Nejen o Josefovi a Boženě / dramatické pásmo o B. Němcové

16.01. 17:00

Čtvrtého února 2020 to bude 200 let, co se narodila významná česká spisovatelka Božena Němcová. Toto významné výročí si připomene Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve čtvrtek 16. ledna v 17 hodin uvedením literárně dramatického pásma s hudbou nazvaného Nejen o Josefovi a Boženě.


Mladičká Božena Němcová byla na nátlak matky provdána ve svých 17 letech za Josefa Němce, o generaci staršího úředníka finanční stráže.

Barunka ještě s panenkou si šeptá

vřetena stromů slunce navíjí

Děvčátka se nikdo neptá

a tak vdali Ji

(František Halas, z básně Svatební, básnická sbírka Naše paní Božena Němcová)

Jejich manželství je popisováno jako neradostné. Co navzájem spojovalo Boženu Němcovou s jejím manželem Josefem? A co bylo příčinou konfliktů a nedorozumění? Jaký byl jejich vzájemný vztah s dětmi? Celé pásmo je ukázkou manželského rodinného života rodiny Němcových, které však neopomíjí literární tvorbu Boženy Němcové a připomíná i její stěžejní dílo Babičku. Je sestaveno z obsáhlé korespondence autorky, prokládané verši Františka Halase a doprovázené hudebními motivy z lidové i autorské tvorby.

Autorkou pořadu je Mgr. Markéta Palowská, etnografka Ostravského muzea, která se dlouhodobě zabývá životem a dílem Boženy Němcové. Spolupracuje s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici, Národním muzeem v Praze a dalšími institucemi. 

Po skončení pořadu proběhne beseda s návštěvníky a Markéta Palowská všechny seznámí rovněž s posledními zjištěními týkajícími se života Boženy Němcové, spisovatelky, která předběhla svou dobu.

Místo

Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava
Prokešovo nám. 1802/9, Ostrava

Provozovatel

MSK

Web: https://www.svkos.cz/

Sdílet