Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Volební studio 2022

Volební studio 2022

Ostrava: Andrea Hoffmannová, Česká pirátská strana

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Andrea Hoffmannová, lídryně České pirátské strany v Ostravě. I ona usiluje o křeslo primátora v letošních komunálních volbách. Vítejte ve volebním studiu. Dobrý den.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na začátek společná témata pro všechny ostravské kandidáty. Tím prvním je stavba koncertní haly. Podporujete ji, nebo ne?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Pro nás je koncertní hala symbolem Nové Ostravy. Věříme a víme, že Ostrava je v dobré finanční situaci. Máme naspořeno, máme zajištěné externí zdroje, tu stavbu si můžeme dovolit, ale je to hlavně moment a symbol toho, že Ostrava je silné město vhodné pro investory a nové příležitosti pro lidi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dalším tématem, které častokrát rezonuje zastupitelstvem Ostravy, je voda. Jak s ní naložit? Jak naložit s majetkem OVAKu? Jakou cestou by se Ostrava měla vydat?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Myslím si, že jdeme správnou cestou. Voda je nejlevnější možná v rámci našeho regionu i v rámci velkých měst. Město Ostrava má nad cenou vody přehled a ovlivňuje ji. Samozřejmě, že bychom mohli vybudovat vlastní firmu, která by spravovala provoz vodárenské infrastruktury, ale toto by byla investice v řádech miliardy, což není asi otázka dne. Mohli bychom odkoupit akcie, o což se jako město snažíme, ale v tuto chvíli bohužel Suez na toto nepřistupuje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stavba nové tramvajové trati v Ostravě Porubě. Ta také rezonuje zejména tamními lidmi. Řada z nich nepodporuje a nechce, aby tam tramvaje tudy jezdily až ke Globusu. Jak to vidí Piráti?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: My jsme pro podporu udržitelné dopravě. Tam patří i tramvajová doprava. Jsme pro výstavbu tramvajové trati. V okamžiku, kdy bude splňovat regulace EIA, to znamená, že dostane povolení od životního prostředí s tím, že nebude zásadní a negativní v rámci současného životního prostředí. Takže pokud tuto věc dostane, pak ji určitě podpoříme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď z vašeho programu podporujete alternativní vzdělávání a chcete podpořit i vznik dalších školních parlamentů. Participativní rozpočty na školách například.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Je to i součást strategie města, kterou jsme toto volební období schválili. Musíme děti vychovávat k občanskému vztahu, k tomu, aby rozhodovali o svém městě, aby se orientovali v současné situaci. Co se týče alternativního vzdělávání, byli jsme u zrodu Waldorfského kampusu, který se podařil založit v Porubě předminulý rok. V Porubě máme také první státní Montessori třídy. Jsme pro to, aby rodiče měli alternativu v rámci výběru školy a svobodně se rozhodli, jaký typ vzdělání svým dětem dopřejí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená nejenom v Porubě, ale i po celé Ostravě.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Ano, samozřejmě i po celé Ostravě, ale v Porubě už jsme začali a máme tam první úspěchy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podpora sportu v Ostravě, myslím teď profesionálního. Jakými financemi budete podporovat profesionální sport v budoucích letech tady v Ostravě?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Vzhledem k tomu, že poslední čtyři roky jsem v gesci sport měla. Podařilo se nám v rámci města nastavit transparentní rovné podmínky pro podporu sportovních klubů, kdy se díváme na to, jaký druh sportu klub provozuje, kolik dětí má, protože nepodporujeme jen profesionální sport. Podporujeme především sportování dětí a mládeže.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete teda dát na misky vah ty finance? Podpora sportu dětí a mládeže a profesionálního sportu. Teď myslím finanční váha by to byla.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Určitě to je vždy podpora dětí a mládeže, protože město má pomoci klubům vychovat si své hráče a také samozřejmě vychovat sportovce mladé k fair play a poskytnout jim i tento druh vzdělání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Následující otázka se týká sportu. Velké sportovní akce, které v posledních letech Ostrava má. Nepodporuje jich město příliš hodně? Potřebuje Ostrava, aby tady přitáhla tolik velkých sportovních akcí a tím pádem finančně zatížila rozpočet?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Nemyslím si, že jich je úplně tolik. Musím říci, že za poslední čtyři roky jsme redukovali počet tzv. významných městských akcí, na kterých se podílíme. Ale musíme si uvědomit, že tyto sportovní akce a jejich podpora nejsou jenom o diváckém sportu a určité motivaci lidí k pohybu, především dětí, ale přináší do města také peníze. Ať už to je vytíženost hotelů, služeb a další prostředky, které díky organizaci těmto akcím do města plynou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete teda říct kolik peněz jde na podporu těch velkých akcí? Nemyslím jen tretru, ale je to třeba beachvolejbalový turnaj, tenisový turnaj žen nejvyšší kategorie, para hokej a řada dalších.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: V tomto roce to bylo sedmnáct milionů korun. Pro někoho to může vypadat jako velká částka, ale hospodaříme s rozpočtem dvanáct celých pět miliard.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Chcete, nebo ve svém programu píšete, že by si Ostrava zasloužila své paměťové muzeum. To znamená, že chcete něco vystavět?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Nemusíme úplně vystavět muzeum, můžeme víceméně pracovat s ostravským muzeem. Přijde nám škoda, že Ostrava má bohatou historii. Jsme pyšní na svou industriální historii a tady v tuto chvíli není muzeum, které by jí opravdu komplexně mapovala. Druhá varianta je účastnit se diskuzí o nově vznikajícím Muzeum Plus, které také může plnit tuto roli.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve svém programu píšete, že Ostravě zcela chybí klimatický plán. Vy ho chcete připravit. Alespoň v bodech nastiňte jak by pod taktovkou Pirátů mohl vypadat.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: My bychom rádi zapracovali spíše na akčním plánu, který je součástí toho již existujícího klimatického plánu. Potřebujeme jej naplňovat. Potřebujeme začít opravdu racionálně budovat zeleň, modrou infrastrukturu, to znamená sázet více stromů, více zeleně, ale opravdu tak, aby ta zeleň byla funkční. Když se podíváme, co se poslední rok děje ve světě, města jsou horka, je v nich nepříjemno. Zeleň nemůžeme vysazovat například na krajích města, ale opravdu v centru, aby nám poskytovala ochlazení. To samé voda, musíme ji zadržovat ve městě, aby ve městě nebylo sucho.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakým způsobem například?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Racionálním například budováním a rekonstrukcí ulic. Když budeme používat zatravňovací záležitosti nebo budeme používat retenční nádrže tak, abychom znovu použili vodu, která v tom městě při dešti například vznikne a neodváděli ji pryč. To jsou všechno chytré prvky ve městě, které teď chybí, ale je potřeba je doplnit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Budování parkovišť a zároveň nastartování služby sdílených aut, to máte také v programu?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Určitě, podle statistik vidíme, že až 40 procent aut, která nám stojí na našich přeplněných parkovištích, vyjíždí méně často než jednou za týden. Dvacet procent je to dokonce jednou za měsíc. Z toho vyplývá, že lidé nepotřebují nebo je tady skupina lidí, kteří nepotřebují auto tak často. Právě pro ně by byl určen "carsharing". To znamená, že by si v okamžiku potřeby mohli za dobrých podmínek auto vypůjčit a nemuseli tak udržovat auto nebo si kupovat nové nebo do něj investovat velké peníze. Tímto způsobem by se také, věříme, uvolnila část parkovišť, protože by tam nestálo tolik aut.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdy by ta služba mohla v Ostravě být zavedena?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: My bychom rádi tuto službu pilotně zavedli, jakmile to bude možné. Takže po volbách.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Náš čas vypršel. Teď máte minutu na to, abyste oslovila diváky televize Polar.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Jmenuji se Andrea Hoffmannová, v současné době působím jako náměstkyně primátora pro školství a sport a spolu s Piráty kandidujete do zastupitelstva města. Za poslední čtyři roky jsme zvládli posunout ostravské školství, posunout bytový fond města a udělat další zajímavé kroky v rámci vedení Ostravy. Rádi bychom v tomto pokračovali dál. Náš současný program a naše současná priorita jsou lidé a komunita. Máme tady nastavené investice a rozvoj města, ale pro nás jsou opravdu důležití lidé. V centru našeho programu stojí právě vzdělání, protože věříme, že kvalitní vzdělání lidem přinese dobrou práci a dobré výdělky. Musíme samozřejmě reagovat i na současnou krizi, především energetickou krizi a zajistit lidem dostupnou energii v rámci budování alternativních zdrojů jak v rámci veřejných budov, tak pomoci lidem s cenami energie. Nemůžeme zapomínat také na klimatický plán města tak, aby se nám tady žilo dobře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Já Vám děkuji za tu příležitost. Děkuji.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Volební studio 2022
Ostrava: Andrea Hoffmannová, Česká pirátská strana
16. září 2022, 11:10

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Andrea Hoffmannová, lídryně České pirátské strany v Ostravě. I ona usiluje o křeslo primátora v letošních komunálních volbách. Vítejte ve volebním studiu. Dobrý den.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na začátek společná témata pro všechny ostravské kandidáty. Tím prvním je stavba koncertní haly. Podporujete ji, nebo ne?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Pro nás je koncertní hala symbolem Nové Ostravy. Věříme a víme, že Ostrava je v dobré finanční situaci. Máme naspořeno, máme zajištěné externí zdroje, tu stavbu si můžeme dovolit, ale je to hlavně moment a symbol toho, že Ostrava je silné město vhodné pro investory a nové příležitosti pro lidi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dalším tématem, které častokrát rezonuje zastupitelstvem Ostravy, je voda. Jak s ní naložit? Jak naložit s majetkem OVAKu? Jakou cestou by se Ostrava měla vydat?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Myslím si, že jdeme správnou cestou. Voda je nejlevnější možná v rámci našeho regionu i v rámci velkých měst. Město Ostrava má nad cenou vody přehled a ovlivňuje ji. Samozřejmě, že bychom mohli vybudovat vlastní firmu, která by spravovala provoz vodárenské infrastruktury, ale toto by byla investice v řádech miliardy, což není asi otázka dne. Mohli bychom odkoupit akcie, o což se jako město snažíme, ale v tuto chvíli bohužel Suez na toto nepřistupuje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stavba nové tramvajové trati v Ostravě Porubě. Ta také rezonuje zejména tamními lidmi. Řada z nich nepodporuje a nechce, aby tam tramvaje tudy jezdily až ke Globusu. Jak to vidí Piráti?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: My jsme pro podporu udržitelné dopravě. Tam patří i tramvajová doprava. Jsme pro výstavbu tramvajové trati. V okamžiku, kdy bude splňovat regulace EIA, to znamená, že dostane povolení od životního prostředí s tím, že nebude zásadní a negativní v rámci současného životního prostředí. Takže pokud tuto věc dostane, pak ji určitě podpoříme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď z vašeho programu podporujete alternativní vzdělávání a chcete podpořit i vznik dalších školních parlamentů. Participativní rozpočty na školách například.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Je to i součást strategie města, kterou jsme toto volební období schválili. Musíme děti vychovávat k občanskému vztahu, k tomu, aby rozhodovali o svém městě, aby se orientovali v současné situaci. Co se týče alternativního vzdělávání, byli jsme u zrodu Waldorfského kampusu, který se podařil založit v Porubě předminulý rok. V Porubě máme také první státní Montessori třídy. Jsme pro to, aby rodiče měli alternativu v rámci výběru školy a svobodně se rozhodli, jaký typ vzdělání svým dětem dopřejí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená nejenom v Porubě, ale i po celé Ostravě.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Ano, samozřejmě i po celé Ostravě, ale v Porubě už jsme začali a máme tam první úspěchy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podpora sportu v Ostravě, myslím teď profesionálního. Jakými financemi budete podporovat profesionální sport v budoucích letech tady v Ostravě?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Vzhledem k tomu, že poslední čtyři roky jsem v gesci sport měla. Podařilo se nám v rámci města nastavit transparentní rovné podmínky pro podporu sportovních klubů, kdy se díváme na to, jaký druh sportu klub provozuje, kolik dětí má, protože nepodporujeme jen profesionální sport. Podporujeme především sportování dětí a mládeže.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete teda dát na misky vah ty finance? Podpora sportu dětí a mládeže a profesionálního sportu. Teď myslím finanční váha by to byla.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Určitě to je vždy podpora dětí a mládeže, protože město má pomoci klubům vychovat si své hráče a také samozřejmě vychovat sportovce mladé k fair play a poskytnout jim i tento druh vzdělání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Následující otázka se týká sportu. Velké sportovní akce, které v posledních letech Ostrava má. Nepodporuje jich město příliš hodně? Potřebuje Ostrava, aby tady přitáhla tolik velkých sportovních akcí a tím pádem finančně zatížila rozpočet?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Nemyslím si, že jich je úplně tolik. Musím říci, že za poslední čtyři roky jsme redukovali počet tzv. významných městských akcí, na kterých se podílíme. Ale musíme si uvědomit, že tyto sportovní akce a jejich podpora nejsou jenom o diváckém sportu a určité motivaci lidí k pohybu, především dětí, ale přináší do města také peníze. Ať už to je vytíženost hotelů, služeb a další prostředky, které díky organizaci těmto akcím do města plynou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete teda říct kolik peněz jde na podporu těch velkých akcí? Nemyslím jen tretru, ale je to třeba beachvolejbalový turnaj, tenisový turnaj žen nejvyšší kategorie, para hokej a řada dalších.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: V tomto roce to bylo sedmnáct milionů korun. Pro někoho to může vypadat jako velká částka, ale hospodaříme s rozpočtem dvanáct celých pět miliard.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Chcete, nebo ve svém programu píšete, že by si Ostrava zasloužila své paměťové muzeum. To znamená, že chcete něco vystavět?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Nemusíme úplně vystavět muzeum, můžeme víceméně pracovat s ostravským muzeem. Přijde nám škoda, že Ostrava má bohatou historii. Jsme pyšní na svou industriální historii a tady v tuto chvíli není muzeum, které by jí opravdu komplexně mapovala. Druhá varianta je účastnit se diskuzí o nově vznikajícím Muzeum Plus, které také může plnit tuto roli.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve svém programu píšete, že Ostravě zcela chybí klimatický plán. Vy ho chcete připravit. Alespoň v bodech nastiňte jak by pod taktovkou Pirátů mohl vypadat.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: My bychom rádi zapracovali spíše na akčním plánu, který je součástí toho již existujícího klimatického plánu. Potřebujeme jej naplňovat. Potřebujeme začít opravdu racionálně budovat zeleň, modrou infrastrukturu, to znamená sázet více stromů, více zeleně, ale opravdu tak, aby ta zeleň byla funkční. Když se podíváme, co se poslední rok děje ve světě, města jsou horka, je v nich nepříjemno. Zeleň nemůžeme vysazovat například na krajích města, ale opravdu v centru, aby nám poskytovala ochlazení. To samé voda, musíme ji zadržovat ve městě, aby ve městě nebylo sucho.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakým způsobem například?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Racionálním například budováním a rekonstrukcí ulic. Když budeme používat zatravňovací záležitosti nebo budeme používat retenční nádrže tak, abychom znovu použili vodu, která v tom městě při dešti například vznikne a neodváděli ji pryč. To jsou všechno chytré prvky ve městě, které teď chybí, ale je potřeba je doplnit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Budování parkovišť a zároveň nastartování služby sdílených aut, to máte také v programu?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Určitě, podle statistik vidíme, že až 40 procent aut, která nám stojí na našich přeplněných parkovištích, vyjíždí méně často než jednou za týden. Dvacet procent je to dokonce jednou za měsíc. Z toho vyplývá, že lidé nepotřebují nebo je tady skupina lidí, kteří nepotřebují auto tak často. Právě pro ně by byl určen "carsharing". To znamená, že by si v okamžiku potřeby mohli za dobrých podmínek auto vypůjčit a nemuseli tak udržovat auto nebo si kupovat nové nebo do něj investovat velké peníze. Tímto způsobem by se také, věříme, uvolnila část parkovišť, protože by tam nestálo tolik aut.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdy by ta služba mohla v Ostravě být zavedena?

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: My bychom rádi tuto službu pilotně zavedli, jakmile to bude možné. Takže po volbách.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Náš čas vypršel. Teď máte minutu na to, abyste oslovila diváky televize Polar.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Jmenuji se Andrea Hoffmannová, v současné době působím jako náměstkyně primátora pro školství a sport a spolu s Piráty kandidujete do zastupitelstva města. Za poslední čtyři roky jsme zvládli posunout ostravské školství, posunout bytový fond města a udělat další zajímavé kroky v rámci vedení Ostravy. Rádi bychom v tomto pokračovali dál. Náš současný program a naše současná priorita jsou lidé a komunita. Máme tady nastavené investice a rozvoj města, ale pro nás jsou opravdu důležití lidé. V centru našeho programu stojí právě vzdělání, protože věříme, že kvalitní vzdělání lidem přinese dobrou práci a dobré výdělky. Musíme samozřejmě reagovat i na současnou krizi, především energetickou krizi a zajistit lidem dostupnou energii v rámci budování alternativních zdrojů jak v rámci veřejných budov, tak pomoci lidem s cenami energie. Nemůžeme zapomínat také na klimatický plán města tak, aby se nám tady žilo dobře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor.

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana), lídr kandidátky, Ostrava: Já Vám děkuji za tu příležitost. Děkuji.

Zdroj: https://polar.cz/porady/volebni-studio-2022/volebni-studio-2022-16-09-2022-11-10