Volební studio 2022

  • Kandidáti senátních voleb 2022 2. kolo Frýdek-Místek
  • Stanislav Folwarczny (ODS), kandidát na senátora za SPOLU, obvod č. 73
  • Zdeněk Matušek (ANO 2011), kandidát na senátora za ANO+ČSSD, obvod č. 73

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stanislav Folwarczny, kandidát do Senátu za SPOLU a Zdeněk Matoušek za ANO a sociální demokracii. Dva kandidáti do Senátu, kteří se utkají ve druhém kole senátních voleb. Dobrý den Vám pánové, oběma.

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Dobrý den.

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak na začátek pánové, proč kandidujete do Senátu? Začínáme tady u vás.

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Tak já působím v politice od roku 1998. Působil jsem na pozici zastupitele, místostarosty. Teď působím šest let na pozici náměstka hejtmana a vnímám to jako, v uvozovkách, kariéru i politicky postup. A myslím si, že mám zkušenosti, že bych se mohl uplatnit v Senátu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to je u vás, pane Matušek?

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Já se považuji za člověka z praxe s civilním zaměstnáním, ale zas mám už nějaké takové pracovní i osobní zkušenosti. Pracoval jsem jako lékař jako manažer, jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. A myslím si, že bych svých zkušenosti mohl využít v Senátu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Opět otázka pro oba dva. Pokud uspějete a dostanete se do Senátu, zůstanete u svých současných profesí? A jak svůj čas mezi ně rozdělíte? Tentokrát začínám u vás.

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Dominantně bych se chtěl věnovat práci v Senátu. Malým úvazkem bych si nechal zaměstnání lékaře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdybyste to měl procentuálně vyjádřit.

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Osmdesát ku dvaceti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A u vás? Jak to bude vypadat?

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Tak za mě, i když jsem proti kumulaci politických funkcí, ale myslím si, že by bylo dobré dokončit to volební období v pozici náměstka hejtmana, takže v té pozici bych zůstal, i když bych byl zvolen do Senátu, ale v tom dalším volebním období, určitě bych už nekandidoval do krajského zastupitelstva a plně bych se věnoval Senátu. Chtěl bych zdůraznit, že zůstal bych proto, abych dokončil některé důležité projekty, které jsou v kraji stěžejní pro vzdělávání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na co se chcete v případě svého zvolení do Senátu zaměřit?

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Tak já si myslím, že dneska tím hlavním tématem, které hýbe celou společností, jsou energie a blížící se velmi složitá situace pro rodiny, hlavně pro rodiny s dětmi, ale nejenom pro rodiny s dětmi, ale také pro seniory. Takže tato problematika pomoci těm nejohroženějším skupinám v té sociální oblasti je za mě prioritní. Pak další prioritní problematikou je, jak se dostat k levnějším energiím a konkrétně v tom senátním obvodu. Tam je určité řešení, protože je tam velký průmyslový podnik, který má odpadní teplo a prostě odejít od plynu, kde to jenom bude možné a používat to odpadní teplo, tak vše pro tu oblast to je důležité. A tou třetí oblastí je obecně vzdělávání a spolková činnost, které se věnuji celou svoji profesní kariéru a taky politickou kariéru, protože jsem přesvědčeny o tom, že abychom se dostali dál, musíme mít velmi kvalitní školy, velmi kvalitní vzdělávání a taky ta spolková činnost a prorodinná politika jsou základem občanské společnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stejná otázka i pro vás, na co se chcete v Senátu zaměřit?

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Tak dominantně bych se chtěl věnovat problematice zdravotnictví a sociálních služeb, mám k této problematice nejblíž. Čeká nás v následujících letech těžké období, co se týká zdravotnictví. Čeká nás velký nedostatek personálu. Spousty lékařů jsou v důchodovém věku, demografická křivka pracuje proti nám. Rád bych dělal nějaké změny, prosadil změny v legislativě, co se týká vzdělávání lékařů, abysme v následujících letech aspoň ten trend točili.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A další otázka a jakým konkrétním způsobem se budete v případě zvolení zasazovat o náš region?

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Tak samozřejmě práce senátora spočívá dominantně v práci pro region. Hlavní přínos vidím dělat jako mediátora, mezi tím regionem a centrální vládou, podporovat projekty, které přinesou pro daný region měst a obce nové pracovní příležitosti, zlepšení infrastruktury, zlepšení životních podmínek, aby se zastavil nebo snížil odliv mladých lidí do velkých měst.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stejná otázka i pro vás, jakým konkrétním způsobem se budete v případě zvolení zasazovat o náš region?

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Myslím si, že v případě, kdybych byl zvolen, tak tou mojí velkou předností je to, že jsem součástí vládního politického uskupení. Takže i tam bych mohl být nápomocen regionálním politikům, místním samosprávám, právě v té komunikaci s tou vládní úrovni. A o to bych se teda hodně zasazoval, a tímto způsobem bych chtěl pomáhat regionu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co uděláte pro to, aby mladí lidé od nás z Moravskoslezského kraje ve větším neodcházeli?

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Tak za mně je to problematika hlavně školství, ale také bydlení. A tady hodně zaostáváme. A v tom senátním obvodu se teda nestaví byty pro mladé lidi a pokud by se podařilo ten trend stavby nového kvalitního bydlení a nabízení pozemku pro individuální bytovou výstavbu, nabídnout mladým lidem, tak určitě těch odchodů by nebylo tolik. A zmíním příklad Českého Těšína, kdy jsem působil jako místostarosta. Tam je připravena lokalita pro výstavbu sedmdesáti rodinných domů a to si myslím, že je ta cesta, jak nabídnout mladým lidem, aby tady mohli kvalitně bydlet a tím, aby tady mohli zůstat. Víme, že v dnešní době spousta profesí se vykonává na dálku, takže naše oblast má spoustu výhod. Jsou to hory, je to příroda. Takže si myslím, že mladí lidé, pokud dostanou kvalitní nabídku na bydlení, tak tady zůstanou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to vidíte vy? Co se dá pro mladé lidi udělat, aby odtud nedocházeli?

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Já to vidím podobně. Je to vlastně komplexní problém, který spočívá v zajištění bydlení, volnočasových aktivit. Jestli je nutné přilákat ty jakoby atraktivní zaměstnavatele s přidanou hodnotou, ne jenom, jak to řeknu, takzvaně montovny a nabídnout prostě i dobrou infrastrukturu, školky i tu lékařskou péči.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vedle toho, co už tady padlo, je podle vás v Moravskoslezském kraji nějaký urgentní problém, který můžete ze Senátu posunout nebo začít ho řešit.

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Jako vysloveně urgentní asi nevidím, ale samozřejmě v následujících měsících, a i možná i jednotkách let, bude hlavním problémem dostupnost cenově příznivých energií.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to vidíte vy?

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Tak za mě asi podobně. Problematika trhu s energiemi je velmi složitá, a ta teprve dopadne na občany. A je třeba hledat jiné zdroje energie, levnější zdroje energie. Víme, že toho plynu může být nedostatek, takže podpora veškerých opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí. Myslím si, že i fotovoltaika je určitou cestou pro rodinné domy, pro to individuální bydlení. Pak další cestou je využití odpadního tepla z velkých průmyslových podniků, co se nabízí teda v tom senátním obvodu, konkrétně na Třinecku. A tam je také možnost, jak odejít od plynu a nabídnout levnější odpadní teplo. Takže to se dá řešit velmi rychle, v rámci toho senátního obvodu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pokud budete senátorem, jak budete komunikovat s lidmi, tedy s vašimi voliči.

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Tak dneska ta komunikace standardní probíhá prostřednictvím řekněme internetových stránek, sociálních sítí. Ale já si myslím, že nic nenahradí ten osobní kontakt. A ten osobní kontakt senátora s lidmi je velmi důležitý. A v té oblasti je spousta příležitostí, kdy se setkávat s lidmi, kdy komunikovat s lidmi. A taky důležité je se neustále setkávat s představiteli ten místní samosprávy a vnímat ty problémy. Takže jedna věc je ta moderní komunikace, ale druhá věc, stěžejní, je ten osobní kontakt, jak s lidmi, jak jsem zmínil, akcí je hodně, tak s představiteli samosprávy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to vidíte vy? Jak budete komunikovat s voliči?

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Já to vidím podobně. Ze svého povolání dominantně preferuji osobní kontakt. Ten osobní kontakt nenahradí žádné sociální sítě, žádný internet. A během toho osobního kontaktu se člověk dozví vlastně realitu toho života těch lidí a jejich problémy, které řeší, a tím si zachovává ten člověk, ten rozhled a ten přehled, jak funguje spousta lidí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velmi krátce, pánové, problematika stomatologů. Dá se nějak posunout? Už z pozice teď vašeho civilního zaměstnání, anebo ze Senátu? Velmi krátce.

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Pro náš region je zásadní, aby fungovala Ostravská univerzita a aby se tam otevřel obor stomatologie, který snad je na spadnutí. Nebo je velmi blízko toho, aby se to zrealizovalo. A k tomu je třeba doplnit pobídky lokálních samospráv a kraje do těch oblastí, kde jsou méně atraktivní pro ty mladé lékaře.

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Tak za mě taky Moravskoslezský kraj prosazuje, aby se otevřela teda v rámci lékařské fakulty i zubařina. Zjednodušeně řečeno, my jsme výraznými finančními prostředky přispěli k otevření tohoto oboru, protože je to jeden z nejdražších, možná i nejdražší obor. No a ty pobídky na místě, ale do těch pobídek patří i to kvalitní bydlení, že to je zásadní. To znamená byl dostatek, řekněme, stavebních parcel a byl dostatek moderních kvalitních bytů. To je součástí. A když se to všechno sejde, že bude více absolventů a dostanou pobídky, jednak bydlení, jednak, řekněme, nájemní, nebo pobídku na otevření ordinace, tak to všechno může pomoci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám oběma děkuji za vaše odpovědi a přeji Vám hodně štěstí.

Folwarczny Stanislav, kandidující do Senátu: Taky děkuji. Na shledanou.

Zdeněk Matušek, kandidující do Senátu: Na shledanou.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry