Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Ministr školství Vladimír Balaš v Opavě
  • Pamětní deska generálu Jaroslavu Konečnému
  • Rekordní Tříkrálová sbírka na Opavsku

Ministr školství Vladimír Balaš v Opavě

Ministr školství Vladimír Balaš přijel na Opavsko. Navštívil základní školu v Hradci nad Moravicí a v Brance u Opavy. Pak se zastavil v Opavě na Mendelově gymnáziu a Slezské univerzitě.

Mendelovo gymnázium bude slavit 140. výročí svého založení. Také proto si jej ministr školství Vladimír Balaš vybral k návštěvě. Přivítali jej členové zdejšího pěveckého sboru.

V nově zrekonstruované biologické laboratoři na něj čekali studenti napříč všemi ročníky tohoto osmiletého gymnázia, kteří si připravili zajímavé pokusy i pozorování, např. jak oddělit DNA z banánu a nebo třeba zkoumali mozek.

Arden Alexander Zadrick, student, Mendelovo gymnázium v Opavě: „Je to velice složitý orgán. Nervy se budou vždycky vždy podle člověka adaptovat prostředí.“

Poté si poslechl názory studentů k chystané reformě školství. Zabývali se tím, zda by školy měly mít specifická zaměření. Studenti shrnuli pro i proti.

Vladimír Balaš (STAN), ministr školství, mládeže a tělovýchovy: „To, co chceme změnit v Rámcových vzdělávacích programech, je individualizace vzdělávání. A to si myslím, že tyto inspirace jsou důležité i pro tu revizi, která se připravuje.“

Na Mendelově gymnáziu mají s užším zaměřením studentů na konkrétní předmět dobré zkušenosti.

Monika Klapková, ředitelka, Mendelovo gymnázium v Opavě: „My se snažíme objevit ve studentovi ten talent, A pokud je mimořádný, tak jej podpoříme, dáme mu prostor. A snažíme se jeho potenciál využít.“

Právě rozvoj talentovaných žáků nebo také propojování jednotlivých předmětů, méně biflování či otázka povinného druhého cizího jazyka - to jsou témata, nad kterými by se měla školská reforma zamýšlet. Změny by mělo přinést září roku 2024.

To studenti už nyní přesně vědí, co má být ve škole jinak.

student, Mendelovo gymnázium v Opavě: „Já si myslím, že by se měl změnit přístup ke známkám.“

studentka, Mendelovo gymnázium v Opavě: „Učitelé by neměli chtít, abychom se "šrotili"  informace nazpaměť:“

O způsobech výuky pak ministr debatoval na setkání s pedagogy. Své jméno pak zapsal do historické školní kroniky Mendelova gymnázia.

Vladimír Balaš se poté přesunul na Slezskou univerzitu, kde navštívil Fyzikální ústav a Fakultu veřejných politik. Setkal se se současným rektorem Pavlem Tulejou i s jeho nově jmenovaným nástupcem Tomášem Gongolem.


---

Pamětní deska generálu Jaroslavu Konečnému

Na budově Základní školy v Opavě-Kylešovicích byla odhalena pamětní deska zdejšímu rodákovi, generálu Jaroslavu Konečnému. Přesně před 80 lety byl popravený nacisty. Tento muž zasvětil svůj život vojenské službě a boji za svobodu naší země.

Tato krabice s dokumenty je připomínkou generála Jaroslava Konečného. Uchovávají ji jeho příbuzní. Upomíná na muže, který bojoval v obou světových válkách, sloužil v legiích, působil v protinacistickém odboji.

Roman Konečný, prasynovec J. Konečného: „Ty materiály, to je vlastně rodinná sbírka, která se předává z generace na generaci. Obsahuje dopisy, které dostával za I. sv. války na frontu. A také fotografie.“

Jaroslav Konečný se narodil v Kylešovicích, které jsou dnes součástí Opavy v roce 1891. Začal studovat práva, ale školu nedokončil a stal se vojákem. V první světové válce padl do zajetí a přešel k legiím. Ve II. světové válce působil jako velitel v ilegální odbojové organizaci Obrana národa.

Tuto významnou osobnost teď připomíná pamětní deska umístěná na budově Základní školy Opavě – Kylešovicích. Odhalena byla 20. ledna ve 20 hodin a 12 minut. V tuto dobu v roce 1943 byl Jaroslav Konečný v Berlíně popraven za svou odbojovou činnost.

Profil hrdého vojáka doplňuje ostři gilotiny, kterou byl rozsudek smrti proveden.

Eduard Stehlík, ředitel, Památník Lidice: „Nacistické Německo nahlíželo na odbojáře, kteří bojovali proti nacistickému okupačnímu teroru jako na vlastizrádce, protože protektorát Čechy a Morava byl začleněn do třetí říše.“

Ještě před svou smrtí napsal Konečný dopis, kterým se loučil se svou rodinou. Smířený, vyrovnaný odevzdaný

citace z dopisu: „Netruchlete moji nejmilejší mé smrti. Smiřte se s mým osudem a hledejte způsob, jak na mne zapomenout a jak se věnovat těm, kteří žijí a o ně se starat.“

Přestože od smrti Jaroslava Konečného, který byl in memoriam povýšen do hodnosti generála, uplynulo 80 let, připomínky v podobě pamětní desky, se tento hrdina dočkal až nyní. A to díky donátorovi Markovi Veselému.

Marek Veselý, donátor: „Jako občan Kylešovic jsem bral za své, že mu to dlužíme. A že je třeba jeho jméno rozšířit mezi obyvatelstvo.“

Rodina se nikdy nedozvěděla, kde byl Jaroslav Konečný pohřbený. Takže pamětní deska je zároveň také pietním místem. Jméno a osud tohoto muže bude připomínat i chystaná expozice v Památníku II. světové války v Hrabyni.

Jana Horáková, ředitelka, Slezské zemské muzeum: „Jsou tisíce osudů, lidí, kteří se zúčastnili II. světové války a my o nich nic nevíme. To by mělo být úkolem nové expozice.“

Kvůli rekonstrukci je nyní památník uzavřený. Otevření se chystá na konec dubna.


---

Rekordní Tříkrálová sbírka na Opavsku

Nejvíce peněz za víc jak dvacetiletou historii Tříkrálové sbírky se podařilo vybrat letos na Opavsku. Dva a tři čtvrtě milionu korun, které do pokladniček vhodili dárci, použije opavská Charita na podporu služeb, které pečují o nemocné v domácím prostředí. Část peněz poslouží také k rekonstrukci chráněného pracoviště pro nevidomé maséry.

Tři králové vyrážejí do ulic každý rok s prvním lednovým dnem. Obcházejí domácnosti a do pokladniček vybírají peníze na projekty neziskové organizace Charita. Kašpar, Melichar a Baltazar i letos přišli lidem popřát šťastný rok a požádat je o finanční dar.

V uplynulých dvou letech koronavirus tradici tříkrálového koledování přerušil. V roce 2021 mohli lidé přispívat pouze do pokladniček např. v obchodech či lékárnách nebo bezkontaktně. Vloni zase nebyl kvůli vysoké nemocnosti k dispozici potřebný počet koledníků, a tak mnohde Tři králové vůbec nedorazili. Nyní byli ve většině domácností koledníci vítaní.

Anežka, dobrovolník, Tříkrálová sbírka: „Lidé většinou mají radost, že jsme přišli, často nás i vyhlížejí.“

Dobrovolníci museli během počítání peněz rozpečetit zhruba 400 pokladniček z celého Opavska. Lidé přispívali také do statických pokladniček, které byly na dvaceti místech v lékárnách či obchodech.

Eva Mertová, Charita Opava: „Vysypu si pokladničku, rozdělím si nejdříve papírové peníze. A potom rozdělím drobné – padesáti koruny, dvaceti, deseti i ty menší mince a pak to spočítám.“

Přestože vysoká míra inflace i zdražování mohly mít negativní vliv na výši vybraných peněž, nestalo se tak. Na Opavsku lidé do pokladniček vhodili víc jak 2,7 milionů korun. To je nejvíce od začátku sbírky, tedy od roku 2000.

Marie Hanušová, koordinátorka, Charita Opava: „Letos se nám podařilo vybrat větší částku, než v roce před kronavirem, v r. 2020. Je to částka rekordní a tím pádem nám vystačí na všechny projekty, které jsme si naplánovali. Jsme tomu moc rádi.“

V Opavě pak koledníci vybrali víc jak 760 000 korun. 

Peníze budou použité na zdravotnický materiál pro terénní ošetřovatelské služby, nové auto pro pečovatelky a na rekonstrukci chráněného pracoviště masérny.---Mohlo by Vás také zajímat