Stáhnout video

Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Koncertní hala v Ostravě bude chloubou města
  • Ostrava připravila dotace pro školství a vzdělávání
  • Budova Nové radnice v Ostravě bude lépe zabezpečena

Koncertní hala v Ostravě bude chloubou města

Jak asi už z našeho zpravodajství víte, Ostrava chystá stavbu koncertní haly a o její vzhled se postará renomované architektonické studio Stevena Holla z New Yorku. Architekti už dokončili studii stavby a v pondělí byla poprvé představena v Ostravě.

Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy dokončili architektonickou studii stavby koncertního sálu v Ostravě. Budova bude tvarem připomínat pouzdro hudebního nástroje a bude propojena s původním kulturním domem architekta Jaroslava Fragnera. Hala bude šetrná k životnímu prostředí, plná špičkových technologií se skvělou akustikou.

Martin Kropáč, architekt, Architecture Acts: "K opláštění sálu bude použit patinovaný 100% recyklovatelný a vysoce flexibilní zinek. Dokonalou akustiku uvnitř sálu zajistí obložení z šedě lazurovaného javorového dřeva, které se běžně používá mimo jiné k výrobě houslí. Na stejném podlaží, jako jsou oba sály, vznikne speciální sklad na klavíry se stálou teplotou a vlhkostí, z něhož se budou téměř půltunové nástroje pomocí speciálních koleček přepravovat přímo na podium.“

Budova bude k osvětlení maximálně využívat denního světla a zvažuje se využití důlní vody pro vytápění a chlazení. Janáčkova filharmonie v ní najde kompletní zázemí. Nynější sál bude zmenšen na asi polovinu a bude využíván pro komorní koncerty. 

Jan Žemla, ředitel JFO: „Jak komorní, tak velký sál bude možné upravovat pro potřeby jednotlivých umělců, orchestrů nebo jiných uživatelů sálu. Obě pódia budou složena z pohyblivých panelů, v komorním sále bude
také posuvná stěna, která umožní zvětšit či zmenšit velikost pódia. Oba sály budou využitelné i pro amplifikovanou, tedy zvučenou hudbu."

Návrh budovy se umístil v top 10 chystaných projektů světa architektonického časopisu Architizer. Předpokládané náklady jsou 2,2 miliardy korun.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: “Jsme velice rádi, že je již dokončená studie na stole a můžeme s hrdostí konstatovat, že stavba bude výjimečná nejen svým vizuálním řešením, ale slibuje rovněž ekologickou udržitelnost, což Ostravu posouvá opět do popředí světového zájmu.”

V roce 2022 bude vysoutěžen realizátor stavby a za 32 měsíců by mělo být hotovo. První koncert se tak může uskutečnit ještě v roce 2024. 

---

Ostrava připravila dotace pro školství a vzdělávání

Školství, vzdělávání a talentmanagement budou pro příští rok v Ostravě podpořeny dvěma programy, ve kterých je přichystáno téměř 40 milionů korun. Žádosti o dotace mohou zájemci podávat letos dříve, aby peníze mohli využívat už na začátku roku.

Ostravský magistrát dlouhodobě podporuje školství a vzdělávání a atak i letos vyčlenil ve svém rozpočtu finance na dva speciální programy. Celkem 40  milionů tak půjde na celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "Peněžní prostředky z programu na podporu školství jsou určeny k financování  aktivit včetně těch pro děti z mateřských škol, významných akcí celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol, a zájmových a vzdělávacích aktivit realizovaných školskými zařízeními a právnickými osobami neziskového charakteru. Maximální výše podpory na jeden projekt je 250 tisíc korun."

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který je unikátní v rámci celé České republiky, je zaměřen na techniku, přírodovědu, matematiku a také čtenářskou gramotnost.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy:  "Program systematicky posiluje nadání dětí a jeho rozvoj, pomáhá vytvářet podmínky pro mimořádné talenty. Peníze je možné čerpat na vznik nových a rozvoj stávajících subjektů, talentcenter a science center, na projekty spolupráce vysokých škol při řešení problematiky města Ostravy, na pořádání krajských a celostátních soutěží mateřských, základních a středních škol zejména v přírodovědných a technických oblastech a na rozvoj stávajících vzdělávacích oborů a programů, které podporují budoucí odborníky, chybějící na trhu práce. Žadateli mohou být ostravské mateřské, základní,
střední a vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem v Ostravě."

Pro letošní rok se podávání žádostí díky elektronizaci značně zjednodušuje. Zájemce pouze odešle žádost do informačního systému. Termín pro jejich podání je už od 5. do 16. října tak, aby bylo možné peníze čerpat od začátku roku. Bližší informace najdete na webu města https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi.

---

Budova Nové radnice v Ostravě bude lépe zabezpečena

Budovu Nové radnice v Ostravě čekají úpravy, po kterých bude bezpečnější. Do budovy bude možné vcházet pouze hlavním vchodem, ve vestibulu vznikne nová centrální recepce a rozšířen bude i kamerový systém. Vedení města tak reaguje na doporučení bezpečnostních složek.

Nejznámější stavba Ostravy budova Nové radnice se dočká lepšího zabezpečení. Monumentální budova z roku 1930 byla vždy pro obyvatele města i turisty velmi přístupná a dá se do ní vejít několika vchody. Jenže to  bohužel v dnešní době není příliš žádoucí. Proto vedení města rozhodlo, že bude celá radnice lépe zabezpečena. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Cítíme povinnost reagovat na nová bezpečnostní rizika a lépe zajistit bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců magistrátu. Nechceme však z Nové radnice vytvořit uzavřenou a zamřížovanou budovu, tak jak se stalo v případě řady jiných veřejných institucí, ale naopak ponechat zejména jejímu foyer charakter reprezentativního veřejně přístupného prostoru tak, jak jeho tvůrci před bezmála sto lety zamýšleli, a zároveň vytvořit důstojné a vkusné místo pro první kontakt příchozích, a to vše při respektování potřeby nových bezpečnostních opatření. Šlo o velmi náročné zadání, proto jsme oslovili několik osvědčených architektonických kanceláří, které dle našeho očekávání nabídly různé varianty řešení. Ve výsledku se podařilo vytvořit takový architektonický koncept, který zajistí, že nová recepce nebude narušovat současnou hodnotu vstupní haly, ale naopak interiér posílí a umožní i nadále přistupovat k budově radnice nejen jako k úřadu, ale také jako k frekventované a navštěvované kulturní památce.“

Zadání pro architektonické kanceláře připravil městský ateliér MAPPA. Město oslovilo čtyři renomované architektonické ateliéry. Porota z nich vybrala Atelier Znamení čtyř, který jako jediný umístil recepci mimo centrální osu vestibulu. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Recepce zvýší komfort pro návštěvníky a usnadní jejich orientaci v budově. Základní informace dostanou hned při vstupu od zkušených recepčních, nikoliv pouze prostřednictvím informačního systému, který je s ohledem na složitost budovy pro řadu lidí nepřehledný a návštěvníci se nám často ztrácejí. Recepční budou mít zároveň přehled o pohybu osob v budově, což je v dnešní době různých forem ohrožení důležité pro posílení bezpečnosti v budově.“

Centrální recepce, která vznikne ve vestibulu za hlavním vchodem, bude jediným vstupním a kontrolním místem pro veřejnost. Recepční budou lidem radit a usměrňovat jejich pohyb po budově. Umístění recepce zároveň umožní bezpečnostní kontrolu navazujících prostor i možnost v případě potřeby pomoci či zasáhnout.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry