Eko magazín

Přehrada Nové Heřminovy bude postavena do roku 2030

Přehrada Nové Heřminovy bude postavena do roku 2030

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Začalo územní řízení k výstavbě přehrady Nové Heřminovy. Povodí Odry je tak zase blíž k jejímu vybudování. Proti stavbě vodního díla v tomto rozsahu je už dlouhá léta vedení obce Nové Heřminovy. Proces povolování přehrady se pokoušelo odvrátit nebo zpomalit. Stavět se má začít v roce 2025.

Přehrada Nové Heřminovy patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě. O její výstav bě rozhodla usnesením Vláda ČR již v roce 2008. Zahájení územního řízení je pro státní podnik Povodí Odry klíčový dokument pro přípravu projektové dokumentace.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.: 1:32...vypořádat ..1:52 “V tuto chvíli běží lhůta 30ti dnů, kdy oznámení o zahájení územního řízení bude vyvěšeno na úřední desce. Po tu dobu se budou moci ke stavebnímu úřadu vznášet námitky. Stavební úřad v Krnově se musí s nimi vypořádat.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Příprava podkladů pro zahájení územního řízení byla zejména kvůli obstrukcím obce Nové Heřminovy dlouhá a složitá. Právní kroky a odvolání měly stavbu přehrady zastavit nebo alespoň její zahájení co nejvíce oddálit.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p.: ”Žádost o územní řízení jsme podali už v roce 2017, ale protože je to velmi rozsáhlý projekt, museli jsem doložit všechny potřebné doklady, kterých byla velká spousta, včetně majetkoprávních vypořádání a také jsme museli absolvovat mnoho správní řízení.”.

Ludvík Drobný starosta Nových Heřminov: “Měl jsem za to, že Povodí Odry, tak jak se v roce 2017 kasalo, že už má všechnu dokumentaci hotovou a odevzdávají ji na stavební úřad, tak z mého pohledu jsem si myslel, že stavební řízení běží už od roku 2017, ale asi se tam na něco čekalo, ale já nevím, co to bylo. Stavební úřad v oznámení zmiňuje, že žadatel doplnil nějaké materiály, já jsem ještě neměl možnost se podívat jaké. Nevím, jestli lze vydat územní rozhodnutí v případě, že nemají vykoupené všechny klíčové pozemky.”

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, s. p 0:17: “V současné době máme téměř 99% v zátopě vodního díla vykoupených. To znamená, že ve chvíli, kdy budeme mít pravomocné územní rozhodnutí, můžeme současně s přípravou projektové dokumentace pro stavební povolení zahájit také proces vyvlastňování, pokud se do této doby ještě nedohneme s jednotlivými vlastníky.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Starosta Drobný už nyní počítá s tím, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu v Krnově odvolá. Naproti tomu obce, které má vodní dílo chránit proti povodním, blížící se zahájení stavby vítají. Nejhorší vzpomínky jsou pro lidi z tohoto regionu ještě stále živé, to byl rok 1997.

Vladimír Dofek (nez.), starosta Brantic: ”Když si dneska vezmeme, že v minulém roce byly dlouhé deště a hrozilo zase vylití řeky Opavy, všichni lidé byli ve strachu. Proto říkám, že jsme hrozně rádi, aby už to mlo zdárný konec.”

Volný, starosta obce Holasovice: “Ve spolupráci s Povodním Odry v Holasovicích stavíme ochrannou hráz kolem řeky Opavy a vloni se dokončila druhá stavba, tou je suchá nádrž v naší druhé části obci Loděnice, takže posun ve výstavbě vítáme a doufáme, že brzy budeme chránění před velkou vodou.”

Salome Sýkorová (SNK-ED), starostka obce Zátor: “Jsem velmi ráda, už dlouho jsme na to čekali. Je to 23 let od povodní a stále se nic nedělo. Pozemky v Zátoru jsou vykoupené, je několik demoličních rozhodnutí vydaných a demoličky jsou hotové, takže budeme strašně rádi, když se to posune někam dál. Při každém větším dešti jsou lidé nešťastní, protože ví, co tady v roce 1997 bylo a samozřejmě povodně se každý bojí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Starosta Nových Heřminov je ale jiného názoru a je přesvědčený, že starostové okolních obcí nemají dostatek informací o alternativní variantě, o které neustále hovoří. A to o protipovodňové ochraně bez výstavby nádrže. Řešení ale nemá oporu u vodohospodářských odborníků, vlády, ministerstva a veřejnosti. V roce 2008 po 10 letech shromažďování podkladů a posudků vláda rozhodla o variantě menší přehrady s řadou dalších doprovodných protipovodňových opatření.

Drobný, starosta Nových Heřminov: “Kdyby tito starostové byli opravdu v obraze a věděli přesně oč nám jde, já si myslím, že by mě dali za pravdu nebo většina z nich.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tvrzení starosty Drobného ale vyvrací názory nejen starostů obcí, které jsou v záplavovém území horní Opavy, ale i vedení města Opavy. I to přehrada Nové Heřminovy ochrání proti stoleté vodě. Nádrž by ale podle expertů měla přenést až desetiticíciletou vodu. Podle Povodí Odry jsou všichni starostové obcí a měst pravidelně informováni o připravovaných a prováděných stavbách prostřednictvím speciálního zpravodaje i na osobních jednáních.
Protipovodňová opatření na ochranu měst a obcí na horním toku řeky Opavy včetně stavby nádrže Nové Heřminovy budou stát okolo sedmi miliard korun. Povodí Odry už jednu miliardu utratilo za stavby suchých nádrží a hrází a výkupy pozemků. S přehradou související objekty by se mohly začít stavět po roce 2025. O tři roky později by se zřejmě už začala stavět hráz Nové Heřminovy. V roce 2030 by byla stavba přehrady hotová. A novinkám kolem vodního díla Nové Heřminovy věnujeme i další část dnešního Eko magazínu, na dálku vítám technického ředitele státního podniku Povodí Odry Břetislava Turečka.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli navažme na příspěvek. Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy. Co to vůbec znamená pro celý projekt protipovodňových opatření na horní Opavě.

Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry: Státní podnik Povodí Odry považuje tento krok za klíčovým krokem v přípravě. Prakticky to znamená, že se umisťuje tato stavba na příslušné pozemky, které s ní souvisí a zároveň to otevírá cestu k dokončení majetkoprávního vypořádání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná, že je na místě připomenout účel, cenu, předpokládané zprovoznění přehrady a případně další benefity celého tohoto vodního díla.

Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry: Takže jedná se o vodní nádrž, která je víceúčelová. To znamená, tato nádrž reaguje a zmírňuje oba dva extrémní jevy. To znamená jak povodně, tak sucho. To tlumení garantuje z 207 metrů krychlových za sekundu na sto metrů krychlových za sekundu, což spolu s říčními úpravami potom znamená ochranu proti stoleté vodě. A jenom pro představu pro posluchače to znamená ochranu více jak 16ti tisíc obyvatel, které jsou v dosahu stoleté vody a necelých dvou tisíc objektů přičemž z toho je necelých 6 tisíc obyvatel v nepřijatelném povodňovém riziku a v tom nepřijatelném povodňovém riziku je také více jak 800 stavebních objektů. K tomu prakticky dojde k vytvoření literárního pásma a to znamená mikroklimatu a zajímavých životních prostor pro vodní organismy a důležitá je také rekreace a možnost rozvoje jak bydlení, tak podnikání kolem zátopy, protože k obslužné komunikaci bude zhotovena kanalizace, která bude odvádět odpadní vody a tím budou vytvořeny podmínky i pro kvalitní vodu v nádrži. A neposledně pro snížení provozních nákladů bude přehradní hrází instalována malá vodní elektrárna o výkonu 450 kW.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když se vrátíme k územnímu řízení. Jak dlouho může tato fáze projektu trvat?

Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry:Tak samozřejmě, že hlavně záleží na stavebním úřadu a těžko lze předpovídat, jak se budou k tomu chovat i jednotliví účastníci řízení. Nicméně teď do 18.března mají možnost všichni podávat k územnímu řízení námitky, následně do konce března můžou jednotlivé strany nahlížet do spisu a podávat své vyjádření k případným námitkám. Potom se stavební úřad k těmto námitkám bude muset vypořádat a následně po vydání územního rozhodnutí budeme čekat na nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí. Takže pokud bych byl optimista, tak si myslím, že by tady tento proces mohl trvat do léta letošního roku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Až tedy Povodí Odry bude mít pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu přehrady Nové Heřminovy, tak co bude potom následovat? Jaké budou další kroky?

Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry: Pro nás to bude důležitý krok, kdy my vlastně do té doby než to územní rozhodnutí nabude právní moci, tak předpokládáme další majetkoprávní jednání, abychom dokončili vypořádání všech nemovitosti. V současnosti máme v moci necelých 99 procent všech nemovitosti. Nicméně i to jedno procento je pro nás důležité. Takže pokud vlastně do té doby nezískáme všechny nemovitosti, tak předpokládáme, že použijeme institut vyvlastnění, takže to je jeden krok, který nám to územní rozhodnutí otevírá. Protože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu. Zároveň již v letošním roce, abychom neztratili čas přistoupíme k výběru zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. Tam předpokládáme tu dobu projekčních práci na dva roky. Následně se bude připravovat projektová dokumentace provádění stavby, která zároveň bude sloužit jako hlavní podklad pro výběr zhotovitele.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A celá přehrada by měla být dokončena v roce 2030. Je to reálné datum?

Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry: Tak člověk nemůže předjímat ta správní řízení a případné jejich prodloužení. Ale podle našich zkušenosti s přípravou takovýchto správních řízení máme předpoklad, že po roce 2025 začne stavební činnost výstavbou souvisejících stavebních objektů s přehradní hrází Nové Heřminovy. Zároveň v tu dobu souběžně předpokládáme, že dojde k vymístění silnice Krnov Bruntál 1/45 z údolí řeky Opavy a potom asi ve třech stavebních sezónách jsou plánovány na roky 2028 až 2030, tak předpokládáme zhotovení stavby přehradní hráze Nové Heřmínovy a následovat bude zkušební provoz, který může trvat i 1 rok a po ukončení zkušebního provozu budou dokončeny terénní úpravy a vegetační práce a vodní dílo by mělo být uvedeno do trvalého provozu. Já osobně předpokládám, že někdy v letech 2031-2032, tím nevylučuji, že může dojít k nějakým časovým posunům, ale řekl bych do řádů do jednoho kalendářního roku, do 1 stavební sezóny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezké dny na viděnou.

Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry: Taky moc děkuju za pozvání a všem posluchačům hodně zdraví.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry