rybízy. Všechno je to k dispozici dětem. Když budou plody dozávat, tak mohou jít a všechno vyzkoušet.“

Zahrada u ZŠ Otické bude přístupná také pro veřejnost, a to každé odpoledne.

---Mohlo by Vás také zajímat