Eko magazín

  • Na Třinecku a Jablunkovsku vlci napadají ovčí stáda
  • Opavu spojí s Hradcem nad Moravicí nová cyklostezka
  • Na ostravském Jihu vzniká relaxační zóna
  • Mezigenerační projekt Student v lese

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den u TV obrazovek, startuje nový díl Ekomagazínu. Ukážeme vám, jaké škody páchají vlci na Jablunkovsku a Třinecku. Opavu spojí s Hradcem nad Moravicí nová cyklostezka. Studenti čistí lesy a sází stromy, odměnou jim jsou buchty a koláče od seniorů z projektu Počteníčko.

Na Třinecku a Jablunkovsku vlci napadají ovčí stáda

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Chovatelé ovcí bijí na poplach. Jejich stáda napadají vlci. Někteří už zvažují, zda se budou chovem ovcí dále zabývat. Pořízení elektrických ohradníků, které jim doporučují ochránci přírody je nákladné a v těžko přístupných terénech je nemožné je postavit. Nejhorší situace je na Jablunkovsku a Třinecku. Kraj poskytuje chovatelům finanční náhradu. Počet žadatelů stále narůstá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už 15 let se pan Kubík z Nýdku na Třinecku věnuje chovu ovcí. Nedaleko svého domu si pronajal tři hektary louky, kde se jeho 51 ovcí spokojeně celá léta páslo. Zlom nastal letos. Vlci počátkem července stádo napadli, bez zranění zůstalo jen 27 ovcí.

Bohumil Kubík, chovatel ovcí: “Waterloo. Všude ležely mrtvé nebo polomrtvé ovce. Takže jsme je museli dorazit. Nic pěkného na pohled, takže jsme skončil. Kdyby si vzali jednu, dvě.., to neřeším, ale polovinu stáda za jednu noc? Podél potoka je pletivo, tam byla ještě jedna položivá. Tu jsme museli dorazit. Podle těch značek mi vymlátili nejlepší chovné ovce. 100% čistokrevné plemeno - suffolk, byly nejlepší z tohoto roku. Ti vlci byli jako labužníci, brali to nejlepší. Nechali jsme to tady, protože to byly už jen zbytky, já bych to nedal, jsem měkota. Zbytky ovcí po útoku by se musely posbírat do nějakého vaku. Ochránci ty zbytky tady chtěli nechat, aby zjistili, jestli se vlci vrátí, jsou totiž tady fotopasti. A byli tady, to jsem poznal.”

Miroslav Haltof, myslivec, Myslivecké sdružení BESKYD - Nýdek: “Torza, co zbyla i živé ovečky jsme museli utratit. Dělám myslivost 46 roků, nebylo mi příjemně. Když vidíte potrhanou ovci, kolem které běhá jehně, které mečí, tak to je drastické.”

Michal Milerski, chovatel ovcí: “Já jsem měl zatím štěstí, moje ovce ještě nebyly napadené. Ale jeden soused už měl dvakrát napadené a druhý třikrát. Vlci se blíží, my se snažíme chránit stádo co možná nejlíp. Každý večer je zavíráme do elektrické ohrady se sítěmi, přes den se také pasou v sítích. Problém je v tom, že vlci ztratili plachost. Děláme všechno pro to, aby vlk cítil přítomnost člověka, jenže pozorujeme, že vlci se přestávají lidí bát. Tím pádem nám přestanou fungovat všechna ta opatření, která upozorňují na přítomnost člověka a chrání nám ovce.”

Tomáš Krajča, AOPK ČR: “Primárně záleží na tom, jak jsou dobrá ochranná opatření. Sám jsem byl na Třinecku a ochranná opatření tam nebyla dostatečná. Velmi často tam chyběl elektrický ohradník, nebyl problém pro ta zvířata podlézt spodem. Další důležitou věcí je, aby byla ochrana proti podhrabání. To znamená, že když je tam umístěné ovčí pletivo, tak je důležité, aby bylo uchycené u země, aby se vlk nemohl podhrabat. Doporučuje se používat také nějaká zradidla, jako fáborky uvázané na ohradníku. Občas se používá strašák do zelí.”

Bohumil Kubík, chovatel ovcí: “Tady v tom terénu se ovce rozlezou všude, nejsem schopný je ráno pustit a večer je zavřít, ráno vstávám v pět do práce. Ohradníky? Těm nevěřím, mám s tím své zkušenosti a s tou elektřinou byly vždycky problémy.”

Bohumil Kubík, chovatel ovcí: “Magistrát Třinec to dál postoupil na kraj, který by to měl uhradit. To je pěkné, že mi to uhradí, ale nemohu pokračovat dále.”

Jarmila Uvírová (ANO), náměstkyně hejtmana MS kraje: “Krajský úřad je jakýmsi administrátorem, posoudí záležitost a předá MF k proplacení. V roce 2020 je v současné chvíli evidováno 19 žádostí v celkové výši 914 tisíc Kč. Výše škod způsobených vlkem na hospodářských zvířatech je v polovině roku už na trojnásobku výše škod roku 2019.”

Michal Milerski, chovatel ovcí: “Když se taková vlčí smečka dostane do oplocení, tak potom je v módu lovu a nepřestane, dokud mu neklesne hladina adrenalinu, dokud se kolem nich něco hýbe. Jedna ze zásad je, pokud je stádo napadené, tak je nutné utíkat se stádem na jinou pastvinu. Jinak se vlci přijdou přesvědčit jestli ještě nemají nějakou šanci.”

Roman Sikora, Myslivecké sdružení BESKYD - Nýdek: “Jako myslivec musím ze zákona vlka chránit, je to chráněná zvěř. Chovatelé se obracení na nás a tvrdí, že za to mohou myslivci, protože mají vlky střílet. Vlk se tady objevil před dvěma lety. Myslivci z Polska nám říkali, že mají velké problémy. Náš pohled je ten, že hodně turistů navštěvuje naše hory a tím pádem vlka z hor a lesů vyhání, není tam zvěř, vlk se stahuje dolů a tady má možnost obživy.”

Roman Sikora, Myslivecké sdružení BESKYD - Nýdek: “Já myslím, že by vlci měli být regulovaní, plánovaným odlovem a nebylo by to tak živelné jako teď, kdy se jim daří a jsou velké přírůstky. Podle propočtů a podle stop v zimě, je jich tady asi 15 až 20 kusů.”

Michal Milerski, chovatel ovcí: Stále máme obavy, žijeme ve stresu. Jen když jsme u ovcí, tak se uklidníme. V noci se třeba vzbudím a jdu se podívat do ohrady nebo pár nocí jsme byli s ovcemi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Na ostravském Jihu vzniká relaxační zóna

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na Jihu vznikne další relaxační zóna. Radnice chce vytvořit místo k odpočinku u soustavy tří rybníků poblíž ulice Drůbeží v Ostravě-Výškovicích, které nabízí krásnou přírodou s bohatou biodiverzitou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už brzy začne revitalizace rybníků ve Výškovicích, kde by po celkové proměně měla vzniknou nová rekreační oblast.Oddechnou si o lidé, kteří mají v okolí své zahrádky. Rekonstrukcí totiž projde i popraskané betonové potrubí, kvůli kterému se při deštích tvořily velké laguny a mnohdy zatopily nejen příjezdovou cestu, ale i zahrady.

Otakar Šimík, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Našim cílem je revitalizace rybníku a přilehlého okolí tak, abychom zpřístupnili lidem krásnou přírodní oblast. V polovině srpna začne vypouštění rybníku, které bude probíhat do konce září. V této době bude probíhat i transfer živočichů do náhradní plochy. Po vypuštění rybníku bude probíhat odbahnění."

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Záchranné transfery živočichů se uskuteční pod odborným dohledem zoologa, aby se zabránilo jakémukoli poškození nebo likvidaci biotopů a aby se žádný z živočichů nezranil či nezahynul. V rybnících žijí nejen ryby, ale také například vzácné škeble říční.

Otakar Šimík, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Všechny následující práce budou probíhat v příštím roce. Já osobně se těším hodně, bude to nové místo, pěkné tady na odpočinek a relaxaci.”

Gabriela Gödelová, mluvčí MOb Ostrava-Jih: “V rámci areálu budeme chtít vytvořit nejenom příjemná relaxační místa, pochůzí chodníčky, molo a okruh kolem rybníka, ale součástí bude taky edukace, kdy tady budou umístěny i hravou formou tabule a informace o tom, kdo v rybníku a v této lokalitě žije v současnosti i jaká byla celá historie týkající se rybníkářství v našem obvodu.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Voda v rybnících bude u břehů po odbahnění a opětném napuštění hluboká jen něco málo přes půl metru, takže by se nikomu nemělo nic stát.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Molo bude dřevěné s lanovým zábradlím a na jeho konci bude kruhová vyhlídková terasa o průměru 8 metrů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Celý areál získá také nové oplocení a tady v tomto místě vzniknou hrací prvky pro děti a také posezení. Zdejší přírodu si oblíbili i čápi, kteří si postavili své hnízdo nedaleko rybníků a každým rokem se sem vrací.

---------------------------------------------------------------------------------

Opavu spojí s Hradcem nad Moravicí nová cyklostezka

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Opavu spojí s Hradcem nad Moravicí nová cyklostezka. Její první část do Otic už je dokončená. Letos se začne stavět další, tří kilometrový úsek. Na stavbu přispěje výrazně stát prostřednictvím státního fondu dopravní infrastruktury.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V roce 2017 byl dokončený první úsek cyklostezky z Opavy do Otic. Trasa, která se vine mezi poli, je dlouhá 760 m a od areálu opavské zemědělské školy vede až na kraj obce Otice. Využívají ji nejen cyklisté, ale i pěší.

Vladimír Tancík (BEZPP), starosta obce Otice: „Po té cyklostezce chodí lidé do práce, děti do školy, chodí k nám turisté.Naši lidé chodí do Opavy na nákupy, takže je využívaná stovkami lidí denně.“

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ještě v letošním roce by se měla začít stavět navazující, víc jak 3 kilometry dlouhá část, která trasu protáhne od Otic přes Branku až do Hradce nad Moravicí, kde vyústí u místního koupaliště.

Martin Dostál, Odbor rozvoje města a strategického plánování, Magistrát Opava:“ Směrové vedení jsme naplánovali tak, abychom co nejméně odjímali zemědělskou půdu. Cyklostezka kopíruje stávající systém polních cest mezi brankou a Oticemi.“

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bude to už druhá cyklostezka v tomto směru. Delší, 11 kilometrů dlouhá trasa z části vedená kolem řeky Moravice, je velmi oblíbená.

Martin Dostál, Odbor rozvoje města a strategického plánování, Magistrát Opava: „Ulehčíme přetížené a oblíbené cyklotrase 551 mezi Opavou, Brankou a Hradcem nad Moravicí. Bude to kratší a bezpečné spojení.“

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Peníze na výstavbu se podařilo získat ze státního fondu dopravní infrastruktury. Jde o 10 milionů korun. O další náklady, které by měly činit zhruba tři miliony, se podělí jednotlivé obce.

Vladimír Tancík, starosta obce Otice: "Podílíme se na neuznatelných nákladech a na tom, co nepokryje dotace. Nejsou to miliony, jsou to sta tisíce. Budou se na tom podílet všechna města a obce.“

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stavět se začne ještě letos. První cyklisté se po nové stezce budou moci projet za rok.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat