Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Ostrava přispěje na obnovu kulturních památek ve městě
  • Strážníci v Havířově mají novou aplikaci na reg. značky
  • Zeleň je po zimě poseta psími exkrementy
  • Karviná hledá nájemce do historických domů
  • Na zámecký questing postačí plánek a tužka

Ostrava přispěje na obnovu kulturních památek ve městě

Ostrava bude i v letošním roce přispívat na obnovu kulturních památek nebo významných městských staveb. Opravy takových objektů jsou často nákladnější a proto si mohou jejich majitelé požádat o dotaci až milion 500 tisíc korun.

Řada památek a historických staveb je ve špatném technickém stavu a protože jsou to často kulturní památky, náklady na rekonstrukce i údržbu či restaurování jsou vysoké. Ostrava má ale zájem, aby tyto stavby nechátraly a nebo dokonce z města nezmizeli a proto chce jejich majitelům pomoci. Zastupitelé proto znovu schválili program, který majitelům pomůže s financováním. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Ostrava se může pyšnit množstvím cenných staveb, máme skvosty, které někdy nevnímáme, nebo jsou ve velmi zanedbaném stavu. Jsme si vědomi skutečnosti, že obnova památek s sebou často nese zvýšené náklady. Z našeho dotačního programu proto chceme majitele těchto nemovitostí i nadále podporovat a motivovat k opravám a pomoci tak dalšímu zkvalitňování a rozvoji města, stejně tak, jak se nám to osvědčilo v minulých letech.“

Program by měl motivovat vlastníky k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkářů. Kritériem pro posuzování žádostí bude zejména obnova stěžejních památkových hodnot stavby, společenský přínos, její veřejné využití, společenský význam a jedinečnost, míra naléhavosti údržby nebo opravy.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Příspěvek města na jeden projekt může dosáhnout částky od 50 tisíc do 1,5 milionu korun a může pokrýt maximálně polovinu přímých nákladů, zbytek hradí majitel objektu."

Lhůta pro podávání žádostí je od 8. dubna do 8. června. O přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo do konce září. Loni rozdělilo město mezi 9 projektů přes 5 milionů korun. 

---

Strážníci v Havířově mají novou aplikaci na reg. značky

Strážníci městské policie v Havířově využívají jako první novou aplikaci, která jim umožní rychle zjistit podle registrační značky, zda vozidlo není v pátrání, ale také to, jestli se řidič v minulosti dopustil přestupku.

Městská policie v Havířově ráda pořizuje technické novinky. Nedávno zakoupila druhou mobilní služebnu, termovize, investuje do rozšíření kamerových systémů. Nyní jako první České republice používá i čtečku registračních značek.

Petr Šataník, zástupce ředitele MP Havířov:  "Aplikace umí načíst, nasnímat registrační značky vozidel. Následně to vyhodí v barevném podtextu. Zelená barva znamená, že vozidlo je v pořádku, nebylo řešeno,  Pokud má oranžový podtext, tak vozidlo již bylo řešeno za nějaký přestupek. Na parkovištích pokud nasnímáme značku a zobrazí se červený podtext to znamená, že vozidlo je v pátrání PČR."

Hlavní výhodou je, že aplikace může načíst mnoho registračních značek a v podstatě je vyhodnotit ihned.

Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov: "V podstatě budeme moct prověřit všechna vozidla na území celého města v průběhu určitého časového úseku a zjistíme zda jsou, či nejsou zcizená, jsou to vozidla, která řídí problémoví řidiči, protože to auto samo přestupek neudělá."

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "My ne že jen investujeme do těch technologií a investujeme do kamerových systémů, investujeme i do software, takže dneska je našem MP opět lídrem v ČR. Jako první mají spuštěnou aplikaci, která jim umožňuje zefektivnit jejich práci."

Městská policie by chtěla rovněž začít používat podobnou aplikaci i na občanské průkazy.

---

Zeleň je po zimě poseta psími exkrementy

Pozor na to, kam šlapete. Travnaté plochy v Ostravě-Jihu jsou totiž po oblevě plné psích exkrementů. Do jejich úklidu se pustily technické služby, které k tomuto účelu používají speciální vysavače. K ručnímu dočištění pak lopatku.

V Ostravě-Jihu žije bezmála 6 tisíc pejskařů. Ne všichni jsou ale zodpovědní a po svých čtyřnohých miláčcích uklízejí. Nejhorší situace je na sídlištích, kde jsou mnohdy znečištěná i dětská hřiště.

Anketa: pejskaři: "Čistíme. Po malých to čistíme, ale velká lejna tam jsou na trávníku. Vidíme tu, jak jde s velkým psem, on ho pustí, aby se proběhl a tím to končí.”

“Já jsem mu dokonce nabízela pytlík, jestli ho nemá, že mu ho dám. Ještě se naštval a ještě mi nadával.”

Stanislav Šimon, mistr oddělení čištění a údržby komunikací: “Situace, co se týká psích exkrementů, je stále špatná.  Nejhorší je to po zimě, to musíme dělat častěji jak těmito stroji, tak ručně.”

Trávníky od psích hovínek se čistí jednou za měsíc a celý obvod stihnou technické služby vyčistit zhruba za týden.

Někteří pejskaři si nedají říct i přesto, že jim za znečištění veřejného prostranství, nebo za volný pohyb psů hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Ve správním řízení mohou zaplatit ještě více.

Jindřich Machů, mluvčí MP Ostrava: “V uplynulém roce řešili ostravští strážníci v obvodu Ostrava-Jih celkem 366 případů porušení této obecně závazné vyhlášky.”

Volně pobíhat mohou psi pouze na místech k tomu určených a řádně označených. Takzvaných psích louček je v obvodu celkem 5 plus Agility park na Dubině.

---

Karviná hledá nájemce do historických domů

Město Karviná hledá nájemce tří nebytových prostor v historických domech na náměstí, které už dříve odkoupilo ze soukromého sektoru. Domy byly zanedbané a dlouho nevyužívané, nyní je opravuje a připravuje k užívání.

Tři historické domy na náměstí, jejichž oprava začala na podzim loňského roku, nabídnou kromě několika bytových jednotek i tři nebytové prostory pro podnikání. Město v současné době hledá vhodné nájemce.

Jan Wolf, primátor Karviné: "V současné době vyhlašujeme výběrové řízení na nájemce nebytových prostor, bude zřízena speciální komise, která bude vybírat. Ta bude složená z řad zaměstnanců úřadu, zastupitelů, včetně zastupitelů opozičních. Byl bych rád, abychom předešli jakýmkoliv spekulacím o nějakém netransparentním výběru."

Na webu Karviné jsou již nyní zveřejněné podrobnosti a informace, co vše má žádost o pronájem obsahovat.

Helena Bogoczová, vedoucí odboru majetkového MMK: "Může se potom žádost do 25. března do 13 hodin přinést buď na podatelnu v budově C nebo přímo na odbor majetkový osobně donést. Chtěli bychom, aby se to náměstí tímto oživilo, aby se rozšířila nabídka služeb a obchodů nebo činností, které se tu na náměstí nabízí."

Přestože jde o domy v památkové zóně, připravuje odbor majetkový magistrátu města i technické záležitosti, které jsou typické pro současnou dobu.

---

Na zámecký questing postačí plánek a tužka

Zábavu a poučení spojilo Muzeum Novojičínska do nového programu v duchu questingu. Zájemci se mohou vydat na trasu městem s tužkou a herním plánem v ruce a hledat indicie pro otevření pokladu. Absolvovat cestu mohou kdykoliv.

Lenka Juráčková, Muzeum Novojičínska: “Pojď si s námi hrát i zapřemýšlet, milý příteli, prohlédnout si památky a domy, sochy, kostely. Projdeme si spolu kousek města, u Španělské kaple začne naše cesta.”

Otázky ve veršované podobě jsou základem nového programu, který připravilo Muzeum Novojičínska. Jedná se Zámeckou hledačku s názvem “Od Španělů k Žerotínům.”

Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska: “Využili jsme questingu, což je hra, která byla dovezena ze Spojených států, a je to taková hledačka, při které procházíme námi známými místy podle mapky a všímáme si věcí, kterých bychom si normálně nevšimli, našeho přírodního, kulturního, ale i historického dědictví. A je to teď naše jediná forma komunikace s návštěvníky, kdy jim můžeme alespoň takto poskytnout naše služby.”

Zámecký questing provede po deseti místech Nového Jičína, uvedena jsou na herním plánu, který lze vyzvednout před muzeem nebo si jej lidé mohou doma najít na webu muzea a vytisknout. Každé zastavení je nápovědou pro odpověď na otázku, kterou je třeba zapsat do herní karty. Hru zvládnou i lidé, kteří v Novém Jičíně nebydlí nebo podrobně neznají historii města.

Lenka Juráčková, Muzeum Novojičínska: “Zde vyjde tajenka, kde mají hledat poklad, a tady bude kód k tomu, aby otevřeli zámek a tam mohou nalézt odměnu ve formě suvenýrů.”

V těchto formách programu bude muzeum pokračovat i nadále, připravuje projekt, který podobným způsobem propojí všechny jeho pobočky v bývalém okrese.

---Mohlo by Vás také zajímat