Stáhnout video

Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Ostrava chce mezi sportovce rozdělit 140 milionů kč
  • Atletický mítink Zlatá Tretra bude 8. září
  • Iniciativa "Kultura v MS kraji" chce žalovat hygieniky
  • Ostrava odpustí podnikatelům ½ nájmu a druhou doplatí stát

Ostrava chce mezi sportovce rozdělit 140 milionů kč

V příštím roce chce ostravský magistrát mezi sportovce rozdělit 140 milionů korun. O peníze se mohou ucházet jak registrovaní, tak neregistrovaní sportovci. Peníze jsou určeny samozřejmě také pro vrcholové sportovce.

Na sport v Ostravě půjde v roce 2021 140 milionů korun. Peníze budou rozděleny na podporu tělovýchovy a sportu mezi sportovní kluby na jejich činnost, ale také do výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovní infrastruktury. Programy se zaměřují na nejen na vrcholové sportovce z velkých klubů, ale i na ty neregistrované z různých méně populárních sportů, než je oblíbený florbal, hokej nebo fotbal. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: „Ostrava pravidelně podporuje rekonstrukci i výstavbu sportovišť v majetku či dlouhodobém pronájmu jednotlivých sportovních klubů a vytváří tak vhodné podmínky pro sport dětí, mládeže i široké veřejnosti. Mnohé z nich cílí na energetickou úsporu budov, které se projeví v následném snížení cen za energie, investujeme do oprav fotbalových hřišť, tenisových kurtů, sociálních zařízení či sportovních potřeb pro kluby.“

Velmi důležité je, že proce podání žádosti bude mnohem jednodušší, než v minulých letech. Vše lze totiž vyřešit elektronicky  prostřednictví internetu. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "Druhý dotační program je věnován vrcholovému sportu, kde podporujeme děti a mládež, která sportu věnují na profesionální úrovni."

Další zefektivnění se chystá pro příští rok, kdy bude pro oblast sportu zprovozněn speciální portál, který ještě zjednoduší celou administraci žádostí. Z programu na podporu tělovýchovy lze čerpat finance na  akreditovaná sportovní centra mládeže a také na sportovní akce významně reprezentující statutární město Ostravu a konající se na jejím území. Žádost do výběrového řízení je zveřejněna na webových stránkách města:  .

---

Atletický mítink Zlatá Tretra bude 8. září

Dnes máme dobrou zprávu pro milovníky sportu a hlavně atletiky. Zlatá Tretra navzdory omezením kvůli novému coronaviru bude. Termín byl stanoven na 8. září a diváci se mají opět na co těšit. Na zdraví atletů, pořadatelů a diváků bude dohlížet tzv. covidový manažer.

8. září se bude v Ostravě konat jedna z největších letošních akcí a určitě největší od pandemie Covid 19 - Zlatá Tretra. Letošní mítink bude jiný. Většina atletů bude z Evropy a ze zámoří se mohou zúčastnit pouze ti sportovci, kteří zde dlouhodobě trénují. 

Alfons Juck, manažer Zlaté Tretry: "Diváci Tretry vědí, že děláme tradičně kvalitní oštěp. Ředitel mítinku Jan Železný by to jinak ani nedopustil. Představí se nejlepší čeští závodníci, muži i ženy a pokusíme se i o zahraniční kvalitu. Déle už máme projekt trojskoku mužů i žen, ale nejnověji jsme oznámili výšku mužů." 

Halový mistr světa ve výšce Ital Tamberi, už letos skočil 230 cm a mohl by pomoci našemu nejlepšímu skokanovi Marku Bahníkovi k velkému výkonu. Marek se ke skoku dostal přes víceboj.

Marek Bahník, výškař: "Mě to všechno baví, ale bohužel už teď nemám prostor se všemu věnovat. Je tam i riziko zranění a další rizika, takže zůstávám u výšky."

Atletický mítink se koná už 59 sezón. K samozřejmostem patří i podpora ze strany Ostravy i Moravskoslezského kraje.

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: "Musíme začít žít. Bohužel ten Covid tady nastolil atmosféru hořkosti z toho, že jsme pořád od něčeho izolováni a myslím, že Tretra by to mohla prolomit. Držme si  palce." 

Na zdraví bude dohlížet covidový manažer. Bude snažit co nejlépe ochránit atlety, pořadatele i diváky. Kapacita stadionu bude omezena na 5 tisíc lidí. 

---

Iniciativa "Kultura v MS kraji" chce žalovat hygieniky

Páteční opatření hygieniků proti novému koronaviru zabila kulturu v MS kraji. Takováto prohlášení zaznívala na tiskové konferenci nově vzniklé iniciativy organizátorů akcí, stánkařů, majitelů klubů i umělců. Nyní připravují žalobu na krajskou hygienickou stanici a budou požadovat zrušení opatření.

Páteční rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ostrava, která zpřísnila proticovidová opatření, silně zasáhla do kulturního života v celém regionu. Mnoho akcí muselo být zrušeno a nebo se uskuteční v omezené míře. NeFestival, který začal ve středu, byl po dvou dnech přerušen, zrušena byl i vyprodaný festival 1000 People of Love.

Kamil Rudolf, ředitel festivalu Beats for Love a 1000 People for Love: "Není možné, aby se v právním státě rozhodovalo z minuty na minutu a navíc zpětně. Ti lidé, kteří to rozhodovali, vůbec nedokázali domyslet souvislosti a kolik tisíc a tisíc lidí to ovlivní." 

Na festivaly a další akce pro větší počet návštěvníků navazuje mnoho dalších profesí, které přišly o práci a příjem. Proto se všichni spojili do iniciativy Kultura v MS kraji a chtějí žalovat hygieniky, kteří opatření vyhlásili. 

Karolína Skórková, ředitelka festivalu Meat Design: "Žaloba bude směřovat na vydavatele těch opatření, což je krajská hygienická stanice a je to z důvodu jakým ta opatření vznikla a co způsobila." 

Iniciativu přišli podpořit i vrcholní politici z kraje a Ostravy, kteří mají kulturu na starosti. 

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Určitě se tím budeme zabývat a budeme hledat nějakou pomoc, pokud to bude nutné." 

Vedení hygienická stanice slíbilo, že v pátek zreviduje všechna přijatá opatření některá může zmírnit. Týká se to například akcí pod širým nebem, které by se snad mohly konat i pro více než 100 osob, pokud by měly roušky. 

---

Ostrava odpustí podnikatelům ½ nájmu a druhou doplatí stát

Ostravští podnikatelé fungující v prostorách města mohou dosáhnout úplného odpuštění nájemného. Magistrát odpustí firmám polovinu nájmu tak, aby mohly požádat o další podporu státního programu Covid. Tímto způsobem mohou dosáhnout nulového nájemného.

Nájemné za duben, květen a červen bude sníženo na polovinu. Tímto způsobem chce pomoci ostravský magistrát podnikatelům, kteří vykonávají svou činnost v prostorách ve vlastnictví města. Jde o další ze série opatření, kterým Ostrava pomáhá podnikatelům, které postihla státem vydaná opatření v boji proti pandemii nového koronaviru.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Plníme náš příslib snížení nebo úplného prominutí nájemného po dobu platnosti krizových opatření. Odpouštíme našim nájemcům polovinu částky způsobem, který umožní zájemcům přihlásit se do státního programu Covid – nájemné. Výsledkem pro ně bude nulové nájemné po dobu tří měsíců od dubna do konce června letošního roku. Žadatelé musí mít uzavřenou nájemní smlouvu s magistrátem města a musí splnit podmínky státního programu. Žádosti mohou předkládat do konce září letošního roku."

Nabídka města, spolu s využitím státního programu Covid - nájemné, ještě více zvýhodní ostravské podnikatele a prodlouží dobu, na kterou lze odpuštění nájemného získat.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „My chceme jít v podpoře ,našich podnikatelů´ až na hranu možného tak, aby za období, kdy řešili problémy své elementární existence, nemuseli za nájem platit vůbec nic. Proto jsme se rozhodli poskytnout maximální podporu, kdy padesát procent odpustí město, padesát procent poskytne stát a nájemce neplatí nic. Město tak zároveň nepřijde o finanční prostředky, které podnikatel může získat ze státního programu určeného na úhradu nájmů a pachtovného.“

Město Ostrava jako jedno z prvních v České republice zavedlo pro místní podnikatele sérii opatření s cílem eliminovat dopady krizových usnesení vlády. Dary až do výše 100 tisíc korun byly schváleny celkem 2 557 místním podnikatelům ve výši bezmála 80 milionů korun.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry