Energie a kraj

  • Společnost Heimstaden plánuje fotovoltaické elektrárny
  • Okénko do světa: Jak využívá Česko a Slovensko obnovitelné zdroje?
  • Náměstek hejtmana MS kraje Jakub Unucka o vodíku

Dobrý den, přišel ten pravý čas pro magazín TV Polar Energie a kraj, ve kterém vás pravidelně informujeme o dění na energetickém trhu. Začneme reportáží o novém projektu společnosti Heimstaden, podíváme se na využívání obnovitelných zdrojů v České a Slovenské republice a nakonec si budeme o budoucnosti energií povídat s prvním náměstkem hejtmana MS kraje, panem Jakubem Unuckou.

Společnost Heimstaden plánuje fotovoltaické elektrárny

Kateřina Piechowicz, mluvčí společnosti Heimstaden: „My už jsme dříve deklarovali, že budeme intenzivně hledat alternativní ekologické zdroje, fotovoltaické elektrárny jsou jednou z možností. Pokud se pilotní projekt osvědčí, budeme schopni ročně nainstalovat desítky takových elektráren. Letošní projekt se dotkne 150 bytů. Vyrobená elektřina se použije na svícení ve vnitřních prostor a provoz výtahů. Pokud by energie bylo ještě více, tak bychom do budoucna podporovali výrobu tepla tepelnými čerpadly.“

Cílem je zajistit částečnou nezávislost na dodavateli elektřiny a mít vlastní „zelený zdroj“.

Kateřina Piechowicz, mluvčí společnosti Heimstaden: „Náš vlastník chce snížit uhlíkovou stopu, do roku 2027 chceme změnit zastaralá vytápění v našich bytech.“

Prvních osm projektů se rozjíždí už v tomto roce.

Martin Szücs, manažer energetických projektů, Heimstaden: „Jsme ve fázi studie proveditelnosti. Budou to fotovoltaické elektrárny v některých případech s bateriovým uložištěm. Věřím, že tento projekt bude úspěšný a staneme se částečně nezávislí na dodavatelích elektrické energie.“

První z projektů se bude realizovat v tomto domě v centru Ostravy.

Martin Szücs, manažer energetických projektů, Heimstaden: „Pro tento dům jsme se rozhodli, protože vlastníme i okolní pozemky a parkoviště. Navíc bychom v rámci parkovišť vybudovat nabíjecí body pro automobily.“

A proč se společnost Heimstaden rozhodla udělat významný krok tímto „zeleným“ směrem?

Kateřina Piechowicz, mluvčí společnosti Heimstaden: „Náš vlastník se rozhodl snížit emise CO2 o čtyřicet procent ve svém protfoliu, pro Česko to znamená 70 procent. Souvisí to i s tím, že do roku 2027 chceme zcela přestat vytápět tuhými palivy.“

Heimstaden má pro budoucnost bez uhlíku konkrétní plány.

Všechny projekty budou realizovány v Ostravě ještě letos.

Okénko do světa: Jak využívá Česko a Slovensko obnovitelné zdroje?

Z pohledu využívání obnovitelných zdrojů energie patří Česká republika i Slovensko na chvost Evropské unie. V souladu se schválenými klimatickými plány by se však měl podíl takzvaných zelených zdrojů na celkové spotřebě energie v obou zemích postupně zvyšovat. Výraznější zapojení obnovitelných zdrojů je však podmíněno patřičnou modernizací distribučních soustav. V tomto ohledu se Česko a Slovensko mohou pochlubit hned několika významnými projekty.

Obnovitelné zdroje energie pokrývaly podle Eurostatu v roce 2020 českou spotřebu elektřiny z pouhých 15 procent. V rámci unijních zemí na tom bylo hůře pouze Lucembursko, Maďarsko, Kypr a Malta. Slovensko dosáhlo ve stejném období o 8 procent lepšího výsledku. I tak se však v tomto ohledu řadilo v rámci států sedmadvacítky k podprůměru.

Příčiny umístění Česka v rámci zemí Evropské unie souvisejí jak s historickou orientací na fosilní zdroje, tak se zdrženlivostí v oblasti podpory obnovitelných zdrojů z minulých let.

Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO: „Neřekl bych, že Česká republika v rozvoji obnovitelných zdrojů energie přímo zaspala. Přesněji řečeno od počátku postrádala strategii k jejich prosazování. Chybějící koncepci nahradila celá řada špatně nastavených a smysl postrádajících řešení.“

Nejvíce „zelené“ energie se během minulého roku podle dat Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy ISE v Česku vyrobilo spalováním biomasy. S malým odstupem následovaly vodní a fotovoltaické elektrárny. Naopak za pomoci větru se již tradičně vyprodukovalo pouze zanedbatelné množství elektřiny. Na Slovensku pak z pohledu obnovitelných zdrojů jednoznačně vládne hydroenergetika, která generuje více než 63 procent objemu „čisté“ elektřiny v zemi. Celkově v minulém roce Slovensko vyrobilo pomocí obnovitelných zdrojů 6 TWh energie. Česká republika zvládla za stejné období vygenerovat 9,9 TWh.

Obnovitelné zdroje energie nabízejí šetrný přístup k získávání elektřiny bez produkce škodlivých znečišťujících látek. Jejich slabinou je však částečná nestabilita výroby závislá z velké části na počasí. Zvyšování jejich podílu v neprospěch méně čistých zdrojů se tak neobejde bez modernizace stávající infrastruktury.

Rozvoj chytrých sítí umožní nejen efektivní zapojení obnovitelných zdrojů energie, ale je předpokladem i pro budoucí rozvoj elektromobility, konceptu Smart Cities, chytrých domácností či komunitního sdílení elektrické energie. Smart Grids jsou rovněž klíčové pro majitele malých zdrojů elektrické energie, například střešních fotovoltaik. Díky nim totiž mohou aktivně nakládat s případnými přebytky elektřiny a přeprodávat je dále do sítě. Významným benefitem, který chytré sítě přinášejí, je i zvýšení celkové stability a spolehlivosti distribuční soustavy.

Česko i Slovensko každopádně míří v oblasti využívání obnovitelných zdrojů k vyšším cílům. Zcela nezbytný je však rozvoj chytrých sítí.

První náměstek hejtmana MS kraje Jakub Unucka má mimo jiné na starosti energetický rozvoj našeho regionu. Proto nebylo od věci se ho zeptat, jak vidí budoucnost energetického mixu v našem koutě republiky a jakou roli v něm bude hrát vodík.

Podle krajského experta na energie Jakuba Unucky bude hrát vodík v našem regionu velmi významnou roli, a to zejména v dopravě. Proto ho potěšila mimo jiné první vodíková plnička v Dolních Vítkovicích v Ostravě.

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Je to super, že to pan Světlík v Ostravě dokázal. Navíc jsme založili Vodíkový klastr, který spojuje 27 firem, aby spolupracovaly na výrobě vodíku, jeho skladování, distribuci až po spotřebu. Věříme, že Vodíkové údolí bude funkční. Máme na to vůli, máme na to lidi, máme na to i peníze.“

Jakou roli bude hrát vodík v Evropě?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: „Musíme si s Evropou vysvětlit, který vodík je opravdu zelený. Hodně práce bude s legislativou. Ale věřím, že všechno překonáme i díky Vodíkovému klastru. Kraj vidí budoucnost vodíku v hromadné dopravě, topit jím určitě ještě dlouho nebudeme. Vodík se musíme naučit vyrábět, zdroje na to máme.“

Unucka věří, že poměrně brzy bude doprava v našem kraji plně vodíková.

Náměstek hejtmana MS kraje Jakub Unucka o vodíku

Tomáš Tikal, TV Polar: První náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka má mimo jiné na starosti energetický rozvoj našeho regionu. Proto nebylo od věci se ho zeptat, jak vidí budoucnost energetického mixu v našem koutě republiky a jakou roli v něm bude hrát vodík.

Tomáš Tikal, TV Polar: Podle krajského experta na energie Jakuba Uncky bude hrát vodík v našem regionu velmi významnou roli, a to zejména v dopravě. Proto ho potěšila mimo jiné první vodíková plnička v Dolních Vítkovicích v Ostravě.

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Super, že to pan Světlík dokázal, protože zbytek republiky to nedokázal. Včetně teda Ostravy, Ústí, Prahy. Nikdo tu plničku nemá. Je to věc, která je úplně nová, vyžaduje trošku jinačí přístup. A právě proto dneska zakládáme vodíkový klastr, který by měl pomoct, aby se tato technologie rozšířila mnohem lépe, rychleji a efektivněji, než je tomu dnes.

Tomáš Tikal, TV Polar: V čem spočívá ten vodíkový klastr?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Spojilo se dvacet sedm firem dohromady, aby se vyladilo, jak to má celé fungovat od výroby vodíku přes jeho skladování, distribuci až po tu spotřebu. Řešíme legislativní věci, řešíme takové detaily, jako aby třeba šla vysoutěžit a plnička, aby tam nebyly nesmyslné parametry, jak se stávalo občas. Celé to vodíkové údolí, aby bylo kompletní, protože nemá smysl mít vodíkový autobus, když nebude vodík. Pak nemá smysl mít vodík, když nebude autobus. Takže opravdu ten klastr byl složí k tomu, aby se celé vodíkové údolí postavilo a bylo funkční.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jsou to firmy, které plánují využívat při své činnosti vodík?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Všechny, možná s jednou výjimkou, což je třeba Ovak nebo Oravské kanalizace nebo povodí Odry, protože vodík bez vody být nemůže, takže potřebujeme tam třeba i firmy tohoto typu. Ale jinak tam jsou všichni výrobci, ať už vyrábějí vodík ze sluníčka, z větru, z uhelných kalů nebo něco dalšího. Jsou tam firmy, které ho umí převážet, jako je třeba Čepro nebo Správa železnic, která bude čepovat vodík v nádražích. Pak tam jsou samozřejmě firmy jako je Tatra, Škoda Transportation a další, kteří vyrábějí vodíkové vozidla.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je to první klastr v republice? Je Moravskoslezský kraj první?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Ne, my nejsme rozhodně první republice na nejsme první na světě, ale budeme první funkční v republice.

Tomáš Tikal, TV Polar: V jakém smyslu?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Budeme opravdu fungovat. Všechno ostatně byly, řekněme akademické, akademické věci, které si daly za cíl pouze zkoumat a my ho chceme opravdu nasadit. Máme na to lidi, máme na to vůli a máme na to peníze, což je obrovský rozdíl proti těm bývalým klastrům.

Tomáš Tikal, TV Polar: Evropa hledá nové zdroje, které nahradí ty stávající a ty minulé. Jsme zase o krok dále?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: My si musíme s Evropou vyjasnit, co to je zelený vodík. Je zelený vodík ten, který je vyrobený ze sluníčka, ale ty soláry se vozí lodí z Číny a mají nějakou uhlíkovou stopu? Nebo zelenější ten, který vyrobím z odpadu a možná má třetinovou uhlíkovou stopu oproti tomu solárnímu. To jsou věci, které musíme řešit jednak s Evropou. V září tady bude pan Timmermans, takže zkusíme se ho zeptat na to, co je to pro Evropu skutečně bezemisní vodík. To je věc první a potom je obrovský kus práce v legislativě, protože dneska něco takového ve veřejném sektoru a dál fungovat nemůže. Viz. třeba opravna vodíkových autobusů, která legálně nemůže fungovat, protože bezpečnost práce a tak dál ten vodík nezná zatím, takže z toho je ještě kupa věcí před námi, a to je právě úkol toho vodíkového klastru, aby to všechno zafungovalo.

Tomáš Tikal, TV Polar: Má tedy tady tato plnící nebo čerpací stanice funkci symbolickou, nebo v jakém smyslu bude fungovat?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Strašně se používá, co bylo dřív vejce nebo slepice, že? Vždycky bylo, co je dřív auto nebo plnička? Pan Světlý do toho šlápnul, pořídil obojí, takže teď máme i to vajíčko i tu slepičku, takže můžeme vidět v reálu, že to nebouchá, že to jezdí, že to stojí stejně jako benzín a super.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co dál? Bavili jsme se o tom, že když nebude plyn z Ruska, bude to tady hodně těžké v tu topnou sezónu, elektrické přímotopy nedávají smysl v Ostravě. Takže jak vidíte tu nadcházející topnou sezonu?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Určitě nebudeme topit vodíkem, protože vyrobit vodík je tak drahé, že spálit ho v kotli je úplný nesmysl. Já vidím a kraj vidí perspektivu vodíku zatím teda výhradně v dopravě, co se týkat českého území. Jiná situace může být v Dánsku nebo ve Švédsku, kteří mají obrovsky větrné farmy a mají vodík vyráběný na moři. Tam ať si s ní dělají, co chtějí, ale u nás jako topit vodíkem ještě dlouho nepůjde. Nadcházející topná sezona nebude vodíková, bude plynová, jiná být nemůže. Bez plynu se zhroutí v podstatě celá ekonomika ČR, takže musíme ho koupit ať už z Ruska nebo jinde a pokud ho nekoupíme, zkusme ho vyrobit. Vyrobit z uhlí, z uhelných kalů, z odpadu. Tam ty zdroje jsou, jenom musíme chtít, musíme mít vůli to udělat.

Tomáš Tikal, TV Polar: V čem je tedy dobrá zpráva pro naše diváky ta, že je tady ta plnička?

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Konečně je vidět, že je možné jezdit bez se místy jinak než na baterky. Bateriový elektromobil rozhodně není bezemisní a je vidět, že to funguje, že to má své výhody. Když to je natankování na na kolik kilometrů nezávislost na na drátech a podobně. Myslím si, že to je ta první vlaštovka, pokud se zadívám do těch kamen, jak to dělal Svěrák s Smoljakem v Cimrmanovi, tam bych viděl, že v roce 2030 bude rozhodně více vodíkových aut než bateriových aut.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jakub Unucka věří, že poměrně brzy bude doprava v našem kraji plně vodíková.

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek MS kraje: Dneska to je pozitivní zpráva, že první vodíková plnička funguje, že to jde a já pevně doufám, že vodíkový klastr způsobí to, že už budou jenom pozitivní zprávy o vodíku a vznikne vodíková plnička nejenom v Ostravě, ale v Havířově, v Karviné, v Krnově a v roce 2029 bude krajská doprava plně vodíková.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pořad Energie a kraj končí. Děkujeme za přízeň a těšíme se na příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat