Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Dopravní revue

Dopravní revue

Správa silnic MSK se už nyní připravuje na zimu, host: Milan Novák

Správa silnic MSK se už nyní připravuje na zimu, host: Milan Novák

Lukáš Zavadil, TV Polar: Začíná pořad Dopravní revue, přeji dobrý den. I když do zimních měsíců zbývá zhruba čtvrt roku, právě na zimu se zaměříme s naším dalším hostem. Po čase tady vítám Milana Nováka, náměstka ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje. Dobrý den.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Hezký dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Než tedy přijde zima, která se poslední půlrok skloňuje na všechny způsoby, pojďme se ještě vrátit do těch předchozích zimních sezón. Jaké pro vás byly?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Každá zimní sezóna je svým způsobem originál a specifická. Pokud mohu hodnotit za svoji dosavadní dvacetiletou praxi v silničařině, v poslední době ty zimy se jeví jako mírnější. Pamatujeme si i velké zimy, jako byla třeba v roce 2013, 2015, koneckonců i taková větší byla 2018, 2019. Ale teď od té doby ty poslední tři zimy, i přestože, že ta zima 2020, 2021 se jevila v tom lednu, únoru taková trošku ostřejší, přesto ji řadíme k těm slabším, to znamená podprůměrným. Pokud bych měl hodnotit zimy finančně tak, jak se to u nás promítá. Pokud zimní sezóna stojí do sto šedesáti milionů korun, což byla třeba ta loňská, kterou máme za sebou, hodnotíme ji jako podprůměrnou, jako slabší. Pokud je to kolem sto osmdesáti milionů korun jako průměrnou, to byla zrovna ta zima 2020, 2021 a taková zimy 2018, 2019, 2014 a 2015, to byly zimy, které stály kolem dvou set milionů korun. Ty byly opravdu náročné.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pokud si dobře pamatuju, při těch mírnějších zimách vaši pracovníci a kolegové nestojí ladem, ale připravují se právě na to jarní období. Co tedy dělají?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ano, je to pravda. Ne každou službu ti řidiči a naši zaměstnanci vyjedou ven a je potřeba likvidovat závěje nebo sněhovou vrstvu. Takže pro tyto okamžiky máme připravené náhradní práce. Jsou to většinou činnosti, které se v létě nestihnou a přímo ideální je na to údržba vzrostlé zeleně, to znamená stromy, které jsou v klidovém režimu. Je to údržba dopravního značení, bezpečnostní prvky, údržba svodidel atd.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Kdy se silničáři začínají připravovat na zimu a jak je to letos?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Silničáři se začínají připravovat na zimu, ihned po skončení té předchozí zimní sezóny. Jednak je potřeba provést vyhodnocení, kde jsme měli v zimě, na kterých úsecích byly problémy, co se tam vyskytlo, jestli je třeba přijmout nějaká nová opatření, jestli máme dostatek techniky apod. Pak samozřejmě následuje příprava té techniky, ať už je to po stránce administrativní, to znamená vypsání soutěží na dodávky nové techniky. Samozřejmě před začátkem samotným zimního období, to je zrovna v tomto období, už chystáme tým dispečerů na dispečerské služby. Tým řidičů začnou probíhat školení před začátkem zimní údržby. Jednak z bezpečnosti práce, ale jednak také z těch okruhů, která ty vozidla v zimě mají a absolvovat, aby ti řidiči věděli, když je dispečer vyzve, kam mají jet.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Dá se tedy říci, že na tu nadcházející zimu jste připraveni?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Dá se říct, že ano, z valné většiny v současné době nám vrcholí návoz posypových materiálů. Sůl je už z devadesáti devíti procent nalezená. V současné době se naváží inertní posypových materiál. My těch zásob máme s velkou rezervou tak, abychom běžnou zimu i tu náročnější, abychom byli schopni absolvovat a nemuseli dovážet posypové materiály, zejména sůl za zimní ceny, které jsou zhruba o tři sta korun na tunu vyšší než teď v průběhu letního období.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jak je to s technikou? Máte dostatek techniky, nebo pořídili jste nějakou novou, která vyjede do ulic na silnice?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ano, každý rok pořizujeme novou techniku. Je pravdou v současné době, že dodací lhůty, zejména teda sypačů automobilových podvozků, trvají až rok a půl od vysoutěžení. Je to poměrně dlouhá doba. My jsme v loňském roce pořídili šest kompletně nových vybavených sypačů s tím, že jsme pořizovali i některé nové nástavby. V současné době máme přes 100 posypových vozů, což je dostatečná rezerva i pro proto, kdyby se stalo, že by některý ten sypač byl v poruše, což se v zimě. běžně stává. Na tom zase máme dílenské zázemí a takové běžné poruchy jsme schopni odstraňovat sami. Ale v ten stejný okamžik je schopno vyjet náhradní vozidlo. Takže po této stránce je to v pořádku. Na současnou zimní sezónu jsme se spíš zaměřili na to technologické zázemí to znamenat jsou solanková hospodářství. Přece jenom ta naše. Některá stávající už byla letitá a už se tam začaly projevovat vady, protože si solanku jinak necháváme dovážet, ale jinak v případě jejího nedostatku, pokud se jezdí trošku víc, samozřejmě ta solanka navezená dojde, jsme připraveni si tu solanku míchat sami. Takže ta nová solanková míchací zařízení jsme letos pořídili dvě. Pořídili jsme i nové sněhové radlice, které přitom prohrnování docela dost trpí.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To byla příprava. Jak pak ten samotný zimní režim u správy silnic probíhá, vypadá, kdy začíná?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ten zimní režim je odlišný od letního, kdy v létě máme jednosměrný provoz přes noc a ve svátky máme tzv. letní pohotovost. To jsou dva až tři zaměstnanci na cest mistrovství, kteří pro případ nějaké nehody, havárií a podobně jsou připraveni s technikou nezbytnou vyjet. Od 1. 11. začíná ze zákona zimní technologické období, kdy přecházíme na dvousměnný provoz. Je to čtyřiadvacetihodinový nepřetržitý provoz a je to dispečersko-zpravodajská služba. Samozřejmě tomu jsou podřízení i řidiči posypových vozidel, kteří jsou v pracovní pohotovosti na cest mistrovstvích. Dispečeři na dispečincích. Držíme tuto pohotovost pro případ, že by došlo ke zhoršení počasí a zhoršení podmínek sjízdnosti silnic.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Já ještě doplním, že řidiči v té zimní sezóně pak mají možnost sledovat průběh zimní údržby silnic druhých a třetích tříd v Moravskoslezském kraji prostřednictvím webové aplikace Portál zimní údržby. Ta, jak s těmi prozradil, už je i mobilní.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ano, odkaz na tuto aplikaci najdou zájemci, najde veřejnost na webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje ve www.ssmsk.cz

Lukáš Zavadil, TV Polar: Poslední věc, co vám do té doby, než zima naplno udeří, nejen tedy kalendářně, ale skutečně třeba teplotami, co vám na správy silnic zbývá dokončit z těch letošních projektů? Opravy, stavby?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Jsou to hlavně souvislé opravy, ještě některé budeme teďka zařazovat do realizace, jako třeba souvislá oprava u Žermanic na Frýdecko-Místecku. Dokončuje se velká stavba, která se nám protáhla z loňského roku a je to ta rekonstrukce, modernizace a zčásti výstavba nového úseku Silnice Lesní Albrechtice, Jelenice na Opavsku. To jsou stavby, které opravdu tedy předpokládáme, že do zimy stihneme. Další takovou významnou je třeba rekonstrukce a modernizace silnice 473 v Šenově u Ostravy. Ta taky čeká na dokončení. V Ostravě ulice Bohumínská také finišuje, bude se dokončovat. Takže je to plánováno vždycky tyhle stavby, aby se stihly do začátku zimního období. Víme ze zkušenosti, že i ten listopad, začátek listopadu, je ještě mírnější a ta opravdová zima přichází až spíš v prosinci. Potom opravdu už teda natvrdo leden, únor, byť v současné době ty poslední zimy, jak jste se ptal na začátku, ten trend je tam, že leden, únor a pak je pauza, březen a začátkem dubna to přijde nanovo. Ale pro tyto případy jsme v pohotovosti i nadále, takže vlastně se protáhne ten režim zimní údržby na nezbytně nutnou dobu.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Já doufám, že se nebudete zlobit, když divákům prozradím, že na správě silnic jako náměstek ředitele už brzy končíte, protože se chystáte do penze. Vypadá to tedy, že se v pořadu Dopravní revír vidíme takto naposledy. Moc Vám děkuju za spolupráci. Bylo to vždycky příjemné, pevné zdraví, ať se Vám daří i já.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Velice děkuju a děkuju divákům, za pozornost.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To je závěr dnešního vydání pořadu Dopravní revue. Díky, že jste byli s námi a uvidíme se příště.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Dopravní revue
Správa silnic MSK se už nyní připravuje na zimu, host: Milan Novák
21. září 2022, 18:20

Správa silnic MSK se už nyní připravuje na zimu, host: Milan Novák

Lukáš Zavadil, TV Polar: Začíná pořad Dopravní revue, přeji dobrý den. I když do zimních měsíců zbývá zhruba čtvrt roku, právě na zimu se zaměříme s naším dalším hostem. Po čase tady vítám Milana Nováka, náměstka ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje. Dobrý den.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Hezký dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Než tedy přijde zima, která se poslední půlrok skloňuje na všechny způsoby, pojďme se ještě vrátit do těch předchozích zimních sezón. Jaké pro vás byly?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Každá zimní sezóna je svým způsobem originál a specifická. Pokud mohu hodnotit za svoji dosavadní dvacetiletou praxi v silničařině, v poslední době ty zimy se jeví jako mírnější. Pamatujeme si i velké zimy, jako byla třeba v roce 2013, 2015, koneckonců i taková větší byla 2018, 2019. Ale teď od té doby ty poslední tři zimy, i přestože, že ta zima 2020, 2021 se jevila v tom lednu, únoru taková trošku ostřejší, přesto ji řadíme k těm slabším, to znamená podprůměrným. Pokud bych měl hodnotit zimy finančně tak, jak se to u nás promítá. Pokud zimní sezóna stojí do sto šedesáti milionů korun, což byla třeba ta loňská, kterou máme za sebou, hodnotíme ji jako podprůměrnou, jako slabší. Pokud je to kolem sto osmdesáti milionů korun jako průměrnou, to byla zrovna ta zima 2020, 2021 a taková zimy 2018, 2019, 2014 a 2015, to byly zimy, které stály kolem dvou set milionů korun. Ty byly opravdu náročné.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pokud si dobře pamatuju, při těch mírnějších zimách vaši pracovníci a kolegové nestojí ladem, ale připravují se právě na to jarní období. Co tedy dělají?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ano, je to pravda. Ne každou službu ti řidiči a naši zaměstnanci vyjedou ven a je potřeba likvidovat závěje nebo sněhovou vrstvu. Takže pro tyto okamžiky máme připravené náhradní práce. Jsou to většinou činnosti, které se v létě nestihnou a přímo ideální je na to údržba vzrostlé zeleně, to znamená stromy, které jsou v klidovém režimu. Je to údržba dopravního značení, bezpečnostní prvky, údržba svodidel atd.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Kdy se silničáři začínají připravovat na zimu a jak je to letos?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Silničáři se začínají připravovat na zimu, ihned po skončení té předchozí zimní sezóny. Jednak je potřeba provést vyhodnocení, kde jsme měli v zimě, na kterých úsecích byly problémy, co se tam vyskytlo, jestli je třeba přijmout nějaká nová opatření, jestli máme dostatek techniky apod. Pak samozřejmě následuje příprava té techniky, ať už je to po stránce administrativní, to znamená vypsání soutěží na dodávky nové techniky. Samozřejmě před začátkem samotným zimního období, to je zrovna v tomto období, už chystáme tým dispečerů na dispečerské služby. Tým řidičů začnou probíhat školení před začátkem zimní údržby. Jednak z bezpečnosti práce, ale jednak také z těch okruhů, která ty vozidla v zimě mají a absolvovat, aby ti řidiči věděli, když je dispečer vyzve, kam mají jet.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Dá se tedy říci, že na tu nadcházející zimu jste připraveni?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Dá se říct, že ano, z valné většiny v současné době nám vrcholí návoz posypových materiálů. Sůl je už z devadesáti devíti procent nalezená. V současné době se naváží inertní posypových materiál. My těch zásob máme s velkou rezervou tak, abychom běžnou zimu i tu náročnější, abychom byli schopni absolvovat a nemuseli dovážet posypové materiály, zejména sůl za zimní ceny, které jsou zhruba o tři sta korun na tunu vyšší než teď v průběhu letního období.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jak je to s technikou? Máte dostatek techniky, nebo pořídili jste nějakou novou, která vyjede do ulic na silnice?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ano, každý rok pořizujeme novou techniku. Je pravdou v současné době, že dodací lhůty, zejména teda sypačů automobilových podvozků, trvají až rok a půl od vysoutěžení. Je to poměrně dlouhá doba. My jsme v loňském roce pořídili šest kompletně nových vybavených sypačů s tím, že jsme pořizovali i některé nové nástavby. V současné době máme přes 100 posypových vozů, což je dostatečná rezerva i pro proto, kdyby se stalo, že by některý ten sypač byl v poruše, což se v zimě. běžně stává. Na tom zase máme dílenské zázemí a takové běžné poruchy jsme schopni odstraňovat sami. Ale v ten stejný okamžik je schopno vyjet náhradní vozidlo. Takže po této stránce je to v pořádku. Na současnou zimní sezónu jsme se spíš zaměřili na to technologické zázemí to znamenat jsou solanková hospodářství. Přece jenom ta naše. Některá stávající už byla letitá a už se tam začaly projevovat vady, protože si solanku jinak necháváme dovážet, ale jinak v případě jejího nedostatku, pokud se jezdí trošku víc, samozřejmě ta solanka navezená dojde, jsme připraveni si tu solanku míchat sami. Takže ta nová solanková míchací zařízení jsme letos pořídili dvě. Pořídili jsme i nové sněhové radlice, které přitom prohrnování docela dost trpí.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To byla příprava. Jak pak ten samotný zimní režim u správy silnic probíhá, vypadá, kdy začíná?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ten zimní režim je odlišný od letního, kdy v létě máme jednosměrný provoz přes noc a ve svátky máme tzv. letní pohotovost. To jsou dva až tři zaměstnanci na cest mistrovství, kteří pro případ nějaké nehody, havárií a podobně jsou připraveni s technikou nezbytnou vyjet. Od 1. 11. začíná ze zákona zimní technologické období, kdy přecházíme na dvousměnný provoz. Je to čtyřiadvacetihodinový nepřetržitý provoz a je to dispečersko-zpravodajská služba. Samozřejmě tomu jsou podřízení i řidiči posypových vozidel, kteří jsou v pracovní pohotovosti na cest mistrovstvích. Dispečeři na dispečincích. Držíme tuto pohotovost pro případ, že by došlo ke zhoršení počasí a zhoršení podmínek sjízdnosti silnic.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Já ještě doplním, že řidiči v té zimní sezóně pak mají možnost sledovat průběh zimní údržby silnic druhých a třetích tříd v Moravskoslezském kraji prostřednictvím webové aplikace Portál zimní údržby. Ta, jak s těmi prozradil, už je i mobilní.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ano, odkaz na tuto aplikaci najdou zájemci, najde veřejnost na webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje ve www.ssmsk.cz

Lukáš Zavadil, TV Polar: Poslední věc, co vám do té doby, než zima naplno udeří, nejen tedy kalendářně, ale skutečně třeba teplotami, co vám na správy silnic zbývá dokončit z těch letošních projektů? Opravy, stavby?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Jsou to hlavně souvislé opravy, ještě některé budeme teďka zařazovat do realizace, jako třeba souvislá oprava u Žermanic na Frýdecko-Místecku. Dokončuje se velká stavba, která se nám protáhla z loňského roku a je to ta rekonstrukce, modernizace a zčásti výstavba nového úseku Silnice Lesní Albrechtice, Jelenice na Opavsku. To jsou stavby, které opravdu tedy předpokládáme, že do zimy stihneme. Další takovou významnou je třeba rekonstrukce a modernizace silnice 473 v Šenově u Ostravy. Ta taky čeká na dokončení. V Ostravě ulice Bohumínská také finišuje, bude se dokončovat. Takže je to plánováno vždycky tyhle stavby, aby se stihly do začátku zimního období. Víme ze zkušenosti, že i ten listopad, začátek listopadu, je ještě mírnější a ta opravdová zima přichází až spíš v prosinci. Potom opravdu už teda natvrdo leden, únor, byť v současné době ty poslední zimy, jak jste se ptal na začátku, ten trend je tam, že leden, únor a pak je pauza, březen a začátkem dubna to přijde nanovo. Ale pro tyto případy jsme v pohotovosti i nadále, takže vlastně se protáhne ten režim zimní údržby na nezbytně nutnou dobu.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Já doufám, že se nebudete zlobit, když divákům prozradím, že na správě silnic jako náměstek ředitele už brzy končíte, protože se chystáte do penze. Vypadá to tedy, že se v pořadu Dopravní revír vidíme takto naposledy. Moc Vám děkuju za spolupráci. Bylo to vždycky příjemné, pevné zdraví, ať se Vám daří i já.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Velice děkuju a děkuju divákům, za pozornost.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To je závěr dnešního vydání pořadu Dopravní revue. Díky, že jste byli s námi a uvidíme se příště.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/dopravni-revue/dopravni-revue-21-09-2022-18-44