Energie a kraj

  • Poskytovatelé nájemních bytů mohou zvýšit zálohy energií
  • Jak ovlivní válečný konflikt ceny energií?
  • Beseda: Ivo Vondrák, hejtman MS kraje I

Dobrý den, na řadě je magazín Energie a kraj, u kterého vás vítám. V jeho úvodu si necháme poradit, jak zažádat o příspěvky na energie v domácnosti, poté zjistíme, jaké změny v ceně energií může přinést válečný konflikt na Ukrajině. A nakonec si o transformaci kraje budeme povídat s hejtmanem Ivo Vondrákem.

Poskytovatelé nájemních bytů mohou zvýšit zálohy energií

Turbulentní změny na trhu s energiemi si vybraly svou daň v podobě ukončení činnosti několika dodavatelů. Tento fakt způsobil vedle skokového růstu inflace spotřebitelům obrovské problémy, přestože ti ze dne na den bez dodávek elektřiny, plynu nebo tepla nezůstali.

Se změnami na trhu s elektřinou a plynem se většina z nás již musela vyrovnat, rodinné rozpočty však dále bobtnají. Jednotliví pronajímatelé zvyšují nájmy bytů, inflace dopadla i na splátky hypoték, kvůli růstu cen paliv a povolenek výrazně zdražuje i teplo. Teplárenské sdružení ČR očekává největší meziroční zdražení tepla za posledních 13 let a růst cen podle něj bude pravděpodobně až dvouciferný. Za vytápění bytu si tak připlatíme i několik tisíc korun. Některé teplárny zvýšily ceny ještě před koncem minulého roku, většina od začátku ledna 2022.

Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků ČR: „Všichni lidi to poznali, pokud jsou samostatní odběratelé elektřiny nebo plynu. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že v bytech odebírají teplo jako službu a ceny se projeví vůči odběratelům, což je pronajímatel.“

Lidé, na které výrazně dopadlo zdražení energií, mohou žádat úřady práce o podporu a získat příspěvek na bydlení, který se kvůli růstu cen navýšil a zdražení zohledňuje. Zda mají na tuto dávku nárok a jak vysoká by mohla být, si mohou zájemci ověřit na webové kalkulačce.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí:

„Rozhodli jsme se jít cestou adresné, konkrétní pomoci, a to cestou příspěvku na bydlení. Zvýšili jsme normativy a pro rok 2022 jsme udělali možnost, aby vláda mohla normativ ještě upravit, pokud bude potřeba. Vyzývám občany, aby se neostýchali pomoci od státu využít.“

Někteří pronajímatelé bytů včetně toho největšího v ČR, společnosti Heimstaden, už začali své klienty podrobně informovat o zvyšujících se cenách energií a nabídli pomoc při vyřízení příspěvku na bydlení. Společnost Heimstaden k tomuto kroku přistoupila, aby svým klientům pomohla předejít velmi pravděpodobným vysokým nedoplatkům, které by pro ně bez tohoto navýšení splátek vyplynuly z vyúčtování služeb za rok 2022.

Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků ČR: „Není to jen Heimstaden, dělají to velké bytové družstva. Spíše si myslím, že bude hodně problémů u malých bytových družstev a společností vlastníků, kde k dohodám asi nebude docházet.“

Setkal jsem se i s názorem, kdy lidé negativně vnímají zvýšení těchto záloh a dávají to za vinu majiteli nemovitostí, ale ten s tím v podstatě nemá nic společného.

Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků ČR: „Ano, to je bohužel problém. Lidé si myslí, že platí nájem, ale to jsou zálohy na služby. Peníze nezůstávají pronajímateli, ale ten je platí dodavateli energií.“

Úřady nyní vyplácejí asi 150 tisíc příspěvků na bydlení, nově by mohlo přibýt dalších 50 tisíc. Podporu využívá podle analýz ministerstva práce a sociálních věcí asi jen třetina těch, kteří by na ni měli nárok.

Jak ovlivní válečný konflikt ceny energií?

Válečný konflikt na Ukrajině a hospodářské sankce uvalené na Rusko mohou přinést významné změny v ceně energií. Zjišťovali jsme, co všechno můžeme očekávat.

Všichni věříme, že konflikt na Ukrajině skončí co nejdříve, ale musíme být připraveni i na variantu, že se dodávky uhlí z Ruska zcela zastaví. V tom případě by export zastavili i Poláci, od kterých dnes uhlí odebíráme. Proto je teď na pořadu dne.

Jakub Unucka také uklidňuje obyvatele kraje, kteří vytápějí zemním plynem.

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: „V domácnosti určitě nikdo nezůstane bez plynu, protože plyn není jenom v Rusku, je všude po světě. Určitě ho jde koupit tolik, aby si lidé doma mohli topit plynem. Spousta lidí má strach, že nebudou mít doma čím topit.“

Zároveň je na místě přirozené šetření energiemi. A vláda bude zvažovat, jak co nejdříve využívat jiné než fosilní zdroje energie.

Beseda: Ivo Vondrák, hejtman MS kraje I

Tomáš Tikal, TV Polar: Hostem našeho pořadu Energie a kraje je tentokrát hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák. Dobrý den.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: Dobrý den přeju.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane hejtmane, budeme se bavit o energiích a začneme vaší prezentací transformace kraje. Viděl jsem na několika akcích, kde jste odprezentoval pro ty, kteří neznali celý ten proces transformace. Proč je důležité o tom mluvit? Proč je důležité ty informace šířit?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: Je třeba si říct, že my procházíme jako kraj transformací už od roku 1990 a ta poslední léta jsou skutečně taková, kdy ta transformace nabývá na síle v tom smyslu, že jsou tady nové politiky, které nás nutí se chovat mnohem čistěji, to znamená s využitím čistější energií. To jsou všechno věci, které samozřejmě musíme respektovat a musíme také respektovat to, že se mění náš kraj a ten hlavní krok, který se učinil je to, že se rozhodlo o uzavření dolů v Moravskoslezském kraji. To znamená to je asi ten největší krok, který se tady učinil a my musíme na to reagovat. Takže proto si myslím, že jsme teďka v situaci, kdy vcházíme do jakési závěrečné etapy transformace, buď bude trvat řekněme možná těch deset let.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak jste se snažil vystavět tu prezentaci tak, aby jednak zaujala, nenudili a jednak, aby splnila svůj cíl?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: Já si myslím, že to klíčové, co jsme se rozhodli udělat bylo to, že musíme tu změnu kraje definovat ve dvou klíčových oblastech. Ta jedna se týká toho, že ten kraj musí být excelentní, musí být skutečně postavený na vysoké přidané hodnotě, to znamená musíme se soustředit na výzkum, vývoj a inovace, na vzdělání. To jsou všechno věci, které musíme tady implementovat, abychom dokázali reagovat na ty změny, které nás čekají. Ta druhá část se týká toho, že musíme napravit ty škody, které se staly v území tam, kde ta těžba probíhala. To znamená musíme se soustředit řekněme na to Karvinsko, musíme se soustředit na oblasti, které byly opuštěny z hlediska těžby. To znamená jsou to dvě klíčové oblasti, které my musíme pokrýt. Ta první část, ta bude stavět především na našich vysokých školách, na výzkumných institucích, na nových technologiích, firmách. Ta druhá část potom bude stavět v těch municipalitách, kterých se ta oblast, která je postižena tou těžbou nejvíce dotýká. To znamená, to jsou ty dvě klíčové oblasti. A myslím si, že jsme vyváželi to, co bych řekl potřebují obě dvě věci. A samozřejmě, když to celé podtrhnout a sečtu tak samozřejmě, co bude klíčové pro náš kraj je změnit vůbec celkovou energetickou nechci říct bilanci, ale mix. My už nebudeme mít uhlí, když tak se bude chvíli dovážet, budeme muset přejít na nové zdroje energie. Víme dobře, že plyn je pouze dočasná náhrada. Takže bude to všechno o tom, jak se vypořádat řekněme s tou energetikou, která nás bude čekat v těch následujících dekádách.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak se říká, každý by měl přiložit ruku k dílu. Týká se to i té transformace. Takže nejen politici, ale i obyčejní lidé by mohli něco udělat. Co?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: Já bych chtěl říct jednu důležitou věc. To se netýká jenom samosprávy a prostě municipalit. Týká se to vlastně i firem, které tady působí. To znamená já si myslím, že firmy si musí uvědomit, že je to i jejich úkol a my chceme, aby se staly součástí toho transformačního procesu. To znamená není to jenom o tom, že dostaneme nějaké dotační peníze z EU. Je to o tom, jak těmito dotačními penězi můžeme napomoci tomu rozvoji nového byznysu. To samozřejmě znamená, že ty firmy musí hodně měnit svůj profil. Musí jít cestou toho, co jsem říkal. Vyšší přidané hodnoty inovací a také, a to bych chtěl zdůraznit, je to o vzdělání. To znamená i naši lidé se budou muset vzdělávat, proto se snažíme samozřejmě soustředit i to naše úsilí do oblasti vzdělávání, abychom připravili učitele, studenty na to nové období, které nás čeká. Je to také o celoživotním vzdělávání. Takže řekl bych, že co se týká každého z nás je se na to připravit. Nečekat na to, co se stane, ale dívat se na to čím já můžu pomoci. Já si myslím, že právě to vzdělání a hledání těch nových cest své uplatnění je klíčové v této oblasti.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máme tam tuším 13 strategických projektů transformace, některé zdánlivě nesouvisejí s přechodem od uhlí k jiným energií. Ale Vy tam určitě nějakou souvislost najdete?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: Samozřejmě, já bych chtěl říct, že právě vysoké školy jsou klíčové a když se podíváte na ty projekty vysokých škol, tak je to o nových technologiích právě o energetice. Známým cílem je, aby na těch školách vznikaly nové technologie, které dostaneme do života. Víme dobře, že chceme využít vodík jako jeden ze zdrojů energie. To znamená my musíme vodík udělat standardem, to nemůže být něco jako výjimečné, co tady bude jenom někde. Musí to být skutečně plošné, musí to mít skutečně ten průmyslový rozměr. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě životní prostředí, to je zase úkol, kterým se chce zabývat Ostravská univerzita. Máme tam i věci týkající se živé přírody, zdraví obyvatel. To jsou věci, které budou směřovat právě k těm univerzitám a samozřejmě všechno to pokrývá digitalizace, to znamená i to je něco, co musíme nějakým způsobem zajistit. Vrátím se k tomu, co jsem tady říkal. My samozřejmě máme v gesci střední školy a my chceme vytvořit technologickou a podnikatelskou akademii, abychom zajistili vývoj učebních metod, pomůcek, ale v podstatě i vzdělávat naše učitele na středních školách, aby byli schopni tito učitelé těm dětem a žákům, studentům potom předávat ty nejnovější věci, které se v oblasti řekněme toho, co se nazývá Zelená dohoda bude objevovat. Nebude to nic jednoduchého, budeme muset měnit fungování celé naší společnosti. Víte dobře, co se děje s elektromobilitou, já samozřejmě mám k tomu své výhrady, domnívám se, že to není jenom o elektromobilitě, je to samozřejmě právě o alternativních palivech jako je právě vodík a je to samozřejmě také i o řekněme syntetických palivech, ale musíme na to reagovat a musíme být na to připraveni.

Tomáš Tikal, TV Polar: Když se vrátím k těm třinácti projektům, jsou všechny schválené, do všech půjdeme a budeme je realizovat všechny ve stejném časovém období?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: My samozřejmě teď dáváme šanci všem, ale když se na to podíváme z pohledu fondu spravedlivé transformace, tak my jsme dostali 18.9 miliardy korun a 9.6 Miliardy korun bude právě určeno pro projekty, které jsou tzv. strategické. Jinými slovy řečeno, my dneska máme téměř dvojnásobný převis těch strategických projektů nad tím, co dostaneme k dispozici. Musíme si uvědomit, že ne všechny ty projekty uspějí, ale to je potom o té soutěži, která bude navazovat, bude vyhlášena soutěž, kdy se budou tyto projekty účastnit této soutěže. Samozřejmě ty nejlepší uspějí. Je to do jisté míry i motivace pro ty, kteří ty projekty podávají, aby byli na to připraveni. My jsme takto šli touto cestou, protože nám to EU dovolila, protože si uvědomila, že není možné v krátkém čase nachystat strategické projekty takovéhoto rozsahu, aby byly připraveny všechny. Je tam jakási právě ta tolerance. Já si myslím, že to je právě o tom a já jsem zastáncem volné soutěže, aby se ukázalo, jak je kdo připraven, jak je kdo schopen změnit tento kraj. To kdybych chtěl zdůraznit. To není o tom, že chceme rozvíjet třeba vysoké školy, my chceme, aby rozvoj vysokých škol vedl k transformaci tohoto kraje. Stejně tak chceme mít Eden, to znamená v podstatě řekněme centrum, kde budou různé skleníkové technologie, výzkumná centra, která pokud se ukáží, že budou životaschopná, tak chceme, aby se rozvíjela. V podstatě byla by tam nová oblast, která může pro budoucnost znamenat hodně spolu i se změnami fungování našeho kraje. Takže to jsou všechno věci, které chceme dostat do života a je to o té soutěži, která teďka bude probíhat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane hejtmane, děkuji moc za rozhovor mějte se hezky a někdy příště zase na viděnou.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: Také děkuji.

Pořad Energie a kraj dospěl ke svému konci. Já vám děkuji za přízeň a budu se těšit na viděnou zase příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry