Chytrý region

  • Společnost Green Gas z Paskova má novou vrtnou soupravu
  • Setkání hejtmana s podnikateli
  • Investice v Bašce na Frýdecko-Místecku

Tomáš Tikal: Dobrý den, televize Polar vám přináší ekonomický magazín Chytrý region. V něm vám tentokrát představíme společnost Green Gas z Pasova. Navštívíme setkání hejtmana kraje s podnikateli a nakonec se podíváme na významné investice v Bašce na Frýdecko-Místecku.

Tomáš Tikal: Společnost Green Gas DPB vznikla v roce 1960 a postupně rozšířila své služby od úzkého zaměření na Důlní průzkum a bezpečnost na poskytování komplexních geologicko-inženýrských a vrtných aktivit.

Petr Hemza, ředitel pro důlně-technické služby: Pokud se zaměříme na realizaci vrtných prací, tak je realizujeme jednak v dole, jednak na povrchu a o tom, že děláme tyto práce již dlouhou dobu také svědčí, že máme zakázky nejen v České republice ale i v řadě evropských zemí. Např. Turecko, Španělsko, Švýcarsko, Island, takže naše zkušenosti jsou dlouhodobé.

Laurent Barrieux, generální ředitel společnosti Green Gas DPB: Náš vozový park jsme aktuálně rozšířili o novou vrtnou soupravu Nord Maier. Nově tak Green Gas DPB má k dispozici 9 vrtných souprav pro povrchové vrtání. Pro naši společnost to představuje významnou investici, která našim klientům přinese možnost realizace více zakázek souběžně i realizaci jedné velké zakázky na klíč a hlavně v kratším časovém období.

Tomáš Tikal: V čem spočívá technologický pokrok této nové vrtné soupravy, kterou jsme viděli?

Petr Hemza, ředitel pro důlně-technické služby: Ta souprava je opravdu špičkovou záležitostí. Její prioritou je především to, že dokáže realizovat vrtné práce zároveň s průběžným tažením. Je to taková technologická specialita, ale ta samozřejmě znamená obrovský plus nejenom pro nás ale i pro zákazníky. Jednak dokážeme rychleji a efektivněji provést vrtné práce a na druhou stranu trávíme minimum času na lokalitě, tak abychom v uvozovkách nikoho těmito pracemi neobtěžovali. Takže tohle je v podstatě největší plus této technologie. Prioritně se zaměřujeme na vrty, které jsou v podstatě řádově do 200-300 metrů. To znamená zabýváme se vrty, které slouží pro zásobování obyvatelstva vodou, zdroji podzemních vod, což je dneska velice aktuální téma. Samozřejmě nosnou částí jsou vrty pro realizaci vrtů tepelná čerpadla. A samozřejmě tato technologie a naše zkušenosti nám umožňují realizovat řadu jiných prací. Typu průzkumných vrtů, vrtů pro geologii, pro sanační projekty atd. Dále pro tepelná čerpadla typu země-voda.

Tomáš Tikal: Vytápění technologií země voda znamená co?

Petr Hemza, ředitel pro důlně-technické služby: V podstatě spočívá v realizaci hloubkového vrtu do úrovně zhruba 200 metrů. Tento vrt je speciálně vybaven zařízením, které umožňuje vnímat zemské teplo. Tohle teplo je prostřednictvím výstrojeného vrtu převedeno do technologie tepelného čerpadla. Odtud je v rozváděno do objektu, který je určen k tomu zásobování tepla. V podstatě princip tepelného čerpadla je obrácený způsob ledničky, tak jaký známe.

Tomáš Tikal: Kdo obvykle bývají vaši zákazníci?

Petr Hemza, ředitel pro důlně-technické služby: Tak záleží na kategorii vrtů, které nabízíme. Jedná se o individuální dodávky pro tzv. domkaře až po velká instalace v průmyslových objektech, kde se realizují až stovky vrtů v rámci jednoho projektu.

Tomáš Tikal: Jaké jsou největší výhody této moderní technologie?

Petr Hemza, ředitel pro důlně-technické služby: Ty technologie jsou podle kategorie vrtů jakým způsobem jsou uplatňovány. To znamená v případě tepelného čerpadla víme že, tepelné čerpadlo je technologie, která je dnes velice moderní, populární, dokonce podporovaná státem. Jakožto ekologický zdroj vytápění.

Tomáš Tikal: Kam společnost Green Gas směřuje v oblasti rozšiřování činností na trhu?

Laurent Barrieux, generální ředitel společnosti Green Gas DPB: Naše technologie nadále patří k nejmodernějším v současném vrtání. Jsme celorepublikový významným poskytovatelem vrtných prací podzemí a na povrchu. Za dobu našeho působení jsme realizovali šest tisíc kilometrů vrtů, což odpovídá téměř poloměru Zeměkoule. V brzké době rozšíříme vozový park ještě o jednu vrtnou soupravu. Prostřednictvím moderní vrtné technologie chceme zaujímat přední pozice v nabídce široké palety vrtů nejen zákazníkům v České republice, ale i v zahraničí.

Tomáš Tikal: Společnost má aktuálně 280 zaměstnanců. letos slaví šedesát let od svého vzniku a je součástí skupiny Green Gas od roku 2008.

Tomáš Tikal: Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák se setkal s významnými podnikateli z našeho regionu. Místem dostaveníčka se stala Pizza Coloseum v Nové Karolíně v Ostravě a témat k prodiskutování bylo více než dost.

Tomáš Tikal: Podnikatelé z našeho kraje se setkávají pravidelně, aby si vyměnili své kontakty a také zkušenosti, které v oblasti podnikání v poslední době získali.

Martin Kovalský, organizátor akce: Czech cool trade sdružuje firmy v rámci celé České republiky a vznikla poptávka komunikace s místními samosprávou a to jak s hejtmanem, tak s primátory jednotlivých měst. Proto jsme uspořádali toto setkání a těšíme se na besedu, která byla chystaná před pandemii koronaviru, takže byla tematicky začleněna do tématu podpory podnikání v rámci kraje a těšíme se dnes na tu aktuální debatu, která bude určitě i k ekonomickým dopadům pandemie.

Tomáš Tikal: Tentokrát plénum podnikatelů navštívil i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, aby přítomným sdělil jak jim kraj může v této složité situaci pomoci.

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Já si myslím, že je to klíčové, protože podnikatelé jsou ti, kteří nám vydělávají z našich daní, které my potom spotřebováváme. Takže si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších částí tohoto kraje. A víte dobře, že po té době, která nás potrápila je třeba hledat cesty, jak jim pomoci. Existují i vládní programy, ale já si myslím, že je i celá řada možností, které můžeme dělat i my v našem kraji. Takže proto takovéto setkání.

Tomáš Tikal: Jaké jsou ty možnosti?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Tak samozřejmě je to otázka využití našich tří agentur, které slouží k podpoře inovací. To je Moravskoslezské inovační centrum, moravskoslezské investiční centrum a samozřejmě jde také o lidské zdroje. To znamená Moravskoslezský pakt. Pravda je taková, že ta budoucnost nebude růžová. Už teď narůstá nezaměstnanost a nebude to lepší. Takže my musíme skutečně hledat cesty, jak si pomoci.

Tomáš Tikal: Podnikatelé přišli hlavně proto, aby se pana hejtmana zeptali na možnosti podpory. Protože pro některé je současná situace opravdu kritická.

Marek Konečný, podnikatel: Podnikám ve venkovní reklamě a chtěl bych se právě zeptat, jaký je pohled kraje na tuhle venkovní reklamu, protože velký problém vnímáme v Ostravě, která vydala manuál Ostrava 360, který je pro naší firmu téměř likvidační. Nás by zajímal přístup kraje nebo pana hejtmana.

Tomáš Tikal: V čem je problém. Co vadí na venkovní reklamě?

Marek Konečný, podnikatel: Venkovní reklama se za poslední roky rozběhla. Vznikl reklamní smot, což je takové ožehavé téma. Ostrava potřebovala nějakou regulaci ale samotná regulace, si myslím že je zbytečně přísná a tím, že byly vydány dvě zóny, kde je regulovaná a kde není. Nicméně městské úřady se k tomu staví tak, že berou, že zóna kde reklama být nesmí je pro celou Ostravu.

Tomáš Tikal: Říkáte že to může být likvidační. Co byste dělal, kdyby to tak zůstalo?

Marek Konečný, podnikatel: My jako firma jsme se k tomu postavili tak, že jsme svoji působnost dali do Moravskoslezského kraje, kde už nejsme čistě ostravská firma. Už jsme i v Havířově, Orlové, Dětmarovicích, Karviné a Frýdku-Místku. A kdybychom neměli tuhle činnost, tak v rámci Covidu bychom byli už v likvidaci.

Petr Michálek, podnikatel: Mě schůzky s panem hejtmanem zajímají, protože se na nich dozvíme, jak se bude situace v našem regionu vyvíjet.

Tomáš Tikal: Vy osobně jste přišel předat zkušenosti nebo říct, že máte nějaký konkrétní problém spojený s koronavirem?

Petr Michálek, podnikatel: Myslím si, že všichni tady máme problém s koronavirem. My naštěstí podnikáme v trošičku jiném oboru, který naopak tady tato doba ještě více zviditelnila a možná bude nám ještě více nápomocna protože pracujeme v oblasti nanotechnologií.

Tomáš Tikal: Máte pocit, že by kraj měl něco zásadního v tomto okamžiku udělat pro podnikatele v našem regionu?

V současné době sledujeme situaci, jak se vyvíjí a kraj udělal spoustu akcí proto, aby pomohl místním podnikatelům a firmám. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Nicméně asi ta doba nebyla lehká pro každého z nás.

Tomáš Tikal: Podle posledních odhadů by kvůli pandemii měl kraj přijít o miliardu korun ze svého rozpočtu.

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Já bych řekl, že to bude víc než jedna miliarda. Ale na druhou stranu je třeba říct, že ten propad je proto že se podporují podnikatelé. Díky tomu, že se podporují podnikatele v rámci vládních programů, tak o to bude zkrácen náš rozpočet. Takže jinými slovy řečeno. To co vlastně my nedostaneme v rámci sdílených daní dostávají podnikatelé proto, aby mohli tu těžkou dobu přežít. Takže já bych řekl, že z tohoto pohledu už těm podnikatelům pomáháme. Já to nevidím úplně negativně protože ty peníze jdou vlastně zpátky do kraje k našim podnikatelům.

Tomáš Tikal: Obec Baška na Frýdecko-Místecku se pyšní jednou z nejhezčích základních škol v kraji. Tuto i další investice vám představíme v následující reportáži.

Tomáš Tikal: Základní škola v Bašce byla nominována do soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2019 do kategorie Stavby občanské vybavenosti/rekonstrukce a určitě není bez šance uspět. Protože současná podoba školy je mimořádně zdařilá.

Irena Babicová, starostka Bašky: Zvážili jsme veškeré aspekty a rozhodli se pro druhostupňovou školu rozšířením kapacity. Obec se sice zadlužila, protože stavba stála 162 milionů bez vybavení a máme na to 100 milionový úvěr. Nicméně získali jsme dotaci i z IROPu a máme přislíbeno 89 milionů.

Tomáš Tikal: Obec i vedení školy si mohli sami naplánovat, co všechno se při rekonstrukci ve škole změní.

Renáta Válková, ředitelka ZŠ Baška: S rozrůstáním se té obce samotné vyvstala potřeba školu zrekonstruovat a zvětšit a s tím taktéž vznikl i nápad tu školu rozšířit. V září 2019 jsme zahájili provoz v této nově zrekonstruované a přistavěné budově základní školy. Už tedy s prvním až osmým ročníkem a v příštím školním roce čili od září budeme mít i naše první deváťáky.

Tomáš Tikal: Co je největší chloubou nové školy?

Renáta Válková, ředitelka ZŠ Baška: To jsou určitě odborné učebny. Vřele doporučuji návštěvu jazykové laboratoře, která mi opravdu přijde jak z třetího tisíciletí. Úplně něco specifického a úžasného pro výuku cizích jazyků. Potom samozřejmě odborné učebny fyziky chemie a přírodopisu. Takže myslím si, že každá z těch odborných učeben je skvělá.

Irena Babicová, starostka Bašky: Myslím si, že se to opravdu zdařilo. Protože všichni společně s paní ředitelkou na tom pracovali. A taky jsme získali velmi dobrého zhotovitele kterému se to podařilo postavit za 16 měsíců. Takže myslím si, že se nám to podařilo, všem se to líbí. Děti chodí rády do školy takže já jsem za to hrozně ráda.

Tomáš Tikal: Škola ovšem není jedinou investiční akcí Bašky.

Irena Babicová, starostka Bašky: My jsme dokončili stavbu kanalizace celé obce. Další byla rekonstrukce chodníků, regenerace centra obce Kunčičky, v Hodoňovicích multifunkční hřiště. Jsme vlastníky autokempu, takže i tam máme nějaké aktivity- dětská hřiště, lesopark pod přehradou. Teď jsme se pustili do rekonstrukce všech chodníků v obci. Takže realizujeme i tady ty záležitosti.

Tomáš Tikal: A další plány?

Irena Babicová, starostka Bašky: Tady u školy chybí multifunkční hřiště pro děti. Chceme dělat regeneraci v centra obce.

Tomáš Tikal: A na závěr ještě rekapitulace rekonstrukce základní školy v Bašce. Včetně tělocvičny stála 160 milionů korun. K tomu vnitřní vybavení školy za 15 milionů, to znamená nábytek a IT infrastruktura, výukové materiály a tak dále. A další vedlejší náklady ve výši dalších patnácti milionů korun.

Tomáš Tikal: A jsme na konci. Děkuji Vám za pozornost a příště na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat