Dopravní revue

  • ŘSD plánuje obchvat Skrochovic mezi Opavou a Krnovem
  • Karta ODISka oslavila 10 let fungování, host: Aleš Stejskal
  • Začala výstavba nového parkovacího domu v Opavě

Pořad Dopravní revue vyráží opět na cesty a za dopravou v našem regionu, přeji dobrý den.

ŘSD plánuje obchvat Skrochovic mezi Opavou a Krnovem

Mezi Opavou a Krnovem vznikne nový silniční obchvat. Ředitelství silnic a dálnic ho plánuje kolem obce Skrochovice, přes území tamní bývalé skládky. Podle mluvčího ŘSD odvede zhruba 10.000 automobilů denně.

Řada dopravních závad na silnici mezi Opavou a Krnovem, špatné šířkové parametry mezi obcemi Holasovice a Úvalno nebo zvyšující se intenzita nákladní dopravy na silnici I/57- to jsou důvody, proč má vzniknout obchvat obce Skrochovice. 

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Novostavba silnice I/57 je v přípravné fázi, nyní se pracuje na dokumentech k územnímu řízení. Zahájení stavby zatím vychází na rok 2025 a odhadovaná cena díla dosahuje částky zhruba 771 milionů Kč bez DPH. Předpokládaná suma peněz počítá mimo jiné s vybudováním hlavní trasy obchvatu v délce 3 154 metrů, dále vznikne 5 nových mostů celkové délky 318 metrů a za zmínku stojí i dvě nové křižovatky nebo protihlukové stěny dlouhé 912 metrů.”

Obchvat kolem Skrochovic odvede mimo zástavbu vnitrostátní i mezinárodní tranzitní dopravu. Denně zhruba 10.000 automobilů.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Obchvat Skrochovic povede přes území bývalé skládky, celkový objem zemních prací se skládá z potřeby výkopů (54 065 m3) a násypů (325 029 m3).”

Ředitelství silnic a dálnic předpokládá začátek stavby zhruba do dvou let. Obchvat by tak měl být v provozu v roce 2027.

Karta ODISka oslavila 10 let fungování, host: Aleš Stejskal

Lukáš Zavadil, TV Polar: V pořadu dopravní revue na dálku vítám Aleše Stejskala, jednatele společnosti KODIS, která koordinuje dopravu v našem regionu. Dobrý den. Dnes máme pro diváky pár rychlých novinek ke kartě ODISka a i zrekapitulujeme její fungování. Karta totiž v našem regionu prvního února oslavila 10 let fungování. Co to vlastně je? Proč vznikla a co cestujícím umožňuje.

Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS: Náš kraj byl takovým průkopníkem už koncem devadesátých let, někteří dopravci už koncem devadesátých let provozovali karetní systémy, které ale byly oddělené. Nebyly kompatibilní navzájem. Ale obliba mezi cestující veřejností byla velká a tím, že jsme potřebovali propojit tyto systémy a toto nebylo možné ve stávajícím technickém řešení, tak byl vytvořen takový standard Moravskoslezská karta, který se stal základem potom pro jednotnou ODISku. Už v roce 2008 byl vypracován takovýto projekt, který se postupně dopilovával s jednotlivými výrobci, dodavateli obavovacích systémů. No a od prvního února 2011 spatřila světlo světa první ODISka, kterou začal vydávat jako první ostravský dopravní podnik, ale záhy se potom k němu přidali další dopravci, tak že ODISku vydávaly s výjimkou českých drah a železničních dopravců všichni dopravci v Moravskoslezském kraji a ODISka sloužila a slouží dodnes jako nosič dlouhodobé časové jízdenky a jako elektronická peněženka pro placení jednotlivého jízdného ve veřejné dopravě. Naše společnost je od samého počátku garantem bezpečnosti tohoto celého systému a takovým správcem, který garantuje cestujícímu, že bude moci používat svou ODISku u všech dopravních prostředků v rámci Integrovaného dopravního systému ODIS.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Největší událostí, pokud se to tak dá říct, nastaly až v tom desátém roce. Lidé v našem regionu také mimo něj mohou využívat novou generaci ODISek. Tedy od března loňského roku. Jaké má nová generace výhody pro cestující?

Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS: Nové ODISky umí o něco víc. Mají nahranou tzv. map strukturu, která umožňuje využívání této nové ODISky u českých drah jako In karty. Ten proces měl proběhnout na podzim loňského roku, ale kvůli různým problémům souvisejícím především s covidem se tyto práce o něco opozdili, ale nyní jsou již v plném proudu a tato nabídka, tato funkcionalita by měla být představena v polovině letošního roku. Další novinkou ještě je i to, že karta umožňuje i využívání v kombinaci i s jinými průkazy. Tady už v předstihu došlo k jakémusi představení této nové ODISky v případě Vysoké školy báňské Technické univerzity, kdy existuje pro studenty nebo pro zaměstnance vysoké školy průkazka v podobě karty, která je jak průkazkou, tak může být využívána pro funkce ISIC nebo ITIC a také jako ODISka. Takže toto je takový velký průlom, který se nám podařil již v roce 2019. No a čeká nás nebo respektive už jsme začali vlastně využívat ODISku i na území Zlínského kraje ve spolupráci s tamním koordinátorem, který zase vydává svou kartu, která se jmenuje ZETka. Takto vypadá a ta zase na oplátku bude platit i na území Moravskoslezského kraje. Čili je to takový krásný příklad spolupráce dvou krajů. Kdy mohou cestovat na stejnou kartu v jednom i v druhém kraji takhle proti sobě.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Zeptám se ještě poslední věc. Jaké máte obecně plány do budoucna. Co pro cestující chystáte v tom celém dopravním systému, co pocítí?

Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS: Chystáme v nejbližších měsících tzv. virtuální Odisku, což bude nahrání dlouhodobé časové jízdenky na mobilní aplikaci ODISappka. Takže toto je velmi žádané, toto cestující velice požaduje, takže na tom se teď intenzivně pracuje a jak už jsem řekl mělo by to být někdy v průběhu letošního roku spuštěno. Asi to bude po etapách, zřejmě začneme nejdříve ve spolupráci s Dopravním podnikem tuto funkcionalitu nabízet pro využití v ostravském dopravním podniku, ale následně bude hned pokračovat rozšíření i do dalších oblastí nebo pro další dopravce v rámci kraje. Takže to je taková hlavní věc a potom samozřejmě i tu aplikaci, když už jsem i nakousl neustále zlepšujeme, protože pořád je tam spousta věcí, která se nám nepříliš líbí. Chtěli bychom odstranit některé závady, které se tam stále objevují, takže je to živý proces, pracujeme na tom, chci ubezpečit cestující, že nám ty věci, které nám i píšou nám nejsou vůbec lhostejné a intenzivně se snažíme ve spolupráci s dodavatelem je odstraňovat. Ale někdy to jde hůř, někdy rychleji. Ale určitě na tom pracujeme intenzivně.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Díky za váš čas a za informace, které jsme od vás získali mějte se hezky.

Začala výstavba nového parkovacího domu v Opavě

U vlakového nádraží Opava – východ začala výstavba parkovacího domu. Sloužit bude především řidičům, kteří tady chtějí odstavit své auto a dále pokračovat veřejnou dopravou. Dům má být dokončen příští rok na jaře.
Nedostatek míst pro parkování je u železniční stanice Opava – východ mnohaletý problém. Vyřešit jej má nový parkovací dům, který vznikne na konci kolejiště a poskytne dohromady s venkovním prostorem 246 míst.

Radim Daniec, stavbyvedoucí, Hochtief: „V první fázi budeme dělat přípravu staveniště, kácení dřevin, kácení stromů, odkop na pilotovou rovinu a zahájíme stavební práce.“

Během května tady vyroste ocelová konstrukce, jako základ pro třípodlažní parkovací dům. Práce pak budou pokračovat až do jara příštího roku.

Tomáš Klimek, vedoucí projektového týmu zhotovitele: „Co se týká stavby, tak se pohybujeme v blízkosti železniční dráhy. Která podléhá určitým omezením typu ochranných pásem.“

Těžká technika tak bude muset využít jediné přístupové komunikace. A tak přilehlá ulice ke staveništi, ul. Skladištní, kterou řidiči hojně využívají k parkování, bude podobu výstavby uzavřená.

Část peněz na výstavbu parkovacího domu za 190 milionů korun se podařilo městu získat z dotací.

Nová parkovací místa umožní řidičům nechat tady své auto a dál pokračovat veřejnými dopravními prostředky. Tento přestupní terminál odbaví ročně 3,5 milionu cestujících.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: „Je to pro celou veřejnost. Hlavně pro cestující, kteří budou cestovat hromadnou dopravou a také drážní dopravou.“

Opava se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Proto se chystá také výstavba dalšího parkovacího domu v centru města.

Tolik od nás z dopravy, další témata nabídneme opět ve středu, do té doby se mějte skvěle.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat