Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Školáci se postupně vracejí do lavic
  • Domácí výuka prohlubuje rozdíly mezi žáky
  • Čtenáři si zase mohou půjčovat knihy
  • Opravený Památník P. Bezruče čeká na návštěvníky

Školáci se postupně vracejí do lavic

Do škol nastoupili po pěti týdenní pauze nejmladší žáci. Teď by se k nim měli přidat také ostatní školáci. Učitelé upozorňují, že rozdíly mezi vědomostmi dětí jsou výrazné. Věnovat se teď chtějí především opakování.

Zvýšená desinfekce, dostatečné větrání tříd, používání roušek a nemíchání třídních kolektivů – za těchto okolností se mohli vrátit do školy žáci prvních tříd. Právě pro ně a pro jejich rodiče bylo víc jak měsíční domácí vzdělávání nejsložitější. Sotva si na školu v září zvykli, zavřel ji koronavirus.

žáci 1. třídy, ZŠ Vávrovice: „Jsem rád ve škole. Doma mi chyběli kamarádi.“

Učitelé teď zjišťují, jak žáci probrané učivo systémem on-line vzdělávání zvládli.

Gabriela Bočková, učitelka 1. třídy, ZŠ a MŠ Vávrovice: „Hodně se prohloubily rozdíly mezi dětmi. Děti, které potřebovaly individuální přístup a okamžitou reakci, tak to jde znát, že chybělo.“

Zpět ve školách jsou teď také žáci prvních a druhých ročníků. V této vávrovické malotřídce jsou spojené třídy, a tak mohli do lavic usednout navíc i třeťáci. Vrátili se téměř všichni. Učitelé se teď ve škole věnují především opakování toho, se se žáci během on-line výuky naučili

Ostatní žáci se vzdělávají zatím stále z domova, od svých počítačů. V rozvrhu mají dvě až tři hodiny denně. Nejvíce se učitelé věnují češtině a matematice. Neosobní kontakt přes obrazovku se snaží nahradit alespoň zábavným pojetím výuky.

Monika Švehelková, učitelka 5. třídy, ZŠ a MŠ Vávrovice: „To učení je náročnější na přípravu. Co se bude dělat, co se bude sdílet na obrazovce – co by tam měly vidět, aby to bylo co nejvíce názorné.“

Žákům, kteří doma počítač, notebook ani tablet neměli, pomohla škola.

Pavel Gregor, ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice: „Všem jsem techniku poskytnout nemohli, protože jsme limitování prostředky. Zapůjčili jsme zájemcům 6 notebooků.“

Postupně by se měli do škol vracet také ostatní žáci: tento týden maturanti, od 30. listopadu pak také další ročníky základních škol. Výuka hudební a tělesné výchovy je kvůli opatřením zrušená. Děti ale mohou trávit čas venku na zahradě, na hřišti či na procházkách. 


---

Domácí výuka prohlubuje rozdíly mezi žáky

Ředitel malotřídní školy v Opavě – Vávrovicích v rozhovoru říká, jaké to bylo, když se škola opět rozezněla hlasy dětí a jak mění koronavirové školství žáky a učitele.

Kateřina Geryková, redaktorka, TV Polar:  Jsou školáci, kteří se vrátili po koronavirové pauze do tříd jiní?

Pavel Gregor, ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice: „Já nevím, jestli jiní. Ale myslím, že jsou více vytrénovaní na samostatnost. Ale hodně se těšili.

Kateřina Geryková, redaktorka, TV Polar: Způsobila měsíční absence přímo ve školách skluz pro učivo nebo učitele?

Pavel Gregor, ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice: „Zatím se to snažíme dodržet. My jsme spostu věcí okleštili. Spoustu věcí, které nebyly podstatné, jsme vyřadili. Snažíme se udržet tu výuku tak, aby to děti bavilo.“


Kateřina Geryková, redaktorka, TV Polar: Ne každé dítě má možnost možnost doma získávat vědomosti stejně, jako ve školním prostředí. Prohloubily se asi rozdíly mezi dětmi, je to tak?

Pavel Gregor, ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice: „Prohloubily se určitě. Ale tady patří velké poděkování rodičům, protože dělají co mohou. A na nás potom bude, abychom až se vrátí děti do školy, dohnali co můžeme.“


Kateřina Geryková, redaktorka, TV Polar:  Musí se teď změnit přístup učitelů k výuce, když se teď stává normou střídání prezenční a on-line výuky?

Pavel Gregor, ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice: „Změnit se to určitě musí. Já vítám to, že pokud jde o kolegyně ve škole, tak je to jistě posunulo dopředu v práci s technikou i v tvůrčím vymýšlení materiálů. Spoustu věcí totiž musely přesunout do digitální podoby. A také, aby děti byly interaktivní.“


Kateřina Geryková, redaktorka, TV Polar:  Co znamená pro učitele, když se ocitne znovu tváří v tvář svým žákům?

Pavel Gregor, ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice: „Velká radost to je. Škola znovu ožila, protože to ticho tady bylo až hrobové!"

.

---

Čtenáři si zase mohou půjčovat knihy

S rozvolněním opatření obnovily svůj provoz také knihovny. Lidé zatím dovnitř nemohou. Knihy si předem objednají přes internet či telefon a pak si je vyzvednou na výdejovém místě. Zájem čtenářů je velký.

Měsíc byly knihovny kvůli opatřením proti šíření koronaviru uzavřené. Teď si mohou milovníci literatury přijít pro nové čtení do výdejního okénka. Mezi regály s knihami zatím ale nemohou. Hned v pondělí zavítalo do dvou otevřených poboček opavské Knihovny Petra Bezruče 260 čtenářů. Za jediný den si půjčili víc jak 2 000 knih.

Michaela Hrbáčová, ved. odd. pro dospělé, Knihovna P. Bezruče v Opavě: „Větší nápor jsme zažili ráno po otevření. Kdy se nám nakupilo 10 čtenářů asi v jednu chvíli. Ale jinak čtenáři přicházeli průběžně přes celý den.“

Knihy si musí registrovaní čtenáři objednat nejlépe přes on line katalog. Nebo také e-mailem či telefonem. Pak musí počkat na výzvu, která oznámí, že jsou připravené. Knihovnice se ale také snaží vyjít vstříc lidem, kteří nemají možnost si předem knihy zamluvit.

Michaela Hrbáčová, ved. odd. pro dospělé, Knihovna P. Bezruče v Opavě: „Když čtenář přišel a řekl, že by chtěl nachystat tři čtyři knížky, tak chvíli počkal a nachystali jsme na počkání.“

Čtenáři nyní využívají mnohem více půjčování elektronických knih, které si mohou stáhnout do svého zaříjení. Poptávka po takovémto čtení se za poslední týdny zdvojnásobila.


---

Opravený Památník P. Bezruče čeká na návštěvníky

Památník Petra Bezruče, který je součástí Slezského zemského muzea, prošel rekonstrukcí. Expozice připomínající slezského barda dostala novou tvář. Architektonické prvky z 60. let přitom ale zůstaly zachovány. Rekonstruované prostory si ale nyní kvůli vládním nařízením návštěvníci prohlédnout nemohou.

Památník Petra Bezruče byl založený ještě za života básníka v roce 1956 v jeho rodném domě na Ostrožné ulici v Opavě. Schraňuje veškeré dokumenty, které se s básníkem pojí. Rekonstrukce měla vnést svěží vánek do víc jak padesát let starého interiéru. Přesto mnohé věci zůstaly tak, jak byly. Třeba stěna s tiskovými deskami z roku 1967, které zachycují vstup básníka do světa literatury.  Jsou zde rukopisy básní i dopisů. Posílal je vydavateli Janu Herbenovi a ten je otisknul v časopise ČAS.

Monika Szturcová, vedoucí Památníku P. Bezruče, Opava: „Snažili jsme se zachovat všechny cenné architektonické prvky expozice ze 60.let a doplnit je novými interaktivními prvky pro návštěvníky.“

V šuplících jsou důmyslně ukryty různé zajímavosti, které se se životem Petra Bezruče pojí. Je tady také knihovnička s jednotlivými vydáními slavných Slezských písní, jsou jich na čtyři desítky. Sbírka byla sice jediným dílem, které Bezruč napsal, nicméně svou výjimečností, jej učinila nesmrtelným. 

Monika Szturcová, vedoucí Památníku P. Bezruče, Opava: „Slezské písně nemají v české literatuře obdobu.“

Vystaveny jsou také osobní věci, které Bezruč používal: nezbytné kuřácké potřeby, cvikr, hodinky, pero a ořezávátko. Památník Petra Bezruče není jen expozičním areálem, ale také literárněvědným pracovištěm. Jsou zde uloženy pozůstalosti také dalších 85 literátů ze severní Moravy a Slezska. Prozatím je ale památník kvůli protikoronavirovým opatřením uzavřený.

---Mohlo by Vás také zajímat