Chytrý region

  • Jak pandemie ovlivňuje trh s pracovními silami?
  • Žena regionu aktivně pomáhá v boji s virem
  • GVUO sbírá zkušenosti s virtuálními aktivitami

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, jsem rád, že jste si našli čas na ekonomický magazín televize Polar Chytrý region. Začneme rozhovorem s předsedou Klubu personalistů Moravy a Slezska, představíme si ženu regionu Moravskoslezského kraje a nakonec se dozvíte, jak se Galerie výtvarného umění Ostrava stará o kontakt se svými fanoušky.

Jak pandemie ovlivňuje trh s pracovními silami?

Tomáš Tikal, TV Polar: Předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska pan Petr Otáhal je naším hostem. Dobrý den.

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Hezký dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pro ty, kteří neznají představte nám svůj klub prosím.

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Klub personalistů Moravy a Slezska sdružuje personální manažery a personální ředitele všech významných společností na Moravě a ve Slezsku.

Tomáš Tikal, TV Polar: Prý jste největším HR sdružením ve střední Evropě, alespoň to máte na webu. tak je to pravda?

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Ano je to pravda. V současné době sdružujeme 215 zaměstnavatelů a dále máme asi 700 dalších příznivců z řad středních a velkých podniků na Moravě a ve Slezsku, což nás skutečně činí největším HR klubem ve střední Evropě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kdo například patří k vaším významným členům?

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Tak jak už tady zaznělo. Jsou to zejména střední a velké společnosti. Já bych nechtěl jmenovat, abych neurazil třeba nějakou jinou významnou společnost, ale obecně jsou to skutečně firmy napříč celým strojírenským, výrobním, automotive segmentem i segmentem služeb.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co je takovým hlavním cílem vašeho klubu?

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Cílem Klubu personalistů je sdílení informací mezi jednotlivými personalisty napříč celou Moravou a Slezskem. Zadruhé je to výměna nových informací a je to také čerpání poznatků o tom, jak dělají personální práci v zahraničí. Což může českým personalistům a zejména moravským a slezským personalistům velmi pomoci při jejich každodenní práci.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se proměnil trh s pracovními silami během té první vlny světové pandemie?

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Ten trh se nám proměnil zejména v segmentu služeb. Jak všichni diváci ví došlo k uzavření restaurací, došlo k zavření těchto provozů, ale v tom výrobním segmentu zejména v tom segmentu třeba strojírenském nebo v tom segmentu automotive k žádným výrazným výkyvům nedošlo. Na jaře ty podniky dobrovolně zavřely své provozy, potom je nastartovaly a v současné době to nemá ani vliv nebo výrazný vliv na nezaměstnanost v ČR. To znamená ta jarní krize se těchto segmentů nedotkla.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na to jsem se právě chtěla zeptat, takže po té jarní vlně se ekonomika opět rozjela naplno a nepropouštělo se a všichni se vrátili na své pozice.

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Ano, částečně je to přesně tak jak jste popsal. Víte v minulosti bylo velmi těžké sehnat do organizací kvalitní a kvalifikované pracovníky z česka i ze zahraničí. Takže zaměstnavatelé si v současné době stále drží a nechtějí je propouštět, využívají všech možných forem vládní pomoci proto, aby nemuseli tyto kvalifikované lidi, které těžce před jarem letošního roku nabíraly propouštět. Myslím si ale, že ta situace se nám bude postupně zhoršovat, jak bude docházet vládní pomoc. Při té příležitosti bych možná ještě zmínil jednu důležitou věc. Nezapomeňme, že před koronavirovou krizí tady bylo zaměstnáno 700 tisíc cizinců z nichž 400 tisíc se vrátilo do svých domovů a dalo by se říci, že nám zde zůstalo téměř 400 tisíc neobsazených pracovních míst. Přirozeně některé zanikly, ale celá řada míst třeba právě ve stavebnictví je v současné době neobsazená, je volná.

Tomáš Tikal, TV Polar: Hodně se rozjel home office. Jaký je váš názor na jeho budoucnost?

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Já bych použil pořekadlo našich babiček home office je dobrý sluha, ale zlý pán. Myslím si, že lidé z celé řady oborů jako je například IT jsou na home office zvyklí téměř každodenně pracovat. Na druhou stranu ani vy, ani já bychom asi nechtěli, aby nás lékař vyšetřoval nebo operoval v režimu home office. Myslím si, že home office má velkou budoucnost pro celou řadu povolání v republice.

Tomáš Tikal, TV Polar: Už jsme se toho trošku dotkli. Co se děje v personalistice během této druhé vlny.

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: A tak já bych asi rekapituloval část své předcházející odpovědi. Určité třeba menší podniky nebo organizace, které na tom nebyly finančně dobře ani před krizí propouští, ale pořád to ještě není na tom trhu práce vidět. Ta nezaměstnanost nám sice vzrostla, ale pořád to ještě není ta takzvaná nezdravá nezaměstnanost. Pořád jsme ještě hluboce pod průměrem v Evropské unii. Podniky a personalisté v současné době vyčkávají a připravují se na to, jak rychle nám odezní druhá koronavirová krize. Teď nemám na mysli jenom ten spotřební trh, kdy spotřebováváme, ale jde mi také o ten trh investiční. To znamená, jak hodně se bude v budoucnu nakupovat v těch větších technologických celcích a díky tomu budeme moci si ponechat ty klíčové zaměstnance které máme. Nicméně jsem spíše v těchto věcech pesimista. Myslím si, že v následujících měsících se nám ten trh práce zhoupne a dojde k poměrně významnému propouštění zaměstnanců.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děkuji moc pane předsedo za rozhovor. Doufejme, že to nebude tak pesimistické jak říkáte a řekneme si to třeba zase za půl roku. Mějte se hezky. Pevné zdraví.

Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravy a Slezska: Já vám moc děkuji za pozvání a přeji Vám i divákům pevné zdraví. Na shledanou.

Žena regionu aktivně pomáhá v boji s virem

Tomáš Tikal, TV Polar: Pavla Klečková se stala ženou regionu Moravskoslezského kraje. Co jí vítězství v této uznávané anketě přineslo se dozvíte z následujícího rozhovoru. V pořadu chytrý region vítám Pavlu Klečkovou, ženu regionu Moravskoslezského kraje. Dobrý den.

Pavla Klečková, žena regionu MS kraje: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pojďme ještě se vrátit k té anketě. Co vám to přineslo, že jste se stala ženou Moravskoslezského kraje?

Pavla Klečková, žena regionu MS kraje: Určitě mi to přineslo příjemný zážitek, zároveň setkání s velmi inspirujícími ženami a možnost s nimi i sdílet mé zkušenosti, zjišťovat jejich zkušenosti a možnost se vzájemně propojovat a navázat přátelství. A samozřejmě v neposlední řadě i zviditelnění iglů a jiných neziskových organizací.

Tomáš Tikal, TV Polar: Právě v souvislosti s tímto přístřešky pro lidi bez domova se o vás mluví nejvíce. Můžete nám ho více představit, prosím.

Pavla Klečková, žena regionu MS kraje: Určitě. Takže iglů je přístřešek pro lidi bez domova, který se dává lidem bez domova na období zimy aby neumrzli. A člověk si ho je schopný vyhřát svým vlastním teplem oproti venkovní teplotě o 15 až 18 stupňů. Vždy spolupracujeme s městy nebo charitativními organizacemi, které vlastně mají své terénní pracovníky, kteří vědí, pro kterého člověka je iglů vhodné a je vždycky pouze na zimu a po zimě terénní pracovníci nebo organizace iglů sesbírají, dezinfikují a uskladní na následující zimu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kdo to financuje!? Předpokládám, že lidé bez domova vám to asi neplatí za svojeho.

Pavla Klečková, žena regionu MS kraje: To určitě ne. Vlastně my prodáváme iglů buď charitativním organizacím nebo městům a to jsou ti, kteří to vlastně kupují. Takže to jsou ti, co to financují.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kolik už jste jich vyrobili? Kolik jich je po Evropě? Nebo kde všude je dodáváte?

Pavla Klečková, žena regionu MS kraje: Takže vlastně tady v ČR toto bude již třetí zima pro iglů. Za první dvě zimy jsme takhle předali více jak 200 iglů. Můžu zmínit další země jako je Slovensko, Francie, Belgie, Anglie. V současné době komunikujeme s organizacemi v Americe a v Kanadě. Co je takové příjemné i pro nás je, že v České republice tím, že je to již třetí zima, tak máme tu pěknou pozitivní zpětnou vazbu v tom, že se k nám ty organizace vrací a chtějí nakoupit další iglů.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vy pomáháte kromě toho v nejrůznějších organizacích. Namátkou Klokánek, Spirála, Rubikon Ondrášek, Food not bombs. Můžete nám tu svou činnost přiblížit? Děláte všude stejnou činnost nebo se to různí?

Pavla Klečková, žena regionu MS kraje: Tak ta moje činnost je hodně rozmanitá. Tak já začnu třeba Ondráškem. Je to spíše administrativní práce. Spojená s tím, že by potřebovali rychle pomoct a požádali mě. Food not bombs je rozdávání jídla pro lidi bez domova každou neděli. Spirála je více spojena s tím mým zaměřením a to je vlastně finanční a projektové řízení. V Rubikonu, což je vlastně organizace zaměřená na lidi s trestní minulostí, tak tam pomoc těmto lidem ve formě někam s nimi zajít, něco s nimi vyřídit a to z toho důvodu, že nemají čistý trestní rejstřík.

Tomáš Tikal, TV Polar: Z jakého svého úspěchu jste měla v poslední době radost?

Pavla Klečková, žena regionu MS kraje: Myslím, že já mám radost každý den když můžu vykouzlit jinému člověku na tváři úsměv. Ono to vypadá, že to je něco malého, ale to byste se divil, jak často pro nás tady tahle maličká věc může pro někoho jiného být hrozně významná. Takže je to asi ten úsměv na tváři každý den. Takže já mám permanentně takovou radost.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní Klečková, děkuji za rozhovor, pevné zdraví. Mějte se a pokračujte ve své charitativní činnosti na shledanou.

Pavla Klečková, žena regionu MS kraje: Děkuji moc, na shledanou, mějte se hezky.

GVUO sbírá zkušenosti s virtuálními aktivitami

Tomáš Tikal, TV Polar: Dům umění v Ostravě bývá za nouzového stavu samozřejmě uzavřen. Přesto si udržuje těsný kontakt se svými fanoušky byť pouze virtuální. Více v rozhovoru. Jak se vám podařilo přežít první vlnu pandemie?

Jiří Jůza, ředitel GVUO: První vlna. To jaro bylo opravdu složité, tak jak pro celou republiku pro všechny. Nás zasáhla tím, že jsme nerealizovali některé výstavy. Ty jsme posouvali, protože na léto jsme měli plánovaný česko, slovenský, polský projekt, který se věnoval současnému umění a vyžadoval si přítomnost umělců ze všech těch států a to samozřejmě nebylo realizované, tak ten projekt jsme přeložili na rok 2021 a ty výstavy, které jsme nerealizovali jsme dělali v létě. Takže samozřejmě jakési logistické problémy to byly s nejdůležitějšími problémy samozřejmě ta ztráta kontinuity návštěvnického provozu, který samozřejmě není jenom o výstavách, ale o doprovodných programech, přednáškách, koncertech, besedách atd.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste se připravovali na tu druhou vlnu, která se dala očekávat?

Jiří Jůza, ředitel GVUO: Tak samozřejmě na druhou vlnu jsme byli schopni reagovat už rychleji. V podstatě se během léta dopilovaly některé procesní záležitosti. Taky jsme museli bojovat s technikou, protože samozřejmě lidé na home office musí pracovat z přístrojů, které jsou galerijní. Které jsou kvalitně zabezpečené atd. Takže do té druhé vlny jsme naskočili po hlavě připraveni, ale samozřejmě zase to má další důsledky. Protože my jsme v podstatě čtrnáct dní měli zahájenou výstavu dělník je smrtelný, práce je živá. Opravdu výstava, která je ve všech prostorách, velké svozy z celé republiky, opravdu velké množství děl. No a ta výstava je od té chvíle zavřená, takže my uvažujeme o přesunech, což má zase důsledky na to, že v příštím roce už jsme měli druhý nový alternativní program připravený, který tím, že bychom rádi tu výstavu přesunuli zase naráží na další logistické změny, takže během pár měsíců děláme už třetí program příštího roku.

Tomáš Tikal, TV Polar: Se svými fanoušky se snažíte udržovat kontakt alespoň virtuálně, tak jak to probíhá?

Jiří Jůza, ředitel GVUO: V podstatě přešli jsme na sociální sítě nebo respektive ty se posílili, takže návštěvníci můžou vidět virtuální výstavy. Můžou vidět nejrůznější besedy nebo respektive přednášky, které jsou streamovány. Naše pedagogické pracovnice připravují tzv. serafínovy typy. Serafín je lachtan, který je tady instalován. Takový maskot pro děti, takže děti si můžou na základě těch typů vlastně vytvářet umělecká díla nebo kreativně tvořit na základě různých naších uměleckých děl, takže vytvářet si sochy alá Karel Malý a malovat obrazy ala Medek atd. Takže tím se snažíme návštěvníky zásobovat a udržovat ten pomyslný kontakt, který samozřejmě ale bez toho živého a zejména bez toho živého kontaktu s uměleckým dílem je velmi složitý a je opravdu poloviční.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děkuju moc za rozhovor, mějte se hezky a držíme palce i do toho příštího roku. A mě nezbývá než se rozloučit. Mějte se hezky a na viděnou příštího dílu Chytrého regionu.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat