Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Ostrava si připomněla výročí 17. listopadu
  • Ostrava postupně modernizuje tramvajové tratě
  • Strážníci kontrolují na začátku zimy bezdomovce v Ostravě

Ostrava si připomněla výročí 17. listopadu

Ostrava si připomněla výročí událostí 17. listopadu unikátním způsobem. Na radniční věži zahráli českou státní hymnu ostravští filharmonici. I když byla původně hymna určena na sociální sítě, nakonec umělci seběhli i na balkón magistrátu a zahráli i naživo ostravanům. Před radnici se totiž sešly desítky lidí na shromáždění za svobodu.

17. listopadu v 17 hodin a 11 minut měla zaznít hymna České republiky z věže nové radnice v Ostravě. Byly připraveny i kamery, které měli prostřednictvím internetu lidem tento zážitek prostředkovat.  Jenže krátce před pátou hodinou se na Prokešově náměstí sešlo několik desítek lidí na shromáždění za svobodu. Proto se hudebníci rychle přemístili na balkón radnice a nejprve hymnu odehráli lidem na náměstí. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Tím, jak se ta informace rozšířila, tak se tady sešli lidé, což my ve finále vítáme, protože je to jeden z nejvýznamnějších svátků v roce." 


Lidé na Prokešově náměstí pak sami spontánně zazpívali i slovenskou část hymny. Ostravští filharmonici mezitím vystoupali na věž radnice, aby hymnu odehráli i pro sociální sítě. Čas 17.11 už sice nestihli, ale diváci jim to jistě odpustili. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Mám za to, že je na místě si neustále připomínat významné historické události a 17. listopad takový bezesporu je." 

Na připomínku výročí se věž radnice rozsvítila v barvách trikolóry a stejně byl nasvícen i Most Miloše Sýkory. 

---

Ostrava postupně modernizuje tramvajové tratě

Městská hromadná doprava v Ostravě patří mezi nejmodernější v celé zemi a to nejen vozovým parkem, ale i tramvajovými tratěmi. Po vzoru velkých evropských měst dochází k jejich modernizaci a estetizaci. Tratě zrychlují a nyní byl dokončen další úsek, který je kompletně porostlý zelení. Koleje zakrývají předpěstované rozchodníkové koberce.

Ostrava se dlouhodobě snaží přilákat do městské hromadné dopravy co nejvíce pasažérů. Cestou k tomu je její zatraktivnění, aby lidé nechali své osobní vozy doma. Modernizace a estetizace, ale nejen zvyšuje komfort samotné dopravy, přispívá také ke zkrášlení okolního veřejného prostoru. Aktuálně bylo dokončeno asi 700 metrů dráhy tramvaje v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Projektový tým, který se zabývá modernizací sítě tramvajových těles, dlouho řešil otázku typologie modernizovaných tratí. Primárně jsme analyzovali varianty použití otevřeného a uzavřeného krytu tratí. V současnosti má většina tramvajových tratí otevřené svršky, které bychom rádi v zastavěném území postupně eliminovali.“

Tato trať je ve velmi dobrém technickém stavu, takže by měla vydržet minimálně 10 let bez většího zásahu. Kromě ozelenění tratě se testuje i zatravnění v prostoru zastávek. Celkově je tento způsob ošetření povrchu kolejové tratě přínosný z více důvodů.  

Daniel Morys, ředitel Dopravního podniku Ostrava: „Větší pracnost při modernizaci tratí a vyšší finanční náklady plně vyváží jejich mnohonásobně delší životnost, prodlouží se i cyklus mezi opravami, globálně se zlepšují parametry tratí. Jejich celková modernizace umožňuje dosažení podstatně komfortnější jízdy, snížení hluku a vibrací. Na projektech, které spolu s městem realizujeme nebo chystáme k realizaci, prověřujeme funkčnost, přínosy pro zlepšení kvality životního prostředí i pro estetizaci veřejného prostoru. Porovnáním realizačních a provozních nákladů zjistíme ekonomickou výhodnost jednotlivých řešení. Výsledky pak budou použity při plánování dalšího rozvoje modernizace tramvajových tratí v Ostravě.“

Od poloviny září se také modernizují dva úseky tramvajové trati ve Výškovické ulici v celkové délce 983 metrů. Jde o komplexní projekt, při kterém se rekonstruuje delší úsek a zároveň se mění i zastávky. V roce 2021 se plánuje zahájení modernizace úseku v Porubě a připravovány jsou i úpravy dalších tratí v Zábřehu a v Přívoze.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Otevřené svršky by měly časem zůstat jen v nezastavěném území. Způsob modernizace tratí a zakrytí jízdní dráhy budeme volit podle charakteru území. Pro frekventované lokality s velkým množstvím propojení a pohybu pěších budeme navrhovat spíše pevný povrch. Pro delší neprostupné úseky chceme využívat zatravnění, které je vhodné v lokalitách s nižším množstvím zeleně.“

Letos už proběhla na Opavské ulici rekonstrukce trati v nezastavěném území, kde je prioritou rychlost. V tomto úseku mohu jet tramvaje až 80 kilometrovou rychlostí. 

---

Strážníci kontrolují na začátku zimy bezdomovce v Ostravě

Pravidelné kontroly bezdomovců patří k běžným úkolům městských policistů v Ostravě. Nyní před začátkem zimy jsou ale kontroly častější a strážníci se snaží, aby lidé bez přístřeší věděli, kde mohou bezpečně a v teple strávit zimu. Život jim nyní navíc komplikují epidemická opatření.

David má teprve 25 let a od svých 18 žije na ulici. Začalo to drogama, které už prý dnes nebere, ale alkoholu holduje stále. Život bezdomovce mu vyhovuje, ale prý se brzy chce z ulice dostat. Nyní přespává pod Frýdlantským mostem v centru Ostravy.

bezdomovec: "Pohádal jsem se s rodinou, začal jsem brát drogy a nechodil jsem do školy. Tak jsem si řekl, že u nich nebudu bydlet a odešel jsem od rodičů. Teď jsem domluvený s kolegou, že si vyřídím doklady a vezme mě sebou do práce a půjdu odsud pryč."

Život bezdomovcům stěžuje i koronavirus. Těžko mohou dodržovat zákaz vycházení, když spí pod mostem, ale policisté jsou k nim tolerantní a chtějí, aby alespoň nikam nechodili. Hůře se jim shání i obživa. 

bezdomovec: "Nemůžeme si najít žádnou práci, když se všechno zavírá."

Blíží se zima a tak policisté bezdomovce častěji obcházejí. Vysvětlují jim jejich možnosti.

Jindřich Machů, ředitel MP Ostrava: "Díky pravidelným kontrolám, osobní a místní znalosti strážníků se tak již v minulosti mnohdy podařilo předejít situacím, při kterých by byly osoby bez přístřeší, díky nízkým teplotám a špatnému zdravotní stavu, ohroženi na životě."

Mnoho bezdomovců pomoc odmítá. V azylových zařízeních totiž musejí dodržovat pravidla a to jim nevyhovuje. Na ulici žije v Ostravě asi 500 bezdomovců.

---Mohlo by Vás také zajímat