Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Vánoční trhy v Opavě zrušeny
  • Analýza odpadu z popelnic
  • Přenosný ultrazvuk a videolaryngoskop pro záchranáře
  • Konzervatoristé nastudovali muzikál

Vánoční trhy v Opavě zrušeny

Začíná advent,  čas těšení se na Vánoce. A také doba vánočních trhů. Opava do poslední chvíle doufala, že tato tradice opět oživí centrum města. Nestane se tak. Kvůli epidemii koronaviru vláda ve čtvrtek tyto akce zrušila.

Loňské vánoční trhy: pár otevřených stánků, ale žádný koncert, taneční vystoupení, divadelní pohádka ani živý betlém. A letos? Zavřené stánky a žádný kulturní program. Vláda pouhé dva dny před začátkem Vánočních trhů tyto akce zrušila.

Martin Žižlavský, organizátor Vánoční trhů v Opavě: „Jsme z toho všichni v šoku, pořadatelé i prodejci. To co se stalo, to nikdo nečekal. A vůbec nechápeme, proč zrušili i prodejní stánky.


Vánoční atmosféru v ulicích města tak bude připomínat pouze výzdoba a dva vztyčené stromy na Horním a Dolním náměstí. Jejich organizované rozsvícení plánované na první adventní neděli muselo být také zrušeno. A tak se město rozhodlo vánoční dekorace rozsvítit už s předstihem.

---

Analýza odpadu z popelnic

Opavané mají v třídění odpadu značné rezervy. Ukázala to analýza, která detailně rozebrala půl tuny odpadků ze sídlištních popelnic. Skutečný komunální odpad, který už nelze vytřídit, představoval jen 40%. Velkou část tvořilo vyhozené jídlo a bio odpad.

Popelářské auto zamířilo s komunálním odpadem z jednoho z opavských sídlišť namísto na skládku, do sběrného dvora, aby jej dokonale vytřídili odborníci.

Robin Liška, regionální manager, JRK: „Budeme mít na sobě ochranné obleky, ochranné rukavice a speciální respirátory.“

Hned na první pohled bylo jasné, že obrovská kupa obsahuje spoustu komodit, které do komunálního odpadu nepatří. A pro jejich vytřídění jsou určené speciální kontejnery.

Martin Škrabánek, odb. životního prostředí, Magistrát Opava: „Překvapený určitě jsem, protože bych tady nečekal plasty a sklo. Je to sice v malém množství, ale určitě to tam nepatří. A ty potraviny – to je taky škoda vyhazovat.“

Odborníci na odpady se pustili do práce: podrobně prošli snad každou položku z hromady. Ty, které do komunálního odpadu, a tedy na skládku nepatřily, rozdělili do pytlů. Takto vytřídili celkem 15 složek např. plasty, sklo, kovy, textil, elektro nebo potraviny.

Radek Klvač, odborný pracovník v ekologii: „Tady vidíme slupky od potravin, od brambor, vyhozené bonbony, pytlík bonbonů, celý neporušený.“

Robin Liška, regionální manager, JRK: „Našli jsme třeba také půl kila párků, celé chleby, rohlíky.“

Právě zbytky jídla tvořily třetinu z celkového množství půl tuny odpadu. Je to zřejmě tím, že nádoby na bioodpad v sídlištní zástavbě chybí.

Robin Liška, regionální manager, JRK: „Ukázalo se, že lidé plýtvají jídlem. Bylo by nejlepší se zamyslet nad tím, co člověk kupuje a zda to spotřebuje. Jestli toho nemá zbytečně mnoho.“

V komunálním odpadu nemělo co dělat např. také 50 kilogramů plastu a stejné množství skla. Přitom kontejnery na tyto komodity jsou po Opavě rozmístěné vcelku hojně.

Podrobná analýza, která bude hotová za půl roku pak ukáže, jak je možné třídění odpadu ve městě ještě zefektivnit. V souvislosti se zvyšující se cenou za ukládání odpadu na skládku a postupným omezením skládkování, to bude potřeba.

Michal Jedlička (KDU-ČSL), náměstek primátora, Magistrát Opava: „Aktuální poplatek pro dospělého občana je 660 korun. Ale město na tuto částku doplácí ještě více než 400 korun. Celkový náklad je přes 1000 korun na občana. A poplatek za uložení odpadu na skládku každým rokem stoupá.“

Přestože analýza odpadků v popelářském voze nedopadla nejlépe, Opavané na tom nejsou ale vůbec špatně. Každý občan pošle za rok na skládku asi 200 kg komunálního odpadu, a to je polovina republikového průměru.Příklady vytříděných složek z 500 kg komunálního odpadu:

150 kg jídlo

50 kg plast

50 kg sklo

9 kg kov
---

Přenosný ultrazvuk a videolaryngoskop pro záchranáře

Opavští záchranáři mají k dispozici přenosný ultrazvuk k rychlé diagnostice a videolaryngoskop , který ulehčí intubaci pacienta. Oba přístroje jsou nadstandardním vybavením lékařského vozu a částkou 300 000 korun na jejich nákup přispělo město Opava.

Letos v lednu město Opava přispělo záchranářům na nové vozidlo, tzv. randez - vous, které slouží k rychlé přepravě lékaře a záchranáře k pacientovi. Přestože jde o osobní vůz, je zde uskladněno téměř shodné zdravotnické vybavení, jako v sanitce. Nyní město přidalo peníze také na nákup dvou přístrojů, které urychlí přednemocniční diagnostiku. V kufru auta teď přibude také přenosný ultrazvuk a videolaryngoskop.

Lukáš Humpl, mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje: „Jde o nadstandartní vybavení, které je nad rámec toho povinného, daného vyhláškou. A přispěje k lepší, rychlejší a kvalitnější diagnostice.“

V případě tohoto mobilního ultrazvuku napojeného na tablet nemusí pacient čekat až na vyšetření v nemocnici. Díky použití přímo na místě může lékař odhalit např. příčinu zástavy krevního oběhu, dechové tísně, nebo zjistit rozsah poranění hrudníku nebo břicha.

Druhý darovaný přístroj, videolaryngoskop, umožňuje zprůchodnění dýchacích cest, kdy může lékař lépe situaci kontrolovat díky kameře. Je určený pro pacienty, u kterých není možné zajistit průchodnost dýchacích cest standardním způsobem. Např. při otocích v dutině ústní, popáleninách či při alergické reakci.

Petr Černohorský, ředitel ÚO Opava ZZS Moravskoslezského kraje: „Je možné zavést endotracheální kanylu bez velkého záklonu hlavy, bez nutnosti velkého otevření dutiny ústní a umožňuje nám to přímou vizualizaci a zavedení kanyly do mezihlasivkového prostoru pod zrakovou kontrolou.“

Peníze na nákup obou přístrojů, tedy 300 000 korun, poskytlo město. A ve finanční podpoře opavských zdravotnických záchranářů hodlá pokračovat.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: „Ta práce je důležitá a proto dále budeme pokračovat ve finančním přispívání na nákup těchto zařízení.“

Petr Černohorský, ředitel ÚO ZZS MSK Opava: „Oba přístroje zkvalitní péči o pacienty tady v rámci našeho územního odboru. Jsou určeny pro pacienty všech věkových kategorií.“

Vzhledem k tomu, že z velké části teď vyjíždějí záchranáři za pacienty s koronavirem, hodlá město v příštím roce pořídit opavským záchranářům transportní plicní ventilátor.

---

Konzervatoristé nastudovali muzikál

Studenti Církevní konzervatoře Německého řádu nastudovali muzikál Společenské chování v proměnách času. Představení je určeno školákům, ovšem kvůli nepříznivé epidemické situaci jej nemohli vidět. Proto jej studenti natočili na DVD. O podrobnosti se podělí pedagog a režisér Zdeněk Kapl.

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Rozhodli jste se pro nastudování výchovného muzikálu. Proč jste si jako námět vzali právě společenské chovaní?

Zdeněk Kapl, režisér muzikálu a pedagog, Církevní konzervatoře Německého řádu: „Každé dva roky se snažíme pro studenty vymyslet nějaký projekt, ve kterém by se mohli realizovat a prakticky si vyzkoušet to, čím se do budoucna mají živit. Tak jsme se rozhodli pro pořad, který by byl určený pro II. stupeň základních škol. Těchto pořadů je poskromnu, protože většinou se dělají pohádky či výchovné pořady pro I. stupeň. Takže jsme se rozhodli jít touto strastiplnou cestou.“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Jde o průřez historickými obdobími. Která konkrétně vám posloužila jako příklad?

Zdeněk Kapl, režisér muzikálu a zástupce ředitelky Církevní konzervatoře Německého řádu: „My jsme si chtěli vzít na paškál hlavně současnost. Hlavními inspirátory scének byli studenti, kteří je v rámci improvizace dávali v hrubých obrysech dohromady. A pak jsme hledali něco kontrastního k současnosti. Takže jsme zvolili pravěk, antiku a středověk.“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Měl jste pevnou představu, o tom, jak má výsledek vypadat nebo jste čekal na nápady studentů?

Zdeněk Kapl, režisér muzikálu a zástupce ředitelky Církevní konzervatoře Německého řádu: „Režie byla kolektivní činnost, každý si k tomu mohl něco říct. Ale výsledný efekt bylo pak rozhodnutí, které jsem musel, bohužel, učinit já. Jaký jsem byl režisér? To se musíte zeptat studentů...“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Výsledek jsme nemohli vidět na živo, protože do přípravy a pak i do uvedení zasáhl covid. Nicméně hru jste nastudovali. Ale nakonec neuvedli před publikem, ale vydali na DVD. Byla to další zkušenost pro studenty?

Zdeněk Kapl, režisér muzikálu a zástupce ředitelky Církevní konzervatoře Německého řádu:Ve spolupráci se Slezským divadlem jsme našli skulinku v nabitém programu a zkoušení jednotlivých inscenací Slezského divadla, abychom mohli náš projekt v jeho kulisách natočit.“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Počítáte s tím, že budete ještě někdy muzikál hrát nebo už je to uzavřená věc? A je DVD k dispozici?

Zdeněk Kapl, režisér muzikálu a zástupce ředitelky Církevní konzervatoře Německého řádu: „Bohužel, náročnost tohoto projektu je tak velká, že živou produkci neplánujeme. Ale DVD je možné na naší konzervatoři zakoupit, příp. si o něj napsat.“


---Mohlo by Vás také zajímat