Energie a kraj

  • Modernizace elektrárny Dětmarovice
  • Okénko do světa
  • Beseda: Martin Valušek, expert na energie II

Modernizace elektrárny Dětmarovice

Tomáš Tikal, TV Polar: Elektrárna Dětmarovice, jediná elektrárna a teplárna skupiny ČEZ spalující černé uhlí, dokončila investici za bezmála 120 milionů korun do zateplení a rekonstrukce osvětlení. Zároveň představila svou strategii odklonu od černého uhlí.

Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenská: Ten hlavní závazek, kterým tento plán plyne v rámci skupiny pro nás jako pro teplárenství, je, že do roku 2030 bychom jako teplárenství měli přejít na nízkoemisní. Celý ten projekt je rozfázován do dvou fází, kdy v té první fázi v rozmezí let 2020 a 2030 bychom měli tedy postupně nahrazovat výrobu tepla z uhlí zdroji, které budou nízkoemisní. V rámci té první etapy bychom chtěli nahrazovat ty uhelné zdroje. Rádi bychom u toho samozřejmě měli rozkročené přes další paliva, to znamená jak biomasu, tak zařízení na zpracování a využití odpadu. V tom druhém kroku, což je počítáno teda mezi lety 2030 až 2050, ta strategie počítá s tím, že teda postupně nahradíme zemní plyn plyny bez emisními. To znamená, buďto bioplynem nebo vodíkem a budeme to doplňovat o technologie, které předpokládáme, že se v budoucnu posunou dále, což může být pro tepelná čerpadla, vodík.

Tomáš Tikal, TV Polar: Skupina ČEZ také počítá s tím, že bude v Dětmarovicích v budoucnu využívat modulární jaderné reaktory.

Okénko do světa

Tomáš Tikal, TV Polar: Dánská společnost Ørsted plánuje od roku 2025 ročně zachytit 400 000 tun oxidu uhličitého ze svých
dvou kogeneračních zařízení na biomasu, v případě že uspěje v tendru na podporu této technologie. Část uhlíku by měla být následně uskladňována v podmořských uložištích v Severním moři a část využívána pro výrobu ekologických paliv.

Dánská energetická agentura v červnu znovu vypsala výběrové řízení na zachycování, využívání a
ukládání oxidu uhličitého (CCS), na které je připravena státní podpora v celkové výši 16 miliard
dánských korun (53 miliard Kč).
Společnost Ørsted uvedla, že její plán CCS se týká její teplárny Asnæs v Kalundborgu, která spaluje
dřevní štěpku, a kotle na slámu v elektrárně Avedøre v oblasti Kodaně. Část zachyceného uhlíku by se
ukládala pod hladinou Severního moře a část by se využívala pro výrobu ekologických paliv.
„Technologie a logistika pro manipulaci s uhlíkem ze dvou kogeneračních elektráren a jeho ukládání
jsou připraveny, a pokud bude získána finanční podpora z aktuálního výběrového řízení na
zachycování a ukládání uhlíku, může být společnost Ørsted připravena zachytit a uložit 400 000 tun
uhlíku již v roce 2025," uvedla společnost dle agentury Platts.
Obě kogenerační elektrárny jsou napojeny na elektrickou síť a systém dálkového vytápění a mají
vlastní přístavy, takže "mohou fungovat jako uzly pro manipulaci a přepravu uhlíku i zelených paliv",
uvedla společnost Ørsted, včetně přepravy uhlíku vyrobeného jinými subjekty.
„V Kalundborgu vede společnost Ørsted mimo jiné dialog s rafinerií Kalundborg o možnosti
zachycovat uhlík z ropné rafinerie a přepravovat jej potrubím do elektrárny Asnæs, než jej odveze k
uskladnění," uvedla společnost.
Niels Bech, ředitel pro rozvoj podnikání v rafinérii Kalundborg, uvedl, že projekt by rafinérii umožnil
již v roce 2025 výrazně snížit emise CO2 a přispěl k rozvoji této technologie v komerčním měřítku ve
prospěch dánských společností a klimatu.

Společnost Ørsted uvedla, že projekt v Asnæs se zaměří na zachycování a ukládání uhlíku, přičemž
uhlík bude přepravován do podmořských úložišť v Severním moři, zatímco oxid uhličitý produkovaný
v Avedøre bude zachycován a jeho část bude využita v Power-to-X projektu Green Fuels for Denmark.
Projekt Green Fuels for Denmark, který vedou společnosti Ørsted, SAS, Copenhagen Airports, A.P.
Moller - Maersk, DFDS a DSV, plánuje v roce 2025 provozovat elektrolyzéry o výkonu 100 MW, které
bude vyrábět více než 50 000 tun udržitelného paliva ročně, především e-methanolu pro lodní
dopravu. E-metanol by byl vyráběn za využití vodíku a zachyceného oxidu uhličitého z průmyslových
zdrojů.
V plánu je v roce 2027 výkon elektrolyzérů navýšit na 250 MW a v roce 2027 na 1 300 MW, částečně
za účelem výroby ekologického leteckého paliva. Projekt byl vybrán Dánskem k účasti na
celoevropském programu vodíkových projektů IPCEI.

Beseda: Martin Valušek, expert na energie II

Tomáš Tikal, TV Polar: Hostem našeho pořadu Energie a kraje je tentokrát pan Martin Valušek, ředitel společnosti eCENTRE a také expert na energie. Dobrý den, vítejte u nás.

Martin Valušek, expert na energie: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Když dostanu složenku za elektřinu například, tak jí zaplatím a moc tomu nerozumím, přiznám se, těm položkám, které všechny tam jsou rozepsané a myslím si, že to je případ mnoha lidí. Umíte nám vysvětlit, z čeho se ta cena elektřiny vlastně skládá? Já vím, že je to silová elektřina a distribuce jako taková, ale těch položek je tam mnohem více.

Martin Valušek, expert na energie: Máte naprostou pravdu. Ve vyúčtování se nevyzná minimálně devadesát procent lidí ani nemohou, protože tam je několik desítek, možná stovka čísel, a je to opravdu velmi nepřehledné. Ale dá se říct, že v zásadě se vyúčtování dělí na dvě části. Ta první, která se týká tzv. regulovaných poplatků, a tam spadá právě ta distribuce a související poplatky. Představme si to jednoduše. Je to o tom, že k nám prostě vedou dráty, o ně se někdo musí starat, to znamená distributor. Máme elektroměr, někdo ho musí odečítat, aby nám mohli pak vystavit vyúčtování. Je to také o hodnotě tzv. hlavního jističe. Je to o příspěvku pro operátora trhu a také, a to je nemalá část, na podporu obnovitelných zdrojů energie. Tam si jenom představme u té podpory obnovitelných zdrojů je to o tom, že každý z nás, ať chce nebo nechce, platí za každou spotřebovanou megawatthodinu zhruba 600 korun na tento příspěvek. Pokud má třeba rodinný dům, je vytápěný elektřinou, má spotřebu 10 megawatt hodin, což je běžném, šest tisíc ročně vydá za tuto položku. Tyto platby jsou tedy regulované a na ně já, jako klient, nemám vůbec žádný vliv. Ta druhá část, která mě zajímá, a kterou dokážu ovlivnit, je přesně, jak jste říkal, ta silová část neboli za dodávku. Tam se to skládá ze dvou částí. Je to jednak platba za tu samotnou megawatthodinu té elektřiny, to znamená to, co ke mně přiteče po těch drátech a já to spotřebuji plus s tím spojený měsíční poplatek a tyto položky. Právě mohu výrazným způsobem ovlivnit vhodnou volbou dodavatele, což třeba my, jako eCENTRE už od roku 2006 pro naše klienty řešíme a podařilo se nám uspořit klientům významné peníze.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co spotřební daň?

Martin Valušek, expert na energie: Spotřební daň, na vyúčtování elektřiny uvidím dvě daně, uvidím tam tzv. daň z elektřiny, která je ale velmi malá, je to pro vaši představu dvacet osm korun z každé megawatthodiny či de facto zanedbatelné, ale je na to navázáno DPH. To DPH je dvacet jedna procent z celé části celého vyúčtování. To znamená, navyšuje mi zhruba o pětinu celkovou platbu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Proč se dá dražit pouze silová elektřina a proč nemůžeme ovlivnit tu druhou polovinu, jak jste říkal?

Martin Valušek, expert na energie: Je to o tom, že ty distribuční poplatky vyúčtuje distributor a distributor je na daném území daný.

Tomáš Tikal, TV Polar: A je jenom jeden.

Martin Valušek, expert na energie: Je jenom jeden, přesně tak. Takže v Moravskoslezském kraji třeba u elektřiny je to ČEZ distribuce, u plynu je to GasNet. Já tohle nemohu nijak ovlivnit, protože každý rok ERU stanovuje na následující rok výši těchto poplatků. Možná pro vysvětlení, tyto poplatky se z roku na rok mění opravdu v jednotkách procent. Je to jedno, dvě procenta. To znamená oproti tomu, co se teď děje v té silové části, je to docela zanedbatelná část.

Tomáš Tikal, TV Polar: Mluvil jste o tom, co dělá vaše společnost? Samozřejmě elektronické dražby. Vyplatí se v dnešní době vůbec něco měnit, když mám nějakou cenu alespoň na nějaký čas garantovanou, zafixovanou? Mám vůbec hledat nového dodavatele? Nenabídne mi horší podmínky než ten stávající?

Martin Valušek, expert na energie: Já bych to rozdělil možná na dvě části. Určitě a v každém případě má smysl se starat o to, hledat si vhodného dodavatele. Už nejen dívat se na cenu, ale samozřejmě i na finanční zázemí a sílu toho dodavatele. K té otázce ohledně té fixace, pokud má klient dneska fixovanou cenu a zafixoval si ji na nějaké období, řeknu rok zpátky za nízké ceny, tak doporučuju v žádném případě nic s tou smlouvu nedělat a dodržet tu fixaci, protože můžu ještě rok, někdo ještě dva roky, jet v těch nízkých cenách, které jsou třeba na třetině nebo čtvrtině současných cen. Tady bych si dovolil varovat před některými nekalými praktikami podomních prodejců, kteří jsou schopni za jakoukoliv záminku převést toho klienta, zrušit mu současnou fixaci a převést ho prostě na nové ceny. Ten klient následně bohužel skočí do čtyřnásobně vysokých cen například a k tomu ještě obdrží sankci od předchozího dodavatele, že nedodržel smlouvu. Určitě doporučuji obrátit se na někoho, kdo v této oblasti se pohybuje dlouhodobě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Mám třeba například rodinný dům, mám tam nějaký typ vytápění, musím ten dům provozovat a ceny energií jdou nahoru. Co můžu udělat jako základní věc, abych šetřil, abych prostě ušetřil, abych ty zvýšené náklady alespoň trošku snížil?

Martin Valušek, expert na energie: Tam je potřeba se na to podívat z hlediska těch mých nákladů, které musím vydat na tu úsporu. Na jedné straně jsou to vysoké investice, jako je třeba zateplení nemovitostí, jako je pořízení tepelného čerpadla či fotovoltaiky, případně výměnu elektro spotřebičů starých za nové. Ty nové mají řádově nižší spotřebu. Potom jsou to úplně takové jednoduché, které si může dovolit určitě každý z nás. To je například vyměnit běžné žárovky, protože to nejsou žárovky, to jsou tepelné zdroje, oni většinu té energie přemění na teplo, ne na světlo, když to vyměním za LED, tak ušetřím opravdu významné peníze. Je to o tom pořídit si termostatické baterie. Je to o tom zbytečně nepřetápět. Uvádí se, že každý stupeň nahoru v teplotě místnosti mi udělá šest procent v nákladech. Takže jsou to někdy velmi jednoduché věci. Dále bych možná ještě upozornil na správné využívání vysokého nízkého tarifu. Pokud mám ten dvoutarif a můžu využívat ten nízký, jak říkají občané běžně, ten noční proud.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je tam ten rozdíl ještě pořád podstatný?

Martin Valušek, expert na energie: Je významný, ne v té dodavatelské části, tam už téměř vůbec. Tam už se ty platby de facto srovnaly, ale v té distribuční je velmi velký. To znamená určitě doporučuju.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte rodinný dům?

Martin Valušek, expert na energie: Nemám, bydlím v bytě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Kdybyste ho stavěl, jaký typ vytápění byste si pořídil, když máte ty dnešní informace?

Martin Valušek, expert na energie: Určitě bych šel, co se týče vytápění do tepelného čerpadla, jednoznačně. Plus bych to zkombinoval s fotovoltaikou, s přetoky případné nespotřebované energie do baterií, protože to je opravdu dneska nejlépe využitelné. Jsou to nejlépe využitelné technologie. Ale není to jenom o těch nových stavbách, protože mnoho klientů se nás ptalo: "řešíme, slyšíme, zdražuje se, chceme řešit teplo, chceme řešit fotovoltaiku, umíte nám poradit?" My jsme to do této chvíle neřešili, ale rozhodli jsme se na základě zájmu našich klientů uspořádat výběrové řízení a vybrali jsme nyní v tuto chvíli dodavatele těchto technologií. Zjistili jsme, že tam jsou opravdu významné rozdíly nejen v cenách pořízení těch technologií, ale především v kvalitě těch komponentů, v kvalitě záruk, v servisní podpoře zákazníka. Takže určitě doporučuju se tady tímto zabývat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Máte obavy, podle těch informací, které máme v současné době, že opravdu ty ceny energií mohou stoupnout tak dramaticky, že ohrozí naše obyvatele, že bude hrozit energetická chudoba?

Martin Valušek, expert na energie: Musím říct, že bohužel ano. Obzvláště se to bude týkat seniorů, kteří bydlí třeba sami ve velkých zateplených vesnických domech. Tam to vidím opravdu jako velký problém, protože pokud jim teď skončí nějaká fixace, opravdu skočí řádově na násobné ceny. Může to být klidně dvou, tří, čtyřnásobek toho, co byli do této chvíle zvyklí platit. Jedná se především o klienty, kteří topí tím plynem, tam opravdu velkou obavu mám. Samozřejmě záleží na tom, jak se k tomu postaví vláda, jaká opatření a případné dotace přijme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaký důsledek tento fakt může mít, že lidi budou mít problémy s tím zaplatit za energie?

Martin Valušek, expert na energie: Nechci tady malovat žádné černé scénáře, ale myslím, že se to bude týkat opravdu nemalého procenta občanů. Říká se, že až dvacet procent obyvatel může spadnout do tzv. energetické chudoby. To už je prostě významná síla a je tam možné očekávat leccos.

Tomáš Tikal, TV Polar: Třeba návrat ke starým kotlům, které se vytáhnou, opráší, vyčistí a začne se topit uhlím, nebo?

Martin Valušek, expert na energie: Bohužel, už se to děje do určité míry, že lidé prostě vypínají plyn. Pokud si nechali starý kotel, tak začínají používat buďto uhlí nebo dřevo. Možná jste si i všiml, když dneska jezdíte, já jezdím docela dost, vidím násobně více najednou aut, které mají za sebou vozík a vezou si dřevo. Takže určitě o tom lidé přemýšlejí a mění se to.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane řediteli, něco optimistického na závěr, měl byste?

Martin Valušek, expert na energie: Aha, tak to je velmi těžká otázka. Rád bych spotřebitelům, občanům dal nějaké nějaké světélko na konci toho tunelu. Obávám se bohužel, že pokud se neuklidní situace na Ukrajině, v tuto chvíli je to absolutně nepředvídatelné. I dodavatelé říkají, že nemají žádné elementární věci, kterých by se chytli a byli by schopni říct: "bude to trvat půl roku, bude to trvat rok". Takže věřím, samozřejmě, že ta situace se obrátí, že se změní, ale potřebuje k tomu mimo jiné, aby byla ukončena válka na Ukrajině.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děkuju moc za rozhovor. Mějte se hezky a na shledanou příště.

Martin Valušek, expert na energie: Také děkuji. Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat