Eko magazín

  • Hukvaldská obora má nový amfiteátr
  • Obří broukoviště ve FM je domovem pro drobné živočichy
  • Přichází čas na rozbory vody ve studnách
  • Dvoumetrový had vypadl z desátého patra
  • Během nouzového stavu se dezinfikovaly kontejnery, Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb, Magistrát města Karviné

Host dne, 11. února 2020, 17:15

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje, Černá kostka: projektová dokumentace bude letos

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Do studia jsem si pozvala Lukáše Curyla, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje - dobrý den vám u televizních obrazovek a hezké odpoledne v našem studiu, dobrý den, pane náměstku.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Dobrý den.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Naším hlavním tématem je stavba Moravskoslezské vědecké knihovny. Pane náměstku, architektonický ateliér Kuba Pilař architekti dostali od krajských radních za úkol přepracovat velkolepý projekt Černé kostky. V jakém stádiu teď momentálně ta pojektová dokumentace je?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Jak jste správně říkala, ateliéry Kuba Pilař začínají přepracovávat projektovou dokumentaci, která je v podstatě stará 13 let. My jsme chtěli, aby ta nová zohlednila všechny trendy v knihovnictví, které momentálně jsou. Předcházela tomu velká studie vůbec, co dneska knihovna znamená pro 21. století - co bychom tam v budoucnu chtěli mít - od digitalizačního centra, komunitního centra, výstavních prostor atd. A toto zadání na základě studie a zmapování knihoven, které se stavěli v posledních letech po celém světě, jsme zadali této společnosti, aby přepracovala svůj stávající projekt, aby toto zohlednil.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Možná bychom mohli některým divákům připomenout proč vlastně 13 let ten projekt byl někde v šuplíku. Co se stalo?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Bohužel v roce 2008 nastala taková smutná událost, že projekt byl připraven, včetně sice velkého parkovacího domu, ale tedy zohledňoval zase ztrátu parkovacích míst v dané lokalitě, a došlo ke změně jakoby politické prezentace v té době v rámci krajských voleb a nová politická prezentace upustila od tohoto projektu a tyto prostředky, které byly alokovány v rámci evropských peněz, přelokovala na další projekty v jiných oblastech. My jsme se k tomu vrátili, protože zaprvé si myslíme, že ten projekt a ten návrh té Černé kostky je velmi zajímavý. Mnoho Ostravanů, i když ji ještě vlastně fyzicky neviděli, tak jsou tomu velmi naklonění a líbí se jim ten projekt, že by nějaká moderní stavba tohoto charakteru mohla být vystavěna právě v centru Ostravy.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Než se vrátíme zase k projektové dokumentaci, možná by bylo namístě říct, co v rámci té Moravskoslezské vědecké knihovny bude, nebo respektive co bude nabízet, jaké prostory a jaké využití bude mít.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak zkusme si trošku zmapovat současnou situaci: Současná vědecká knihovna žije už od 50. let v provizorních podmínkách, ve sklepních prostorách, já jsem to osobně prošel ty budovy. To si nedovedete představit, že dneska tak jsou uskladněny knížky, kde vede potrubí odpadní a podobně a myslím že to je nedůstojné i k těm zaměstnancům, kteří tam pracují. A kromě této budovy, kterou asi občané našeho kraje znají, tak existuje dalších x poboček roztříštěných po celé Ostravě, kde se sváží knížky a jsou ty knížky také ve špatných prostorách. Co ta nová knihovna umožní: zaprvé koncentraci knihovnického fondu na jedno místo. Ale co je velmi důležité, my chceme, aby ta knihovna dovedla aktivně a ve velkém množství digitalizovat knížky, tak aby lidé nemuseli navštěvovat knihovnu, ale mohli si on-line knížky přečíst a studovat, ať už pro své soukromé účely, nebo pro vědecké účely. To současné podmínky neumožňují, protože stávající skener je zaprvé nevyhovující a je ve velmi stísněných prostorách, kde digitalizací kdybychom tímhle tempem dělali, tak ji neuděláme ani za 200 let. Další věcí je, že funkce knihovny vědecké je i v tom, že sbírá povinné výtisky, které vyjdou v rámci republiky a tím vlastně nabídnou čtenářům a návštěvníkům že si mohou najít knížku, kterou třeba už neseženou v knihkupectví nebo jinde a ví, že tu knížku tam právě naleznou. A taková ta vize že knížky za fungovat nebo se nebudou, to tady slyšíme už čtyřicet let a podle mě trh s knížka mi neustále roste a vydávají se nové a nové knížky.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Já ještě doplním, že nová budova Moravskoslezské vědecké knihovny má vzniknout naproti domu Kultury města Ostravy. V tuto chvíli se připravuje projektová dokumentace a Moravskoslezský kraj by chtěl, aby už v příštím roce mohl soutěžit zhotovitele.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ano. Předpokládáme, že na konci tohoto roku už projektová dokumentace bude hotová a bude dokonce i územní rozhodnutí a stavební povolení a že budeme moci na přelomu roku 2020/21 soutěžit zhotovitele dané stavby.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Teď možná peníze. Projektová dokumentace bude stát 50 milionů korun. Je to taková obvyklá částka u takové budovy?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak vzhledem k tomu, že celkový náklad této budovy se bude pohybovat minimálně u částky 1 miliardy 350 milionů korun, ale předpokládáme, že to bude o něco více, protože ta inflace neustále narůstá, tak to není ani v hodnotě vlastně 5 procent, to si myslím, že je to velmi slušná cena.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: No, možná by někoho mohlo napadnout, netvoří se úplně nový projekt, jen se přepracová ten už stávající, což je pravda. Vzhled venkovní bude hodně podobný nebo téměř stejný. Mění se hlavně interiér. Přesto to bude stát 50 milionů.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: To je laický pohled. Já jsem se taky s tím musel seznámit, taky jsem byl překvapen tou cenou, ale ta největší částka není ani to přeprojektování, jako územní rozhodnutí a vydání všech těch povolení, které k tomu jsou dané. Protože dneska se změnila legislativa a začínáte úplně od nuly. Takže velká část právě je součástí schvalovacího procesu a vyjednávání různých podmínek a povolenek a vlastně zpracování projektové dokumentace k územnímu povolení.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Už jste řekl že stavba bude stát 1 miliardu 350 milionů korun. Na uhrazení té částky se bude podílet Moravskoslezský kraj, také Ostrava a stát, k tomu se podepsalo memorandum. Nicméně když tady jsme měli ministryni Schillerovou, tak ta tvrdila že úplně tomu až tak nakloněna není, a to přesto, že to memorandum podepsané je.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak, že paní ministryně financí tomu není nakloněna, to mě nepřekvapuje. Ale my jsme vlastně více jak před rokem uzavřeli memorandum za přítomnosti pana premiéra, který tomu dal zelenou a řekl, že si přeje, aby tady ta knihovna vznikla. A díky tomu že to bylo podepsané s finančním závazkem ze státního rozpočtu ve výši 800 miliónů korun, tak to byla jedna z podmínek, na základě kterých jsme se rozhodli a přesvědčili jsme zastupitelstvo, ať dá zelenou vlastně k návratu výstavby černé kostky a uvolnění finančních prostředků na projektovou dokumentaci. Nemile nás překvapilo, že paní ministryně financí téměř po roce přišla s tím, že začne redukovat regionální podporu státu na výši deseti procent, bez rozdílu na tom, jestli je memorandum, nebo nějaký smluvní závazek a my ještě abychom si to pojistili, tak naše knihovna je i v usnesení vlády v rámci restartu přímo jmenovaná s touhle částkou, že bude podpořena. Takže si myslíme, že to je unfér, aby zpětně někdo přišel s tím že začne redukovat stavbu, která je v dané fázi rozpracovanosti.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Dá se pro to něco udělat, aby opravdu stát se podílel 800 miliony na stavbě Moravskoslezské vědecké knihovny, nebo to vidíte jako ztracenou věc tím, že navrhuje ministryně Schillerová jakési omezení?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Já to nevidím jako ztracenou věc. Za prvé jsme přesvědčili o významnosti té stavby i financování Ministerstvo kultury. V podstatě ihned po výměně pana ministra jsem snad třetí čtvrtý den navštívil pana ministra a seznámil jsem ho s tímto projektem. Mu se ten projekt líbil, takže ministerstvo kultury je na naší straně a podporuje daný projekt, podporujou nás i jiní ministři, kteří vidí, že ta budova má smysl a že státní investice právě pro náš region, který je postižený restrukturalizací a moc finančních prostředků ze státu tady nikdy nešlo. Tak si myslíme že si zaslouží. Takže dneska je ministryně financí osamocená, chápu jí, že jako hlídač státních prostředků nechce financovat tyhle věci regionálního charakteru, ale myslím si, že to je spravedlivé, protože jsme poslední kraj, kde finanční prostředky na tuto stavbu vědecké knihovny nešly.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Naším druhým tématem je Tříkrálová sbírka. Letos proběhl 20. ročník Tříkrálové sbírky s jakými výsledky tady v Moravskoslezském kraji?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak zatím to vypadá velmi dobře. Celkově výsledky v rámci celé České republiky už překonaly loňský výtěžek a ještě není spočítáno všechno. Co se týká našeho regionu, tak již jsme také překonali loňský výtěžek. Takže myslím si že štědrost našich dárců i našich občanů je pořád na vzestupné tendenci a myslím si a to říkám už dlouho, že Češi jsou velmi štědří, když ví, na co přispívají, a já jim za to velmi děkuji. Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Bude také kraj štědrý co se týká financování kultury v letošním roce?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: V letošním roce bude kraj velmi štědrý. Částka, která je schválena v rozpočtu, dosahuje téměř 800 milionů korun. Jenom pro srovnání, když jsem nastupoval do funkce před třemi a půl lety tak byla částka kolem 250 až 300 milionů korun. Podařilo se nám investovat velké peníze do oblasti kultury. Ono totiž kultura jako taková přináší i ekonomický efekt celému kraji, protože podporuje cestovní ruch, hotelnictví, v podstatě vůbec pohyb v rámci kraje a říká se, že kultura má takový multiplikační efekt, že každá koruna se čtyři a půl krát až sedmkrát vrací do toho regionu zpátky. Začali jsme opravovat památky, festivaly jsou naplněny, myslím, že kulturní nabídka našeho kraje tak vysoká, že si myslím, že občané si mohou vybrat už dneska kam půjdou a kam nepůjdou.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Pane náměstku, já vám děkuji za rozhovor.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Děkuji za pozvání, na shledanou.

Renáta E. Orlíková, TV POLAR: Mým dnešním hostem byl Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, mějte se moc hezky.

Redakčně upraveno / zkráceno.
Mohlo by Vás také zajímat