Eko magazín

  • Luční trávníky v Ostravě přilákaly spoustu hmyzu a motýlů
  • Čištění kašen v centru Ostravy
  • Centrální obvod Ostravy má stromy pod kontrolou
  • Zelený web mapuje stromy v centrálním obvodě
  • Centrální Ostrava se stará o 220 ha zelených ploch, Rostislav Řeha (Piráti), místostarosta MOaP

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vítejte u TV obrazovek, začíná nový díl ekomazínu, dobrý den. V dnešním díle uvidíte, kolik druhů hmyzu se dá potkat v centru Ostravy díky lučním trávníkům, ukážeme vám, co se skrývá pod dlažbou na Masarykově náměstí v Ostravě a představíme vám zelený web, který mapuje stromy.

Luční trávníky v Ostravě přilákaly spoustu hmyzu a motýlů

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Petrost květů, ale i hmyzu mohou lidé obdivovat v několika lokalitách ostravského centrálního obvodu. Luční trávníky do města přilákaly kobylky, sarančata, čmeláky, babočky bodlákové, ale i například modrásky jehlicové. Vypadá to, že ne příliš nákladný pokus radnice o návrat přírody do průmyslového města vyšel.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Luční trávníky jsou založeny ve větších vzdálenostech od sídlišť, aby lidé měli v blízkosti spíše pobytové trávníky. Ty na rozdíl od lučních, vyžadují častější kosení. Ale pro hmyz mají obrovský význam i relativně malé nepokosené plochy. Ty se zároveň stávají potravní základnou pro ptáky. V centrálním ostravském obvodě založili luční trávníky v loňském roce, letos už sklízí hmyzí úrodu.

Petr Kočárek, entomolog, Ostravská univerzita: “Od loňského roku se tady objevily některé zvláště chráněné druhy hmyzu, jako čtyři druhy čmeláků, je tady pestré spektrum motýlů, dva druhy modrásků, okáči atd. Dokonce se tady vyskytuje i hmyz z červeného seznamu, např. saranče mokřadní, která se tady začala rozmnožovat hned v prvním roce.”

Šárka Cimalová, botanička, Ostravská univerzita: “Byly vpraveny semena kokrhel luštinec, který se chová jako jmelí a využívá z trávy minerální látky a vodu, takže je vysušuje a na jejich místo se dostanou cílové organismy - dvouděložné trávy.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hmyz ubývá zejména ve městech, hlavně proto, že se používá chemie, dochází k fragmentaci krajiny a vliv má také způsob jejího využívání, který často není zaměřen na podporu rozvoje fauny a flóry. Parky se zkrátka převážně udržují podle potřeb lidí a ne hmyzu. A podobně je tomu i na zahrádkách, kde se hojně používá chemie a krátký střih trávníků.

Petr Kočárek, entomolog, Ostravská univerzita: “Ten trávník je zdroj potravy, je tady daleko větší pestrost bylin a také zdroj nektaru, protože tady žijí druhy, které sají na květech. Např. larvy motýlů se vyvíjí někde daleko, ale hledají v okolí kde se mohou nasát nektaru, takže je přitahuje květnatá louka, přitahuje také čmeláky, včely atp. Luční trávníky podporují výskyt celé řady druhů blanokřídlých, včely, čmeláci. tyto druhy jsou významné pro okolní ekosystém, protože to jsou významní opylovači. V přírodě jsou čím dál vzácnější kvůli používání chemie.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Luční trávníky se na podzim kosí po částech, to proto, aby mohl hmyz přesídlit z nepokosené části na pokosenou. Zároveň odborníci z ostravské univerzity sledují, jak se postupně mění porost, a to v závislosti na dosevu nebo bez něj a sledovat také budou účinnost kokrhele luštince.

--------------------------------------------------------------

Čištění kašen v centru Ostravy

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na území centrálního ostravského obvodu je celkem šest kašen a osm pítek. Jsou stále na stejných místech, jen prošly modernizací. Potřebují pravidelnou údržbu, kterou zabezpečují technické služby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kašny se pravidelně čistí nejen na povrchu, ale také v podzemí. Čištění filtrace probíhá až třikrát týdně. Jednak kvůli nečistotám z ovzduší, ale také proto, že lidé ucpávají odtoky. Právě jsme sestoupili do podzemí, jsme asi čtyři metry pod Masarykovým náměstím v šachtici, kde se nachází technologie pro filtraci a čištění fontány na povrchu.

Michal Švihel, Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz: “Jelikož je třeba udržovat čistou a v chodu, tak třikrát týdně provádíme kontrolu a čištění technologie, aby to zůstalo funkční.”

Petr Smoleň, ředitel TS Moravská Ostrava a Přívoz: “Jednu z nejmodernějších technologií máme tady na Masarykově náměstí. Je to o tom, že kašna je plně automatizovaná, má několik programů, dá se dálkově ovládat, ale hlavně má i takový vyšší stupeň čištění, kde se nepoužívá hlavně chemie, ale od mikroorganismů se čistí pomocí UV lampy.”

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kašny jsou v provozu od konce dubna a chrlit vodu přestávají podle počasí od poloviny září do konce října. Kašna na náměstí je téměř bezúdržbová, ale ty, které mají přepady a odtoky, se musí pravidelně čistit, aby fungovaly. Pracovníci technických služeb centrálního ostravského obvodu pravidelně jednou týdně kašny kontrolují a čistí.

David Witosz, místostarosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz: ”Voda je již od antického Řecka a od Říma symbolem civilizace a myslím, že ten přístup k té vodě právě ve veřejném prostoru je potřebný pro to město. Je třeba držet nějaké hygienické standardy a třeba tady tato kašna, co je za mnou, je takový malý oříšek, protože nám se tady tvoří řasy a tak dál, takže s tím nějakým způsobem bojujeme.”

Petr Smoleň, ředitel TS Moravská Ostrava a Přívoz: Všechny kašny už jsou v moderním pojetí, to znamená, že mají uzavřenou cirkulaci vody. Voda se používá z běžného řadu, to znamená, že je pitná. Ta voda je pitná v okamžiku, kdy ji čerpáme do kašny, v okamžiku, kdy už stříká nahoru, tak už ji nedoporučujeme pít. Nikdo by se z ní neotrávil, ale nemuselo by být z ní nekomu dobře.”

Provoz moderních kašen šetří peníze i vodu. Zastaralá zařízení neměla uzavřené okruhy, to znamená, že voda šla do odpadu a samotná údržba a čištění vyžadovalo daleko větší úsilí pracovníků technických služeb.

-------------------------------------------------------------------

Centrální obvod Ostravy má stromy pod kontrolou

V centrálním obvodě Ostravy mapují stromy. Pasportizace zajistí, že jsou pod kontrolou a mimo jiné také pro své okolí bezpečné.

Rostislav Řeha, místostarosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz: “My každý týden jezdíme po obvodě a procházíme podněty z čisté OVY, z mobilního rozhlasu, případně telefonické podněty občanů, nebo na co přijdou technické služby během své práce. A vlastně procházíme celou zeleň, řešíme různé uschlé stromy, ořezy.

S portálem pracují i technické služby, které si ke každému stromů zaznamenávají potřebné informace.

Martina Kittnerová, mistr provozovny veřejné zeleně TS: “Zaměřujeme se samozřejmě na tu provozní bezpečnost a vitalitu dřevin. Je to poměrně náročná práce, protože každému stromů musíme věnovat minimálně tři, čtyři minuty, aby jsme byli schopni ty parametry, které máme zadané, případně tam dohráváme a dofocujeme další parametry. Ať jsou to nějaké dutiny na kmeni, nebo i celkový stav, jaký je v současnosti, aby jsme měli přehled, jaké stromy máme.“

Na webu stromy pod kontrolou nechybí ani parametry týkající se ořezu, nebo kácení stromů.

Centrální obvod Ostravy má svůj Zelený web

Zelený web. Stačí na něj kliknou a dozvíte se vše o zeleni v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Jsou tu informace nejen o tom, kdy a kde se budou sekat trávníky a další provozní věci, ale také fotografie sadů a parků. Cílem radnice byla informovanost občanů i návštěvníků Ostravy.

Martina Kittnerová, mistr provozovny veřejné zeleně: “V podstatě do té sekce údržby zeleně vkládáme informace týkající se ošetřování travnatých ploch. To znamená, že denně jsou tam informace pro občany, kde aktuálně kosíme, jak probíhá, jestli bylo hotovo a tak dále. Samozřejmě potom tam máme ještě část jakoby údržba trvalkových záhonů, růží. Tam samozřejmě taky jsou informace denně dávány ve smyslu, pokud ty práce tam probíhají, tak se tam dávají ty informace, že to probíhá v té a té lokalitě.”

BESEDA: Centrální Ostrava se stará o 220 ha zelených ploch, Rostislav Řeha, místostarosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: V říjnové besedě vítám Rostislava Řehu, místostarostu Moravské Ostravy a Přívozu. Dobrý den vítejte.

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: Dobrý den děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Na začátek zmíníme luční trávníky, s lučními trávníky jste začali v roce 2019, kolik jich za tu dobu už máte vyseto, na jakých plochách?

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: Luční trávníky nevyséváme. V podstatě ten projekt funguje tak, že necháváme růst různé byliny atd. tam, kde ony přirozeně rostou. To znamená, my jsme ten projekt pojali jako vyloženě "lowcostový", kdy ta naše hlavní úloha byla v tom, najít ty konkrétní lokality, kde ty rostliny rostou v podstatě nativně.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Ale některé pak doséváte, protože to jsme i natáčeli, že některé druhy těch trávníků ještě doséváte dalšími bylinami. Z jakého důvodu?

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: My jsme samozřejmě začali z nějaké zkušenosti našich technických služeb, kdy jsme si vytipovali ty konkrétní lokality, a pojali jsme jako kdyby experiment, kdy čekáme co tam vzroste a podle toho se k tomu zachováme.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Ještě jsme neřekli kolik jich teda máte a na jak velkých plochách?

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: Moravská Ostrava a Přívoz se vlastně stará o nějakých zhruba 220 hektarů zelených ploch, ale ty luční trávníky máme na nějakých, řekněme, devíti lokalitách. Na každé lokalitě můžou být třeba 1, 2 někdy i 3 plochy, kde ty luční trávníky máme, a dohromady to v podstatě nedělá ani hektar.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Co je cílem těch lučních trávníků v centru města?

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: Ta myšlenka byla taková - najít místa, kde můžeme nechat tu přírodu růst a ať už z hlediska těch bylin nebo následně potom hmyzu, to vytvoří takovou vazbu, kde oni můžou fungovat a žít.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Co na luční trávníky v centru Ostravy říkají lidé, máte už zpětnou vazbu?

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: My jsme měli největší obavy z toho, že se budou lidé bouřit proti alergii a klíšťatům a takovým věcem, ale v podstatě to vůbec nenastalo, naopak měli jsme ohlasy třeba, že paní tam vodí vnučku a ukazuje jí, které ty rostlinky normálně už nemá šanci vidět.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Hledáte už další místa, kde byste pokračovali s tím, že by se v centru Ostravy rozšiřovaly místa, kde budou luční trávníky ?

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: Ono to letos není úplně o hledání, ono je to spíš o nutnosti, protože vzhledem ke kovid-krizi nám výrazně ubylo možností, jak sekat ty normální travní plochy. Takže ano, máme určité určité plochy, které jsme rozšířili spíš z nutnosti, než že bychom chtěli, ale máme zájem samozřejmě o ty plochy, protože se nám to osvědčilo za ty dva roky, tak máme zájem v tom pokračovat a dál rozšiřovat.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Centrální obvod se také pustil do pasportizace stromů, z jakého důvodu?

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: No abychom se mohli starat o naše stromy, o to vysoké patro, ty informace, které byly nasbírány za ty roky na městě, tak byly značně zastaralé, takže od loňska probíhá pasportizace veškerých stromů na pozemcích městského obvodu i města Ostravy, kde ta firma posuzuje výšku, stáří, taxon, co je to za strom, jaké má různé vady a doporučuje i co s tím stromem vlastně udělat.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Kolik ta pasportizace stromů centrální obvod stojí?

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: Tam se platí zhruba 100-120 korun za jeden den strom, dohromady, když si to vynásobíte, tak se budeme pohybovat někde kolem 1 a půl milionu zhruba za ty dva roky.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Milion a půl to není zrovna malá částka, ale zřejmě to máte spočítáno, že se vám to vyplatí, raději těch milion a půl vložit do pasportizace, než byste nákladně, třeba později, zjistili, že některý strom jste mohli ještě zachránit.

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: Já musím říct, že nám s tímhle pomáhá magistrát, kde nám pomáhá finančně s polovinou těch nákladů, které na to máme. Jde o to, že v tom množství, ve kterém ty stromy máme, tak to ani jinak nejde, protože jinak můžete jezdit po tom obvodě tam a zpátky, a ty informace nedostanete. Takže toto bereme jako něco, co je přirozený nástroj, který je nutný pro to, abychom vůbec tu zeleň mohli spravovat.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Lidé se mohou o těch stromech a o té pasportizaci dozvědět na novém takzvaném Zeleném webu.

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: My máme spuštěné stránky zelenvcentru.cz, kde se lidé dozví o našich sadech, parcích, nějakých památných stromech atd. Máme tam krásné fotografie, historii těch parků. Na druhé straně tam je odkaz právě na zmíněný portál těch stromů pod kontrolou, a umisťujeme tam informace o údržbě, kde se seká, jak se seká atd..

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Já vám děkuji za rozhovor i za užitečné informace pro naše diváky EKO magazínu.

Rostislav Řeha, místostarosta MOb. Moravská Ostrava a Přívoz: Já moc děkuji.

Renáta Eleonora Orlíková, POLAR TV: Mějte se hezky EKO magazín končí, na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.
Mohlo by Vás také zajímat