Sešli se, aby pomohli / Charitativní koncert s Mirem Žbirkou

23.09. 19:00

Miro Žbirka, Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka a Sima Magušinová vystoupí 23. 9. 2021 od 19 h v ostravském Trojhalí Karolina v rámci benefice na podporu Charitního domu sv. Benedikta Labre u příležitosti 30. výročí založení Charity Ostrava. Celý výtěžek vstupného podpoří v rámci veřejné sbírky rekonstrukci objektu v Ostravě-Vítkovicích, kde Charita Ostrava provozuje služby sociální prevence pro ženy a muže bez domova v obtížné životní situaci.

Nízkoprahové denní centrum poskytuje lidem v nouzi bezpečné zázemí, základní nasycení, možnost osobní hygieny, poradenství směřující ke zlepšení sociální situace, a v chladných zimních obdobích nouzový nocleh. V charitním domě má dispečink i služba Terénní programy, jejíž personál pracuje s lidmi bez domova přímo ve vyloučených lokalitách. Předprodej vstupenek probíhá ve spolupráci s OstravaINFO!!! na portálu: www.ostravainfo.cz.

V roce 2021 budou pokračovat opravy objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre v návaznosti na nedávno dokončenou rekonstrukci interiéru budovy, které za podpory Evropské unie, statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů, přinesla technické zkvalitnění zázemí služeb pro lidi bez přístřeší, ale i možnosti rozvoje nových aktivit a zkvalitnění poskytovaných služeb sociální prevence. Na dofinancování rekonstrukce a opravy exteriéru objektu Charitě Ostrava schází zhruba 2 mil. Kč.

Hudební program benefice přinese vystoupení slovenské zpěvačky Simy Magušinové, díky spolupráci se souborem opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského se představí jeho přední sólistka Hana Fialová s komorním orchestrem Jakuba Žídka. Koncert završí Miro "Meky" Žbirka s kapelou.

Pro zájemce o sociální služby Charita Ostrava připravila možnost seznámení se službou v Charitním domě sv. Benedikta Labre, ale i se všemi dalšími poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových domech. Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 16. září 2021 v době 9-17 h. Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!


Plakát Dne otevřených dveří: https://ostrava.caritas.cz/akce/den-otevrenych-dveri-v-charite-ostrava-16-9-2021/

Další informace najdete na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/miro-zbirka-hana-fialova-a-sima-martausova-23-9-2021/

Místo

Trojhalí Karolina, Ostrava
K Trojhalí 3361/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava