Volební studio 2022

Havířov: Josef Bělica, ANO 2011

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Post primátora bude v letošních komunálních volbách obhajovat také Josef Bělica, lídr hnutí ANO 2011 v Havířově. Dobrý den, vítejte.

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Dobrý den Vám a dobrý den divákům.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nejprve společná témata pro všechny havířovské lídry, kteří přijali pozvání k nám do studia. Chybějící stomatologové, co uděláte pro to, aby jich bylo v Havířově dostatek?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Stomatologové chybí v celé ČR. V celém Moravskoslezském kraji neexistuje jednoduché řešení, které by samospráva mohla udělat pro to, aby je najednou pro občany zajistila. Já jsem se připojil jako primátor k výzvě pana senátora Václavce se směrem k ministerstvu zdravotnictví tak, aby se vytvořila druhá akreditační komise v Brně. Mohli jsme těch lékařů, které umíme zajistit ze zahraničí, abychom jim mohli zajistit pracovní povolení a akreditaci pro tu práci v ČR. Takže to jsou konkrétní kroky, které já jsem udělal, ale to řešení není jednoduché a nejde udělat z pozice místní samosprávy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jenom takový dovětek, kolik asi v Havířově těch stomatologů chybí?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Tohle číslo přesně neznám, já nejsem schopen říci, kolik jich přesně chybí, ale obecně na tom v Havířově nejsme tak špatně, jak v jiných částech Moravskoslezského kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zachováte ceny jízdného v městské hromadné dopravy i teď v návaznosti na tu energetickou krizi?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Nám se podařilo vybrat nového poskytovatele služeb městské hromadné dopravy ve veřejné zakázce, kterou jsme realizovali v tomto volebním období. Vysoutěžené ceny jsou pro nás nižší, než byly v předchozím období. Ten dopravce je vysoutěžené na deset let. Obhájil svoji pozici dopravce stávající, takže já předpokládám, že ceny jízdného se zvedat nebudou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nedostatek parkování v Havířově, jak budete řešit?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: My jej řešíme systematicky celé volební období. Za toto volební období jsme postavili skoro tisíc nových parkovacích míst. Budeme v tom pokračovat. Samozřejmě s rozumem nechceme veškeré zelené plochy betonovat nebo vyasfaltovat, ale jsou další rozvojové plochy, které připravujeme pro to, abychom rozšířili parkovací kapacity v rámci města, ale děláme to aktivně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Budou to parkovací místa klasická, nebo uvažujete o jiných formách parkování?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Uvažujeme i o parkovacím domě, ale teď, kdybych měl být konkrétní, na Junácké ulici v areálu bývalé střední školy Azet, tam na těch hřištích, které jsou asfaltové, máme s krajem projekt a budeme tam stavět velké parkoviště, konkrétně v sídlišti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdy by to mohlo být?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Předpokládám, že pokud nám voliči dají důvěru, tak v příštím roce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik parkovacích míst přibude v Havířově?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Konkrétně na tom parkovišti zhruba dvě stě. Jak jsem řekl, my jsme v tomto volebním období postavili zhruba tisíc nových parkovacích míst a chceme v tom pokračovat. Takže tisícovka nových parkovacích míst na další volební období je naším cílem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve volebním programu píšete, že budete maximálně prosazovat obsazování všech pracovních pozic odborníky, a to v transparentních výběrových řízeních. Teď se to tak neděje?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Děje se to tak a budeme v tom pokračovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Chcete také otevřeně informovat o dění na radnici? Jakými způsoby?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: My jsme změnili v tomto volebním období v podstatě celý balík komunikace magistrátu. Máme nové webové stránky, máme předělané radniční listy, máme udělané nové komunikační kanály na sociálních sítích. Máme nový Facebook, máme Instagram. Takže teď zpracováváme aktuálně novou komunikační strategii města, což je podporováno i z fondů EU. Pracujeme na tom a neustále se ten systém vyvíjí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Chcete navyšovat část rozpočtu, na jehož využití se budou podílet přímo občané. Máte tím na mysli participativní rozpočet? Jak by to tedy mohlo vypadat?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Participativní rozpočet už funguje. Řekněme, že v tomto volebním období jsme se s ním seznamovali a přešli jsme přes nějakou projekční fázi. Jsme ve fázi, kdy upravujeme ty parametry tak, aby vyhovovaly. Samozřejmě není jednoduché nastavit ten parametr tak, aby byl spravedlivý, protože máme městské části, které jsou velké, máme městské části, které jsou podstatně menší. Takže snažíme se diferencovat. Jsme připraveni i v případě nutnosti změnit některé parametry toho financování, aby třeba větší složku měly i ty menší oblasti nebo menší městské části.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete uvést nějaká čísla pro srovnání?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: My teď momentálně máme pro participativní rozpočet vyhrazeno 5 milionů, takže si myslím, že v tom novém volebním období by se ta částka mohla navýšit až někde k sedmi a půl až osmi milionům korun. Je třeba vybalancovat, když si vezmete třeba Životice, které mají tisíc tři sta obyvatel, městská část město má třicet čtyři tisíc obyvatel. Není vůbec jednoduché nastavit ten parametr podle počtu obyvatel nebo podle katastrálního území, protože třeba Životice svoje vlastní katastrální území nemají a spadají pod Podlesí. Takže v rámci toho modelu se ty parametry upravují tak, aby vyhovovaly těm občanům co nejlépe.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme k obchvatu Havířova. Také už je to několik let, co se o něm hovoří, před několika měsíci hodně živě se hovořilo, někteří občané jsou proti. Předpokládáte zapracování právě těch připomínek od občanů, aby obchvat tedy Havířova byl nebo nebyl? A potřebuje Havířov obchvat?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Máte pravdu v tom, že je to problematika, která je na stole hodně dlouho. Jestli se nepletu, tak od sedmdesátých let minulého století s tím obchvatem se počítá jak v krajském, tak ve státním plánu dopravní infrastruktury. Tohle jsou fakta. Celou tu projekční fázi a přípravnou fázi má na starosti Ředitelství silnic a dálnic. Já bych chtěl podotknout, že město není ani investorem, ani realizátorem té akce, takže my máme velmi omezené možnosti, jakým způsobem se k tomu vyjadřovat. Projekt obchvatu je teď v technickoekonomické fázi. Soutěží se projektant, který vytvoří projekt na vliv životního prostředí a teprve potom by se měl připravovat projekt definitivní stavební části. To znamená, mělo by být jasné, v jakém řekněme koridoru, nebo kde přesně ten obchvat bude. Takže dnes je velmi těžké tohle komentovat, protože ta fakta na stole nejsou. Obecně obchvat Havířova má v současné době, a ty studie jsou starší, řekněme dva roky nebo dva a půl roku, ulehčit tomu centru kolem osmi tisíc aut denně. To jsou auta, která Havířovem projíždí a jedou potom dále na Český Těšín.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O osm tisíc méně by projíždělo díky obchvatu?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Ano, o osm tisíc méně by mělo tím Havířovem projet automobilů denně, což je velmi vysoká zátěž. Když si vezmete, že jsme druhé největší město Moravskoslezského kraje, které obchvat nemá a hlavní tranzitní trasa silnice první třídy vede přes jeho centrum, to už dneska běžné není.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V programu píšete, že budete maximálně podporovat havířovskou nemocnici a usilovat o zachování všech oddělení pro kvalitní péči občanů. To už se ale děje i nyní, nebo ne?

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: To se děje. My v tom chceme pokračovat. Já myslím, že spolupráce města a kraje na rozvoji krajské nemocnice je ukázková v rámci celého Moravskoslezského kraje. Ostatně ta nemocnice dneska je úplně někde jinde, než byla před čtyřmi lety. Takže jsou zrekonstruovaná oddělení. Máme kvalitní magnetickou rezonanci, teď jsme otvírali oddělení s novým CT.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžeme rozklíčovat podíl města? Protože přece jenom i Vy jste sám zmínil, že je to krajské zařízení.

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: My financujeme konkrétní projekty. To znamená, že jsme připraveni investovat do infrastruktury nemocnice, investujeme do ní a jsme připraveni do ní investovat i nadále. Jsme připraveni se podílet na materiálně technickém vybavení, na nakupování přístrojů. Teď třeba financujeme rekonstrukci bývalé jídelny na mateřskou školu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď máte minutu na to, abyste oslovil diváky televize POLAR.

Josef Bělica (ANO 2011), lídr kandidátky, Havířov: Vážené dámy, vážení pánové, já bych vám chtěl všem poděkovat za podporu, kterou jste vyjádřili našemu hnutí v minulých volbách. Chtěl bych vás velmi požádat o to, abyste přišli volit i v těchto následujících volbách. Předložili jsme tým kandidátů, který je stabilní, který prokázal, že je schopen pro naše město poctivě pracovat. Neslibujeme věci, které se nedají splnit, nebo věci, které samospráva nemá na starosti. Takže prosím vás všechny, přijďte k volbám.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor.
Mohlo by Vás také zajímat