Regionální zprávy VÍKEND

  • Výběr hlavních událostí týdne
  • O novém primátorovi Ostravy bude rozhodnuto za měsíc
  • Opava hledá místo pro autobusové nádraží
  • MS kraj přispěje chovatelům ovcí na ochranu před vlky
  • Havířov má z plánovaného zálohování PET lahví obavy
  • Kamery pomáhají zajištovat bezpečí a pořádek
  • Návštěvnické centrum v NJ zahájilo jarní detox skříní

O novém primátorovi Ostravy bude rozhodnuto za měsíc

V úvodu zastupitelstva ostravského magistrátu oznámil primátor Tomáš Macura, že založil nový zastupitelský klub. Stalo se tak poté, co byl vyloučen z klubu hnutí ANO. Kdo ho nahradí v funkci primátora by mělo být jasné už příští týden a dubnové zastupitelstvo by nové vedení města mělo zvolit.

Středeční zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy začalo oznámením primátora Tomáše Macury, že se třemi kolegy založil nový klub s názvem Nezařazení. Jde o reakci na zasedání klubu ANO, který jeho a náměstkyni Zuzanu Bajgarovou vyloučil. S nimi odešli ještě další 2 členové.

Tomáš Macura (Nezařazení), primátor Ostravy: "Členy klubu jsou 4 osoby. Moje maličkost, paní náměstkyně Zuzana Bajgarová, paní náměstkyně Kateřina Šebestová a pan Robert Čep."

Další změny ve vedení města budou následovat už na příštím zastupitelstvu v dubnu. V příštím týdnu plánuje ANO oblastní sněm, kde bude rozhodnuto o kandidátech na primátora a dvě místa náměstků. 

Hana Tichánková, předsedkyně klubu zastupitelů ANO: "Další změny proběhnou až po sněmu našeho hnutí, který proběhne v příštích dnech a který nominuje členy nového vedení města." 

Změny ve vedení města nijak nevadí koaličním partnerům, kteří vyčkávají a chtějí dodržet podepsanou smlouvu. 

Jan Dohnal (Koalice SPOLU), náměstek primátora Ostravy: "My opravdu v tenhle okamžik s nikým aktivně nejednáme. Držíme platnou koaliční smlouvu a čekáme, co z klubu ANO zůstane a vzejde."

I opozice zatím vyčkává, ale nelíbí se ji, že zastupitelstvo málo pracuje. Značně prý ubylo projednávaných bodů.

Lukáš Semerák (Ostravak), náměstek primátora Ostravy: "Byli jsme zvyklí řešit 50, 60 materiálů a dneska jich je s bídou 20, takže se to podepisuje na chodu města." 

O post primátora a jeho dvou náměstků se zřejmě budou ucházet zástupci největších městských obvodů, radní magistrátu Ondřej Němeček a svou kandidaturu potvrdila i Hana Tichánková, která je bývalou místostarostkou Ostravy-Jihu.

---

Opava hledá místo pro autobusové nádraží

Bude mít Opava konečně regulérní autobusové nádraží? Nyní se zastávky nacházejí přímo před budovou vlakového nádraží Opava – východ. Místo je to ale nevhodné. Na poměrně malém prostoru se kumulují linkové spoje i hromadná doprava. Město aktivně hledá prostor, kde by mohlo nové autobusové nádraží vzniknout.

Jánská ulice v době odpolední špičky. Na chodníku před budovou vlakového nádraží se šikují hloučky cestujících. Vyhlížejí svůj spoj, který může zastavit na třech zastávkách umístěných za sebou. Což při skutečnosti, kdy odtud odjíždějí nejen linkové autobusy, ale také spoje městské dopravy, zdaleka nestačí. Situace není příliš přehledná.

cestující: „Vadí mi, že se tady přebíhá z místa na místo. Jsou zde sice stanoviště, určité zastávky, ale stejně autobus zastaví jinde. A celkově je to tady takové chaotické.“

Původně byla autobusová stanoviště na výpadovce ven z města. Kvůli lepší dostupnosti jsou teď v centru. Prostor před vlakovým nádražím Opavy – východ plní funkci autobusového nádraží již dvacet let. Rozhodnutí to nebylo ale příliš šťastné.

René Černohorský, mluvčí, Policie ČR, ÚO Opava: „Z pohledu opavské policie je ulice Jánská dopravně-bezpečnostním rizikem. Jedná se o velmi frekventované, exponované a občansky vytížené místo.“

Na dvouproudou vozovku se totiž musí vtěsnat kromě linkových autobusů, také vozy MHD, cyklisté i cestující nejen autobusové ale také vlakové dopravy. Nedaleká křižovatka je tak kvůli tomu často ucpaná.

Opavská radnice teď aktivně hledá prostor, kde by se mohlo autobusové nádraží vybudovat.

Petr Popadinec, uvolněný radní, Magistrát města Opavy: „Zatím opravdu tipujeme, kde by mohlo být. Necháme si udělat studii proveditelnosti autobusového nádraží. Nějaké lokality už máme. Na základě studie se pak rozhodneme pro nejvhodnější místo.“

Jisté je, že by nové autobusové nádraží mělo vzniknout v pěšky dostupné vzdálenosti od nádraží vlakového. Mělo by tady být hned několik zastávek, točna a také zázemí pro cestující.

Petr Popadinec, uvolněný radní, Magistrát města Opavy: „Chceme zachovat jednotný dopraní uzel. Tzn. autobusové nádraží chceme vybudovat v blízkosti východního nebo resp. vlakového nádraží. A rámci toho hledáme lokality, které by tomu odpovídaly.“

René Černohorský, mluvčí, Policie ČR, ÚO Opava: „Z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a eliminace kolizních situací v dopravě by velmi pomohlo umístění případně nového autobusového nádraží na jiném, větším prostranství.“

Na výstavbě nového autobusového nádraží bude spolupracovat město s Moravskoslezským krajem, který dopravní obslužnost zajišťuje.
---

MS kraj přispěje chovatelům ovcí na ochranu před vlky

V loňském roce jsme vás informovali o několika případech útoků vlků na stáda ovcí v Beskydech. Pastevcům způsobují vlci velké škody a proto MS kraj přispěje na ochranu stád. Za peníze si mohou chovatelé koupit například Pastevecké psy nebo ohradníky.

Loni v létě jsme vysílali reportáž z Beskyd, kde už byli chovatelé zoufalství. V lokalitě mezi Jablunkovem a Bukovcem došlo k několika útokům vlků na stáda ovcí. Přesto, že se pastevci svá stáda snažili chránit, vlci jsou stále otrlejší a pro ovce si do ohrad chodili jako do supermarketu.

Jiří Pivec, chovatel ovcí (natočeno v červenci 2022): “Já doufám, že se s tím teda něco udělá, protože takhle je to opravdu nemyslitelné. To už není běžné normální chování vlka, který je schopný prostě překonat tohle… Tady byla hlavní skupina ovcí, hlavní stádo. Pod ním byli rozprostřeni do vějíře psi a dole v rohu úplně u lesa byla skupina těch hlavně mrtvých, těžce zraněných, které si vlci prostě oddělili.”

Většímu masakru tehdy zabránili 3 salašničtí psi, ze kterých mají vlci respekt. Chovatelé mají jen omezené možnosti, jak stáda ochránit a proto vítají dotaci, kterou jim nabídl MS kraj.

Zdena Němečková Crkvenjaš, náměstkyně hektmana MS kraje: „Přispějeme úplně všem žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu. Vyhovíme tak 36 chovatelům z okolí Jablunkova, Krnova, Nového Jičína a Třince, mezi které rozdělíme 3,2 milionu korun. Krajské peníze budou moci být využity na nákup elektrických ohradníků se zdroji, mobilních košárů nebo třeba pasteveckého psa. Chceme tak v maximální možné míře posílit opatření ke snížení škod způsobených vlkem. Stáda ovcí do Podbeskydí i dalších částí regionu patří, tuto tradici chceme určitě zachovat."

V minulém roce už kraj chovatele tímto způsobem podpořil, rozdělil jim na ochranu stád 3,5 milionu korun. Každý chovatel mohl předložit jednu žádost na maximálně 100 tisíc korun.

---

Havířov má z plánovaného zálohování PET lahví obavy

Do pár let se zřejmě budou zálohovat PET lahve a plechovky. Novelu zákona nyní připravuje ministerstvo životního prostředí. Některé obce z toho mají ale obavy. Například Havířov upozorňuje, že městu se značně zvýší náklady za zpracování odpadu na třídící lince.

Výrobci PET lahví a nápojových plechovek budou mít povinnost je vyrábět z části z recyklovaného materiálu. I proto nyní ministerstvo životního prostředí pracuje na zavedení povinného zálohování.

Zatímco do žlutých kontejnerů patří zmačkané PET lahve, v obchodech je budou muset lidé odevzdávat téměř neporušené.

anketa: "Lidé sice třídí, ale myslím si, že někteří to tam nehodí. Když je to motivuje v tom, že to mohou vrátit a mít to zálohované, tak pro ne."

anketa: "Já mám i extra tašku na plasty, tak to házím do popelnice, ale kdyby to bylo zálohované, tak bych to nevyhazoval. Já bych šel to vrátit.”

Z jiného pohledu se na to dívají některé obce.

Václav Zyder, náměstek ředitele Technických služeb Havířov: "Lidé dokáží vrátit v rámci těch žlutých nádob a pytlů osm z deseti petek, které jsou uvedeny na trh. A ten požadavek EU je devět z deseti, což my si myslíme, jako odpadáři, že dokážeme docílit se stávajícím systémem. Městům na jednu stranu vypadnou příjmy od EKO-KOM, na druhé straně se jim zvedne cena za zpracování odpadu na třídící lince. A teď se města budou muset rozhodnout, jestli tyto náklady ponesou ze svého rozpočtu, nebo je promítnou do poplatku za odpady pro občany."

Bavíme se o jakých penězích?

Václav Zyder, náměstek ředitele Technických služeb Havířov: “Můžou to být peníze i v řádu jednotek milionů korun."

Novelu zákona o obalech by chtělo ministerstvo životního prostředí představit ještě v letošním roce. Zálohování by pak mohlo začít platit nejdříve od roku 2025.

---

Kamery pomáhají zajištovat bezpečí a pořádek

Odhalení původců černých skládek, pomoc policii s dopadením zlodějů. Tomu všemu přispívají bezpečnostní i dopravní kamery. Slezská Ostrava jich má v obvodu už přes stovku a instalace dalších se chystají. Nepřetržitý dohled nad nimi má městská policie.

Slezská Ostrava ve spolupráci s městskou policií v posledních letech stále navyšuje počet bezpečnostních kamer.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Zatímco v roce 2015 byly na území Slezské Ostravy pouze čtyři bezpečnostní kamery, dnes je jich už 64. A společně s dopravními kamerami se na území Slezské Ostravy nalézá 103 kamer, které snímají veřejný prostor. My postupně navyšujeme počet těchto kamer. A to zejména na základě podnětů občanů, ale i městské policie, která nás upozorňuje na některá riziková místa."

Vladimír Lyčka (ANO), místostarosta Slezské Ostravy: "Zrovna se nacházíme u jedné z nich, tady na křižovatce ulic Na Korunce, Na Liščině, Na Vyhlídce. Dále pak tady kousek na ulici Vývozní a také na ulici Technická. Dále tak na ulici Vančurova a na mateřské školce na Chrustově."

Kamery jsou pod nepřetržitým dohledem Městské policie Ostrava na dohledovém pracovišti Integrovaného výjezdového centra Slezská Ostrava a také na centrálním dohledovém pracovišti.

Marcel Pažický, MP Ostrava, vedoucí oblasti Slezská Ostrava: "Bezpečnostní kamery mají velmi silný účinek i z hlediska prevence. Kde byly v minulosti bezpečnostní kamery umístěny v rámci městského obvodu Slezská Ostrava, tak se v okolí snížila protiprávní činnost osob a zvýšilo se bezpečí."

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Úkolem městského obvodu přitom není, jak já říkám, hrát si na nějakého velkého bratra, ale zajistit monitoring veřejného prostoru, umožnit městské policii, aby zachytila některé momenty, které jí umožní zajistit pohotovou odpověď na protiprávní jednání. A zároveň i uchovávat záznamy veřejného prostoru, které často umožňují dohledat pachatele trestné činnosti nebo přestupku."

Vladimír Lyčka (ANO), místostarosta Slezské Ostravy: "Na letošní rok máme naplánováno pět bezpečnostních kamer. Dvě budou umístěny na Nové osadě v Heřmanicích, kde máme dětské nové hřiště a také workoutové hřiště. Dále pak bude umístěna nová kamera na ulici Bohumínské, naproti hasičské zbrojnice Muglinov. A dále pak budou umístěny dvě nové bezpečnostní kamery na nově vzniklé nebo rekonstruované lávce nad Bazaly."

Kamery v posledních letech pomáhají na Slezské hlavně s odhalováním původců černých skládek.

Vladimír Lyčka (ANO), místostarosta Slezské Ostravy: "Dále bych chtěl také apelovat na všechny občany městského obvodu Slezská Ostrava, aby takový nadměrný odpad, který kolikrát umisťují vedle popelnic nebo zapuštěných a polozapuštěných kontejnerů, aby ho odváželi do sběrného dvora, který se nachází na Slezské Ostravě na ulici Československé armády 20, případně pak přímo do OZO, které se nachází v Ostravě-Kunčičkách."

Obvod má aktuálně ve správě 42 kamer a provoz jedné z nich vyjde na zhruba 25 tisíc korun ročně.

---

Návštěvnické centrum v NJ zahájilo jarní detox skříní

Novojičínské Návštěvnické centrum uspořádalo Bleší trh. Lidé se mohli zbavit nepotřebných věcí, které ale ještě nechtěli vyhodit. Druhou šanci tak získaly například zámky na kola, oblečení nebo kabelky.

Bleší trh - druhá šance, to byl název akce, která se v Novém Jičíně konala v jinak prázdném městském domě na ulici 28. října. Zájemci z řad prodejců mohli, jak se říká, dopřát svým skříním jarní detox.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Má v podstatě dva účely, jednak abychom zase mohli najít využití pro věci, které by třeba jinak skončily jako odpad, což je nežádoucí, ale potom taky využití této budovy, která v minulosti byla využita dvakrát městem. Jednou to byl minimarket a na podzim Vinný trh, který se zde konal s velkým úspěchem. Teď tedy zkoušíme novou akci, Bleší trh.”

návštěvníci:

“Jistě, plnou tašku toho tady máme. Je to tady výborné, dobře a levně jsme nakoupili. Jsme spokojeni,”

“Třeba ruční vysavač, pro sebe jsem si tady kabelku našla, pro vnoučata zámky na kola za pár korun.”

Prodávat na Bleším trhu mohl kdokoliv, kdo nemá prodej daného zboží jako živnost.

Karolína Kyšková, Návštěvnické centrum Nový Jičín: “Máme tady oblečení, knihy, gramofonové desky, viděla jsem tady sportovní oblečení, skleničky, nádobí, je to pestře namixované.”

Lucie Španihelová, prodejce: “Ta možnost, zbavit se těch věcí, je super, protože každému se doma válí milion věcí, které nám už nebudou, takže si myslím, že je to super.”

Zuzana Rosová, prodejce: “Na internetu to není tak pohodlné, tady mohu s těmi lidmi i komunikovat, což je přidaná hodnota té akce.”

Pokud Návštěvnické centrum Bleší trh vyhodnotí jako úspěšný, bude uvažovat i o jeho podzimní variantě.

---Mohlo by Vás také zajímat