Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Transformace kraje

Transformace kraje

Sociální a zdravotní služby

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, vítejte u sledování pořadu TRANSFORMACE KRAJE, který vám přináší novinky z této oblasti. Dnešní díl věnujeme sociálním službám, jejichž transformace začala v roce 2003. Z původních ústavních pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením se tito lidé přemístili do prostředí, které co nejvíce kopíruje život jejich zdravých vrstevníků. Ve studiu už vítám náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila. Dobrý den, vítejte u nás.

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, jaké jsou hlavní cíle transformace sociálních služeb?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Hlavním cílem transformace sociálních služeb na celém území ČR, vč. Moravskoslezského kraje, je umožnit klientům velkých zařízení, jako byly např. zámky, tzv. přirozené prostředí. Přestěhovat je do bytů a malých domácností, kde budou v podstatě žít normální život. Jde nám o to, aby se cítili lépe než v těch velkých ústavech o 85 - 100 lidech a aby opravdu zažívali normální domácnost jako každý z nás.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji probíhá už několik let. Vy jste mi sám prozradil, že jsme v Česku první, kteří s transformací sociálních služeb začali. Kdy to bylo?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Ano, my jsme opravdu s transformací začali již v roce 2003, kdy jsme opouštěli zámky v Jindřichově. Potom jsme zrušili tzv. klášter Marianum v Opavě a další zařízení jako třeba zámek Nová Horka. Tyto zařízení byly v minulosti opuštěné a žilo v průměru 85 klientů. Potíž byla v tom, že měly opravdu dlouhé chodby a památkáři nám nedovolili udělat toalety a sociální zázemí pro naše klienty. Proto jsme se rozhodli, že budeme tyto klienty stěhovat do malých domácností.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste v úvodu zmínil, že od roku 2003 kraj prochází transformací sociálních služeb. Za tu dobu určitě máte spoustu příkladů, které jste teď uvedl, jak to bylo a jak to je teď. Máte zpětnou vazbu od klientů a možná i od rodinných příslušníků, jak kvitují změnu?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Určitě je to pro klienty lepší, protože prožívají život v domácím prostředí i s potřebnou podporou sociálních pracovníků. Za to našim sociálním pracovníkům velice děkuji, protože to není jednoduché. V zámcích to bylo hromadnější, vydaly se obědy, ale v těch domácnostech pracují s našimi klienty jednotlivě. To znamená, že se snaží s nimi připravovat snídaně, chodit s nimi normálně nakupovat do zařízení, které jsou poblíž, a co je nejdůležitější, mají i svou zahradu a tím i své vyžití.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Potřebujete sociálních pracovníků pro transformaci více a máte na ně větší nároky?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Určitě je tam větší personální navýšení. Na druhou stranu nepotřebujete tolik kuchařů, protože přece jenom se to dělá v přirozenějším domácím prostředí, anebo se nakupují potraviny, třeba i dovážka jídla z nějaké restaurace. Ale uvědomme si, že od roku 2003 se nám podařilo do takového přirozenějšího prostředí přestěhovat tisíc uživatelů našich služeb.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Závěrečná otázka, z jakých finančních prostředků se transformace sociálních služeb hradí?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Celá transformace nás do dnešního dne stála asi 900 milionů korun. Bylo to částečně hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ale Moravskoslezský kraj je úspěšný i v tzv. evropských dotacích. To znamená, že i z Evropy a z národních fondů jsme hodně zaplatili.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, já Vám děkuji za rozhovor a my pokračujeme dále. Pro přiblížení transformace sociálních služeb jsme si vybrali krajské zařízení NaNovo, které ve Studénce začalo psát svou historii v roce 2016. Do té doby bylo zhruba 70 klientů umístěno v obrovských prostorách zámku v Nové Horce. Proces transformace tam odstartoval rok 2008 a klienti se postupně stěhovali do zařízení, která už odpovídala novým trendům života lidí se zdravotním postižením. Zámek v Nové Horce byl stejně jako celá řada někdejších ústavů sociální péče specifický obrovskými místnostmi, které obývalo 10 i více klientů. Velký počet ubytovaných pak sdílel i koupelny a ostatní prostory. Individuální péče a zachování soukromí pro klienty se v podstatě nedalo zabezpečit.

Lukáš Spurný, ředitel Domova NaNovo, p.o. MSK: Transformace přinesla obrovskou změnu nejenom v tom, že už dnes neposkytujeme službu na jedné adrese ve velkém domě, ale na sedmi adresách v menších domcích. Transformace v Nové Horce se týkala všech klientů, nejenom těch, kteří jsou třeba samostatní a hledají si práci na volném trhu nebo chodí do dílen a jsou nějak manuálně zruční, ale i takových, kteří jsou upoutání na lůžko. Tím přesunem z ústavního prostředí se otevřela nová kapitola jejich života a pracovníci individuální péčí mohou lépe klienty podporovat a hledat jejich nové možnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Transformace sociálních služeb v kraji předcházela podrobná analýza potřeb klientů tak, aby byla odstartována individuální péče a přístup k nim. Někteří klienti tak ze zámku v Nové Horce odešli do zařízení, která byla blíže jejich rodinám a u dalších se začaly zjišťovat jejich požadavky například na to, s kým chtějí bydlet nebo jak si představují své zázemí. Následně se hledaly objekty vhodné pro poskytování takových služeb. V roce 2010 se otevřelo chráněné bydlení v Novém Jičíně, v roce 2013 v Kopřivnici a Sedlnicích.

Lukáš Spurný, ředitel Domova NaNovo, p.o. MSK: Lidi s postižením jsou lidi jako my. A tím, že transformace proběhla, žijí v komunitě a zažívají různé okamžiky, které zažíváme my běžně. Zároveň si většinová společnost lépe zvyká, reaguje a není pro ně nepřirozené, že třeba potkají člověka na vozíku nebo někoho, kdo je mentálně postižený.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Klienti za pomocí asistenta mohou nakupovat potraviny, ale i jiné potřeby každodenního života a stejně tak fungují i s dalšími činnostmi, jako je mytí nádobí, praní a podobně. Vždy s ohledem na to, co a v jaké míře klient zvládne a až potom nastupuje pomoc asistenta. Vedle toho navštěvují kina, divadla, chodí na koncerty, navštěvují kostely i chráněné dílny.

Markéta Matějů, vedoucí služeb DOZP, Domov NaNovo, p.o. MSK: V každém bytě máme obývák s kuchyní dohromady. Obývací část je pro všechny klienty společná a kuchyně je plnohodnotně vybavená, takže se dá úplně samostatně vařit, péct a mít teplé večeře. Klienti nemají daný režim. Podle toho, kdo dřív vstane, dostane snídani, kterou si kupuje individuálně. Vždycky asistentka chystá 4, potažmo 5 snídaní. Obědy pak většinou dovážíme stejně jako večeře. Takže opravdu klient dostane snídani, svačinu a může trávit volný čas. V Nové Horce se v daný čas jedlo a všichni jedli stejné jídlo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Klienti jsou v zařízeních rozmístěni podle stupně jejich postižení, a tak jsou i na personál v různých domovech kladeny jiné požadavky.

Markéta Matějů, vedoucí služeb DOZP, Domov NaNovo, p.o. MSK: Služba v Suchdole je náročnější z hlediska psychické zátěže na pracovníka. Ve Studénce se lidé více natahají, mají vysokou míru podpory, mají imobilní klienty, musí je dávat do lůžka. V Suchdole musí hlídat věci, jsou tam častější konflikty. Ti lidé pořád potřebují věci opakovat, nepamatují si, nedodržují dohody, jsou tam i agresivní sklony, mohou personál napadnout.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Příspěvková organizace NaNovo poskytuje chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením.

Lukáš Spurný, ředitel Domova NaNovo, p.o. MSK: V chráněném bydlení žijí lidé s nižší a střední mírou podpory a pracovníci, kteří jim pomáhají právě v začlenění se do společnosti, i v péči o domácnost a v běžných věcech, které děláme my všichni. V rámci domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou lidi s vyšší mírou podpory, kteří řeší stejné situace jako my, akorát třeba potřebují pečovatelskou pomoc s osobní hygienou a tak dál.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pobytové služby jsou v organizaci NaNovo poskytovány 66 klientům 24 hodin denně v 7 zařízeních. Organizace zaměstnává zhruba 80 zaměstnanců. Jejich posláním je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným životem s důrazem na individualitu každého z nich. 

Tolik z dnešního dílu. Hezké dny.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Transformace kraje
Sociální a zdravotní služby
22. ledna 2024, 18:37

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, vítejte u sledování pořadu TRANSFORMACE KRAJE, který vám přináší novinky z této oblasti. Dnešní díl věnujeme sociálním službám, jejichž transformace začala v roce 2003. Z původních ústavních pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením se tito lidé přemístili do prostředí, které co nejvíce kopíruje život jejich zdravých vrstevníků. Ve studiu už vítám náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila. Dobrý den, vítejte u nás.

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, jaké jsou hlavní cíle transformace sociálních služeb?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Hlavním cílem transformace sociálních služeb na celém území ČR, vč. Moravskoslezského kraje, je umožnit klientům velkých zařízení, jako byly např. zámky, tzv. přirozené prostředí. Přestěhovat je do bytů a malých domácností, kde budou v podstatě žít normální život. Jde nám o to, aby se cítili lépe než v těch velkých ústavech o 85 - 100 lidech a aby opravdu zažívali normální domácnost jako každý z nás.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji probíhá už několik let. Vy jste mi sám prozradil, že jsme v Česku první, kteří s transformací sociálních služeb začali. Kdy to bylo?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Ano, my jsme opravdu s transformací začali již v roce 2003, kdy jsme opouštěli zámky v Jindřichově. Potom jsme zrušili tzv. klášter Marianum v Opavě a další zařízení jako třeba zámek Nová Horka. Tyto zařízení byly v minulosti opuštěné a žilo v průměru 85 klientů. Potíž byla v tom, že měly opravdu dlouhé chodby a památkáři nám nedovolili udělat toalety a sociální zázemí pro naše klienty. Proto jsme se rozhodli, že budeme tyto klienty stěhovat do malých domácností.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste v úvodu zmínil, že od roku 2003 kraj prochází transformací sociálních služeb. Za tu dobu určitě máte spoustu příkladů, které jste teď uvedl, jak to bylo a jak to je teď. Máte zpětnou vazbu od klientů a možná i od rodinných příslušníků, jak kvitují změnu?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Určitě je to pro klienty lepší, protože prožívají život v domácím prostředí i s potřebnou podporou sociálních pracovníků. Za to našim sociálním pracovníkům velice děkuji, protože to není jednoduché. V zámcích to bylo hromadnější, vydaly se obědy, ale v těch domácnostech pracují s našimi klienty jednotlivě. To znamená, že se snaží s nimi připravovat snídaně, chodit s nimi normálně nakupovat do zařízení, které jsou poblíž, a co je nejdůležitější, mají i svou zahradu a tím i své vyžití.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Potřebujete sociálních pracovníků pro transformaci více a máte na ně větší nároky?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Určitě je tam větší personální navýšení. Na druhou stranu nepotřebujete tolik kuchařů, protože přece jenom se to dělá v přirozenějším domácím prostředí, anebo se nakupují potraviny, třeba i dovážka jídla z nějaké restaurace. Ale uvědomme si, že od roku 2003 se nám podařilo do takového přirozenějšího prostředí přestěhovat tisíc uživatelů našich služeb.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Závěrečná otázka, z jakých finančních prostředků se transformace sociálních služeb hradí?

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MSK: Celá transformace nás do dnešního dne stála asi 900 milionů korun. Bylo to částečně hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ale Moravskoslezský kraj je úspěšný i v tzv. evropských dotacích. To znamená, že i z Evropy a z národních fondů jsme hodně zaplatili.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, já Vám děkuji za rozhovor a my pokračujeme dále. Pro přiblížení transformace sociálních služeb jsme si vybrali krajské zařízení NaNovo, které ve Studénce začalo psát svou historii v roce 2016. Do té doby bylo zhruba 70 klientů umístěno v obrovských prostorách zámku v Nové Horce. Proces transformace tam odstartoval rok 2008 a klienti se postupně stěhovali do zařízení, která už odpovídala novým trendům života lidí se zdravotním postižením. Zámek v Nové Horce byl stejně jako celá řada někdejších ústavů sociální péče specifický obrovskými místnostmi, které obývalo 10 i více klientů. Velký počet ubytovaných pak sdílel i koupelny a ostatní prostory. Individuální péče a zachování soukromí pro klienty se v podstatě nedalo zabezpečit.

Lukáš Spurný, ředitel Domova NaNovo, p.o. MSK: Transformace přinesla obrovskou změnu nejenom v tom, že už dnes neposkytujeme službu na jedné adrese ve velkém domě, ale na sedmi adresách v menších domcích. Transformace v Nové Horce se týkala všech klientů, nejenom těch, kteří jsou třeba samostatní a hledají si práci na volném trhu nebo chodí do dílen a jsou nějak manuálně zruční, ale i takových, kteří jsou upoutání na lůžko. Tím přesunem z ústavního prostředí se otevřela nová kapitola jejich života a pracovníci individuální péčí mohou lépe klienty podporovat a hledat jejich nové možnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Transformace sociálních služeb v kraji předcházela podrobná analýza potřeb klientů tak, aby byla odstartována individuální péče a přístup k nim. Někteří klienti tak ze zámku v Nové Horce odešli do zařízení, která byla blíže jejich rodinám a u dalších se začaly zjišťovat jejich požadavky například na to, s kým chtějí bydlet nebo jak si představují své zázemí. Následně se hledaly objekty vhodné pro poskytování takových služeb. V roce 2010 se otevřelo chráněné bydlení v Novém Jičíně, v roce 2013 v Kopřivnici a Sedlnicích.

Lukáš Spurný, ředitel Domova NaNovo, p.o. MSK: Lidi s postižením jsou lidi jako my. A tím, že transformace proběhla, žijí v komunitě a zažívají různé okamžiky, které zažíváme my běžně. Zároveň si většinová společnost lépe zvyká, reaguje a není pro ně nepřirozené, že třeba potkají člověka na vozíku nebo někoho, kdo je mentálně postižený.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Klienti za pomocí asistenta mohou nakupovat potraviny, ale i jiné potřeby každodenního života a stejně tak fungují i s dalšími činnostmi, jako je mytí nádobí, praní a podobně. Vždy s ohledem na to, co a v jaké míře klient zvládne a až potom nastupuje pomoc asistenta. Vedle toho navštěvují kina, divadla, chodí na koncerty, navštěvují kostely i chráněné dílny.

Markéta Matějů, vedoucí služeb DOZP, Domov NaNovo, p.o. MSK: V každém bytě máme obývák s kuchyní dohromady. Obývací část je pro všechny klienty společná a kuchyně je plnohodnotně vybavená, takže se dá úplně samostatně vařit, péct a mít teplé večeře. Klienti nemají daný režim. Podle toho, kdo dřív vstane, dostane snídani, kterou si kupuje individuálně. Vždycky asistentka chystá 4, potažmo 5 snídaní. Obědy pak většinou dovážíme stejně jako večeře. Takže opravdu klient dostane snídani, svačinu a může trávit volný čas. V Nové Horce se v daný čas jedlo a všichni jedli stejné jídlo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Klienti jsou v zařízeních rozmístěni podle stupně jejich postižení, a tak jsou i na personál v různých domovech kladeny jiné požadavky.

Markéta Matějů, vedoucí služeb DOZP, Domov NaNovo, p.o. MSK: Služba v Suchdole je náročnější z hlediska psychické zátěže na pracovníka. Ve Studénce se lidé více natahají, mají vysokou míru podpory, mají imobilní klienty, musí je dávat do lůžka. V Suchdole musí hlídat věci, jsou tam častější konflikty. Ti lidé pořád potřebují věci opakovat, nepamatují si, nedodržují dohody, jsou tam i agresivní sklony, mohou personál napadnout.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Příspěvková organizace NaNovo poskytuje chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením.

Lukáš Spurný, ředitel Domova NaNovo, p.o. MSK: V chráněném bydlení žijí lidé s nižší a střední mírou podpory a pracovníci, kteří jim pomáhají právě v začlenění se do společnosti, i v péči o domácnost a v běžných věcech, které děláme my všichni. V rámci domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou lidi s vyšší mírou podpory, kteří řeší stejné situace jako my, akorát třeba potřebují pečovatelskou pomoc s osobní hygienou a tak dál.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pobytové služby jsou v organizaci NaNovo poskytovány 66 klientům 24 hodin denně v 7 zařízeních. Organizace zaměstnává zhruba 80 zaměstnanců. Jejich posláním je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo zdravotním postižením žít svobodným životem s důrazem na individualitu každého z nich. 

Tolik z dnešního dílu. Hezké dny.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/transformace-kraje/transformace-kraje-22-01-2024-18-37