Dopravní revue

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic MSK: Aktuální i chystané projekty Správy silnic MSK

Lukáš Zavadil, TV Polar: Začíná pořad Dopravní revue. Vítám vás u něj. Naším hostem je tentokrát Milan Novák ze Správy silnic Moravskoslezského kraje. Vítejte u nás po čase.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Hezký dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Rozhovor Natáčíme 21. 6., což znamená, že začalo léto. Nejprve ale k těm předchozím měsícům. Jak vypadaly silnice, které máte ve správě po uplynulé zimě?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Uplynulá zima se na nich opravdu negativně podepsala. Díky velice častému střídání mrazů a oteplení přes den, došlo k vývoji poruch na těch vozovkách. To znamená, ať už to byly výtluky, ať to byly trhliny, mrazové trhliny či různé prosedliny. Takže jsme museli vyčlenit pro plus nějaké finanční prostředky na to, abychom ty vozovky byli schopni opravovat. Moravskoslezský kraj na ně vyčlenil ještě dalších čtyřiadvacet milionů korun. Je to účelový program právě na opravy silnic po zimě. Na ty, které jsou v tom nejhorším stavu, a to jsou hlavně na Bruntálsku.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jaké zásadní projekty už Správa silnic v tomto roce rozjela? Co už je v běhu?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Těch projektů je celá řada. Já bych jenom na úvod řekl, že těch staveb, které připravujeme a některé už jsou i hotové a některé se rozběhnou v nejbližších termínech, je dvacet na celém území kraje. Nepočítám k tomu ještě akce, které právě běží. To jsou akce financované z evropských prostředků v rámci programu IROP a z těch dvaceti staveb je 13 staveb, které budou financovány Státním fondem dopravní infrastruktury. Zbývajících sedm bude financovat Moravskoslezský kraj. Mezi takové hlavní reprezentanty těchto staveb, a to jsou ty stavby, které už se rozběhly, to je například rekonstrukce silnice v průtahu Píští, jsou to tři silnice v průtahu obcí. Další je rekonstrukce silnice Darkov, Říčky, Darkovice. Je to také z částí průtah obcí a potom další. Ještě je silnice na Novojičínsku, Borovec, Sedlnice. To jsou významné stavby souvislých oprav a celá řada dalších ještě bude následovat.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ta stavební sezóna se rozjela, jak jsem říkal, i s tím létem, což nejen v našem regionu přináší spoustu dopravních omezení. Na co by se tedy měli řidiči připravit během následujících týdnů, měsíců? Jaké akce na svůj začátek teprve čekají?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ano, tak vezmeme to postupně. V současné době takovými největšími dopravními omezeními jsou ty akce, které už jsem zmiňoval. To jsou velké akce, které jsou realizovány v rámci těch evropských fondů. Hlavně tady v Ostravě je to rekonstrukce a modernizace ulice Bohumínské a nedaleko Ostravy je to rekonstrukce a modernizace silnice 4, 7, 3, Šenov, Václavice, Frýdek-Místek, o které se ještě zmíníme. Pak jsou to stavby na Opavsku. Hlavním zástupcem je rekonstrukce silnice Jelenice, Lesní Albrechtice, která také běží a poběží nám v podstatě až do konce stavební sezóny. Je to potom ještě další akce. To je na na Bruntálsku, Hranice Olomouckého kraje, Stránské. Je to také stavba, která už začala a přes to letní období bude pokračovat.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Ceny stavebních materiálů a jejich dostupnost se zhoršuje, ceny se zvyšují. Dopadá ta situace nějakým způsobem i na vaše projekty?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Samozřejmě, dopadá a je nutno se s tímto problémem dotýkat. Ten problém je v tom, že jednak zdražují ty stavební materiály. U nás se to projevuje hlavně v cenách asfaltových směsí, v cenách živočišných materiálů a asfaltových emulzí. Potom jsou to problémy se špatnou dostupností některých materiálů. Například u rekonstrukcí mostu je to ocel, klasicky. My jsme právě díky tomu, že nám zhotovitel u vysoutěžené akce, rekonstrukce mostů, nebyl schopen garantovat ani materiál, ani reálný termín, který byl do konce stavební sezóny, přičemž se jednalo teda o demolici mostu a výstavbu nového. Tuto stavbu jsme museli odsunout a zakázku samozřejmě zrušit.

Lukáš Zavadil, TV Polar: My jsme nedávno vysílali o opravě důležité a jediné komunikace na úseku Hvězda, Ovčárna v Jeseníkách. Jaké jsou aktuální informace z místa?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ten projekt se rozběhl, stavba nám běží. Veřejnost byla informována v předchozích tiskových zprávách, kdy tam dochází k regulaci dopravy. To znamená v určitých intervalech, když stavba je v klidu, dochází k výjezdu a sjezdů vozidel z Ovčáry dolů na Hvězdu a opačně. V současné době se tam provádí kotvení toho svahu, který tam byl největším ohrožením. Takže stavba běží podle harmonogramu.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Řidiče bude ještě určitě zajímat také modernizace silnice na ulici Bohumínská v Ostravě. Jak to vypadá na místě?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ano, toto je velký projekt. Je také v běhu. Trošku jsme zaznamenali komplikace v dopravě, kdy tam docházelo k velkým kolonám díky tomu, že se uprostřed města operativně opravovala i silnice 1/56. Tato stavba je tedy financovaná z evropských peněz. Momentálně v plném běhu a i diváci zřejmě vědí, kteří tam jezdí, že je rozdělena do dvou takových úseků. První úsek je u mostu Miloše Sýkory a druhý úsek je od křižovatky v Hrušově směrem na Bohumín. Kde ty práce probíhají, jednak za provozu a v Hrušov je vlastně máme ten provoz převeden, protože se jedná o oddělený čtyř pruh, je převeden ve směru na Bohumín do protisměru. V té části u mostu Miloše Sýkory teď v nejbližší době v červenci, dojde k úplné uzávěře toho směru směrem na Vratimov s tím, že provoz bude převeden do protisměru, takže k nějaké objízdné trase závažné nedojde. Bude to v podstatě jenom souběžný objezd s tím, že hotovo by mělo být do 17. července. Práce proběhnou na té druhé polovině čtyř pruhu, který také bude uzavřen. Zase se to přehodí do protisměru. Dokončeno by mělo být do konce července, to znamená během prázdnin, kdy předpokládáme, že ten provoz bude nejmenší. V té části hrušovské Bude obdobně směr na Bohumín, kde jsou součástí stavby i velké rekonstrukce velkých mostů přes koridorovou trať, tam také dojde už teď během prázdnin k dokončení. Do konce července dojde k převedení provozu do toho levého jízdního pruhu, když se díváme směrem k Bohumínu a začne rekonstrukce té druhé poloviny té vozovky a s tím, že tam by mělo být hotovo do poloviny října.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Kromě těch zmíněných oprav a modernizací, jak velký objem údržbových prací máte letos v plánu?

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Ten objem údržbových prací je větší, než byl v minulých letech. Je to i díky tomu, že kraj uvolnil účelové prostředky na opravy a údržby silnic, včetně jejich součástí a příslušenství už těch zmíněných čtyřiadvacet milionů korun, které šly na opravy silnic po zimě. Dále je to 12 milionů korun, které jdou na nadlimitní čištění. To znamená, pokračuje ten program snižování emisí polétavého prachu a těch částic PM10. Je to v podstatě celý Moravskoslezský kraj nebo jeho velká většina. Pak jsou to ještě další záležitosti, které máme. Ať je to údržba mostů, na které vyčleňuje ten minimální počet mostů každoročně, který by se měl alespoň v základní údržbou ošetřit. Ať už se jedná o opravy zábradlí, svodidel, čištění od náletové vegetace, případně říms, údržbou chodníků na mostech apod.

Lukáš Zavadil, TV Polar: I tentokrát dodám, že veškeré informace mohou řidiči přehledně najít na vašem webu www.ssmsk.cz. Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje, byl s námi v pořadu Dopravní revue. Děkuju Vám za to.

Milan Novák, náměstek ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje: Děkuji také a přeji pěkné letní dny.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Loučím se i s vámi, na viděnou příště u pořadu Dopravní revue.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry