Slezskoostravský miniexpres

Slezská Ostrava chce v dalším volebním období navázat na dosavadní rozvoj obvodu

Slezská Ostrava chce v dalším volebním období navázat na dosavadní rozvoj obvodu

Starostou Slezské Ostravy byl jednohlasně znovuzvolen Richard Vereš. Stalo se tak poprvé od roku 1990. Noví zastupitelé na svém ustavujícím zasedání složili sliby a zvolili vedení obvodu, členy rady a výbory zastupitelstva.

Ustavující jednání zastupitelstva Slezské Ostravy proběhlo ve slavnostním prostoru obřadní síně slezskoostravské radnice. Všichni nejprve postupně složili sliby a dále provedli volbu nového vedení obvodu. Starostu Richarda Vereše zvolilo všech 34 zastupitelů.

Richard Vereš (ANO) starosta Slezské Ostravy: "Ustavující zastupitelstvo trvalo necelou hodinu, bylo velmi konstruktivní a mělo hladký průběh, čehož si velmi vážím. A jsem rád, že i kolegové z opozice chtějí spolupracovat na rozvoji městského obvodu."

Rada obvodu má 11 členů. Ke starostovi se přidají místostarostové Roman Goryczka, Vladimír Lyčka, Ondřej Slíva, Ivona Vaňková a Dagmar Macháčková a 5 členů rady.

Roman Goryczka (Ostravak) místostarosta Slezské Ostravy: "Tak, jak jsme minulé čtyři roky pracovali, je to vidět, tak ten obraz myslím si, že jsme nechali správný. Lidé to ve volbách zhodnotili."

Nové vedení tvoří hnutí ANO, Ostravak, ODS a Nezávislí. Celkově mají 27 hlasů.

Richard Vereš (ANO) starosta Slezské Ostravy: "Mezi hlavní cíle patří určitě dokončení velkých investic. Zejména multifunkčního domu v Muglinově nebo sportovní haly v Koblově. Budeme řešit také výzvy spojené s energetickou krizí a chceme více investovat do obnovitelných zdrojů, i na obecních budovách. A dlouhodobě se věnujeme také bytovému fondu, takže budeme jistě pokračovat ve velkých opravách našich bytových domů."

Roman Goryczka (Ostravak) místostarosta Slezské Ostravy: "Bezpečnost a zdraví a v tomto bychom chtěli pokračovat. A zároveň samozřejmě protože mám na starosti školství, sport a kulturu, tak v tomto bych chtěl pokračovat. Dostávat ty školy a školky do toho 21. století."

Další zastupitelstvo obvodu proběhne 6. prosince, a to poprvé ve zrekonstruovaném Kulturním domě Heřmanice.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry