Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • V centru Ostravy začne stavba rezidence Nové Lauby
  • Ostrava prodává legendární restauraci Spolek
  • Ostrava přispěje na obnovu kulturních památek ve městě
  • Ostrava nabízí k prodeji unikátní Grossmannovu vilu

V centru Ostravy začne stavba rezidence Nové Lauby

Už za měsíc začne v centru Ostravy budování rezidence Nové Lauby. Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření smlouvy s vybraným investorem, který se tak stává partnerem města. Část bytů bude totiž po dokončení patřit Ostravě a část si nechá právě investor.

Unikátnímu projektu Nových Laub už nic nestojí v cestě. Zastupitelstvo Ostravy schválilo smlouvu se sdružením firmem, které tvoří společnosti Bystroň Group, BBP Stavby a stavební společnost BAK. Firmy se spojili do Sdružení BBB Nové Lauby, aby se staly spoluinvestory bytového komplexu v centru města. Zájem projevilo 10 subjektů a konečnou nabídku předložily 3. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Pokračujeme v kultivaci a rozvoji historického jádra města, tolik postiženého nedostavěnými prolukami a dlouhodobým podfinancováním. Koncept spolupráce města a privátního investora spočívá zjednodušeně v tom, že město připravilo projektovou dokumentaci dle svých potřeb a očekávání. Investor projekt jako celek zrealizuje."

Pro město jde o strategický projekt, jehož cílem je rozvoj nájemního bydlení, oživení centra města i dostavba proluk. Unikátní je i symbióza města a soukromého investora. O byty se po dokončení stavby podělí.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Jedná se o unikátní model spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru v České republice při výstavbě nových bytů."

V novostavbě o pěti nadzemních podlažích bude 85 bytů od 1+KK až po 4+KK, podzemní parkování se 173 místy a obchodní prostory. Celkové náklady stavby vychází na 487 milionů korun. Městu bude po dokončení patřit 31 bytů a 119 parkovacích míst za 252 milionů korun. 

---

Ostrava prodává legendární restauraci Spolek

Legendární restaurace Spolek v Ostravě projde celkovou rekonstrukcí. Ostrava totiž chátrající objekt prodává soukromému majiteli a ten s ním má velké plány. Samozřejmostí by mělo být skvěle ošetřené tankové pivo a česká kuchyně. Spolek by se ale měl stát i kulturním centrem.

Známou ostravskou restauraci Spolek čeká velká modernizace. Magistrát města ji prodává i s pozemkem společnosti Labadia max, která ji zrekonstruuje. Součástí prodeje je také sousední pozemek se zahrádkou, kterou bude mít nový majitel pronajatu na 25 let. Povinnost rekonstrukce je zakotvena v kupní smlouvě. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Naším cílem bylo zachovat vyhledávanou restauraci a zároveň zajistit vysoce potřebnou rekonstrukci historického domu. V minulosti jsme investovali jen do nezbytné údržby, to však již nestačí, objekt potřebuje zásadnější obnovu. Nemyslíme si ale, že by město mělo vlastnit, neřku-li samo provozovat restaurace, proto jsme vyhlásili záměr prodeje. Věřím, že ve společnosti Labadia max a v osobě jejího majitele, pana Lukáše Chlebovského, jsme našli kvalifikovaného investora."

Ostrava také kupujícího zavázala k tomu, že restauraci i zahrádku zachová. Kupní cena byla stanovena na 9,5 milionu korun. Nový majitel má se Spolkem velké plány a chce plně využít výborné polohy v centru města i bohaté historie restaurace.

Lukáš Chlebovský König, majitel společnosti Labadia max: "Jakmile budova projde celkovou nákladnou rekonstrukcí, včetně přístavby nových prostor, budeme připraveni na restart restauračního provozu s konceptem vařit poctivou, tradiční českou kuchyni z čerstvých a lokálních surovin, s pečlivě ošetřeným tankovým pivem čepovaným nejkratší cestou z tanku do skla. Obnovu „spolků“ vnímáme také jako možnost nabídnout prostor v centru Ostravy k pořádání různých akcí, od lidových zabíjačkových hodů až po konání nezávislých divadelních představení.“

Cena rekonstrukce vyjde na desítky milionů korun. Hotova musí být do dvou let od vydání stavebního povolení, o které musí nový majitel požádat do 18 měsíců od převzetí nemovitosti.

---

Ostrava přispěje na obnovu kulturních památek ve městě

Ostrava bude i v letošním roce přispívat na obnovu kulturních památek nebo významných městských staveb. Opravy takových objektů jsou často nákladnější a proto si mohou jejich majitelé požádat o dotaci až milion 500 tisíc korun.

Řada památek a historických staveb je ve špatném technickém stavu a protože jsou to často kulturní památky, náklady na rekonstrukce i údržbu či restaurování jsou vysoké. Ostrava má ale zájem, aby tyto stavby nechátraly a nebo dokonce z města nezmizeli a proto chce jejich majitelům pomoci. Zastupitelé proto znovu schválili program, který majitelům pomůže s financováním. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Ostrava se může pyšnit množstvím cenných staveb, máme skvosty, které někdy nevnímáme, nebo jsou ve velmi zanedbaném stavu. Jsme si vědomi skutečnosti, že obnova památek s sebou často nese zvýšené náklady. Z našeho dotačního programu proto chceme majitele těchto nemovitostí i nadále podporovat a motivovat k opravám a pomoci tak dalšímu zkvalitňování a rozvoji města, stejně tak, jak se nám to osvědčilo v minulých letech.“

Program by měl motivovat vlastníky k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkářů. Kritériem pro posuzování žádostí bude zejména obnova stěžejních památkových hodnot stavby, společenský přínos, její veřejné využití, společenský význam a jedinečnost, míra naléhavosti údržby nebo opravy.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Příspěvek města na jeden projekt může dosáhnout částky od 50 tisíc do 1,5 milionu korun a může pokrýt maximálně polovinu přímých nákladů, zbytek hradí majitel objektu."

Lhůta pro podávání žádostí je od 8. dubna do 8. června. O přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo do konce září. Loni rozdělilo město mezi 9 projektů přes 5 milionů korun. 

---

Ostrava nabízí k prodeji unikátní Grossmannovu vilu

Nedávno jsme vás provedli unikátní Grossmannovou vilou v Ostravě. Město mělo v plánu celkovou rekonstrukci památky, ale nyní se ozval zájemce, který by ji koupil a opravil za své. Magistrát proto objekt nabídne k prodeji, ale případný zájemce musí splnit přísné podmínky. Také musí vilu po rekonstrukci zpřístupnit lidem.

Vila byla vybudována v roce 1923 stavebníkem Františkem Grossmanem v honosném stylu art deco. Posledních několik let objekt chátrá a proto radní rozhodli, že ho opraví a budou využívat k reprezentaci, ke kultuře i ubytování. V plánu je i prohlídkový okruh pro veřejnost. Nyní se ale ozval zájemce o koupi vily a tak bylo rozhodnuto, že město zjistí jaký je případný zájem soukromých investorů.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Jde o jednu z historických dominant Ostravy a naším jednoznačným cílem je vilu zrekonstruovat a otevřít lidem. Město má nyní možnost zajistit rekonstrukci i budoucí správu vlastními, omezenými finančními i personálními zdroji nebo ověřit, jestli může dosáhnout stejného cíle prostřednictvím soukromého investora a volné zdroje použít na jiné, nezbytnější projekty."

Nový majitel by musel s vilou zacházet podobně, jako to mělo v plánu město a podobně by ji musel i využívat po opravě. Rekonstrukce by musela proběhnout pod přísným dohledem památkářů.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „V případě, že o vilu bude zájem a město obdrží nabídky, bude je posuzovat komplexně bez preference některého z kritérií. Zároveň si vyhrazujeme právo nejednat se žádným ze zájemců, pokud nabídky nebudou splňovat představy města. Pakliže soukromého investora nevybereme, jsme připraveni zahájit výběrové řízení na stavební práce a stavba začne ještě letos."

Ostrava už má stavební povolení a v letošním roce měla začít rekonstrukce. Její předpokládané náklady jsou 112 milionů korun. Kupní cenu pro případného zájemce stanoví znalecký posudek. 

---Mohlo by Vás také zajímat