Ostravské minuty

Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.

Jana Lipowská, TV POLAR: Hezký den, máme pro Vás další speciál Ostravských minut. Náměstků a náměstkyň primátora Tomáše Macury jsme se zeptali, jaký byl, z jejich pohledu, uplynulý rok a co chystají na ten příští.

Andrea Hoffmannová /Piráti/, náměstkyně primátora Ostravy: Mám pod sebou rezort školství a sportu a musím říct, že tento rok byl velmi náročný pro všechny, protože v březnu se změnily plány úplně všem. Sportovci bojovali s tím, že nemohli provozovat svou činnost. Spousta akcí byla zrušena. V rámci školství, velmi podobně, školy byly zavřeny, pak se musely velmi rychle adaptovat na distanční výuku a na digitální vzdělávání. Co se nám povedlo je, že jsme byli schopni velmi rychle reagovat na tyto změny. Poskytli jsme školám součinnost a také pomoc v rámci dovybavení tak, aby mohli opravdu vzdělávat on-line. Poskytli jsme také informativní techniku pro děti tak, aby se mohly vzdělávat doma. Vybavili jsme i naše střediska volného času tak, že jsme se nejenom byli schopni poprat s pandemií, ale trochu jsme ostravské školství zase posunuli dál. Musím dobře kvitovat, že dotační programy v rámci práce s talentovanými dětmi, kariérní poradci, byly schopny běžet i v on-line prostředí, takže tyto věci se dařily i v této úplně ne dobré době. Takže školství bylo plně schopno se adaptovat na ty nové podmínky, za což všem děkuji. Děkuji jak lidem na magistrátu, tak všem učitelům a ředitelům škol, protože všichni byli úžasní. Také jsme se snažili poprat s tím, co se dělo ve sportu. Podpořili jsme kluby, nechali jsme jim dotace v celé výši na jejich pravidelnou činnost, protože byť byli zavření, tak měli další výdaje a opravdu jsme nechtěli, aby kluby, které tady roky budovaly své zázemí, vlastně zkrachovaly a nebyly připraveny na to znovu nastartovat. Jsme s nimi v kontaktu, takže vím, že někteří z nich se věnovali dětem i během Covidu. Trénovali on-line, trénovali venku, za což jim také patří velký dík. No a v rámci tohoto roku jsme byli schopni pokračovat v investicích do sportovní infrastruktury. Na podzim jsme otevřeli halu v Krásném Poli. Příští týden kolaudujeme novou sportovní halu v Nové Bělé. Podpořili jsme investice do sportovního zázemí mnoha klubům, otevřeli jsme venkovní sportoviště v Polance nad Odrou, dokončili jsme rekonstrukci fotbalového hřiště ve Staré Bělé, podpořili jsme výstavbu zázemí TJ Hlubina tady na Moravské Ostravě, nové tenisové kurty a zázemí, také i díky podpoře města, získalo TJ Poruba Start, u Černé perly je celkové nové zázemí nejenom pro porubské tenisty. Jsem ráda, že všechny tyto akce dobře dopadly, peníze se proinvestovaly a máme tady spoustu nových a rekonstruovaných sportovišť. Určitě máme dál v plánu pokračovat s výstavbou malých sportovních hal, které tady v městě chybí. Hlásíme se také do nových investičních dotací Národní sportovní agentury, kde si opět můžeme sáhnout na nemalé finanční prostředky až do výše sedmdesáti procent. Zatím jsme byli za poslední dva roky stoprocentně úspěšní, takže předpokládám, že budeme v této praxi pokračovat. Připravujeme výstavbu sportovní haly v Třebovicích, dále je to sportovní hala na Slezské Ostravě, pokračujeme v rekonstrukci sportovního areálu Poruba, bývalé VOKD, mohu říci, že v posledních měsících už jsme započali rekonstrukci šaten a zázemí, a budeme pokračovat dál velkým atletickým oválem a fotbalovým hřištěm. Zde také nově dosáhneme na dotace, takže snad využijeme další volné prostředky. Nemalé peníze budeme investovat do Vítkovice Arény, do naší sportovní perly, kde budeme rekonstruovat vzduchotechniku, na kterou nikdo nesáhl od osmdesátých let a pokračujeme i v plánování multifunkční haly pro míčové sporty, kde se snad ke konci roku už posuneme do finálního projektu. Já pevně věřím, že velmi brzy zvítězíme nad virem, že jsme se všichni adaptovali. Ta krize nás všechny posunula. Berme tu situaci jako příležitost k určité revizi a možná k investici do správných a potřebných věcí. Tímto bych asi ráda všem popřála ať je rok 2021 úspěšný, ať je zdravý, ať všechno zvládneme a ať se nám tady v Ostravě dobře žije.

Zbyněk Pražák /KDU-ČSL/, náměstek primátora Ostravy: Já bych řekl, že pokud by v tom stávajícím roce nepřišel Corona Virus, tak bychom mohli být poměrně velice spokojeni. Ale je třeba říct, že i v té situaci, která nastala, tak jsme si poradili i v té oblasti zdravotnictví, kterou mám ve své gesci, i v té oblasti sociální a řekl bych, že jsme ty dvě věci zvládli docela dobře. Navíc ty investiční akce, které se připravují a nebo které se realizují, tak ta kontinuita tam nebyla nějak přerušena. Takže já bych řekl, že ten stávající rok byl poměrně úspěšný. Samozřejmě všichni jsme poznamenáni tou situací s Corona virem, ale snažíme se nějakým způsobem se s tím vyrovnat a řešit. Co konkrétního bych chtěl zmínit, tak to je v té oblasti sociální dokončení transformace organizace Čtyřlístek, což je organizace, která se stará o lidi, kteří mají povětšinou mentální hendikep, kdy se snažíme rozvolnit ty objekty, které v současné době byly tři, tak se je snažíme rozvolnit, postavili jsme rodinné domky, bude jich celkem 13 a další nějaké malé zařízení, kde ti lidé, kteří tam žijí, tak budou mít takový jakoby pseudorodinný styl bydlení. Některé už jsou postavené. V letošním roce bychom ten projekt měli celý dokončit, což já považuji za revoluční krok, který se tady udál. Stálo to zhruba nějakých 300 milionů korun a velká část byla zaplacena z externích prostředků, ale nicméně je to velký počin. A ten příští rok bude ještě navíc významný tím, že se dokončí investice, které jsou rozjeté, teď mám na mysli v kulturní oblasti, bude to galerie Plato, což je, myslím si, velký počin tím, že jednak se zkultivuje ten prostor, který je u trati, bývalé polorozbořené jatka. Bude to nádherný prostor. Dokončí se Skořápka, což je vlastně detašované pracoviště múzické školy, které je určeno pro děti, které mají nějaký zdravotní hendikep. Také úžasná úžasná věc. A především bude už konečně dokončen Kulturní dům Poklad, který prakticky je rozestavěný od roku 2012, by se dalo říct, takže konečně se podaří zrealizovat. My se snažíme pokračovat v rekonstrukci Městské nemocnice, to je záležitost také v řádu miliard. A v tom příštím roce by se měla začít realizovat rekonstrukce chirurgie v úrovni zhruba kolem čtyř set milionů korun. Ale to je jenom jedna část. Bude se pokračovat samozřejmě dále, ta investice je naplánována, ta celková rekonstrukce nemocnice, zhruba do roku 2030. Chtěl bych popřát všem obyvatelům Ostravy, aby se cítili v Ostravě dobře, aby ty věci, po kterých touží, tak aby, v rámci možností, se jim dostalo jejich naplnění. Chtěl bych jim popřát vše dobré, Boží požehnání a radost ze života.

Jana Lipowská, TV POLAR: Takže se máme na co těšit. Hezké dny a na viděnou zase za týden.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat