Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Eko magazín

Eko magazín

  • Kanalizace není odpadkový koš ani skládka
  • Chytré měření pomáhá mít vodu pod kontrolou
  • Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Spotřeba vody v Ostravě dlouhodobě klesá

Kanalizace není odpadkový koš ani skládka

Odvádění odpadních vod prostřednictvím kanalizace je nezbytnou součástí každého moderního města. Aby ale kanalizace fungovala, musí být dodržována pravidla. Někteří nedisciplinovaní občané bohužel kanalizační řád porušují.

Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK: „Kanalizaci si často lidé vyměňují s odpadkovým košem nebo se skládkou, což je největší chyba. V podstatě se tam shrnují ty látky, které jsou nebezpečné jak pro obsluhu té kanalizační sítě, tak pro materiál té sítě samotné. Když si to zjednoduším, je zakázáno vlastně vypouštět oleje a tuky, jakékoli chemické látky, které by mohly mít vliv právě na provoz té kanalizace a samozřejmě všechny ostatní věci, které tam nepatří, jako jsou stavební směsi, v případě nějaké stavební materiály a nezřídka tak končí i části automobilů jako pneumatiky a železné tyče. 

Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK: „Jak vidíte, jsou tady zbytky suti a stavebního materiálu, který jsme v posledních měsících z kanalizace na území města Ostravy vytáhli a pokud bychom nedělali pravidelnou údržbu a nepřišli na to včas, tak mohlo dojít i k vážné havárii.“

Pokud se kanalizace ucpe, může dojít k velkým škodám na přilehlých nemovitostech, jako například vytopení sklepů. Pokud se ale kontaminovaná voda dostane do vod povrchových, hovoříme o ekologické havárii.

Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK: „Řešení je několik. Snažíme se tomu předcházet, to znamená snažíme se nějakou osvětou zákazníky informovat o tom, co mohou a co nikoliv. Řešení těch havárií je potom už komplikovanější a záleží na té jednotlivé havárii, která vznikla. Obvykle dochází k vyčištění té kanalizace. Někdy ručně, což je dosti náročné, většinou ale pro to využíváme strojní čištění pomocí tlakových vozů.“

Nejen při čištění kanalizací OVAK využívá i čistou, elektrickou energii.

Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK: „Všechno co vyrobíme, použijeme zároveň pro celý objekt a například i pro nabíjení kamerových vozidel, které dělají kamerové prohlídky v rámci prověření kanalizací na území města Ostravy.“

Právě i na vylepšení kanalizační sítě poputuje část z letošní rekordní investice města do vodohospodářské infrastruktury.

Břetislav Riger (OSTRAVAK), náměstek primátora Ostravy: "V roce 2024 máme schváleny investice do vodohospodářských staveb ve výši 850 miliónů korun. Je to asi nejvyšší číslo v dějinách, které do vodohospodářských staveb půjde. Z těch největších staveb tady máme kanalizaci Kunčice Kunčičky, což je akce za jednu miliardu, ale bude probíhat v průběhu tří let."

Kanalizace v oblasti Kunčice-Kunčičky byla v minulosti poškozena hornickou činností. Cílem oprav je eliminace úniků odpadních vod a zamezit zatápění nemovitostí v oblasti.

Chytré měření pomáhá mít vodu pod kontrolou

Soubor hardwarových odečtů z vodoměrů pro pitnou vodu. To je chytré měření vody. Ostrava je mezi prvními městy v republice, které uživatelům takovouto možnost sledování spotřeb vody umožňuje.

Peter Ostrák, vedoucí střediska vodoměrů a chytrého měření: „Je to nějaký vysílač, který nastavujeme na stávající vodoměry, který vysílá signál o spotřebě k přijímačům, které máme nainstalované ve městě Ostrava. Ty data můžou vidět vlastně i naši odběratelé zdarma, přes standartní zákaznický portál a dále s těmi daty pracují i naši odborníci, kteří sledují i úniky a spotřebu vody na straně odběratelů.“

Takto vypadají vysílače, které jsou instalovány na vodoměry v Ostravě. Jejich životnost je do 15 let.

Dominik Hrachovec, technik vodního hospodářství: „Jakmile je kostka spárovaná s vysílačem i s tím tabletem, tak se provede aktivace toho vysílače, aby dokázal vysílat stavy do té internetové podoby.“

Dálkové odečty poté Ostravanům pomáhají mít spotřebu vody pod kontrolou.

Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu), náměstek primátora Ostravy: „Když odjíždí na dovolenou, může si nastavit v aplikaci, že by se voda neměla pohnout. Pokud utíká nebo je prostě někde nějaký únik, tlakový ventil nebo v podstatě nějaká vada jako špatně nastavený kohoutek, tak mu na dovolenou přijde SMS, a ví, že tam musí poslat sousedy, že nemusí přijet po 14 dnech a vidět doma kalamitu. 

Peter Ostrák, vedoucí střediska vodoměrů a chytrého měření: „Týká se to hlavně rodinných domů, komerčních prostor a panelových domů. Ti odběratelé, kteří jsou ve společenství, jako bytové jednotky, tak těch se to netýká.“

Instalace systému dálkových odečtů vodoměrů byla započata již v roce 2014 a stále postupně probíhá.

Peter Ostrák, vedoucí střediska vodoměrů a chytrého měření: „Ostrava má v současné době asi 33 tisíc odběrných míst a v současné době máme nainstalovaných 28 tisíc těchto vysílačů, těchto chytrých vodoměrů.

Celá vodovodní síť v Ostravě by měla být pokryta do roku 2026.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Spotřeba vody v Ostravě dlouhodobě klesá

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na dvě předchozí témata navážeme rozhovorem se statutárním ředitelem společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petrem Konečným. Dobrý den, vítejte u nás.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli. Pojďme v úvodu říct, kolik mají Ostravské vodárny a kanalizace klientů a kolik vody jim dodáváte ročně?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Tak Ostravské vodárny mají zhruba 33 tisíc zákazníků, my je nazýváme zákazníky. A dodáváme jim skoro 15 milionů kubíků vody za rok. To číslo dlouhodobě bohužel klesá. V průměru za poslední roky asi jedno procento ročně. Je to z důvodu toho, že ubývá počet obyvatel v Ostravě a také se částečně snižuje průmyslová aktivita.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem se bála, že řeknete, že bohužel a vysvětlíte to tím, že lidé začali šetřit vodou, protože vodou by se mělo šetřit.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: To určitě ano, ale lidé vodou šetří dlouhodobě. My to vidíme samozřejmě na spotřebách jednotlivých domácností jak v krátkodobém horizontu, tak především v dlouhodobém horizontu. Za posledních, řekněme za 30 let, se spotřeba vody snížila na jednu polovinu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A kolik tedy spotřebujeme v průměru vody na hlavu na jednoho obyvatele?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Průměrný obyvatel spotřebuje řádově kolem 100 litrů na osobu a den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak to je slušné docela.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: To je slušné, ale zrovna dneska jsem četl v novinách, že v Barceloně, kde je extrémní sucho, omezili spotřebu na 200 litrů na obyvatele na den. To znamená, že u nás ta spotřeba je výrazně nižší.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, co je vlastně podstatné pro to, abyste zajistili kvalitní vodu? A jaké vlastně parametry má kvalitní voda?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Abychom zajistili kvalitní vodu, musíte mít především kvalitní zdroje vody. Ostrava má tu výhodu, že není závislá pouze na jednom zdroji. Těch zdrojů je několik. Zhruba ze 60% vody, kterou distribuujeme v Ostravě, tak nakupujeme. A je to voda, která pochází z údolních přehrad v Beskydech a v podhůří Jeseníků, to znamená Kružberk a Šance zejména. To je zhruba 60% vody. Dalších 40% vody, kterou distribuujeme, tak vyrábíme na vlastních zdrojích, na území města Ostravy, případně Martinova. S tím, že ten největší zdroj vody je vodní zdroj Nová Ves a Dubí. Tam se čerpá voda z podzemních vrtů, které jsou čerpány na úpravnu vody Nová Ves, kterou všichni dobře známe. Je to na křižovatce U Vodárny. Historický objekt, který nicméně má novou technologii a poté se voda čerpá do distribuční sítě. To znamená, aby voda byla kvalitní, musíte mít především kvalitní zdroje. Ty zdroje musí mít ze své podstaty kvalitní vodu. Musíte je chránit. To znamená, musíte vytvořit nějaké perimetry ochrany pro tyto zdroje a musíte mít kvalitní úpravu vody. A musíte mít také kvalitní distribuci, protože samozřejmě voda může degradovat svoji kvalitu i v průběhu průtoku vodovodních sítí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmiňte tedy parametry kvalitní vody. Protože se říká, že tady v Ostravě je vysoce kvalitní voda.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Pitná voda musí splňovat veškeré parametry, které jsou dány vyhláškou. Těch parametrů jsou desítky. Jsou to parametry mikrobiologické, jsou to parametry, jsou to parametry senzorické, jsou to parametry chemické. To znamená, těch parametrů jsou desítky. Voda musí splňovat všechny z nich, v daných limitech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co třeba ovlivňuje chuť vody? Protože řekne se voda, ale ta voda v různých částech Ostravy anebo Moravskoslezského kraje chutná jinak. Tak čím to je?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Tak takovou kvalitou nebo takovým parametrem, který ovlivňuje chuť vody, může být například chlor. Někteří lidé jsou citlivější na výskyt chloru ve vodě, takže mohou senzoricky ten chlor vnímat. Mohou vnímat samozřejmě potom určitý zákal vody, který je způsobený zejména železem v důsledku kontaktu té pitné vody s materiálem potrubí na vodovodní síti. Obecně lidé vnímají hodně tvrdost vody, což je jakýsi parametr, který váže na přítomnost iontů hořčíku a vápníku ve vodě. Dá se říct, že ostravská voda je voda měkká až mírně tvrdá v závislosti na tom, odkud ta voda pochází. Já jsem tady mluvil o tom, že máme vodu, která pochází z přehrad, ta voda je zpravidla měkká. Kdežto voda, která je vyráběna na našich zdrojích, tak je mírně tvrdá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co jsme tady nezmínili, Vy jste to tak mírně naznačil. Kvalitu vody také ovlivňuje i to, v čem ta voda je přiváděna, řeknu velmi laicky. Čili investujete do technologií?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Ty investice samozřejmě nesouvisí pouze s kvalitou vody. My těch investic máme celou řadu. Vlastní investice společnosti, to znamená do našeho, provozního majetku, jsou v letošním roce plánovány řádově v objemu šedesáti milionů korun. S tím, že nejvýznamnější investice jdou do dálkových odečtů vodoměrů, tzv. projekt smart meteringu. Významnou investicí jsou investice do řídících informačních technologií, kde to jsou desítky milionů korun ročně. Významné investice jdou také do techniky, technologií, stavebních strojů, vozidel. To znamená do nástrojů, které potřebujeme k tomu, abychom zajistili vlastně servis a správu a údržbu vodovodní sítě. A nejenom vodovodní a kanalizační, protože my jsme společnost, která vodu nejenom dodává, ale odkanalizování má i vodu odpadní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmiňme také zaměstnance, protože to je také důležitá v uvozovkách složka toho, že kvalitní voda je přiváděna až k uživatelům.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Co se týká zaměstnanců, tak ta investice do vzdělávání tvoří řádově 1% celkových osobních mzdových nákladů. Což není úplně málo. A ty projekty, které máme pro zaměstnance, jsou velice rozsáhlé, od řekněme řady školení, účastí na seminářích, webinářích dneska, což je velice populární, až po některé projekty, které děláme in-house, to znamená jakoby talentové programy. Máme také programy, kde zapojujeme do práce zaměstnanců některé externí lektory, externí kouče.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ostrava byla jedna z prvních, která zavedla tzv. chytré vodoměry. O těch jste se lehce zmínil i v našem pořadu. Už jsme se o nich o nich zmiňovali. Mě spíš zajímá to, jestli je nutné, aby si třeba lidé hlídali spotřebu, každodenní spotřebu, nebo měsíční spotřebu vody.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Tak je to určitě pro zákazníky výhodné. Ta technologie, kterou nabízíme, umožňuje zajistit to hlídání za ně. Určitě ne každý má prostor pro to, aby si každodenně nebo každý týden sledoval stav svého vodoměru a posuzoval, zda se mu náhodou nezvyšuje například denní spotřeba v důsledku nějaké poruchy, kterou může mít, a kterou nemusí úplně vnímat. Z toho důvodu ten systém těch dálkových odečtů slouží nejenom pro nás jako pro provozovatele z důvodu, řekněme nějaké fakturace té služby, ale nabízíme služby, které jsou určeny i pro zákazníky. To znamená, zákazník si může a podotýkám, že to je zcela zdarma, požádat o zprovoznění služby, řekněme jakýchsi alarmů, kde mu poté mohou přijít na mobilní telefon nebo nebo do mailu, což už je dneska v podstatě v podstatě totéž. Informace o tom, že dochází k nějaké anomální spotřebě nebo průtoku na jeho přípojce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme ještě na závěr, pane řediteli, pozvat na Den otevřených dveří, který proběhne 20. dubna. Tak kde se lidé dostanou, a jestli je nutná i nějaká kvůli omezené kapacitě třeba rezervace.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Co se týká návštěvy na ať už den otevřených dveří, který bude organizovaný jak na čistírně odpadních vod v Přívoze, tak na úpravně vody Nová Ves, tak je třeba se registrovat na našich stránkách www.ovak.cz. Ty dny budou skutečně zajímavé a doporučuju všem, aby se přišli podívat. Zájemcům o historii vodárenství, kteří se seznámí s tím, jak se vyvíjelo vodárenství na území Ostravy. Což je záležitost především naší expozice Historie ostravského vodárenství, kterou máme instalovánu v jedné z historických budov v areálu Nové Vsi, nebo pokud jsou to zájemci o moderní techniku a moderní technologie, tak se mohou dostavit na čistírnu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, touto pozvánkou končí náš rozhovor a tento díl Eko magazínu. Děkuji Vám za něj.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Děkuji také. Mějte se hezky.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Eko magazín
02. dubna 2024, 17:40

Kanalizace není odpadkový koš ani skládka

Odvádění odpadních vod prostřednictvím kanalizace je nezbytnou součástí každého moderního města. Aby ale kanalizace fungovala, musí být dodržována pravidla. Někteří nedisciplinovaní občané bohužel kanalizační řád porušují.

Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK: „Kanalizaci si často lidé vyměňují s odpadkovým košem nebo se skládkou, což je největší chyba. V podstatě se tam shrnují ty látky, které jsou nebezpečné jak pro obsluhu té kanalizační sítě, tak pro materiál té sítě samotné. Když si to zjednoduším, je zakázáno vlastně vypouštět oleje a tuky, jakékoli chemické látky, které by mohly mít vliv právě na provoz té kanalizace a samozřejmě všechny ostatní věci, které tam nepatří, jako jsou stavební směsi, v případě nějaké stavební materiály a nezřídka tak končí i části automobilů jako pneumatiky a železné tyče. 

Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK: „Jak vidíte, jsou tady zbytky suti a stavebního materiálu, který jsme v posledních měsících z kanalizace na území města Ostravy vytáhli a pokud bychom nedělali pravidelnou údržbu a nepřišli na to včas, tak mohlo dojít i k vážné havárii.“

Pokud se kanalizace ucpe, může dojít k velkým škodám na přilehlých nemovitostech, jako například vytopení sklepů. Pokud se ale kontaminovaná voda dostane do vod povrchových, hovoříme o ekologické havárii.

Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK: „Řešení je několik. Snažíme se tomu předcházet, to znamená snažíme se nějakou osvětou zákazníky informovat o tom, co mohou a co nikoliv. Řešení těch havárií je potom už komplikovanější a záleží na té jednotlivé havárii, která vznikla. Obvykle dochází k vyčištění té kanalizace. Někdy ručně, což je dosti náročné, většinou ale pro to využíváme strojní čištění pomocí tlakových vozů.“

Nejen při čištění kanalizací OVAK využívá i čistou, elektrickou energii.

Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK: „Všechno co vyrobíme, použijeme zároveň pro celý objekt a například i pro nabíjení kamerových vozidel, které dělají kamerové prohlídky v rámci prověření kanalizací na území města Ostravy.“

Právě i na vylepšení kanalizační sítě poputuje část z letošní rekordní investice města do vodohospodářské infrastruktury.

Břetislav Riger (OSTRAVAK), náměstek primátora Ostravy: "V roce 2024 máme schváleny investice do vodohospodářských staveb ve výši 850 miliónů korun. Je to asi nejvyšší číslo v dějinách, které do vodohospodářských staveb půjde. Z těch největších staveb tady máme kanalizaci Kunčice Kunčičky, což je akce za jednu miliardu, ale bude probíhat v průběhu tří let."

Kanalizace v oblasti Kunčice-Kunčičky byla v minulosti poškozena hornickou činností. Cílem oprav je eliminace úniků odpadních vod a zamezit zatápění nemovitostí v oblasti.

Chytré měření pomáhá mít vodu pod kontrolou

Soubor hardwarových odečtů z vodoměrů pro pitnou vodu. To je chytré měření vody. Ostrava je mezi prvními městy v republice, které uživatelům takovouto možnost sledování spotřeb vody umožňuje.

Peter Ostrák, vedoucí střediska vodoměrů a chytrého měření: „Je to nějaký vysílač, který nastavujeme na stávající vodoměry, který vysílá signál o spotřebě k přijímačům, které máme nainstalované ve městě Ostrava. Ty data můžou vidět vlastně i naši odběratelé zdarma, přes standartní zákaznický portál a dále s těmi daty pracují i naši odborníci, kteří sledují i úniky a spotřebu vody na straně odběratelů.“

Takto vypadají vysílače, které jsou instalovány na vodoměry v Ostravě. Jejich životnost je do 15 let.

Dominik Hrachovec, technik vodního hospodářství: „Jakmile je kostka spárovaná s vysílačem i s tím tabletem, tak se provede aktivace toho vysílače, aby dokázal vysílat stavy do té internetové podoby.“

Dálkové odečty poté Ostravanům pomáhají mít spotřebu vody pod kontrolou.

Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu), náměstek primátora Ostravy: „Když odjíždí na dovolenou, může si nastavit v aplikaci, že by se voda neměla pohnout. Pokud utíká nebo je prostě někde nějaký únik, tlakový ventil nebo v podstatě nějaká vada jako špatně nastavený kohoutek, tak mu na dovolenou přijde SMS, a ví, že tam musí poslat sousedy, že nemusí přijet po 14 dnech a vidět doma kalamitu. 

Peter Ostrák, vedoucí střediska vodoměrů a chytrého měření: „Týká se to hlavně rodinných domů, komerčních prostor a panelových domů. Ti odběratelé, kteří jsou ve společenství, jako bytové jednotky, tak těch se to netýká.“

Instalace systému dálkových odečtů vodoměrů byla započata již v roce 2014 a stále postupně probíhá.

Peter Ostrák, vedoucí střediska vodoměrů a chytrého měření: „Ostrava má v současné době asi 33 tisíc odběrných míst a v současné době máme nainstalovaných 28 tisíc těchto vysílačů, těchto chytrých vodoměrů.

Celá vodovodní síť v Ostravě by měla být pokryta do roku 2026.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Spotřeba vody v Ostravě dlouhodobě klesá

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na dvě předchozí témata navážeme rozhovorem se statutárním ředitelem společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petrem Konečným. Dobrý den, vítejte u nás.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli. Pojďme v úvodu říct, kolik mají Ostravské vodárny a kanalizace klientů a kolik vody jim dodáváte ročně?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Tak Ostravské vodárny mají zhruba 33 tisíc zákazníků, my je nazýváme zákazníky. A dodáváme jim skoro 15 milionů kubíků vody za rok. To číslo dlouhodobě bohužel klesá. V průměru za poslední roky asi jedno procento ročně. Je to z důvodu toho, že ubývá počet obyvatel v Ostravě a také se částečně snižuje průmyslová aktivita.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem se bála, že řeknete, že bohužel a vysvětlíte to tím, že lidé začali šetřit vodou, protože vodou by se mělo šetřit.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: To určitě ano, ale lidé vodou šetří dlouhodobě. My to vidíme samozřejmě na spotřebách jednotlivých domácností jak v krátkodobém horizontu, tak především v dlouhodobém horizontu. Za posledních, řekněme za 30 let, se spotřeba vody snížila na jednu polovinu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A kolik tedy spotřebujeme v průměru vody na hlavu na jednoho obyvatele?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Průměrný obyvatel spotřebuje řádově kolem 100 litrů na osobu a den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak to je slušné docela.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: To je slušné, ale zrovna dneska jsem četl v novinách, že v Barceloně, kde je extrémní sucho, omezili spotřebu na 200 litrů na obyvatele na den. To znamená, že u nás ta spotřeba je výrazně nižší.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, co je vlastně podstatné pro to, abyste zajistili kvalitní vodu? A jaké vlastně parametry má kvalitní voda?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Abychom zajistili kvalitní vodu, musíte mít především kvalitní zdroje vody. Ostrava má tu výhodu, že není závislá pouze na jednom zdroji. Těch zdrojů je několik. Zhruba ze 60% vody, kterou distribuujeme v Ostravě, tak nakupujeme. A je to voda, která pochází z údolních přehrad v Beskydech a v podhůří Jeseníků, to znamená Kružberk a Šance zejména. To je zhruba 60% vody. Dalších 40% vody, kterou distribuujeme, tak vyrábíme na vlastních zdrojích, na území města Ostravy, případně Martinova. S tím, že ten největší zdroj vody je vodní zdroj Nová Ves a Dubí. Tam se čerpá voda z podzemních vrtů, které jsou čerpány na úpravnu vody Nová Ves, kterou všichni dobře známe. Je to na křižovatce U Vodárny. Historický objekt, který nicméně má novou technologii a poté se voda čerpá do distribuční sítě. To znamená, aby voda byla kvalitní, musíte mít především kvalitní zdroje. Ty zdroje musí mít ze své podstaty kvalitní vodu. Musíte je chránit. To znamená, musíte vytvořit nějaké perimetry ochrany pro tyto zdroje a musíte mít kvalitní úpravu vody. A musíte mít také kvalitní distribuci, protože samozřejmě voda může degradovat svoji kvalitu i v průběhu průtoku vodovodních sítí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmiňte tedy parametry kvalitní vody. Protože se říká, že tady v Ostravě je vysoce kvalitní voda.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Pitná voda musí splňovat veškeré parametry, které jsou dány vyhláškou. Těch parametrů jsou desítky. Jsou to parametry mikrobiologické, jsou to parametry, jsou to parametry senzorické, jsou to parametry chemické. To znamená, těch parametrů jsou desítky. Voda musí splňovat všechny z nich, v daných limitech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co třeba ovlivňuje chuť vody? Protože řekne se voda, ale ta voda v různých částech Ostravy anebo Moravskoslezského kraje chutná jinak. Tak čím to je?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Tak takovou kvalitou nebo takovým parametrem, který ovlivňuje chuť vody, může být například chlor. Někteří lidé jsou citlivější na výskyt chloru ve vodě, takže mohou senzoricky ten chlor vnímat. Mohou vnímat samozřejmě potom určitý zákal vody, který je způsobený zejména železem v důsledku kontaktu té pitné vody s materiálem potrubí na vodovodní síti. Obecně lidé vnímají hodně tvrdost vody, což je jakýsi parametr, který váže na přítomnost iontů hořčíku a vápníku ve vodě. Dá se říct, že ostravská voda je voda měkká až mírně tvrdá v závislosti na tom, odkud ta voda pochází. Já jsem tady mluvil o tom, že máme vodu, která pochází z přehrad, ta voda je zpravidla měkká. Kdežto voda, která je vyráběna na našich zdrojích, tak je mírně tvrdá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co jsme tady nezmínili, Vy jste to tak mírně naznačil. Kvalitu vody také ovlivňuje i to, v čem ta voda je přiváděna, řeknu velmi laicky. Čili investujete do technologií?

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Ty investice samozřejmě nesouvisí pouze s kvalitou vody. My těch investic máme celou řadu. Vlastní investice společnosti, to znamená do našeho, provozního majetku, jsou v letošním roce plánovány řádově v objemu šedesáti milionů korun. S tím, že nejvýznamnější investice jdou do dálkových odečtů vodoměrů, tzv. projekt smart meteringu. Významnou investicí jsou investice do řídících informačních technologií, kde to jsou desítky milionů korun ročně. Významné investice jdou také do techniky, technologií, stavebních strojů, vozidel. To znamená do nástrojů, které potřebujeme k tomu, abychom zajistili vlastně servis a správu a údržbu vodovodní sítě. A nejenom vodovodní a kanalizační, protože my jsme společnost, která vodu nejenom dodává, ale odkanalizování má i vodu odpadní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmiňme také zaměstnance, protože to je také důležitá v uvozovkách složka toho, že kvalitní voda je přiváděna až k uživatelům.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Co se týká zaměstnanců, tak ta investice do vzdělávání tvoří řádově 1% celkových osobních mzdových nákladů. Což není úplně málo. A ty projekty, které máme pro zaměstnance, jsou velice rozsáhlé, od řekněme řady školení, účastí na seminářích, webinářích dneska, což je velice populární, až po některé projekty, které děláme in-house, to znamená jakoby talentové programy. Máme také programy, kde zapojujeme do práce zaměstnanců některé externí lektory, externí kouče.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ostrava byla jedna z prvních, která zavedla tzv. chytré vodoměry. O těch jste se lehce zmínil i v našem pořadu. Už jsme se o nich o nich zmiňovali. Mě spíš zajímá to, jestli je nutné, aby si třeba lidé hlídali spotřebu, každodenní spotřebu, nebo měsíční spotřebu vody.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Tak je to určitě pro zákazníky výhodné. Ta technologie, kterou nabízíme, umožňuje zajistit to hlídání za ně. Určitě ne každý má prostor pro to, aby si každodenně nebo každý týden sledoval stav svého vodoměru a posuzoval, zda se mu náhodou nezvyšuje například denní spotřeba v důsledku nějaké poruchy, kterou může mít, a kterou nemusí úplně vnímat. Z toho důvodu ten systém těch dálkových odečtů slouží nejenom pro nás jako pro provozovatele z důvodu, řekněme nějaké fakturace té služby, ale nabízíme služby, které jsou určeny i pro zákazníky. To znamená, zákazník si může a podotýkám, že to je zcela zdarma, požádat o zprovoznění služby, řekněme jakýchsi alarmů, kde mu poté mohou přijít na mobilní telefon nebo nebo do mailu, což už je dneska v podstatě v podstatě totéž. Informace o tom, že dochází k nějaké anomální spotřebě nebo průtoku na jeho přípojce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme ještě na závěr, pane řediteli, pozvat na Den otevřených dveří, který proběhne 20. dubna. Tak kde se lidé dostanou, a jestli je nutná i nějaká kvůli omezené kapacitě třeba rezervace.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Co se týká návštěvy na ať už den otevřených dveří, který bude organizovaný jak na čistírně odpadních vod v Přívoze, tak na úpravně vody Nová Ves, tak je třeba se registrovat na našich stránkách www.ovak.cz. Ty dny budou skutečně zajímavé a doporučuju všem, aby se přišli podívat. Zájemcům o historii vodárenství, kteří se seznámí s tím, jak se vyvíjelo vodárenství na území Ostravy. Což je záležitost především naší expozice Historie ostravského vodárenství, kterou máme instalovánu v jedné z historických budov v areálu Nové Vsi, nebo pokud jsou to zájemci o moderní techniku a moderní technologie, tak se mohou dostavit na čistírnu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, touto pozvánkou končí náš rozhovor a tento díl Eko magazínu. Děkuji Vám za něj.

Petr Konečný, ředitel společnosti OVAK: Děkuji také. Mějte se hezky.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/eko-magazin/eko-magazin-02-04-2024-17-40