Chytrý region

  • Největší výrobní závod ISMM Group je v Městě Albrechticích
  • Představujeme závod ISMM a Jan Bacho v Dívčím Hradě
  • Miloslav Cváček: Skupina ISMM Group sdružuje šest společností

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, ekonomický magazín televize Polar Chytrý region Speciál je tentokrát celý věnován skupině ISMM Group. Nejprve si představíme nový závod v Městě Albrechticích, poté se přesuneme do dalšího v Dívčím Hradě a nakonec si budeme povídat s majitelem skupiny ISMM Group panem Miloslavem Cváčkem. 

Strojírenská společnost ISMM Production & Business Cooperation je vlajkovou lodí ISMM Group pana Miloslava Cváčka. Skupina sdružuje celkem šest společností, které dohromady zaměstnávají více než 500 pracovníků a generují obrat přes 1,3 miliardy korun. ISMM Production & Business Cooperation v červnu 2022 dokončila rekonstrukci svého pátého a největšího výrobního závodu. Ten se nachází ve Městě Albrechticích na Krnovsku.

Kamil Kostroun, vedoucí výrobního závodu Město Albrechtice: Naše kapacity už byly na maximum a už jsme byli na sto třiceti procentech a potřebovali prostě nové prostory. A tady se to naskytlo a ve Městě Albrechticích tak koupili a začínáme rozjíždět výrobu. Počítáme, říkám rok a půl, dva roky a naplníme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co konkrétně tady děláte? Jak pestré to je?

Kamil Kostroun, vedoucí výrobního závodu Město Albrechtice: Děláme víceméně zemědělské stroje, které jdou jak do půdy, tak jezdí nad půdou. Když to takhle můžu říct a je to pestré od drobných dílů po masivní díly.

Tomáš Tikal, TV Polar: Plánujete nějak rozšířit i tady to portfolio těch výrobků?

Kamil Kostroun, vedoucí výrobního závodu Město Albrechtice: Výrobky určitě každý rok. Naši obchodní manažeři se snaží veškeré nabídky nebo poptávky nabízet a doufáme, že toho bude čím dál víc.

Tomáš Tikal, TV Polar: V čem jste tady výjimeční? Ať už ve skupině ISMM nebo vůbec v regionu Moravskoslezském.

Kamil Kostroun, vedoucí výrobního závodu Město Albrechtice: Tak v Moravskoslezském kraji si myslím, že jsme výjimeční v tom, že máme jednoho majitele. Je to Čech, není tam žádné představenstvo, je to prostě jeden majitel. To myslím, že je asi gró firmy.

Tomáš Tikal, TV Polar: A co se týká konkrétně tady toho závodu, proč byste třeba klientům doporučil, aby ta zakázka zamířila právě sem?

Kamil Kostroun, vedoucí výrobního závodu Město Albrechtice: Tak jsou tady velké kapacity, momentálně prostory, velké možnosti budování dalších prostor. Hlavně z kapacitních důvodů si myslím, že tady to je výhoda.

Tomáš Tikal, TV Polar: Celý areál o rozloze čtyři hektary zahrnuje patnáct budov a hal v členění dle technologických operací.

Aleš Fleger, CNC programátor:  Ve firmě tady  ve Městě Albrechticích, máme dva lasery, zde dokážeme pálit plechy až do síly dvaceti milimetrů. Dále tady máme nové frézovací centrum a v plánu je investice do nového CNC soustruhu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč bych měl zavolat zrovna k vám a objednat si ten výrobek u vás?

Aleš Fleger, CNC programátor: Ve firmě ve Městě Albrechticích máme velké výrobní prostory, jsme vybaveni moderní technologií, což třeba teď nás čeká výstavba nové lakovny a nákup CNC soustruhu a stále se rozvíjíme na trhu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Strategická výhoda tohoto nového závodu je komplexní uzavřený technologický proces, dostatek kapacit a prostor pro další rozvoj. Aktuálně zde pracuje asi osmdesát zaměstnanců a výhled pro nejbližší dva až tři roky je v závislosti na vývoji zakázek až 250 pracovníků. Nejbližšími plánovanými investicemi je pořízení CNC soustruhu, komorové práškové lakovny na šestimetrové díly s  koncepcí na rozšíření OKTL technologii. 

Nový závod ve Městě Albrechticích však není jedinou akvizicí, která se v poslední době v rámci ISMM Group udála, začátkem října 2021 došlo ke koupi středně velké společnosti strojírna Jan Bacho v Dívčím Hradě, která nově nese název ISMM & Jan Bacho. Tato společnost zaměstnává 90 pracovníků a stala se součástí dodavatelské struktury ISMM. Současně rozvíjí vlastní portfolio zahraničních zákazníků zahrnující výrobce specializovaných jednoúčelových strojů a zařízení v oblasti automotiv a průmyslu.

Václav Vala, výkonný ředitel ISMM & Jan Bacho: Hlavní důvod toho, proč se tato akvizice udělala, koupit tento závod, bylo, že pan majitel Sváček měl v úmyslu koupit ve Městě Albrechticích výrobní závod. A přišla nabídka na koupi tady toho, hodilo se to, že jsou ty závody vedle sebe a hodil se nám do portfolia. Neměli jsme ve společnosti tolik horizontálních vyvrtávaček, jako je tady, což jsou čtyři. A toto se nám hodilo do portfolia a i kapacity firmy ISMM už byly takové, že jsme potřebovali nějaký závod , abychom mohli zase dělat větší produkci.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co konkrétně se tedy v tomto závodě dělá?

Václav Vala, výkonný ředitel ISMM & Jan Bacho: My jsme převzali výrobu, která již tady byla. Z padesáti procent je to automobilový průmysl, což jsou velikostně velké svářence, ale není to nic malého do aut. Je to třeba pro autojeřáby a tady toto. Jsou to svařence šestimetrové, desetimetrové, šestitunové. A dále jsme to doplnili výrobou z firmy ISMM, kde jsme převzali dalších padesát procent výroby, což je sériová výroba a jedná se převážně o zemědělské stroje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Technologickou devízou společnosti ISMM & Jan Bachor jsou čtyři horizontální vyvrtávačky, z nichž ta největší umožňuje obrábět dílce o délce dvanácti metrů s přesností nula celá jedna milimetrů.

Michal Hudec, výrobně-technický ředitel ISMM & Jan Bacho: Tady se jedná o horizontální vyvrtávačku s docela slušnými parametry. Maximální délka opracovaného dílu je až 12 metrů a výška až tři metry. Celková hmotnost, kterou mašina unese, je až 12 tun.

Tomáš Tikal, TV Polar: K čemu se nejčastěji používá?

Speaker5: Používá se k opracování našich svářenců, pro finální dokončení dle požadavků našich zákazníků.

Tomáš Tikal, TV Polar: A k čemu ty svářence nakonec slouží?

Speaker5: Je to opravdu velmi různé. Máme docela široké portfolio zákazníků a jsou to od zemědělských strojů přes stavební stroje až po součásti velkých technologických celků.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dále firma disponuje novým vláknovým laserem a ohraňovacím lisem. Celá společnost prošla za uplynulý půlrok zásadní reorganizací, a to jak výrobních procesů, managementu, tak i designu celého areálu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Já už v pořadu Chytrý region vítám pana Miloslava Cváčka, jednatele a také majitele skupiny ISMM. Dobrý den.

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vítejte u nás. ISMM je česká skupina šesti firem, takže poprosím o představení celého toho celku.

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Vlajková loď skupiny ISMM je společnost ISMM Production & Business Cooperation s. r. o. Sídlo má v Ostravě, Mariánských Horách a zajímavost je ta, že má pět výrobních závodů po regionu Moravskoslezského kraje. V Jistebníku jsou dva závody, v Bravanticích, což je zhruba od Jistebníku nějakých 5 km, je třetí závod. Čtvrtý závod je ve Štítině u Opavy kousek od Kravař. Pátý závod je nově otevřený od prosince v Městě Albrechtice.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vím, že ten váš záběr je široký, ale zkuste přesto trošku říct, co je tou hlavní produkční činností vaší.

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Jak říkám, náš kód byznys v podstatě je strojírenská výroba. Je to profesionální, zakázkové a strojírenská výroba, kdy vyrábíme nejrůznější komponenty z oblastí zemědělské techniky a automotiv. Automotiv nemyslím teďka osobní auta, ale myslím jako manipulační techniku a v podstatě to, co se používá u nákladních aut, různé aplikace. To je v podstatě ten kód byznys. V rámci nějakého toho vývoje společnosti se postupně na to nalepili, když to tak řeknu, další společností, které jsou už třeba úplně z jiného byznysu. Kód je ta strojařina a pak jsou to samozřejmě i ty jiné byznysu. Když to vezmu ve stručnosti, je to výroba a schodů, to je společnost ISMM Teso, která sídlí v Jistebníku. Vyrábíme schody, schodová ramena, například známá tady z obchodního centru Nová Karolina, kde centrální schodiště je produkt právě z firmy Teso. Dále společnost ISMM Egas, která zase vyrábí komponenty pro vagonovou techniku, pro ČD a podobně. Další jiný byznys je hotel Gong ve Štramberku, kde jsme se stali majitelem od roku 2015, takže je to vlastně normální restaurace a hotelnictví. Také tam patří sportovní areál, který se jmenuje ITP a ten je tady v Mariánských Horách. Je to za Ostravskou univerzitou, kdysi se jmenovalo Green Park. Nový název je ITP ISMM tenis park a ten provozujeme zhruba rok, takže je to takové více spektrum v rámci mé činnosti.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte už přes pět set zaměstnanců. U měl jste si to kdysi představit, když jste začínal podnikat?

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Jak jsem začal podnikat, začal jsem podnikat prakticky tak, že jsem, po nějakém výchozím startu jsem byl prakticky sám, měl jsem dvě sekretářky nebo asistentky k ruce. Postupně se ta činnost jakoby rozšířila od těch třech, čtyřech, pěti zaměstnanců až do dnešní podoby. Dá se říct, že to víc než pět set padesát zaměstnanců, protože my zaměstnáváme i nějaké agenturní pracovníky. Takže pohybujeme se opravdu někde přes pět set padesát zaměstnanců celá skupina a stali jsme se poměrně významným zaměstnavatelem tady tohoto regionu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak si vedete v tom získat kvalifikované zaměstnance, jak si je po té udržet?

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Abych řekl já si ty věci dělám podle sebe, podle svých zkušeností. Hodně mě inspiroval mu pobyt v Rakousku, kde jsem vnímal, jakým způsobem se pracuje s těmi zaměstnanci. Snažil jsem se potom, když už jsem teda začal zaměstnávat ty lidi ve větším počtu, tak jsem se už potom nějak snažil ten model, který byl v tom Rakousku modifikovat na české podmínky. Takže myslím si, že ten model, že to odměňování prvního je systém bonusové programy je docela atraktivní a daří se nám ty zaměstnance jakoby relativně solidně získávat i udržet. Ta fluktuace není velká v ISMM, je to opravdu jedna úplně z nejmenších, které si dovedeme představit. Samozřejmě, že vždycky někdo skončí. To nelze zabránit tomu, že někdo někdy neskončí, ale jakoby obecně ta fluktuace je velmi nízká a je to i celkově tím, že ta ta mzdová úroveň je kapku výš, než jsou třeba okolní firmy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Do kterých zemí exportujete a kam byste se chtěli rozšířit?

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Aktuálně exportuje do desíti zemí Evropy. Neříkám EU záměrně, protože některé země třeba nejsou v EU, viz. třeba z Anglie. Vezmu to: všichni naši sousedi, směrem na západ je to i Francie, je to Holandsko, Belgie, Anglie. Exportovali jsme i do Finska a do Norska.

Tomáš Tikal, TV Polar: A Vaše přání, kam by to ještě mělo jít dál?

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Ten trh kooperační, ve kterém se pohybujeme, je obrovský. To jsou miliardy eur, které se točí v rámci EU nebo v rámci Evropy obecně. Nebudeme si nic nalhávat, že drtivá většina českých strojírenských firem je v kooperační byznysu. Je to různý různý stupeň kooperace, od nějaké jednodušší kooperace, jednoduchých dílů až po poměrně složité strojírenské díle, nějaké podskupiny nebo nějaké přímo součásti strojů nebo části strojů. Takže v podstatě všechny firmy v ČR, troufám si říct, že takových osmdesát, devadesát procent jde v kooperační byznysu. Takže si dovedu představit, že ten trh je obrovský a jsou to další země, kde nedodáváme, ale jsou to i ty stávající země, kde dodáváme a jsou tam další zákazníci, kteří určitě by rádi od nás mohli výhledově něco dostávat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Váš stávající obrat se pohybuje kolem 1,3 miliardy korun. Jak jste s tím spokojen?

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: My v letošním roce budeme někde atakovat jedna celá tři, jedna, celá čtyři, uvidíme, jak se to celé vyvine ten konec roku. První polovina roku je opravdu jakoby excelentní, musím říct, takže budeme někde na této úrovni. Já samozřejmě jako člověk, který jako nějakým způsobem vnímá ten růst pozitivně, budeme se snažit na ty poptávky, které nám chodí od zákazníků ze zahraničí, reagovat. Vždycky každý ten závod byl odpovědí na tu naší jakoby silnou poptávku, kterou jsme měli ze zahraničí. To nebylo, teďka řeknu až tak vyloženě, že bych si řekl "Jéžiš, já bych chtěl nějaké další závod." Ale byli jsme k tomu do jisté míry donuceni tím, že jsme měli poměrně hodně obchodních případů, které se nám nedařilo ve stávajících kapacitách řešit, a proto jsem začal přemýšlet, jak ty kapacity rozšířit. Nejrychlejší cesta je si koupit nějaký výrobní areál, když to tak řeknu. Takže v podstatě ta motivace koupit nějaký další výrobní areál je dána vždycky jakoby tou poptávkou a tím zájmem o ten byznys a to byl ten hnací motor. Takže dovedu si představit, že může být výhledově třeba šestý závod, ale může to být i nějaká fúze nebo nějaká akvizice třeba s firmou, která má vlastní výrobní produkt. Myslím si opravdu až finální výrobní produkt a ISMM by byla firma, která by třeba tu firmu koupila a rozšiřovali bychom i výrobu tady nějakého finálního vlastního výrobku.

Tomáš Tikal, TV Polar: Velmi krátce na závěr, podporujete řadu organizací a sportovních klubů a tak dále. Budete v tom pokračovat i v této těžké době?

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Určitě budeme pokračovat v tom dál. Máme s nimi dlouhodobé smlouvy uzavřené, ať už je to první vlaštovka, je to sportovní fotbalový klub v Jistebníku. Kde podporujeme, TJ ISMM Jistebník, tak se teďka jmenuje TJ ISMM Jistebník. Původně to bylo TJ Jistebník, takže to určitě pojedeme dále v té spolupráci. Děláme extraligovou házenou v Kopřivnici, kde jsme generální partner. Děláme druholigový hokej, v Kopřivnici. Nově od tohoto roku je to americký fotbal. Jsme generálním partnerem je zem Ostrava Steelers, kteří hrají extraligu v rámci amerického fotbalu. Domluvili jsme se i na spolupráci ve Městě Albrechtice, kde je fotbalový klub Město Albrechtice, kde bychom byli generální partner. Tím, že tam máme teďka nový výrobní závod.

Tomáš Tikal, TV Polar: Fajn, pane Cváčku, děkuji moc za Vaši návštěvu a příště se tu sejdeme a řekneme si, kam se jste zase pokročili. Děkuji moc. Mějte se, na shledanou.

Miloslav Cváček, majitel skupiny ISMM Group: Moc děkuji za pozvání, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat