Studuj u nás

  • Online výuka na speciální MŠ v Karviné
  • Gymnázium Hladnov se specializuje na jazyky
  • Obchodní akademie Ostrava - Poruba má řadu rozjetých projektů

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den. Jsme na začátku školního Magazínu televize Polar Studuj u nás. Virtuálně v něm navštívíme Gymnázium Hladnov v Ostravě. Podíváme se, jak se distančně učí děti v mateřské škole Klíček v Karviné a nakonec si budeme povídat s ředitelkou Obchodní akademie v Ostravě-Porubě. Hostem našeho pořadu Studuj u nás je pan Daniel Kašička, ředitel gymnázia Hladnov v Ostravě. Dobrý den. Pro ty, kteří neznají poprosím o krátké představení vašeho vzdělávacího ústavu.

Gymnázium Hladnov se specializuje na jazyky

Daniel Kašička, ředitel Gymnázia Hladnov: Tak gymnázium Hladnov má za chvilku výročí 70 let. A co je důležité, že nabízíme žákům čtyřleté a šestileté studium pro žáky devátých tříd. Nabízíme jak všeobecné studium, tak máme třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a pro žáky středních tříd nabízíme šestileté bilingvní česko španělské studium, které je takovou zvláštností v našem kraji.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste zmiňoval jste jediné bilingvní gymnázium v Moravskoslezském kraji. Takže jaký prostor a váhu těm jazykům dáváte?

Daniel Kašička, ředitel Gymnázia Hladnov: Od té doby, co jsem tady nastoupil v roku 2005, tak jsme se právě zabývali tou myšlenkou jak vlastně si poradit s konkurencí ostravských gymnázií. Víme, že ten demografický vývoj v tom období nebyl bych řekl příliš optimisticky. A vlastně ta filozofie, že se budeme věnovat výuce cizích jazyků a výuce byla součástí toho, abychom obstáli konkurenci. V té době vlastně vzniklo bilingvní šestileté studium česko-španělské a rok nebo dva roky na to jsme otevřeli třídy. Tenkrát se to nazývalo živých jazyků s rozšířenou hodinovou dotaci pro výuku anglického jazyka.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je to věc na kterou jste nejvíce pyšný za ty roky, co jste ve vedení školy anebo je tam ještě něco lepšího atraktivnějšího, zajímavějšího.

Daniel Kašička, ředitel Gymnázia Hladnov: Tak určitě. Je to jedna z věcí na kterou pyšní jsme. Hlavně jsem rád, že gymnázium do období kdy jsem tady nastoupil nemělo takové jednoduché a pěkné období. Ale za ta léta se hodně podařilo a dneska Gymnázium Hladnov určitě patří k těm úspěšným gymnáziím. Alespoň je to vidět podle toho, jaký zájem o nás je. Co se týče na co jsem nejvíce pyšný. Je tady spoustu věcí, co se nám všem daří, ať už to jsou mimoškolní aktivity, které se snažíme, aby škola nabízela žákům nejenom to kvalitní vzdělávání, ale aby si žáci odnášeli ze studia i spoustu krásných zážitků a měli na co vzpomínat. Aby cítili sounáležitost s gymnáziem, takže opravdu musím říct, že gymnázium prošlo velkou modernizací. Když se prostě na sebe otočíme, tak jsem rád, že je to vidět. Takže na co jsem pyšný asi nejvíce je to, jaká panuje na gymnáziu atmosféra. Máme tady opravdu dobrý pro pedagogický sbor. Většina kolegů ví, proč tady jsou a že chtějí nějak gymnáziu pomáhat posunovat ho a držet ho v tom, aby se tady žáci cítili dobře. To je takové naše gro, aby prostě každý věděl, že pokud se mu nedaří, tak to není chyba učitelů, ale měl by ji hledat především sám v sobě. Takže ta atmosféra a to jak se cítí ti žáci, to je pro vás takové prioritní. Chceme tím být trošičku výjimeční a myslím si, že se nám to daří.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se těšíte na to, až se žáci vrátí do školy a co uděláte jako první?

Daniel Kašička, ředitel Gymnázia Hladnov: No já myslím, že ten návrat bude hodně zajímavý v tom, že bude cítit jak ti žáci jsou rádi spolu. Takže když k tomuhle došlo potom v prvním období, kdy jsme se vrátili do škol, tak bylo vidět, že ty žáky moc to učení nezajímá a neustále spolu komunikovali. Problém je taky je trošku utišit. Je vidět, že ten sociální aspekt jim hodně chybí. Chybí tady hodně i ta interakce mezi učitelem a žákem. Je to už dlouhé období a myslím si, že asi se shodneme na tom, že tu prezenční výuku nelze jenom tak nahradit. Online výuka je samozřejmě dobrý a jediný způsob, jak tu situaci řešit, ale ještě nám to chvilku bude trvat. Takže si myslím, že je důležité, aby jsme byli trpěliví a udrželi si nadhled žáci, rodiče a také učitele.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji za rozhovor mějte se hezky, pevné zdraví a někdy příště na viděnou.

Daniel Kašička, ředitel Gymnázia Hladnov: Děkuji vám, na shledanou.

Online výuka na speciální MŠ v Karviné

Tomáš Tikal, TV Polar: Možná nevíte, že Moravskoslezský kraj je zřizovatelem nejen středních škol, ale také speciálních mateřských škol v našem regionu. A právě jednu z nich mateřskou školu Klíček z Karviné jsme navštívili, abychom zjistili jak si její děti učí distančně. Takto vítá paní učitelka děti na videu, které pravidelně v mateřské škole Klíček z Karviné natáčejí. Klíček vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jaké to vzdělávání takových dětí je?

Eva Janáková, ředitelka MŠ Klíček: No obtížné. Hlavně po psychické stránce, ale je úplně odlišné než u zdravých dětí. Většina našich dětí potřebuje podporu obrázků, vizuální komunikaci. Využíváme obrázky, gesta a hodně právě jsme zaměření na individuální vzdělávání. Tyto děti potřebují něco jiného.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké postižení vaše děti mívají nejčastěji?

Eva Janáková, ředitelka MŠ Klíček: V poslední době je to nejvíc jsou to děti s poruchou autistického spektra. Ale máme tady děti i s těžkými vadami řeči, zraku, sluchu, mentálním, tělesným postižením a kombinovaným.

Tomáš Tikal, TV Polar: Předpokládám, že ten osobní kontakt je pro vás hodně důležitý při takové výuce. Jak to probíhá teď?

Eva Janáková, ředitelka MŠ Klíček: No, když přišlo distanční vzdělávání, tak to pro nás bylo hodně obtížné. Ne i pro rodiče, protože právě naše dětí nejsou schopny takhle pracovat jako dálkovou formou. Tak jsme se hledali způsob, jak to nastavit, aby to vyhovovalo nám, rodičům a především dětem. A nakonec jsme jako ideální zvolili právě natáčení výukových videí, kde nás ty děti vidí alespoň takhle na dálku.

Tomáš Tikal, TV Polar: S jakými reakcemi se setkáváte?

Eva Janáková, ředitelka MŠ Klíček: Setkávám se tedy hlavně s reakcemi od rodičů, protože naše děti takhle s námi nejsou schopné komunikovat a výuková videa se rodičům jeví jako nejpřijatelnější řešení. Jednak proto, že si je můžou pustit kdykoliv chtějí. Ty děti to pak chtějí vidět opakovaně. Ale jsou i takové reakce, kdy dítě když to video vidí, tak potom třeba ukazuje na auto, že chce jet do školičky. Jo ale posílají nám rodiče potom videa, kdy děti se zapojují, tleskají. Takže je to super.

Tomáš Tikal, TV Polar: Každá paní učitelka volí při natáčení videa jiný přístup. Podle toho jaké její děti mají postižení.

Monika Žáková, učitelka : Natáčí videa, abychom byli trošku s dětmi v kontaktu. Abychom si s nima trošku popovídali. Natáčíme videa v tom vlastně rozsahu, že jim vyprávíme, co se venku děje. Jaké téma bereme. Co probíráme a tak dále.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké jsou ohlasy?

Monika Žáková, učitelka : Ohlasy jsou moc pozitivní. Rodiče nám píšou i vlastně přes e-mailovou komunikaci nebo SMS má a chválí. Jsou rádi, že jsme s nimi v kontaktu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak důležité je mít osobní kontakt. Tady toto je taková náhražka řekněme.

Monika Žáková, učitelka : Osobní kontakt je samozřejmě nenahraditelný. To určitě ne, ale když to jinak nejde. Bohužel se nedá nic dělat a aspoň takhle přes to video jsme trošku v kontaktu.

Nikola Venglářová, učitelka MŠ Klíček: Děti potřebují se vyjadřovat ve školce, doma, všude možně a oni verbálně to nezvládají. Proto gesta pomáhají při mluvené řeči a dítě si dokáže více spojit třeba jak jsem ukazovala červené barvy, ale když ukážeme gesto červená, žlutá, jakákoliv barva, tak si to rychleji vybaví a potom o to více se vlastně spustí i ta řeč. Některé děti se rozmluví, některé děti se nerozumí. Ale už nám dokáží ve školce říct, že třeba chtějí napít. My už víme tím gestem, co nám chtějí vyjádřit.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si myslíte, že je pro něho srozumitelné to video, které posíláte.

Nikola Venglářová, učitelka MŠ Klíček: I tím, že se s námi neumějí, nemůžu potkávat ve školce. Pro mě je to těžko. Distanční výuka je zavedena u všech předškoláků. Platí to i u nás. A ono je to potom těžko, kdyby jsme jim pouštěli různé videa, je to prostě nebaví se koukat na televizi na nějaké, že si tam někde něco povídáme, ale tím, že ty gesta znají i ve školce. Máme zpětnou vazbu od rodičů, že je ta pozornost více upoutá, koukají, znakují s námi přes tu televizi, doma přes ten počítač.

Tomáš Tikal, TV Polar: I přes to všechno se v Klíčku všichni těší na opětovné osobní setkávání.

Obchodní akademie Ostrava - Poruba má řadu rozjetých projektů

Tomáš Tikal, TV Polar: Obchodní akademie v Ostravě Porubě patří mezi prestižní vzdělávací adresy na Ostravsku. Telemostem jsme se spojili s její ředitelkou paní Marií Ketapodisovou, které obory v současné době vyučuje.

Marie Ketapodisová, ředitelka OA Ostrava Poruba: Klasickým oborem ekonomicky zaměřeným je Obchodní akademie. Je to opravdu obor který připravuje ekonomy jejich účtů a že podnikatelé nicméně v současné době je to už druhým rokem tady tento obor. Přiblížíme se praktickým požadavkům zaměstnavatelů. To znamená že zaměřujeme se jednak v tomto oboru na účetnictví a daně a taky se zaměřujeme na informatiku multimédia marketing a tak dále. To znamená na další uplatnění širší uplatnění a i dovedností tady tohoto absolventa obchodní akademie a technickým oborem který na naší škole vyučuje je obor informační technologie a je spojen s podnikatelskými dovednostmi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pro které děti je vhodná obchodní akademie. Komu byste tuto školu doporučila.

Marie Ketapodisová, ředitelka OA Ostrava Poruba: Určitě si myslím, že tato škola je vhodná pro děti, kteří mají nějakou představu o své profesní kariéře. A ta představa směřuje například k vlastnímu podnikání, ke sféře ekonomické, ke sféře finanční, sféře marketingu. Samozřejmě sféra oblasti IT, takže ta uplatnitelnost je opravdu velmi široká, protože naši absolventi se vyznají v ekonomice, účetnictví i absolventi oboru IT mají podnikatelské dovednosti a samozřejmě všechny kompetence IT vzdělávání. To znamená programování, hardware, počítačové sítě, počítačová grafika a tak dále. Takže uplatnitelnost znalosti je opravdu velmi široká a navíc ještě bych chtěla podotknout znalost dvou cizích jazyků.

Tomáš Tikal, TV Polar: Říkala jste, že se snažíte žáky přiblížit praxi. Jakým způsobem to děláte?

Marie Ketapodisová, ředitelka OA Ostrava Poruba: To přiblížení s praxí děláme už opravdu velmi dlouhá léta, takže odbornou praxi realizujeme z prostředí firem. Čili my nemáme fiktivní firmu u nás ve škole, ale naši studenti opravdu vyjíždějí do firem v Ostravě a okolí a zde uplatňují své vědomosti a dovednosti s praxí a navíc v rámci projektu Erasmus plus vyjíždí na zahraniční stáže. Podařilo se nám třikrát po sobě uspět s tímto projektem a jde o zkušenosti měsíční stáže v zahraničí, kde musí studenti zvládnout jednak své dovednosti odborné v oboru Obchodní akademie nebo informační technologie a taky musí samozřejmě mít k tomu potřebné jazykové vybavení, což opravdu je jakási další úroveň, další kvalita, další přínos těchto zahraničních stáží.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pokračují vaši studenti i vaši absolventi poté na vysokých školách anebo už jsou i takoví, kteří začínají podnikat hned po střední škole.

Marie Ketapodisová, ředitelka OA Ostrava Poruba: Řekla bych, že na vysokých školách opravdu ve velkém množství naši absolventi pokračují se svou přípravou na budoucí vzdělání. Nicméně takové tři čtyři roky už se poptávají firmy o absolventech, jednak toho oboru Obchodní akademie, jednak toho oboru informační technologie, takže i ta uplatnitelnost i ta možnost získat zaměstnání o absolvování naší střední odborné školy opravdu se významně posiluje, takže opravdu narůstá ta četnost těch, kteří se vrhají do praxe už po absolvování naší střední školy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak plánujete dohnat ten výpadek prezenční výuky?

Marie Ketapodisová, ředitelka OA Ostrava Poruba: Dohnat ten výpadek prezenční výuky. Já si myslím, že mnohé se dohnat nedá, ale my jsme v podstatě na základě požadavků české školní inspekce upravili školní vzdělávací programy a učíme tu základní látku, tu základní osnovu a jistě po návratu těch žáků do škol potom formou procvičení nebo navázání na ten obsah distanční vzdělávání se bude muset pokračovat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní ředitelko, děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky a někdy se příště snad uvidíme už osobně, na shledanou.

Marie Ketapodisová, ředitelka OA Ostrava Poruba: Děkuji, na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vyučování pro tento týden je u konce. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat