Eko magazín

 • Po roční pauze se na Petrově rybníce opět lovilo
 • Povodí Odry zapracovává do staveb ekologické prvky
 • V Nových Heřminovech je vykoupeno 98,8 % nemovitostí s pozemky
 • Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu FM, s. p. Povodí Odry: Nejoblíbenější vánoční rybou je kapr

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den u tv obrazovek, je čas na Eko magazín. S podzimem jsou spojené výlovy a jeden z nich, na Petrově rybníce, jsme pro vás zachytili výlov, přípravy přehrady Nové Heřminovy pokračují, odstraňují se tam další objekty, které musí stavbě vodního díla ustoupit a také se dozvíte, že Povodí Odry myslí při svých stavbách na životní prostředí a zapracovává do nich ekologické prvky šetrné k přírodě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jednou z činností, kterou provozuje státní podnik Povodí Odry je rybné hospodářství. Ryby je možné si od nich koupit denně po celý rok. Druhovou pestrost zajistí každoročně výlovy. Ten loňský bohužel na Petrově rybníce nemohl proběhnout kvůli nemoci ryb a letošní výlov zase museli rybáři uzpůsobit pandemickým opatřením.

Po roční pauze se na Petrově rybníce opět lovilo

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ryby v Petrově rybníce postihla loni v létě smrtelná nemoc, koi herpes virus. Bohužel se nedá léčit a verdikt veterinární správy byl tak jasný. Vodohospodáři museli tehdy utratit 70 tun ryb a rybník vypustit a vydezinfikovat. Ztrátu Povodí Odry vyčíslilo na sedm milionů korun.

Ivo Jedlička, vedoucí rybného hospodářství Povodí Odry: “4. a 10.září probíhaly výlovy za asistence veterinární správy, kdy jsme veškeré vylovené ryby museli utratit.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vodohospodáři napustili Petrův rybník už letos na jaře a do vody nasadili 25 tisíc kusů kaprů, amurů, tolstolobiků, candátů a štik. Všechny z produkce vlastních rybochovných zařízení. V listopadu pak proběhl výlov. Tato událost každoročně přiláká stovky diváků. Letos se ale bohužel kvůli pandemii koronaviru odehrála bez nich.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: “Jsme velice rádi, že jsme mohli uskutečnit v letošním roce tento výlov, který se nám v loňském roce nepodařil.”

Ivo Jedlička vedoucí rybného hospodářství Povodí Odry: “Zatím to vypadá tak, že ryby narostly pěkně a bude jich dostatek. Tím, že jsme po loňském roce, kdy jsme museli obsádku zlikvidovat, tolik násady na jaře, takže jsme museli nasazovat i ryby menší. Tak to vypadá, že část těchto ryb spadne do násady a bude se vysazovat ještě příští rok.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pandemie nemoci Covid 19 nás stíhá na každém kroku a tak i vodohospodáři měli starosti, aby na výlov sehnali dostatek pomocníků.

Ivo Jedlička vedoucí rybného hospodářství Povodí Odry: “Je tady dnes zhruba 45 lidí, by trošku problém v tom, že já ty lidi musím dopředu nasmlouvat z našich úseků nebo rybářských svazů a letos slibovali, že přijdou, ale sami se obávali, co bude další den. Ale nakonec se sešlo dostatek lidí a doufám, že se zítra ve zdraví do svých domovů zase rozejdeme.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V sítích uvízli nejen kapři, ale také amuři, tolstolobici a dravci. Nejprodávanější rybou u nás ale stále zůstává kapr a na něm si také lidé nejčastěji pochutnávají při štědrovečerní večeři.

Anketa: rybáři

Kapříka, ten na Vánoce musí být, je to takový folklor, každý rok, je to dobrý.

”Řízek, klasický, řízek z kapra mám nejraději a rybí polévku, ještě.”

”Kapra na jakýkoliv způsob, pokud možno, teplej a je dobrej. Já jedině, jak se tomu říká:))..řízeček, na podkovičky a řízeček.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vodohospodáři z Povodí Odry prodávají ryby celoročně. Po výlovech je vždy na pultech prodejen pestřejší nabídka. A po letošním navíc slibují, že o Vánocích bude kaprů dost a za loňskou cenu.

Povodí Odry zapracovává do staveb ekologické prvky

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vodohospodáři ze s. p. Povodí Odry se snaží u všech staveb začlenit nejrůznější ekologická opatření. V rámci Operačního programu životního prostředí patří mezi nejúspěšnější žadatele o dotace v kraji. Po realizaci pilotní akce „Revitalizace Bílovky" je aktuálně dokončeno dalších sedm významných staveb zaměřených na zvýšení kvality životního prostředí. Jde například o revitalizace Sedlnice, rybochody u Přívozského a Lhoteckého jezu v Ostravě a také zprůchodnění 21 spádových stupňů na řece Mohelnici. V letošním roce pokračovali vodohospodáři v přípravě a realizaci přírodě blízké protipovodňové ochrany území v rámci obce Karlovice – osady Zadní Vsi a revitalizaci Rychtářského potoka.

V Nových Heřminovech je vykoupeno 98,8 % nemovitostí s pozemky

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V Nových Heřminovech probíhá další etapa odstraňování objektů, které musí ustoupit stavbě přehrady. Aktuálně je vykoupeno 98,8% nemovitostí včetně pozemků s celkovými náklady ve výši zhruba 303 mil. Kč.

Radovan Jílka: “Územní plán, který byl připravený v roce 2010, tak toto se spláchlo ze stolu. Nové zastupitelstvo se rozhodlo, že se začne soudit se státem, takže všichni lidi, kterým bylo rozděleno přes 620 milionů korun, tak se s těmi penězi sebrali a odešli do okolních vesnic.”

Vladimír Dofek, starosta Brantic: “Chtěl bych vzkázat panu starostovi z Nových Heřminov, aby bydlel tady v Branticích a když přijdou větší deště, aby viděl, jak ti lidi jsou ve strachu”.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Z 55 souborů staveb bylo doposud zbouráno celkem 42. Náklady na demolice se zatím vyšplhaly na 40 mil. Kč. Zbývajících 13 staveb bude státní podnik Povodí Odry řešit postupně v následujících letech.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: “V rámci protipovodňových opatření na Horní Opavě pokračujeme v přípravě a realizaci některých opatření jako jsou například rekonstrukce jezu v Kunově, nebo hráze v Holasovicích, nebo také levobřežní hráz na území polské republiky.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vodohospodářské stavby, musí fungovat dlouhá léta, proto jsou pod neustálou kontrolou, tavaným technicko-bezpečnostním dohledem. Veškeré naměřené hodnoty jsou okamžitě přenášeny a vyhodnocovány na centrálním dispečinku Povodí Odry v Ostravě. Sleduje se například průsakový režim VD a podloží, deformace stavby a podloží, ale také například abraze břehů nebo sesuvná území nádrží.

V rámci technicko - bezpečnostního dohledu a také proto, aby se umožnilo převedení extrémních povodní, byla v minulosti rekonstruována vodní díla Těrlicko a Šance. Na příští rok je v plánu modernizace VD Morávka na řece Morávce a následně v letech 2023 a 2024 budou vodohospodáři modernizovat vodní dílo Baška . Cílem modernizace přehradních hrází je zvýšení bezpečnosti

Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu FM, s. p. Povodí Odry: Nejoblíbenější vánoční rybou je kapr

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hostem eko magazínové besedy je Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek-Místek, státního podniku Povodí Odry. Dobrý den, vítejte. Jednou z činností kterou provozuje státní podnik Povodí Odry je rybné hospodářství. Za jakým účelem?

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Tak jednak máme povinnost ze zákona provozovat rybné hospodářství a zajišťovat násady do vodárenských nádrží, takže je to zákonná povinnost.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jestli tomu správně rozumím, tak aby se pokryly náklady na chov ryb v rámci vašeho podniku, tak část ze své produkce je určena k prodeji?

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Je to z části takhle. Ale je pravda, že ty vodárenské nádrže zarybňujeme malými rybami, většinou dravci. A tohleto samozřejmě sebou nese nějaké náklady provozního charakteru, aby se ty náklady pokryly, tak produkuje i tržní rybu, což je jedna kapr z rybniční soustavy a jednak pstruh duhový, který máme na sádkách.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už teď jste mluvil o tržní ryby a dravcích. Tak v jakém poměru je vysazujete?

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Na těch nádržích vodárenských je zpracovaný plán hospodářství tak, aby ryby zajišťovaly mimo jiné i optimalizaci kvality vody. Takže do nádrží vysazujeme převážně dravce nebo jenom dravce tak, aby udržovali tu rovnováhu všech ryb, které se tam přirozeně množí.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A na začátku listopadu probíhaly výlovy mimo jiné také na Petrově rybníce v Krnově. Příspěvek, který předchází tomuto našemu rozhovoru je přímo z místa. Nicméně, jak to tam celé probíhalo? Protože samozřejmě jsme nebyli po celou dobu výlovu na místě.

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Výlov probíhá každoročně a letos byl s přestávkou loňského roku, kdy jsme měli problémy zdravotního charakteru. Ale je to taková práce, které se účastní nejenom ti pracovníci hospodářství, ale i další kolegové z jiných provozů. Pomáhají při tom výlovu. Je potřeba každá ruka, každá noha a každý člověk i techniku si půjčujeme z těch běžných provozů. Výlov trvá dva dny, přičemž jen ta příprava samozřejmě se počítá v týdnech. Je třeba připravit všechno to zázemí. Místa, kde se ryby potom odváží po tom vylovení. Takže ta příprava je v řádech týdnů, ale samotný ten výlov trvá dva dny.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jeden z věcí kterou jste letos řešili a tam už padlo i v tom příspěvku, že jste neměli jistotu jestli budete mít dostatek lidí a to kvůli pandemii. Zřejmě to všechno dopadlo dobře a lidí jste měli na výlov dost.

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Naštěstí to dopadlo dobře, i když do poslední chvíle nebylo jisté i s ohledem na nouzový stav, který v tuhle dobu běží, jestli lidé budou moct takhle pracovat. Takže po dohodě s orgány státní správy proběhl. Proběhl tak jako na jiných rybnících a zase zopakuji, že v loňském roce jsme měli zdravotní problémy. Takže ten letošní rok se rybáři a ti, kteří mají k vodě blízko tak se těšili. Ale naštěstí to dopadlo, takže z hlediska zdravotního našich pracovníků jsme byli schopní to pokrýt.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmiňujete už podruhé problémy na rybníce se kterými jste se potýkali v loňském roce. Je to časté, že se ta nemoc vyskytuje často a častokrát ji řešíte?

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: V naší firmě se v loňském roce objevila poprvé, ale v rámci České republiky je to věc, která se objevuje řekněme častěji v posledních letech. Je to dáno určitě i změnou počasí a teplotou vody. A je to věc, která je velmi nepříjemná a nikdy nevíte do posledního letního dne než začnou klesat teploty vody, jestli náhodou ta osádka nebude touto nemocí postižena a jestli nebudete muset celý chov vlastně likvidovat. Což nás postihlo v tom loňském roce. V letošním roce byla k nám příroda shovívavější, bylo méně teplých dnů a k žádné takové nákaze nedošlo.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dá se té nemoci předcházet?

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Je to nemoc virového původu, takže docela obtížně, ale ještě obtížněji se identifikuje v předstihu, takže v podstatě nedá. Jedinou prevencí je potom dezinfekce všeho nářadí, prostoru, vypuštění toho rybníku a doufání, že si s nějakou ať už násadou nebo s nějakou cizí rybou tu nemoc nepřinesete zpátky.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když se vrátíme ke zmíněnému výlovu, tak kolik jste nakonec vylovili ryb a jaké druhy?

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Letošní rok byl velkým očekáváním pro nás, protože standartní chov právě díky tomu loňskému roku byl omezený. Vysazovali jsme daleko menší rybu stářím a velikostí, takže těch 60 tun, které nakonec bylo ulovené v letošním roce je úspěšné. Bohužel v letošním roce je to řádově třetina, tedy 20 tun, která je ve velikosti prodejní ryby. Je mezi tou rybou minimum dravců.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už v příspěvku padlo, že některé ryby jdou na pulty prodejní a některé se vrací zpátky. Je to tak?

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Je to tak, jak říkáte. V běžném roce jsou to řádově až 70 procent, které jdou na pult. V letošním roce je to těch 33 procent. Předpokládáme, že vzhledem k tomu jak vypadá situace ve velkoodběru, tak by mělo být dostatečné množství pro maloodběr a vánoční prodej.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O které ryby mají lidé největší zájem? Ono ta druhovost se asi zpestří právě po těch výlov. Jinak je to asi kapr, který je běžně v prodeji, protože u vás se prodává ryba každý den nebo po celý rok.

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Tak v prodeji máme ryby celoročně. Jsou to v daných termínech tři dny v týdnu, kdy je naše prodejna otevřená. Prodáme nejenom kapra, toho prodáme téměř výhradně před Vánocemi po výlovu. Ale celoročně prodáváme pstruha duhového, prodáváme ostatní z ryb našeho hospodářství. Takže dá se koupit ryba v podstatě 365 dní v roce z naší produkce.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A o kterou z nich mají lidé největší zájem, o který druh?

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Tak určitě velký zájem je o dravce, ale tam ta možnost nebo to množství ryby je velmi omezené, takže tam je to opravdu výjimečný prodej. Jinak před Vánocemi samozřejmě kapr, ale v průběhu roku je to ten pstruh.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Blíží se Vánoce. Dejte našim divákům radu, jak velkého kapra je nejlépe si koupit. Aby byl chutný, aby se lépe a dobře připravoval.

  Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek: Je to otázka asi přístupu každého člověka. Já osobně dávám přednost kaprovi velikosti dva a půl kilo plus mínus. Ale někdo má rád většího. Je tam jednodušší příprava, je tam při stejné práci větší množství masa, záleží to na člověku.

  Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já vám děkuji za užitečné informace pro naše diváky. Mějte hezké a zdravé dny.


  Redakčně upraveno / zkráceno.  Mohlo by Vás také zajímat


  Dnešní premiéry