Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Miniexpres centra Ostravy

Miniexpres centra Ostravy

Debata: Jak rozvíjet město, aby se v něm dobře žilo

Debata: Jak rozvíjet město, aby se v něm dobře žilo

MAPPA Ostrava připravila projekt debat O městě. V té první spolu diskutovali zástupci municipalit, architektů i veřejnost o tom, co dělat pro budoucnost Ostravy a měst. Zda města dokáží zohlednit v rozvojových plánech veřejný zájem.

Vytvářejí česká města prostor pro dobrý život? To byla ústřední otázka veřejné debaty, která proběhla v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury v centru Ostravy.

Anketa: 1.) "Studuju architekturu a jsem zvědavý." – Konkrétně na co? – "Jak se bude Ostrava dále rozvíjet."

Anketa: 2.) "Určitě by se měla ve městě rozvíjet bezemisní doprava v MHD. Je nějaká ta elektromobilita, tady to moc není znát ve městě."

Anketa: 3.) "Z mého ohledu je tady nedostatek zeleně. Celé město začíná být podle mě suché. A obecně, co mě trápí, když se strašně sekají nízko trávníky."

Petr Veselka (ANO), starosta Moravské Ostravy a Přívozu: "Dnešní debata, respektive i výstava je Město staví město. Já jsem na tady to velmi těším přišel jsem tady hlavně nasát nějaké informace. Jsem zvědavý na ty vize a na představení i těch projektů, které jsou v běhu."

Hana Tichánková (ANO), náměstkyně primátora Ostravy: "Samozřejmě jde o to, nejenom dobře bydlet, ale také aktivně využívat svůj volný čas, mít hezký prostor kolem domova, kde bydlíte, dostupnost služeb."

Tomáš Zetek, komunikace a participace MAPPA Ostrava: "Skrze tu debatu bychom chtěli ještě více veřejnosti přiblížit téma městského plánování. Toho, jak vzniká dobrý plán pro město a co naše organizace dělá."

Peter Bednár, architekt a urbanista: "Problém českého urbanismu vychází z nějakého začarovaného kruhu špatných rozhodnutí. Stavíme hlavně infrastrukturu s preferencí automobilů, to snižuje dostupnost jiných módů dopravy. To vede ke stigmatizaci uživatelů MHD, suburbanizaci a odlivu občanů z měst nebo center měst na periferie. Také plánování měst probíhá podle preferencí a potřeb těchto lidí, co ve městě nežijí."

Debata identifikovala největší výzvy pro rozvoj měst. Hlavně řešení parkování a problematiku automobilové dopravy. Zároveň bude potřeba řešit více lidí na menší ploše a novou zástavbu, hlavně proluk.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Miniexpres centra Ostravy
Debata: Jak rozvíjet město, aby se v něm dobře žilo
15. března 2024, 17:50

Debata: Jak rozvíjet město, aby se v něm dobře žilo

MAPPA Ostrava připravila projekt debat O městě. V té první spolu diskutovali zástupci municipalit, architektů i veřejnost o tom, co dělat pro budoucnost Ostravy a měst. Zda města dokáží zohlednit v rozvojových plánech veřejný zájem.

Vytvářejí česká města prostor pro dobrý život? To byla ústřední otázka veřejné debaty, která proběhla v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury v centru Ostravy.

Anketa: 1.) "Studuju architekturu a jsem zvědavý." – Konkrétně na co? – "Jak se bude Ostrava dále rozvíjet."

Anketa: 2.) "Určitě by se měla ve městě rozvíjet bezemisní doprava v MHD. Je nějaká ta elektromobilita, tady to moc není znát ve městě."

Anketa: 3.) "Z mého ohledu je tady nedostatek zeleně. Celé město začíná být podle mě suché. A obecně, co mě trápí, když se strašně sekají nízko trávníky."

Petr Veselka (ANO), starosta Moravské Ostravy a Přívozu: "Dnešní debata, respektive i výstava je Město staví město. Já jsem na tady to velmi těším přišel jsem tady hlavně nasát nějaké informace. Jsem zvědavý na ty vize a na představení i těch projektů, které jsou v běhu."

Hana Tichánková (ANO), náměstkyně primátora Ostravy: "Samozřejmě jde o to, nejenom dobře bydlet, ale také aktivně využívat svůj volný čas, mít hezký prostor kolem domova, kde bydlíte, dostupnost služeb."

Tomáš Zetek, komunikace a participace MAPPA Ostrava: "Skrze tu debatu bychom chtěli ještě více veřejnosti přiblížit téma městského plánování. Toho, jak vzniká dobrý plán pro město a co naše organizace dělá."

Peter Bednár, architekt a urbanista: "Problém českého urbanismu vychází z nějakého začarovaného kruhu špatných rozhodnutí. Stavíme hlavně infrastrukturu s preferencí automobilů, to snižuje dostupnost jiných módů dopravy. To vede ke stigmatizaci uživatelů MHD, suburbanizaci a odlivu občanů z měst nebo center měst na periferie. Také plánování měst probíhá podle preferencí a potřeb těchto lidí, co ve městě nežijí."

Debata identifikovala největší výzvy pro rozvoj měst. Hlavně řešení parkování a problematiku automobilové dopravy. Zároveň bude potřeba řešit více lidí na menší ploše a novou zástavbu, hlavně proluk.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/centrum-ostravy/miniexpres-centra-ostravy-15-03-2024-17-54