Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Zloději drancují lesy na Karvinsku
  • Titul Talent roku letos získá 7 studentů
  • Hasiči mohou využít hromadné SMS zprávy
  • Město řeší koordinaci úklidu sněhu s vývozem odpadu
  • Sklad Ztrát a nálezů je plný kol

Zloději drancují lesy na Karvinsku

Doba drahých energií nahrává zlodějům dřeva. Ti si tentokrát vybrali les kolem bývalých šachet na Karvinsku a kácejí jeden strom za druhým. Krádežím se snaží zabránit Lesy České republiky i policie.

Desítky stromů už zmizely z lesů mezi šachtami na rozhraní Havířova, Orlové a Karviné. Zloději doslova lesy drancují. Protože se však jedná o dřevorubce amatéry, kteří navíc spěchají, aby je při krádeži nikdo nepřistihl, některé stromy jim nespadnou podle plánu. Zůstávají pak viset nakloněné i nad cestou, kde hrozí, že spadnou.

Takové jednání vadí i ochráncům přírody.

Lubomír Kminiak, předseda havířovských ochránců přírody: “My s dětmi opakovaně děláme akci 100 stromů pro život. Vysazujeme je a já je učím, že ony ty děti, už sadí stromy pro svoje děti. A teď vidíte, že někdo bezohledně tam kácí stromy. Vím, že jsou tady organizované skupiny, které kradou, doslova drancují lesy pro kšeft."

Vlastníci pozemků se snaží zlodějům zabránit vjezdu do lesa, je to ale marné.

Eva Jouklová, mluvčí Lesy ČR: “Lesy ČR i v letošním roce pokračují ve spolupráci s PČR a dále tak rozvíjejí projekt se zaměřením na ochranu dříví s využitím fotopastí a GPS čipů instalovaných do skládek vyrobeného dříví. Pomocí tohoto zařízení monitorujeme dříví až do místa jeho vyložení.”

Eva Michaliková, mluvčí PČR: "Policisté na Karvinsku evidují také oznámení o krádežích dřeva, kdy se jedná o jednotky případů především v přestupkové rovině. Evidujeme také vyšší škodu v trestní rovině. V rámci běžného výkonu služby se policisté i na tuto problematiku zaměřují a provádí namátkové kontroly."

Problém je, že pro případné přistižení lesáky nebo policisty mají zloději připravenou výmluvu o tom, jak do lesa přijeli uklidit rozházená polena.

---

Titul Talent roku letos získá 7 studentů

Ostrava dlouhodobě pracuje na tom, aby mladí a úspěšní lidé neodcházeli pryč z města a nebo se alespoň později vraceli. Jedním z takových programů je Talent roku, kdy jsou vybraní studenti oceněni stipendiem. V letošním roce jich bude sedm.

Titul Talent roku se letos uděluje podruhé, ale stipendia Ostrava udělovala výjimečným studentům už od roku 1996. Součástí tohoto nového ocenění je 100 tisíc korun. Vybíráni jsou zpravidla studenti, kteří mají vynikající studijní výsledky, podílí se na popularizaci vědy a také třeba organizují vědecké soutěže. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: „Jména v minulosti městem oceněných stipendistů nalezneme mezi významnými lékaři, vědci i umělci. Ocenění studenti přispívají k rozvoji města i regionu mimořádným způsobem, jde o výjimečné osobnosti, které často reprezentují své město i na mezinárodním poli. “

Letošní nominanti se věnují opravdu rozličným oborům: umění, nanotechnologiím, informatice, politologii, leteckému průmyslu a vesmíru či strojnímu inženýrství. Je mezi nimi i entomoložka Michaela Drgová, která zkoumá potravní strategii hmyzu. 

Michaela Drgová, studentka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity: "Já mám specializaci na mechožravé motýly. Naše laboratoř se zabývá potravními strategiemi hmyzu, takže nejen tím, čím se hmyz živí, ale i tím, co v sobě má, třeba jaké mikroorganismy." 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: "Jejich inovativní, kreativní postupy a výzkumná zjištění pomohou v čase příštím ke zkvalitnění života, jejich neutuchající zájem o vědu a bádání je obdivuhodný, jsem ráda, že je můžeme podpořit v jejich profesních začátcích.

O titul Talent roku a s ním spojené stipendium se hlásilo 17 studentů.  Se 7 vybranými se bude moci veřejnost seznámit v rámci výstavy, která bude realizována v polovině tohoto roku.

---

Krátké zprávy, 31. ledna, 17 h - 1

Historicky nejvyšší návštěvnosti dosáhla loni ostravská zoo, kterou navštívilo 606 735 lidí. V roce 2022 otevřela zoologická zahrada dvě nové expozice a odchovala 2240 mláďat. Aktuálně tam žije bezmála 6800 jedinců 454 druhů.

Bílovecká nemocnice koupila na oddělení Rehabilitace unikátní zdravotnický přístroj, který využívá patentovanou technologii Roboderm®. Je současnou jedničkou na trhu k léčbě tkání, zlepšení otoků, hojení jizev, ale také k ošetření celulitidy a k omlazující péči celého těla.

---

Hasiči mohou využít hromadné SMS zprávy

Hasiči loni začali využívat k informování obyvatelstva novinku. Do vybrané lokality totiž mohou nyní nechat zaslat hromadnou SMS zprávu, kterou dostanou všichni majitelé mobilů. Poprvé byla naostro využita při sněhové kalamitě.

Varování obyvatelstva v případě nějakého nebezpečí či ohrožení je velice důležité a na starosti to má hasičský záchranný sbor. S rozvojem techniky mohou nyní hasiči využít služeb mobilních operátorů a vyslat hromadnou SMS zprávu, kterou dostanou všichni občané, kteří se právě nacházejí v určité lokalitě. 

Jiří Němčík, náměstek ředitele HZS MS kraje: "Takto můžeme lidi informovat o blížícím se nebezpečí. Může to být např. povodňová vlna nebo třeba masivní únik nebezpečných látek." 

Loni 16. prosince tak díky této novince mohli být informováni občané o uzavření silnice mezi Miloticemi  a Heralticemi. Důvodem byla sněhová kalamita. O výhodách této metody se mluvilo už po útoku střelce v nemocnici v Ostravě před 3 roky, kdy bylo potřeba varovat lokalitu Poruba před nebezpečím. 

Vladimír Vlček, generální ředitel HZS ČR: "Máme uzavřenu smlouvu se všemi třemi operátory a jsme schopni na základě vyžádání složky IZS vyslat SMS zprávy do určitého území." 

Hlavním využívaným způsobem pro varování obyvatelstva je ale stále siréna.

Miloš Střelka, náměstek ředitele HZS MS kraje: "Způsob varování je v ČR jediný a to je kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Následuje tísňová informace o tom, co se děje." 

Hromadné SMS zprávy byly využity také při cvičení záchranného systému v Třinci, kdy byli občané informováni o začátku a konci akce. 

---

Město řeší koordinaci úklidu sněhu s vývozem odpadu

Extrémní přívaly sněhu komplikují nejen jejich samotný úklid, ale také vývoz odpadu. Frýdek-Místek proto svolal jednání, které mělo za cíl najít řešení této situace, pokud by znovu nastala. Technické služby budou muset při intenzivním sněžení odklízet i plochy kolem kontejnerů.

Letošní zima přinesla nejen ve Frýdku-Místku extrémní přívaly sněhu. Intenzivní sněžení bylo spjato s několika negativními vlivy. Všeobecně se nestíhal odklízet sníh z chodníků a cest a sníh zasypal také místa s nádobami na odpady. Tomuto problému by chtělo město do budoucna předcházet.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Město svolalo jednání městských společností, konkrétně Technických služeb a Frýdecké skládky. A cílem bylo zlepšit nebo vyladit systém svozu komunálního odpadu a následného úklidu těch míst kolem svozových nádob."

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Reagujeme na tu situaci, která nastala na přelomu roku. Je otázka, jak zabezpečit čistotu některých svozových míst, kde lidé dávají odpad, který tam nepatří. A pak tam dávají množství, které třeba v době, kdy je kalamitní stav, tak nestačí Frýdecká skládka odvézt. Takže dnešní schůzka sloužila k tomu, jak zajistit dojezdnost k těmto místům."

Richard Blahut, předseda představenstva Frýdecké skládky: "My svezeme odpady, když ta cesta je dostupná, když ty nádoby jsou dostupné. V případě, kdy byly takové ty hromady sněhu, kdy ty nádoby nebyly v podstatě vidět, tak naši chlapi si s tím neporadili."

Cílem bylo domluvit se, jak společně postupovat v případě, že by opět přišel kalamitní sněhový stav.

Michal Rylko, místopředseda představenstva TS F-M: "Na schůzce jsme projednali možnost bližší koordinace mezi městskými společnostmi. Tak, aby občané byli spokojenější z pohledu služeb ve svozu odpadů a provádění zimní údržby. Tak, aby fakticky jsme byli schopni zkoordinovat svoz s prováděním té naší zimní údržby a lidé se mohli lépe dostávat k nádobám odpadovým, ke svozovým místům a Frýdecká skládka mohla nádoby lépe nakládat."

Richard Blahut, předseda představenstva Frýdecké skládky: "Chápu, že jsou priority uklidit podniky, uklidit cesty, uklidit zastávkové stání, uklidit přechody. Ale tím pádem zbývají ty stanoviště těch nádob. A ono, kdyby ten sníh spadl a za dva dny roztál nebo se ujezdil, ušlapal nebo odklidil, tak by to bylo něco jiného. Jenže toho sněhu bylo tolik, že ty hromady byly tak veliké, že to trvalo více než týden. A samozřejmě, že ty svozy potom měly skluz. A ten odpad se kupil na těch stanovištích a my jsme se k tomu nemohli dostat. Takže to dočištění bylo potom v následujícím týdnu a často se zkombinovalo tak nešťastně, že to byla doba před Vánocemi, kdy ty svozy jsou o to intenzivnější a častější."

Michal Rylko, místopředseda představenstva TS F-M: "Počítáme s tím, že z městské společnosti Frýdecká skládka nám bude dodán svozový plán pro každý vůz, pro každou trasu, na kterém budou vyznačena místa, která jsou z pohledu údržby nejvíce problematická. A my tady tato místa posléze zařadíme do nějakého pořadí důležitosti a budeme to řešit fakticky nejpravděpodobněji nakladači, v krajním případě možná i ručními pracemi."

Magistrát chce také pracovat na tom, jak zlepšit čistotu ve městě. Objevují se totiž některá místa, která jsou přeplněná odpadky.

Jiří Kajzar (NMFM), náměstek primátora Frýdku-Místku: "Velkým problémem, který nás zároveň trápí je to, že lidé si pletou ta svozová místa u kontejnerů se sběrnými dvory. A mají pocit, že Frýdecká skládka odveze vše, co tam dají. Je to druh odpadu, který patří do sběrných dvorů. A tím chceme apelovat na občany, aby tam nedávali starý nábytek a další věci, které tam vůbec nepatří. Protože nám zbytečně zatěžují a prodražují ten systém. A aby ho odvezli nebo nechali odvézt tam kam patří, na sběrné dvory. A hlavně aby ještě více třídili. Protože tím získáme peníze do systému a můžeme ten odpad dotovat a držet ho na nějaké ceně. Pokud to nebude, budeme muset zvednout cenu odpadu."

Město se chystá rozšířit sběrný dvůr pod estakádou a ve spolupráci s Frýdeckou skládkou vytipovává další místa, kde by mohly vzniknout případně ještě další nové sběrné dvory na velkoobjemový odpad.

---

Krátké zprávy, 31. ledna, 17 h - 2

Několik myslivců vidělo v okolí Kopřivnice v okolí Červeného kamene medvěda. Radnice proto vydala v pondělí varování.

David Monsport (Sdružení nezávislých Kopřivnice), místostarosta Kopřivnice: “V tuto chvíli nemáme žádné důkazy o přítomnosti medvěda, nebyly nalezeny žádné stopy. Proto obyvatele jen preventivně varujeme, protože se jedná o oblíbenou a navštěvovanou lokalitu. Medvěd je plaché zvíře, proto jen preventivně doporučujeme, aby se lidé při procházkách drželi po vyznačených turistických trasách a nepouštěli na volno psy. Zároveň jsme kontaktovali CHKO, její zástupci by si měli přijet zmapovat aktuální situaci, které se věnují také naši hasiči.”

---

Sklad Ztrát a nálezů je plný kol

Sociální sítě jsou dnes plné nejrůznějších oznámení o nalezení mobilů, ODIS karet, hraček a dalších předmětů, nicméně internet nevyužívá každý a spousta věcí čeká na své majitele na magistrátě města, v oddělení Ztrát a nálezů. Většina z nich po třech letech propadá do majetku města.

Sklady oddělení Ztrát a nálezů jsou plné věcí, které odevzdali poctiví občané. Možná i vy jste se před časem smířili s tím, že se vaše kolo, peněženka nebo kabelka už nenajde, přesto tady čeká na vyzvednutí.

Renáta Blaníková, vedoucí Oddělení vnitřních služeb MMK: "Pravidelně se nalezené věci vyhlašují na úřední desce magistrátu města a celková evidence nalezených věcí je zveřejněna tři roky zpětně na webových stránkách města Karviné. Po třech letech automaticky nalezené věci spadají do majetku obce, pokud o ně neprojeví zájem nálezce.” 

Mezi věcmi, o které se od roku 2019 nikdo nepřihlásil, je i tato rybářská sada.

Po třech letech pak komise rozhoduje o tom, co s věcmi, které si nikdo nevyzvedl a spadly do majetku obce, bude dál.

Renáta Blaníková, vedoucí Oddělení vnitřních služeb MMK: "Jelikož se jedná o neupotřebitelné věci pro magistrát, předávají se bezúplatně charitativním organizacím jako je Adra nebo kola pro Afriku a podobně."

V Karviné se nalezené věci odevzdávají v budově B magistrátu města, kde je agenda Ztrát a nálezů na odboru organizačním.

---Mohlo by Vás také zajímat