Studuj u nás

  • SZŠ a VOŠZ Ostrava
  • SZŠ Frýdek-Místek
  • SZŠ Opava

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, jsme tady se školním magazínem televize Polar Studuj u nás. Tentokrát se zaměříme na zdravotnické školy v našem regionu. Začneme střední zdravotnickou školou v Ostravě. Poté se přesuneme na střední zdravotnickou školu do Frýdku-Místku a nakonec se virtuálně propojíme s Opavou.

SZŠ a VOŠZ Ostrava

Tomáš Tikal, TV Polar: Telemostem jsme se propojili se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Ostravě. Na druhé straně je paní ředitelka Jana Foltýnová. Dobrý den. Proč by si podle vašeho názoru děti ze základních škol měly vybrat pro studium střední zdravotnickou školu obecně nejenom tu vaší.

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: Tak možná především proto že zdravotnictví je oblast nebo obor který se dynamicky rozvíjí, který nabízí velké uplatnění a to nejen na profesí které označujeme jako pečující profese, což myslím sesterské, ale také třeba v technických oborech. Je to výborný zaměstnavatel. Naši absolventi nemají problém najít práci a jsou ve zdravotnických zařízeních vítáni.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které projekty do kterých se v posledních letech zapojili vy osobně považujete za nejúspěšnější?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: Tak se středních škol za velký úspěch považuji to, že se nám daří projekty v rámci Erasmus+, díky kterého naši žáci mohou vyjíždět do zahraničí. Netýká se to pouze žáků, ale týká se to také vyučujících. Potom bych zmínila edukační programy, které máme pro děti mateřských škol a základních škol, které jsou zaměřené především na prevenci a první pomoc. No a určitě v neposlední řadě musím zmínit projekt, který je celostátní. Naše škola je koordinátorem tohoto projektu. Jsme příjemci dotace. Je to program, který se zabývá inovací vyššího odborného vzdělávání a klíčové aktivity, které projekt řeší koordinujeme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vy samozřejmě nejste jedinou zdravotnickou školu v našem kraji, ale řekněte mi v čem je zrovna ta vaše škola výjimečná?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: Myslím že ta výjimečnost naší školy spočívá v tom, že jsme nejenom střední škola, ale jsme také Vyšší odborná škola. Takže naši žáci mohou pokračovat ve studiu u nás na Vyšší odborné škole a samozřejmě je to možná i také tím, že nabízíme obory, které jsou v kraji jedinečné, ať už jsou to zubní technici, laboranti, terapeuti a podobně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste spokojena se spoluprací s nemocnicemi ve vašem okolí?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: Co se týče spolupráce s nemocnicemi, tak naše spolupráce už je dlouhodobá. Pokud máme nějaké problémy, tak je řešíme okamžitě, takže na mě ta spolupráce s nemocnicemi je výborná. Nově se to ukazuje i v době pandemie, kdy naši žáci nastoupili do nemocnic a my máme velmi dobré ohlasy.

Tomáš Tikal, TV Polar: To mě samozřejmě zajímá. Jak moc byli ochotni vaši žáci jít do té první linie?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: No musím říct, že sice je pravda, že už měli zkušenost z jara, ale ani tentokrát nezklamali a opravdu byť ze dne na den skončila praktická výuka v nemocnicích, tak v těch nemocnicích zůstali a nebyl s tím žádný problém. Dokonce se zapojili i žáci do dobrovolnické činnosti, takže ta ochota tady opravdu je a dodneška tam pracují.

Tomáš Tikal, TV Polar: Není to tak dávno, co jsme u vás natáčeli nové parkoviště, nové zázemí šaten a tak dále. Co dále byste chtěli vylepšit na vaší škole?

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: Tak ono se to samozřejmě odvíjí od finančních prostředků, ale nicméně bychom se velice rádi pustili do rekonstrukce laboratoří, protože tyto laboratoře už přeci jen jsou starší a rekonstrukci potřebují. Stejně tak bychom se chtěli pustit do rekonstrukce kuchyně ale všechno je to právě o těch financích. Tak to uvidíme, jestli se nám podaří.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní ředitelko, děkuji moc. Mějte se hezky a někdy příště na viděnou.

Jana Foltýnová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava: Já vám také děkuji za pozvání a pěkný den, na shledanou.

SZŠ Frýdek-Místek

Tomáš Tikal, TV Polar: Podobné otázky jsme připravili také pro paní ředitelku Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku. Tady je rozhovor. Paní Ludmila Pavlátová, ředitelka Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku je naším hostem. Dobrý den. Řekněte nám, proč by si děti ze základních škol měly vybrat obecně zdravotnické školství. To střední.

Ludmila Pavlátová, ředitelka Střední zdravotnické školy FM: Pro žáky se základní školou jsme školou, která nabízí obory, které jsou potřebné, perspektivní a uplatnitelné na trhu práce. A zároveň jsem přesvědčena o tom, že v současné době za situace, kterou prožíváme s covidem se veřejnost přesvědčila o tom, že se zvýšila výrazně prestiž jak zaměstnanců ve zdravotnictví, ať už lékařů, sester a dalšího personálu a samozřejmě se projevila obrovská potřebnost kvalifikovaného personálu v sociálních službách, sociální péči. No a protože naše škola má oba obory. Jak obor praktická sestra, tak obor sociální činnost, tak si myslím, že máme žákům základních škol co nabídnout.

Tomáš Tikal, TV Polar: Které projekty do kterých se vaše škola zapojila jsou podle vašeho názoru nejúspěšnější?

Ludmila Pavlátová, ředitelka Střední zdravotnické školy FM: Takové ty největší, nejrozsáhlejší projekty byly projekty přes Erasmus a jednalo se o zahraniční spolupráci, ať už to byla výměna praxe se Spolkovou republikou Německo nebo to byla spolupráce se školou v Polsku anebo se slovenskou školou v Dunajskej Strede. Tak to byl takový ten velký projekt nebo velké projekty. K těm menším ale velmi významným projektům patří účast žáků naší školy na dobrovolnictví. Spolupráce s organizacemi jako je například ADRA, máme velmi krásný projekt mezi nemocnicemi, ADROU a naší školou . Nazývá se setkávárna, kterého si velmi cením. Myslím si, že je to projekt velmi užitečný a prospěšný. Naši žáci jsou zapojeni například do Canisterapie s organizací Podané ruce a to si myslím, že jsou projekty velmi krásné. No a škola jako taková organizuje krajské kolo soutěže v poskytování první pomoci pro ostatní zdravotnické školy z regionu a to se taky těší velké oblibě a myslím si, že je to projekt, který je velmi užitečný. Je k tomu nutné připojit i spolupráci s integrovaným záchranným systémem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je vaše škola ve srovnání s ostatními zdravotnickými školami v našem regionu něčím výjimečná?

Ludmila Pavlátová, ředitelka Střední zdravotnické školy FM: Naše škola má ještě jednu takovou výhodu. Má kromě tradice velmi stabilní, zkušený a chápající pedagogický sbor. Tím, že nejsme škola obrovská rozsahem, tak má velmi krásnou rodinnou atmosféru a domnívám se a jsem velmi přesvědčena o tom, že u nás panují velmi hezké a nadstandardní mezilidské vztahy a čeho si velmi vážím a co si myslím, že je taky velmi výjimečné je naše nadstandardní spolupráce se všemi sociálními partnery, které škola má a není jich zrovna málo. Nemyslím teď jenom nemocnice, kde si této spolupráce nesmírně vážím a je velmi rozsáhlá a perspektivní, ale zároveň si cením spolupráce se sociálními službami, se speciální základní a mateřskou školou, s hospicem, jesličkami a mohla bych jmenovat ještě další.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaká byla ochota vašich žáků zapojit se do té první linie?

Ludmila Pavlátová, ředitelka Střední zdravotnické školy FM: Ochota žáků byla rychlá, překvapivá, bezprostřední. Žáci mnozí nečekali na povolání Moravskoslezským krajem. Sami se aktivně zapojili. Využili k tomu třeba období podzimních prázdnin, byli aktivní, nastupovali v nemocnicích, v domovech pro seniory. Jak říkám aktivně sami někteří z nich potom začali fungovat na povolání Moravskoslezského kraje. A co bych ještě chtěla zdůraznit a velmi si toho vážím je to, že mnoho mých kolegů pracujících jako odborné učitelky rovněž pracují jako dobrovolnice v obou našich partnerských nemocnicích. To znamená v nemocnici ve Frýdku-Místku a v Nemocnici Třinec a zároveň mám kolegyně, které pomáhají i v domově pro seniory. Takže za mou osobu bych chtěla říct to podstatné, že práce našich žáků i odborných kolegyň v této době ve zdravotnických i sociální zařízeních si nesmírně vážíme a ceníme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní ředitelko, děkuji moc za rozhovor, mějte se hezky, ať se Vám daří a přeji pevné zdraví a na viděnou v lepších časech osobně. Na shledanou.

Ludmila Pavlátová, ředitelka Střední zdravotnické školy FM: Na shledanou.

SZŠ Opava

Tomáš Tikal, TV Polar: A na závěr se ještě spojíme se Střední zdravotnickou školou v Opavě. Slovo má paní ředitelka. Ve vysílání televize Polar vítám paní ředitelku Střední zdravotnické školy Opava paní Alenu Šimečkovou. Dobrý den. V čem si myslíte, že je vaše škola ve srovnání s ostatními zdravotnickými středními školami výjimečná??

Alena Šimečková, ředitelka SZŠ Opava: Myslím si, že co je výjimečné je dlouholetá tradice a dlouholetá tradice školy s ověřenou kvalitou díky níž vlastně se naše škola pevně zakotvila v systému zdravotnického vzdělávání v regionu. Naše škola si za dobu své existence, což už je 73 let vychovala na více než 20 tisíc zdravotnických pracovníků, sester, zdravotních sester, ošetřovatelů psychiatrických sester, sanitářů. A ještě další věc, kterou bych chtěla tak nějak vyzdvihnout. Možné je to, čím je škola výjimečná, tak samotnou budovu. Samotnou budovou, historickou budovou dovolím si říct asi takovými důstojnými prostorami.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste spokojená se spoluprací s nemocnicemi v regionu kterou máte?

Alena Šimečková, ředitelka SZŠ Opava: Velmi dobře. My teda spolupracujeme s jedinou nemocnicí a to je našim hlavním sociálním partnerem je Slezské nemocnice Opava. Dále je to v podstatě Dětské centrum Čtyřlístek a příspěvková organizace Sirius. Spolupráce probíhá na základě smlouvy o poskytování praktického vyučování a spolupráce probíhá naprosto bez problémů a už léta je na vysoké úrovni.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak moc se vaši žáci zapojovali do první linie v době světové pandemie?

Alena Šimečková, ředitelka SZŠ Opava: Ještě před tím než toto usnesení bylo vydáno. Tak naši žáci v podstatě byli připraveni pracovat v rámci dobrovolnictví nebo v rámci pracovní povinnosti. A dodnes mnoho žáků mimo svou povinnost, tu mají v rámci praxe ve škole v celé řadě různých sociálních zařízení pracují.

Tomáš Tikal, TV Polar: Velmi krátce na závěr ještě poprosím informaci o tom, kam vaši absolventi nejčastěji pokračují.

Alena Šimečková, ředitelka SZŠ Opava: Takže jde o to, že pokud budeme hovořit o maturitním oboru zdravotnické lyceum, tak většina těchto absolventů nastupuje dále na další studia a je to často na studia vysokých vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením, na lékařské fakulty, farmacii, psychologii, biologii, chemii. A absolventi oboru zdravotnický asistent v dnešní době už praktická sestra jednak nastupují na další studia a to většinou na Slezskou univerzitu, kde studují obor Ošetřovatel, všeobecná sestra a nebo na Vyšší odbornou školu do Ostravy diplomovaná všeobecná sestra a další část našich absolventů nastupuje do opavské Slezské nemocnice. Velmi hodně absolventů nastupuje do Psychiatrické nemocnice v Opavě a pak samozřejmě i někteří do Fakultní nemocnice v Ostravě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Fajn paní ředitelka, děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky, ať se daří a pevné zdraví na shledanou. Máme dostudováno, těšilo nás a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat