Chytrý region

  • Jantarové schodiště v Dolních Vítkovicích má další dva laureáty
  • Projekt vodíkového města usiluje o podporu veřejnosti
  • Otevření Národního zemědělského muzea

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, jsme na startu ekonomického magazínu TV Polar Chytrý region. Ten vám tentokrát přinese příspěvek o otevření Národního zemědělského muzea, představíme si projekt vodíkového města a nakonec vám představíme nové laureáty Jantarového schodiště.

Otevření Národního zemědělského muzea

Tomáš Tikal, TV Polar: Depozitárně-expoziční objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě vrostl do dvou původních továrních hal v Dolní oblasti Vítkovice.

Miroslav Toman (ČSSD), ministr zemědělství ČR: U vstupu do muzea mě zaujal citát, který podle mě vystihuje nepostradatelnost a důležitost zemědělců a všech, kteří se v tomto oboru pohybují. Jestli dovolíte, tak si dovolím citovat. Protože tam pochopíme ten význam zemědělství. I přes veškerý vývoj vědy a techniky dokáže pouze zemědělec vyrobit z hnoje chléb. Všichni ostatní jsou schopni procesu opačného. Takže je potřeba si uvědomovat, že tohle je života. Já jsem proto rád že i Moravskoslezský kraj se dočkal pobočky Zemědělského muzea a lidé z Moravskoslezského kraje a nejenom z tohoto kraje se dozví o zemědělství více. Vlastně jde o první státní muzeum, které zde bude mít stálou expozici ve vlastní budově. A i když se může zdát na první pohled, že zemědělství není důležité v kraji a nemá s tím mnoho společného. Tak to není pravda. Zemědělská půda tvoří více než polovinu území a tento region je zemědělsky velmi produktivní. A navíc železo a ocel, které jsou pro tento region typické hrají v zemědělství odnepaměti velmi důležitou roli.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, expozice Depozitář potravin a Galerii českých potravin a pravidelně připravuje dočasné výstavy, akce a lektorské programy.

Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea: My bychom tady v budoucnu chtěli rozvinout program, který trošku odliší budovu tohoto starého dvojhalí od zbytku Dolní oblasti Vítkovice, která se díky poměrně silné dotaci z fondů Evropské unie stala nejnavštěvovanější turistickou oblastí po Pražském hradě a rádi bychom v dobrém slova smyslu parazitovali na této návštěvnosti a ten více než milion návštěvníků, kteří do Dolní oblasti Vítkovice přijdou seznamovali s programem. Bychom rádi tu budovu více ozelenili, osázeli stromy, popnuly révovinnou nebo chmelem. Chtěli bychom tady v okolí chovat ovečky Valašky, které jsou typické pro Moravskoslezský kraj, koně plemene slezský Noryk. Málokdo ví, jak dneska vypadá. Chtěli bychom to oživit programem, který by právě prezentoval ty regionální potraviny. Takovým tím oblíbeným tématem současnosti, kterému se říká farmářské trhy v Národním zemědělském muzeu. Říkáme selské trhy, protože v době, kdy muzeum vznikalo jsme měli sedláky, nikoliv farmáře.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vybudování pobočky Národního zemědělského muzea v Ostravě bylo hrazeno z prostředků IROP a Ministerstvem zemědělství, zřizovatelem Národního zemědělského muzea.

Miroslav Toman (ČSSD), ministr zemědělství ČR: Díky investici z národních i evropských peněz se podařilo zachránit krásnou industriální památku určenou původně k demolici. Nejde ale jen o samotnou stavbu, ale jde i o obsah, který dokáže zemědělské muzeum nabídnout. Ze zkušenosti pražské pobočky, ale i dalších poboček vím, že muzeum ukazuje zemědělství v atraktivní zábavné a současně i historicky přesné podobě. Celkové náklady na vybudování muzea byly téměř 120 milionů korun a většina peněz byla z evropských fondů. Patnáct procent šlo z národních zdrojů.

Tomáš Tikal, TV Polar: V expozici Zemědělská technika si můžete prohlédnout traktory, stroje na zpracování píce a stroje na zpracování obilovin. V Depozitáři potravin se interaktivní formou dozvíte vše o potravinách, v Galerii českých potravin je představeno 30 současných zajímavých potravin. Součástí galerie ve 2. patře je také edukační centrum.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt vodíkového města usiluje o podporu veřejnosti

Tomáš Tikal, TV Polar: Možná už jste slyšeli o projektu Vodíkového města, které má vyrůst na kraji Hrabůvky v Ostravě na území bývalé haldy. Jak daleko k realizaci je tato myšlenka, prozradí následující reportáž.

Tomáš Tikal, TV Polar: Až 2800 lidí by mohlo bydlet ve vodíkovém městě, které by mělo vzniknout na rekultivované haldě v Ostravě – Hrabůvce. Se svou vizí předstoupil před veřejnost generální ředitel Cylinders Holding Jan Světlík.

Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding: Já si myslím, že teď je právě doba, kdy je třeba se bavit o vodíku, protože je to dneska celospolečenské téma a celosvětové téma. No a samozřejmě my už jsme na tom tématu jako Cylinders Holding už hodně dávno a já si myslím, že i Ostrava jako region bychom měli se s tím trochu poprat a tak právě máme tady takovou nějakou vizi, jak by to mohlo v Ostravě začít a v Moravskoslezském kraji a vůbec tady v tom regionu Česko-Polsko-Slovensko.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jakou podporu potřebujete, aby se to přiblížilo k realizaci?

Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding: No já si myslím, že teď žádnou podporu nepotřebujeme. Teď jsme v myšlenkovém proudu. Potom samozřejmě na ty realizace by bylo fajn kdyby tady z Ostravy vyrůstalo to semínko, které nám rozroste do celého světa a do tohoto regionu, aby opravdu jsme tady byli lídři. Jak jsme byli dřív leadři v uhlí a železe. Protože Ostrava by ty technologické trendy měla zachytit jako první.

Tomáš Tikal, TV Polar: V čem je vodík fajn?

Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding: Vodík je geniálnější molekula. Má základní vlastnost, umí skladovat energii jako nic na světě a to si myslím, že je potenciál, který zatím vůbec nevyužíváme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vodíkové město by mělo být téměř bez emisí a lidé by tam mohli pracovat, bydlet, zkoumat, ale i trávit volný čas.

Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding: S otázkou absolutně čistý region a nádherná příroda jako čili, já myslím, že spoustu pracovních příležitostí a hlavně zase se dostat opravdu na technologickou úroveň číslo jedna, protože vodíkové technologie jsou buď technologie pro třetí tisíciletí ne pro 21. století.

Tomáš Tikal, TV Polar: A kde máme ty zdroje vodíku?

Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding: Všude protože vodík je nejrozšířenější prvek na planetě čili v zásadě vy jste taky kus vodíku čili všichni. Je ve vodě, je vlastně v uhlí, je ve všem čili vodík je nejrozšířenější prvek na planetě. Ve vesmíru jeho více než 80 procent čili vodík je něco, co jehož potenciál zdaleka neumíme využít a je všude.

Tomáš Tikal, TV Polar: Připravuje se bytový projekt Terasy Hrabová. Počítá se zde i s vybudováním fotbalového stadionu pro Baník, lanovkou, adrenalinovým areálem, krytým lyžařským areálem, využívat se bude i jezero, které zde po sanaci haldy vzniklo.

Zdeněk Vomočil, vedoucí business development, Cylinders Holding: Dneska budeme představovat vizi nového vodíkové distriktu v rámci města Ostravy, kde chceme ukázat budoucnost vodíkových technologií pro běžný život. To znamená bude to vodíkové město, vodíková čtvrť, kde budou jednotlivé podstatě celky spojené. To znamená obytná zóna, komerční zóna, bude tam zároveň zóna pro technologie pro lehký průmysl a zároveň chceme už i zabudovat i volnočasové aktivity a sportovní aktivity. Takže to bude vize, jak by mělo vypadat město budoucnosti postavené na vodíkových a nových technologiích.

Tomáš Tikal, TV Polar: Existuje někde něco podobného?

Zdeněk Vomočil, vedoucí business development, Cylinders Holding: V tuto chvíli vůbec nevíme, že by takhle uceleně bylo něco realizováno. Jsou samozřejmě jednotlivé části nějakých jednotek v rámci Evropy. Ale to, že by existovalo celé město neexistuje vůbec zatím nikde. Ani ve vizích.

Tomáš Tikal, TV Polar: Váš hrubý odhad kdyby k realizaci mohlo dojít?

Zdeněk Vomočil, vedoucí business development, Cylinders Holding: Nebavíme se o míře dva roky. Já si myslím, že to bude tři až pět let. Jako že budou začít v podstatě tady tyto věci už jenom z toho důvodu, než se vyberou ty projekční činnosti. Chceme ať to vypadá i architektonicky uceleně, ať to není v podstatě nějaká hrubá kostka. Takže jde o to, ať to má nějakou úroveň a je to pilotem a výkladní skříní víceméně moravskoslezského kraje. Jak by to mělo vypadat. Chceme aby víceméně svět u nás věděl, že jsme schopní něco takového zvládnout a ukázat, že pracujeme s nejmodernějšími technologiemi.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ve vodíkovém městě se počítá také s vybudováním center pro vodíková auta, kola i koloběžky, ale i pro výzkum vodíku. Časová osa realizace celého vodíkového města by mohla vzniknout do tří let.

----------------------------------------------------------------------------------

Jantarové schodiště v Dolních Vítkovicích má další dva laureáty

Tomáš Tikal, TV Polar: Fotograf Jindřich Štreit a zpěvačka Marie Rottrová se stali prvními oceněnými za celoživotní přínos v MS kulturních cenách Jantar. Kdo k nim na tzv. Jantarové schodiště přibyl?

Tomáš Tikal, TV Polar: Výtvarník Eduard Ovčáček a skladatel Milan Báchorek se stali dalšími dvěma laureáty MS cen Jantar za celoživotní přínos. Oba starší pánové si galavečer Jantar užili a cena je velmi potěšila.

Eduard Ovčáček, výtvarník: To je dobrý počin, že tady v tom severomoravském kraji se taková událost děje a že pro ty umělecké obory to má svůj význam. Myslím si, že to bude mít po čase nějaký ohlas.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste si užil galavečer?

Tomáš Tikal, TV Polar: Tak dali jsme si pivo a oslavili to.

Milan Báchorek, skladatel: Myslím, že to byly pocity dost smíšené. Byl jsem poctěn. To musím říct.

Tomáš Tikal, TV Polar: Když se za těmi lety ohlédnete, tak na co jste nejvíce pyšný?

Milan Báchorek, skladatel: No asi na konzervatoř, kterou se mi podařilo postavit. Já jsem ji sice nestavěl, ale podařilo se prosadit, aby se stavěla a sháněli se hlavně peníze, prostředky na to. Takže, to byly věci, které mi jaksi zabraly nejvíc času, ale dělal jsem to opravdu z přesvědčení, protože do školy jsem chodil od patnácti let a tak jsem v tom pocítil určitou zodpovědnost. Přál jsem tomu, aby to tak bylo.

Tomáš Tikal, TV Polar: Oba laureáti měli ještě větší radost z toho, že mohli osobně odhalit svou hvězdu na schodišti slávy na vítkovické Bolt Tower. Doplnili tam jména z loňska – Jindřicha Štreita a Marii Rottrovou.

Eduard Ovčáček, výtvarník: Já jsem byl celkem překvapen, nečekal jsem to abych pravdu řekl. Osobností je tady samozřejmě víc, jsem překvapen, že jsem tu cenu dostal.

Tomáš Tikal, TV Polar: Schodiště slávy Cen Jantar už si získalo za rok docela slušnou prestiž.

Petr Koudela, ředitel Dolních Vítkovic: Já jsem primárně rád, že se tady pravidelně předávají ceny Jantar pro ostravskou kulturu. Jsme rádi zázemím tady v Gongu pro tuhle událost. A že přišli s tímto nápadem, aby na návštěvnické trase ve vysoké peci, která je jedna z nejnavštěvovanějších v téhle zemi, se umístili nějaké upomínky na ostravské umělce, o kterých můžeme třeba i turistům, kteří přijíždějí do Ostravy, pohovořit. Ta myšlenka je bezvadná, líbí se nám, reagují na to i turisté, ptají se na to. Takže já doufám, že to bude dlouhodobě udržitelná věc, a že v tom budeme pokračovat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ocenění pánové rovněž vyjádřili přání, aby se výrazně vylepšilo kulturní zázemí v našem kraji.

Eduard Ovčáček, výtvarník: Pocity byly takové že, jsem trošku myslel na to, co tady bylo slíbeno, že se přistaví v Ostravě, to znamená koncertní hala, knihovna, a já jsem pojmenoval tu třetí věc, a to je stálá expozice výtvarného umění, teda galerie, která by nastálo byla otevřena z věcí, které jsou v depozitáři.

Milan Báchorek, skladatel: Tak přání by bylo víc no, samozřejmě koncertní sál, který už se staví taky nějaký čas. Viděl jsem už několik maket a bylo by dobré, aby Ostrava si tu svoji kulturu udržovala a bez koncertního sálu to dneska nepůjde.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na další dva laureáty MS kulturních cen Jantar za celožitovní přínos si budeme muset počkat do příštího roku.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jsme na konci magazínu Chytrý region. Děkuji, že jste se dívali a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat