Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • V Ostravě funguje velkokapacitní očkovací centrum
  • O 20 tisíc korun mohou žádat i neziskové organizace
  • Chodbu pro kanalizaci v Plesné musejí hloubit horníci

V Ostravě funguje velkokapacitní očkovací centrum

V pondělí v sedm hodin ráno otevřelo bránu velkokapacitní očkovací centrum na Černé louce v Ostravě. Nejprve bude očkovat kolem tří set lidí denně, ale jeho kapacita je až 1800 naočkovaných v jednom dni. Náklady na provoz by měly být pokryty ze zdravotního pojištění.

Brzy ráno vyzvedli hasiči v lékárně Fakultní nemocnice Ostrava vakcíny proti covidu a převezli je do centra města na výstaviště Černá louka. V 7 hodin tak bylo vše připraveno pro první seniory, kteří se přišli naočkovat. Velkokapacitní očkovací centrum zahájilo provoz.

zájemci o očkování: 

"Chci se naočkovat, protože proti covidu nic jiného není." 

"Doba je zlá a je třeba s tím už trošku pohnout."

Samotný provoz očkovacího centra zajišťuje fakultní nemocnice. V pondělí očkování probíhalo ve třech kójích, ale celkově jich je připraveno 18. Zdravotníci by tak měli zvládat až 1800 očkovaných denně. 

Jiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava: "Jak bude očkovacích látek k dispozici postupně přibývat, tak bude zajištěn personál pro všechna očkovací místa." 

O náklady se dělí Ostrava a Moravskoslezský kraj. Ještě v březnu by se ale mělo denně očkovat asi 700 lidí a v té chvíli budou náklady pokrývat úhrady pojišťoven. Na budování centra se podílela také lékařská fakulta Ostravské univerzity. 

Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, epidemiolog: "Jednoznačně se ukazuje, že co nejrychlejší očkování co největší části populace alespoň jednou dávkou významně snižuje incidenci nemoci a také mortalitu." 

Kromě centra na Černé louce ale samozřejmě dále očkují i očkovací centra v nemocnicích a poliklinikách. V nejbližší době se k nim přidá také 30 praktických lékařů. Do kraje nyní každý týden přichází 11 700 dávek vakcíny.  

---

O 20 tisíc korun mohou žádat i neziskové organizace

Ostravští radní schválili poslední balík podpor pro podnikatele a zároveň také město zveřejnilo program finanční pomoci pro neziskové organizace. I ty mohou nyní požádat o 20 tisíc korun na řešení svých potíží souvisejícími s vládním opatřením.

Jak už z Ostravských minut víte, magistrát města pomáhá drobným podnikatelům rychlou podporou ve výši 20 tisíc korun. V tomto týdnu rada města schválila poslední balík žádostí, které budou do jednoho týdne zprocesovány i vyplaceny. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Na základě jednoduše vyplněných a rychle prověřených žádostí dostávali podnikatelé pomoc ve výši 20 tisíc korun na své účty do jednoho týdne od schválení. Dohromady tak získá 1854 žadatelů více než 37 milionů korun."

Celkem 392 žádostí bylo zamítnuto. Nejčastěji protože žadatelé neměli provozovny na území Ostravy nebo provozovali činnost, která nebyla zakázána usnesením vlády. Nyní chce město podobným způsobem pomoci i neziskovému sektoru.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "Podporu mohou organizace čerpat na pokrytí mzdových, provozních, administrativních, případně i režijních nákladů nebo na nájem v případě, že jim ho již neodpustil majitel nemovitosti, ve které sídlí."

Žádosti mohou zájemci podávat elektronicky i poštou prostřednictvím jednoduchého formuláře zveřejněného na webu města Ostravy. 

---

Chodbu pro kanalizaci v Plesné musejí hloubit horníci

Už třetím rokem pokračuje v Ostravě-Plesné výstavba kanalizace. Průjezd, ale i pěší průchod obcí, je na mnoha místech uzavřen. Zatímco většina obyvatel složitou situaci chápe a těší se, že ubude starostí s vyvážením septiků a v místním potoce budou opět žít pstruzi, najdou se i věční stěžovatelé. Podívejte se ale, jak vlastně práce na budování takové kanalizace probíhají.

Ostrava-Plesná má mimořádně složitý, kopcovitý terén. Přibližně 500 domů je zde rozeseto nejen v údolí, ale hlavně v kopcích a stráních. Budování kanalizace, po které Plesná volá už desítky let, je proto mimořádně náročné. 330 metrů kanalizace bylo dokonce nutné razit formou důlních chodeb. Do akce byli proto povoláni horníci.

Ing. Pavel Pfleger, stavbyvedoucí: "Ten horník má u sebe kladivo vzduchové a kompresor a bourá si, zapažuje si, aby mu vznikl bezpečný prostor a po 0.8m vkládá výztužné rámy. Z čelby se pak vytěžený materiál odváží na kolečkách a pomocí jeřábu vytahuje ven."

Je to nesmírně těžká práce. Horníci zde pracují v 10ti hodinových směnách, stále v předklonu. Centimetr po centimetru, v hornině, která je místy 5x tvrdší, než beton, razí vše ručně. Projekt předpokládal, že v podloží se nachází pouze břidlice. Realita ale byla úplně jiná.

Ing. Pavel Pfleger, stavbyvedoucí: "Každý metr té ražby byl specifický - z jedné strany pískovec, který má 120 mPa, z druhé strany břidlice s příměsí jílovitých částí, které byly nesoudržné, k tomu podzemní voda, takže ta geologie tady je opravdu velice složitá."

Projekt předpokládal ražbu rychlostí 0.8m denně. Právě kvůli jiné realitě se složením podloží se ale práce v některých úsecích zpomalily až pětinásobně.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Podmínky pro umístění kanalizace v tom území nejsou zrovna jednoduché, takže proti projektu dochází k řadě úprav. Nicméně víme, že tu kanalizaci potřebujeme dokončit, takže se postupně pracuje a ty věci se řeší." 

Pavel Hrbáč, starosta, (nezávislý za ČSSD): "Plán měl být konec celé realizace konec letošního roku, nicméně podle posledních informací, které mám, tak by se to mělo o půl až tři čtvrtě roku prodloužit."

Ostrava letos chystá do obnovy a rozvoje vodohospodářské a kanalizační sítě rekordní investice. V rozpočtu je na tyto stavby vyčleněno téměř 780 milionů korun.

---Mohlo by Vás také zajímat