Beskydský expres

  • Odborníci ve vilách ničí dřevomorku
  • Bílý kříž v Odrách je poděkováním i nadějí
  • Beskydský Důl Frenštát z výšky

Odborníci ve vilách ničí dřevomorku

V památkově chráněných Hückelových vilách je nezvykle rušno. Odborníci se pustili do likvidace dřevokazné houby. Vyskytuje se nejen v dřevěných prvcích, ale pronikla i do zdiva. Odstranit ji pomáhá mikrovlnné záření.

Podlahy v obou Hückelových vilách dřevokazná houba zcela zničila a musí pryč. Firma, která tu už měsíc provádí sanační práce, také od stěn jídelny ve vile Augusta Hückela odloupla dřevěné obložení a nábytek, který je součástí. Vše je také napadené houbou.

Radek Polách, koordinátor záchrany Hückelových vil: “Spolupracujeme s odborníky z Národního památkového ústavu. V současné době jsme za jedno s lidmi, kteří participují na těchto pracích, aby se zachránilo co nejvíce konstrukčních prvků.”

Na práce v Hückelových vilách dohlíží i Jaroslav Jakůbek, který více než 30 let restauruje kulturní památky, speciálně historický nábytek, ve všech muzeích a zámcích Moravskoslezského kraje.

Jaroslav Jakůbek, restaurátor historického nábytku: “Zdejší inventář řezaný v dubu je v současné době ve velmi špatném stavu, zanedbaném. Jsou to ale umělecko řemeslná díla nesmírné umělecké hodnoty. Doufám, že se podaří to zachránit a alespoň částečně vrátit.”

Dřevomorka se ovšem kromě dřevěných podlah a objektů rozšířila i do zdiva.

Michal Peršin, mykologie staveb: “Provádí se teď sanační práce mikrovlnným zářením. Má tu schopnost, že dokáže i v tom zdivu tu dřevokaznou houbu zahubit.”

Dobré podmínky pro růst tohoto škůdce podnítily i kdysi zatopené sklepy.

Michal Peršin, mykologie staveb: “Voda vzlínala zdivem až do prvního patra. Tam byly dřevěné podlahy navíc zakryté linem, vzniklo tam prostředí, které těm houbám vyhovuje. Prostor byl bez vytápění, bez provozu, takže ty podmínky byly ideální pro růst houby.”

Aktuální, spíše demoliční zákroky, odkryly pro historiky i některé zajímavé detaily.

Radek Polách, koordinátor záchrany Hückelových vil: “V podlahách se podařilo najít původní cihly od Heinricha Czeikeho z konce 19. století. Objevily se zajímavé vychytávky v rámci příborníku v rámci jídelny a další věci.”

Sanační práce potrvají do prosince. Vyjdou na 3 miliony 700 tisíc korun, z větší části je pokrývá dotace Moravskoslezského kraje. Město se také intenzivně rozhlíží, kde získat finance na rekonstrukci vil.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Začíná nové programovací období Evropské unie. Proslýchá se, že by v něm měly být i poměrně štědré dotace na kulturu a na památky. Máme v předběžném návrhu rozpočtu vyčleněny prostředky na úpravu architektonické studie, kterou máme, tak abychom mohli případně vyhovět těm dotačním titulům. Jsou tam také finance na další sanaci a na restauraci nástropních maleb.”

Fyzicky bude moci veřejnost přímo do vil vstoupit pravděpodobně až po jejich rekonstrukci, dovnitř se ale může kdokoliv dostat prostřednictvím virtuální prohlídky na webu města v sekci Hückelovy vily.

---

Bílý kříž v Odrách je poděkováním i nadějí

Na svahu kopce u Oder na Novojičínsku se nově tyčí pandemický kříž. Symbol z bílého mramoru má připomínat aktuální složitou situaci, a všechny, jejichž životy ovlivnila. Současně má také lidi motivovat k procházkám po okolí.

Více než dva metry vysoký pandemický kříž z bílého mramoru je na svahu Tošovického kopce vidět už z dálky. Nechala jej zde vztyčit Římskokatolická farnost v Odrách.

Petr Kuník, farář Římskokatolické farnosti Odry: “My jsme ten kříž stavěli s určitou vděčností všem, kteří s tou pandemií bojovali a neustále bojují. Kteří překročí své vlastní zájmy. Je to poděkování zdravotníkům, hasičům, policistům i těm dobrovolníkům u šicích strojů.”

Podobných křížů je v Odrách a okolí mnoho a jsou vždy spojeny s tragickými událostmi jedinců nebo i s povodněmi a válkami. Tento nový vznikl jako dar místních farníků a má také lidi motivovat k procházkám. Svůj účel, jak je vidět, plní. Vystoupala k němu i paní Hermína Rossmanithová z Karviné.

Hermína Rossmanithová, Karviná: “Moc pěkný, krásný. A je tu výhled na celé Odry.”

Vedle kříže přibude ještě lavička, aby si lidé po výstupu na kopec mohli odpočinout a také si vychutnat pohled na Oderské vrchy a Odry samotné.

Kříž je z biblického pohledu symbolem naděje. Toto poselství obsahuje i citát na bílém mramoru: “Ve světě máte soužení, ale vzchopte se. Já jsem přemohl svět.”

---Mohlo by Vás také zajímat