Chytrý region

  • Liberty investuje do moderních technologií
  • Dolní Vítkovice plánují akce na rok 2021
  • Pandemie ovlivnila i realitní trh v našem regionu

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, televize Polar vám přináší další díl ekonomického magazínu Chytrý region. Nejprve si představíme investice společnosti Liberty do svého provozu. Poté vás budeme informovat o novinkách v Dolních Vítkovicích v Ostravě a nakonec si budeme povídat s realitním expertem o vývoji realitního trhu.

Liberty investuje do moderních technologií

Tomáš Tikal, TV Polar: Liberty Ostrava dosáhla za rok 2019 snížení emisí tuhých znečišťujících látek na historické minimum. O to aby výroba oceli v Ostravě co nejméně zatěžovala životní prostředí se v huti stará na 40 tkaninových filtrů, které umí z více než 99% účinností zachytit i nejjemnější prachové částice.

Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí LIBERTY Ostrava: Z hlediska ochrany životního prostředí jsme investovali v minulosti značné prostředky. Zejména se jednalo o omezování tuhých znečišťujících látek, ale nejen těch plynných, ale i řekněme uhlovodíků vznikajících zejména na aglomeracích. V loňském roce emise se počítaly v jednotkách stovek tun. Měli jsme něco přes 300 tun za rok. Když to porovnáte se skutečností v první dekádě tohoto tisíciletí, tak se to počítalo na tisíce tun. A na konci minulého století, když to tak řeknu, tak to byly desetitisíce tun. Takže v současné době jsme zhruba na jednom procentu toho, co jsme evidovali v minulosti.

Tomáš Tikal, TV Polar: Liberty Ostrava chce nadále inovovat svou výrobu. V plánu je modernizace ocelárny. Založena na výstavbě dvou hybridních pecí, prvních tohoto typu v Evropě.

Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí LIBERTY Ostrava: To je zásadní krok právě ke snižování emisí oxidu uhličitého tzv. dekarbonizace. Možná že víte, že naše skupina si dala cíl být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Modernizace ocelárny je první krok, spočívá v náhradě stávajících tandemových pecí zpracovávajícími maximálně 30 procent šrotu. Novými hybridními pecemi, která je kombinace kyslíkového a elektrického procesu, elektricky obloukových pecí, které umožní zpracovávat v prvé fázi 40 procent šrotu a později po připojení k lince velmi vysokého napětí až 100 procent šrotu. Tím dojde ke snížení tzv. primární výroby. To znamená surového železa, které je založeno na uhlíku a tento proces bude nahrazen šrotem.

Tomáš Tikal, TV Polar: Důležitou součástí modernizace ocelárny je také připojení k síti velmi vysokého napětí, které huti umožní potenciál hybridní technologie využít naplno a v případě potřeby vyrábět ocel až ze sta procent ze šrotu. Liberty Ostrava chce postavit nezbytné připojení k této síti během následujících pěti let.

Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí LIBERTY Ostrava: To nám právě pomůže tak, že nám umožní zvýšit podíl šrotu v budoucích čtyřiceti procent v hybridních pecích, protože na víc nemáme elektrickou energii v současné době, ale ta přípojka právě nám bude umožňovat navýšit ten podíl až na sto procent.

Tomáš Tikal, TV Polar: Investice do nové ocelárny bude doprovázena rozsáhlou modernizací Válcoven.

Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí LIBERTY Ostrava: S tou modernizací prvovýroby souvisí i modernizace druhovýroby. Ta hlavně představuje to, že budou modernizovány nebo nahrazeny stávající ohřívání pece spalující hutní plyny, které vznikají v prvovýrobě jako je vysoko pecí a koksárenský plyn zemním plynem. Takže dojde k modernizaci ohřívacích peci plus samozřejmě i těch navazujících procesů jako je válcování.

Tomáš Tikal, TV Polar: Modernizace válcoven zlepší kvalitu výroby a zvýší podíl výrobků s vysokou přidanou hodnotou po nichž žije na přirozených trzích společnosti vysoká poptávka.

----------------------------------------------------------------------------

Dolní Vítkovice plánují akce na rok 2021

Tomáš Tikal, TV Polar: Dolní Vítkovice v Ostravě patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším atraktivitám v ČR. Jak se jim žije v době nouzového stavu. To nám prozradí jejich ředitel.

Tomáš Tikal, TV Polar: V chytrém regionu vítáme Petra Koudelu, ředitele Dolních Vítkovic v Ostravě. Dobrý den.

Petr Koudela, ředitel DOV: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vy jste přečkali tu první vlnu pandemie a opět jste otevřeli svůj areál. Tak nám řekněte, co jste přes léto všechno stihl jaké aktivity?

Petr Koudela, ředitel DOV: Například kromě nových evetů, které se tady u nás udály, ať to jsou studentské akce nebo sjezd veteránů. Tak jsme se zabývali tvorbou nových expozic nebo upgrade těch stávajících. Například jsme vytvořili novou putovní výstavu tělo a technika. Zabývali jsme se konceptem letních autokin. Představili jsme vodíkové město, nový projekt tady v Ostravě. Měli jsme tady výstavu originální a legendární čtyřmetrovou dlouhou věž z baterek. Vydali jsme společně s Vladimírem 518 a zároveň pokřtili novou knihu o Milanovi Dobešovi, která nese název Grafika 1962 až 2017, společně s Moravskoslezským krajem jsme instalovali a uvedli výstavu Grand Prix, věnované motocyklům, ať už těm historickým nebo i interaktivním expozicím s tím souvisejícím. Byla tady loď Niké, velmi medializovaná záležitost, letních dětské i pobytové tábory měly úspěch.

Tomáš Tikal, TV Polar: V Dolních Vítkovicích se také otevřela pobočka Národního zemědělského muzea. Co si myslíte, že vám přinese?

Petr Koudela, ředitel DOV: Tak v prvé řadě je to za nás dobrý soused. Ono zřizovatelem a provozovatelem je čistě Národní zemědělské muzeum. Za nás je to zatraktivnění kraje, města i samotné lokality Dolních Vítkovic. Chceme spolupracovat expozičně na vzdělávacích platformách, představovat ten program i třeba v celém areálu Dolních Vítkovic. Takže na tohleto sousedství a partnerství s Národním zemědělským muzeem se moc těšíme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na podzim přišly opět restrikce. To všichni víme. Museli jste zavřít, tak jak těžké je udržet provoz bez návštěvníků?

Petr Koudela, ředitel DOV: Určitě nás to zasáhlo. Nejsme jediní postižení, ale určitě patříme k nejpostíženějším sektorům. Nicméně věříme, že to přečkáme. Spoléháme na nové a provizorní aktivity. Děkujeme za podporu našim partnerům. Tady je nutno vyzdvihnout všechny ty, kteří nás podpořili a pomáhají nám přežít to nejtěžší.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co dělají vaši zaměstnanci v době, kdy je zavřeno?

Petr Koudela, ředitel DOV: Mnozí zaměstnanci jsou z titulu nutného zavření provozů na překážce, ale aktivit je i přes uzavřený provoz hned několik. Například o mateřské školy se i nadále staráme. Programy pro mateřské školy fungují, náš velmi populární projekt "malý řemeslník" je plně v provozu. Připravujeme nové projekty, nové expozice, nové vzdělávací moduly. Děláme údržbu, úklid, provozujeme náš e-shop a musím říct, že nás překvapil a potěšil zájem o naše služby jako jsou třeba vouchery na Bolt tower a do Světa techniky pro rodiny s dětmi, které nakupují firmy a chtějí tak potěšit své klienty, zaměstnance nebo partnery. Tak asi alternativa těch klasických vánočních balíčků. Tady se tomu eshopu věnujeme. Díky partnerství se společností Cylinders máme na e-shopu produkty kyslíkových terapií, které jsou v této době velmi populární. Takže i v tomto ohledu někteří naši zaměstnanci mají co dělat a někteří jsou holt na překážce.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte už v hlavě plány a akce na rok 2021?

Petr Koudela, ředitel DOV: Tak samozřejmě plány jsou, i když jsou mnohdy těžké je uchopit, ale obecně přesouváme rok 2020 na 2021 s ambicemi udržet stávající akce i ty tradiční akce. Některé opravdu v roce 2021 tady u nás vznikly díky situace jaká nás potkala a to ať už se to týká velkých festivalů, sportovních eventů nebo i kongresů, či kulturně společenských akcí. Z naší dramaturgie stojí za zmínku koncerty a přednášky v kavárně U6 oblíbený blešák - flea market. V tom chceme rozhodně pokračovat no a chceme se soustředit na přípravu a částečnou realizaci nových expozičních i programových prvků a vzdělávacích modulů pro ostravské a krajské školy. Kupříkladu už teď realizujeme obnovu a zatraktivnění expozice hornické expozice na Landek Park.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, děkuji moc za rozhovor a přeji jednak pevné zdraví a také ať se Vám návštěvníci brzy do areálu vrátí. Mějte se.

Petr Koudela, ředitel DOV: Děkuji televizi Polar a těšíme se na vás v Dolních Vítkovicích.

----------------------------------------------------------------

Pandemie ovlivnila i realitní trh v našem regionu

Tomáš Tikal, TV Polar: Světová pandemie výrazně ovlivňuje naší ekonomiku, školství a další oblasti života. Ale jak je to s realitním trhem. Je vhodná doba na nákup realit? Na to nám odpoví následující rozhovor. Hostem našeho pořadu chytrý region je realitní expert pan Emil Koval z Brušperku, Dobrý den.

Emil Koval, realitní expert: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pojďme si nejprve říct, co nám přinesl nový realitní zákon, který nedávno přišel v platnost.

Emil Koval, realitní expert: Nový realitní zákon začal platit od 3. Března 2020 a změnou je zařazení k činnosti realitního makléře do vázaných živností. Tudíž se nebude jednat o živnost volnou, ale provozování je podmíněno potřebnou kvalifikací. Znamená to, že realitní makléř bude muset mít odborné vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné či středoškolské kombinované s povinnou tříletou praxí. Případně bude muset získat osvědčení na základě vykonání státem certifikované zkoušky nebo specializovaného kurzu MBA a k tomu musí mít ještě rok praxe. Další povinností je povinné pojištění odpovědnosti realitního makléře za škodu, kterou při svém výkonu profese může způsobit. Toto vyjmenování je páteřní smysl nového zákona, ale samozřejmě obsahuje další povinnosti.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vypadala situace na realitním trhu před příchodem té první vlny pandemie?

Emil Koval, realitní expert: Dalo by se říci, že rostla tři až pět procent. To je můj hrubý odhad. Ale záleží na lokalitě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak situaci v realitách ovlivnila první vlna pandemie?

Emil Koval, realitní expert: První vlna pandemie prakticky poptávka se na bydlení trochu snížila, ale v konečných číslech pokles není příliš zásadní. Je to dáno tím, že výstavba bytů je v Ostravě a okolí minimální. A pokud se něco podaří postavit, tak cena je příliš vysoká, aby si to mohla běžná rodina dovolit.

Tomáš Tikal, TV Polar: Češi mohli letos do zahraničí ve velmi omezené míře. Znamenalo to vyšší nákupy chat a chalup, tak jak by se nabízelo?

Emil Koval, realitní expert: Ano, to je jediný segment v realitách, který vzrůstá poměrně hodně a je to dáno nedostatkovým zbožím. Tudíž cena roste. Příčiny hledejme v tom, že dnes v Beskydech si chatu nepostaví, jelikož velká část pěkných míst je v chráněné krajinné oblasti Beskyd.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co je příčinou, že je velmi těžké sehnat slušný rekreační objekt za rozumnou cenu. Máme tady Beskydy, máme tady Jeseníky, spoustu krásných míst. Ale ta nabídka není moc dobrá, není moc široká.

Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí LIBERTY Ostrava: To je pravda. Na část otázky jsem už odpověděl, ale hlavní důvod je, že rodiny v bytech si uvědomily, že v době pandemie, která se může opakovat je kousek zahrady nebo chaty k nezaplacení. A dalším důvodem je, že se na realitní trh v padesáti procentech chaty vůbec nedostanou, jelikož chataři to prodají mezi sebou a známými. Někdy jsou zájemci ochotni počkat i řadu let. A co zůstane, tak je moc drahé nebo mají velmi špatný příjezd, chybí sociální zařízení, voda, elektřina a další aspekty, které si dnešní doba vyžaduje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co může pro realitní trh znamenat druhá vlna pandemie, která nemusí být zdaleka u konce v těchto dnech.

Emil Koval, realitní expert: Druhá vlna na to co přijde po ní může zájem o nemovitosti trochu snížit, ale neviděl bych to nijak černě. Jelikož česká vláda zrušila daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 procenta. A to je docela hodně peněz. Takže pokles cen bych u nemovitostí nečekal.

Tomáš Tikal, TV Polar: Doporučil byste v této situaci investovat do nemovitostí?

Emil Koval, realitní expert: Určitě ano, je to prokazatelně nejlepší investice.

Tomáš Tikal, TV Polar: A co můžeme čekat v realitách v příštích letech pokud se pandemie uklidní a situace bude v uvozovkách normální?

Emil Koval, realitní expert: Myslím, že se nic zásadního nezmění. Ceny zůstanou, ale neporostou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane Kovale, děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky a někdy příště zase. Na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pořad chytrý region pro tentokrát končí. Já se na Vás budu těšit u příští premiéry opět ve čtvrtek na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat